Breaking


Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021

Σύντομα… Όταν λείψουν τά καύσιμα….

Share

Σύντομα… Όταν λείψουν τά καύσιμα….

Όταν λείψουν τά καύσιμα θά μεγαλώσουν οί αποστάσεις. Θά λάβουν τίς πραγματικές τούς διαστάσεις διάνυσης!… Υποζύγια δέν έχουμε, από τήν εποχήν τών υποζύγιων γνώριζαν καί οργανώνονταν νά μάς υπερεξαρτοποιήσουν!…

Υπερεξαρτοποίηση σημαίνει ότι σού κόβω μέ νόμους καί μέ έλλειψη εκπαίδευσης, εμπειρίας καί παρατήρησης ό,τι μπορεί νά σέ κάνει νά αυτοεπιβιώσεις καί ταυτόχρονα σέ κάνω νά μήν έχεις διάθεση εργασίας τέτοιας, χειρονακτικής διά νά αυτοεπιβιώσεις. Υπάρχει καί έναν τρίτον, παρατήρησα ότι τίς εποχές τής αυτοεπιβίωσης οί άνθρωποι δέν είχαν έμπνευση, δέν χρησιμοποιούσαν πράγματα πανίδος καί χλωρίδος καί αντικείμενα διά  τρόπους ευκολοποίησης!… Τώρα όμως βλέπουμε εξυπνάδες, θάρρη καί επινοήσεις αυτοεπιβίωσης από όλην τήν υφήλιον που μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε καί νά μετεμπνευστούμε…

Όταν λείψουν τά καύσιμα θά μεγαλώσουν οί αποστάσεις. Θά λάβουν τίς πραγματικές τούς διαστάσεις διάνυσης. Ό μόνος τρόπος διάνυσης μεγάλων αποστάσεων θά είναι ό εικονικός ήτοι διαδίκτυον, τηλεόραση, τηλακρόαση καί κινούμενα ηλεκτρονικά σχέδια καί ακροάματα…

Ό Μεταλλαγμένος μετάνθρωπος μέ ή χωρίς εμβόλια καί χαράγματα, έχει συνηθείσει ώς πραγματικότητα τήν εικονική πραγματικότητα καί τήν πραγματικότητα ώς εικονικότητα. Τήν δέ πρωτόγονη αυτοεπιβίωση τήν έχει λησμονήσει, εξορίσει, αναθεματίσει μέ τήν χλεύην τού πρός αυτήν καί σ’ όσους τήν τηρούν καί νουθετούν σ’ άλλους!… Η Πρωτόγονη ζωή που συνδοιάζεται μέ συνειδητή γνώση είναι η καλύτερη καί πειό ευλογημένη εποχή, διαχρονική ανθρώπινη εποχή….

Καταλάβεις τώρα ότι θά λείψουν τά καύσιμα καί σέ συνδοιασμόν μέ τίς μαλακίες περί περιβάλλοντος που μαγείρεψαν μέ όντως καί δήθεν θεωρίες σέ συνδοιασμόν, θά έχεις δυανομέτρη ήτοι προκαθορισμένη απόσταση δυάνησης απόστασης από τό σπίτι καί από τήν εργασία, δέν θά μπορείς νά ιδείς τόν φίλον, τόν συνεργόν, τόν βουλευτήν, επειδή τώρα είναι κοντά αλλά σύντομα θά είναι μακρυά!…

Θά είσαι περιορισμένος καί διά ν’ ανοικτείς είς τά πέρατα τής γής, θά περιηγείσαι από τό διαδίκτυον… Τό έγραψα καί παλαιότερα πρίν τήν καραττίνα ότι θά φυλακίσουν τούς ανθρώπους καί θά τούς έχουν διαθέσιμη τήν ελευθερία τού λόγου καί δημοκρατία σέ διαδίκτυα…

Όταν λείψουν τά καύσιμα χίλιες πόρσιε δέν θ’ αγοράζουν μία ουρά γαειδούρας!… Κάποτε σού είπα, ότι ό στρατός θά έπρεπε νά είχε εκτός από μηχανικά οχήματα καί ζωϊκά οχήματα ήτοι υποζύγια καί ίππους εφόρμησης ή περιήγησης, αλλά αυτόν τό υπερόπλον επιβίωσης καί αντάρτικου τό σκάρταραν! Είναι ωσάν νά λέμε ότι επειδή ανακαλύφθηκαν τά τσίψ = ψήγματα γαιόμηλων/πατάτων καί τά γαριδάκια, επειδή ανακαλύφθηκαν τά μεταλλαγμένα παρατρόφιμα ψευδοτρόφιμα βρυκολακοζομπυτρόφιμα δέν πρέπει νά τρώμε σύκα! Πόσοι τρώνε τά σπάνια μούρα;… Πόσοι τρώνε τά εντόσθια τών ζώων; Πόσοι τρώνε κάμπιες, πόσοι τρώνε κεφάλια αίγας;… Δέν τρώνε τά υποτιμάνε, τρώνε Μεταλλαγμένα επειδή είναι Ημιμεταλλαγμένοι καί εισίν καθ’ οδόν νά Πληρομεταλλαχθούν, χαχαχαχα!…

Πόσοι κάνουν έρωτα σκόπιμα σέ λάσπες, σέ κρεμνούς, μέσα σέ φυτείες, χειμώνα επάνω σέ απόμερη αμμουδιά, σέ παγωνιά επάνω σέ κορυφές; Επειδή δέν γνωρίζουν τό αίσθημα τής ρωμαντικής εμπαθούς έξαρσης, γελάνε, επειδή καί τά ερωτικά τούς τά έκαναν ή τά κάνουν όσον τό δυνατόν Μεταλλαγμένα!… Αυτά τά μεταλλαγμένα που τόσα έτη οί υπεραγορές προσφέρουν άλλαξαν τήν αίσθηση τού έρωτα, τής αγάπης, τού παιχνδιού τού ζεύγους, μπορεί νά είναι αθλητές καί γυμναζόμενοι αλλά τά αρώματα καί τά θεάματα τής αγνής φύσης δέν τά συμπεριλαμβάνουν είς τήν ερωτική διακόσμηση!…

Εάν δέν αγάπας αυτά καί αγαπάς τήν μεταλλαγμένη διακόσμηση καί τά μοδάτα ποτά, όπως τούς σύγχρονους καφέδες που νά μήν ειπώ 100% αλλά άς ειπώ 90% είναι διά γέλια καί εκνευρισμόν από τόν εμπαιγμόν που σού κάνουν, πώς θά μπορείς νά επαναστατήσεις;…

Πόσα κόκτεϊλ δοκίμασες; Γνωρίζεις τίς παλαιές συνταγές; Εκείνες μέ όλον γνήσια προϊόντα;… Τά γνωρίζεις; Γνωρίζεις τόν αισθησιασμόν μέσα από τά κόκτεϊλ μίας άλλης εποχής καί πολλά που μπορούσα νά σού συνστήσω; Όχι, τί θά πιούμε; Τό ποτόν τού διεθνισμού τής υποσυνείδητης καί υποσυναίσθητης γεύσης τού σκλάβου, τού όλοι είμαστε ίδια άνευ αξίας πραγματάνθρωπα, τού καφέ!

Διότι είς τήν Φάπρικα «τούς» θά δικαιούσαι νά πίνεις τό «καλύτερον» χειρότερον, μόνον καφέ τής χειρότερης ποιότητος. Ούτε βότανα, μόνον σέ φακελάκια ψεκασμένα όπως τούς οίνους που τούς μπίγουν χυμικά αρώματα καί σού γράφουν επάνω τά αρώματα λές καί έγινε από άνθη κήπων, τό γνωρίζετε; Υπάρχει καί τρόπον νά τό ανακαλύψετε…

Ό καφές είναι τό σύμβολον τού σκλάβου, είναι μαύρος καί άχαρος που έκαναν τούς πάντες νά υπερεκτιμήσουν!… Ό μαύρος σκλάβος καί τό μαύρον σκλαβοδιαβατήριον καί διοδοσκλαβοδιαβατήριον σέ χώρους εντός πόλης καί χωριού… the demon+cracy of slave pass = η δαιμονοκρατία τής κράσης τού σκλαβοπεράσματος ή σκλαβοδιαβατηρίου…

Εάν είς τήν επερχόμενη Νεόϋπεκομμουνοφασιστική Φάπρικα σού επιτρέπουν φαντακτερά αισθησιακά κόκτεϊλς θά ανοίξει η όρεξη δι’ ελευθερία καί θά επαναστατήσεις. Πάρε καφέ!

Βλέπω ανθρώπους σέ υπερδυσχερή οικονομική κατάσταση, μέ μισθόν χλευασμού πενίας που κατεβαίνουν τρείς φορές τήν ημέρα είς τίς αλυσίδες καφεπωλήσεως νά λάβουν τό άχαρον Νοοχειραγωγικόν Ηττοπαθές «χαρμάνι» που είναι σάς λέγω καί οί χειρότερες ποιότητες, τίς καλύτερες ούτε τίς γνωρίζετε, ούτε τίς μυριστήκατε, ούτε τίς γευτήκατε κατά συντριπτική πλειοψηφία, ούτε τίς μέτριες καί καλές…

Θά σού τό ειπώ μέ γνωμικόν:

Από τόν αισθησιασμόν τής ελευθερίας τού κόκτεϊλ είς τό διεθνισμόν τού απρόσωπου αταυτότητου ανεθνικού άθρησκου άγευστου δεσποτισμού τού υπερμασσωνισμού! Από ελεύθερος σκλάβος!… Έν ονόματι σκλαβικής ειρήνης που εσύ θά είσαι ό σκλάβος καί ό επινοητής ό μοναδικός ελεύθερος!…

Η χειρότερη μορφή αταξίας είναι η άκαμπτη τάξη ανελευθερίας!… Πόσον δίκαιον βλεπεις σ’ αυτόν;… Όλα αυτά σού τά χάρισε ό υπερέρωτας διά υπερτεχνολογίας! Ξέχασες τόν έρωτα επάνω σέ χαλίκια διά τόν έρωτα μέσα από εικονικές ψευδοπραγματικότητες, επέλεξες τήν πραγματοποίηση τής αυταπάτης καί τήν αποπραγματοποίηση τής πραγματικότητος!… Καί λές δέν είσαι ήδη Μετάνθρωπος Μεταλλαγμένος; Είσαι, απλά τώρα είσαι καθ’ οδόν μετά τήν κατήχηση είς τό βάπτισμαν τού Σκλαβομετάνθρωπου Σκλαβομεταλλαγμένου μέ τήν βούληση σού!…   

Τήν δεκαετία τού 1980 έβλεπες έναν κούρον/αγόρι 12 ετών νά τρέχουν τά σάλια τού διά μία στάλα γυναικογάμπας, τήν δεκαετία τού 2020 βλέπεις έναν κούρον 12 νά τρέχουν τά σάλια τού διά τήν καινούργια εικονική πραγματικότητα!… Έρωτα κάνουν αλλά περισσότερον κάνουν εικονικής πραγματικότητος έρωτα. Τό θέμα δέν είναι άν τό κάνεις αλλά πώς τό κάνεις καί τί νοιώθεις!

Η αλήθεια είναι ότι τά φαία/γκρίζα απομακρύνονται, πολλοί πλέον επιλέγουν, είτε από τήν μέν είτε από τήν δέ πλευρά, καί θρησκευτικά, μεγάλη αύξηση Πίστης είς τίς ημέρες μάς!… Πάντοτε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις, ιδέες, θρησκευτικές αντιλήψεις, διαφορετικές αντιλήψεις αρχών, αλλά πλέον η Μεταλλαγμένη Μετανθρωπισμένη Παγκόσμια Τυραννοκοινότητα δέν ανέχεται νά είσαι διαφορετικός απ’ ό,τι, όσον καί όπως θέλει η ίδια!… Κυβέρνηση πλέον σημαίνει ή είσαι σ’ όλα αυτός που θέλει καί δέν είσαι αυτός που απαγορεύει ή θά εξαλειφθείς!… Όλ’ αυτά τά χρεωστάμε επαναλαμβάνω πού; Είς τόν μεγαλέρωταν τής υπερτεχνολογίας, διότι μέσα τό έμφυτον κακόν μάς έθελγε νά θυσιάσουμε τά πάντα αρκεί νά γίνουμε θεοί, έστω καί μηχανικοί θεοί ήτοι μεταλλαγμένοι μετανθρωπισμένοι θεοί, χαχαχαχα!…

Σύντομα θά λείψουν τά καύσιμα; Ποία καύσιμα; Όλα τά καύσιμα τής ελευθερίας, η υπερτεχνολογία τών γιγάντων αντικαταστεί τά καύσιμα τής δυνατότητος πρωτίστως πνευματικώς καί μετά υλικώς τής Ελευθερίας!

Ελευθερία Ή Υπερτεχνολογία;…

Καφέδες ή κόκτεϊλς;

Τά κόκτεϊλς διαφέρουν καί είναι ανώτερα, οί καφέδες είναι παραποιήσεις τής ίδιας υπόθεσης, τής ίδιας έλλειψης καυσίμων, τής ίδιας έλλειψης ελευθερίας. Επειδή μπορεί νά μήν τό κατάλαβες θά σού τό κάνω λιανά, καφές εδώ καί καφές εκεί εννοείται τό ίδιον σκοτεινόν μοτίβον!… Σέ κάνουν νά ξεχνάεις ημέρα μεθ’ ημέρα ό,τι υπάρχει κάτι άλλον καί δή ό,τι άλλον τώ όντι ευλογημένον καί καλύτερον…  

Κατάλαβες τί σού εννοώ; Δέν είναι θέμα καφέ ή κόκτεϊλ, είναι νά μήν πίνεις «ελευθερία» μέ δόσεις Σκλαβοδιαβατηρίου οίας μορφής!… Αυτό που σού λέγω είναι ψυχικόν όχι νοητικόν!…

Μπορείς νά εργάζεσαι ωσάν σκλάβος καί νά είσαι ελεύθερος αντί νά είσαι ελεύθερος σκλάβος; Μπορείς; Μπορείς νά τό κατανοήσεις;…

Θά σού τό ειπώ καί άλλως πώς… Μπορεί νά εργάζεσαι ωσάν σκλάβος καί νά είσαι ελεύθερος καί νά ζής ελεύθερος αλλά νά είσαι σκλάβος!…

Τό νά ανήκεις σέ κάποιον συθνητόν, τό νά ανήκεις είς τό σύνστημα, είναι υποκειμενικόν εάν είσαι σκλάβος ή ελεύθερος; Καί άν είναι ποία υποκειμενικότητα είναι η αλήθεια;… Όταν ανήκεις σέ θνητούς ή κακούς θεούς κάποτε θά χρησιμοποιηθείς διά ιδιοτελής κακούς σκοπούς… Αργά ή γρήγορα τό γουρούνι σφάζεται… ό σκύλλος υποτάσσεται η γάτα εκμεταλλεύεται… αλλά μέ τά σύγχρονα μέσα, μικροψήγματα καί γατοτροφές έχασε κι’ αυτήν τήν ανεξαρτησία τής, διότι αργά ή γρήγορα τά έξυπνα» πουλειά από τά ρουθούνια αγκριστρώνονται…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου