Breaking


Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ…

Share

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ…

Οί φίλοι μάς είναι εχθροί «τούς» καί εκπαρουσιάζονται ώς εχθροί μάς… Προωθούν τήν εχθροποίηση τών φίλων μάς καί τήν ψευδοφιλιοποίηση τών εχθρών μάς…

Ό,τι παρουσάζουν ώς εχθρόν είναι εχθρός τούς αλλά όχι εχθρός μάς. Εχθρός τών σκοπιμοτήτων «τούς» ή τής προσωρινής πολιτικής «τούς» καί αργότερα θά παρουσιάσουν ώς φίλους «τούς»/μάς εκείνους που παρουσίαζαν ώς εχθρούς μάς, επειδή τότε θά «τούς» βολεύει… Αυτόν έγινε πολλές φορές αλλά δέν τό χωνεύει τό στομάχι τού νού σάς, εννοώ όσων δέν τό χωνεύει…

Ό άνθρακας είναι φίλος, είναι όπλον, είναι φυσική αντίσταση, είναι ευλογία που δέν τούς βολεύει, πρέπει νά τόν καταδικάσουν καί νά τόν εξάξουν από τίς ζωές μάς…

Κάποτε διάβασα μία μελέτη ότι οί Ελληνίδες τής Αθήνας έχουν τήν καλύτερη επιδερμίδα στήν Ευρώπη. Ώπα λέγω, γιατί; Γιατί νά έχουν τήν καλύτερη επιδερμίδα οί γυναίκες που ζούν στό τρομερότερον νέφος καυσαερίου τής Ευρώπης; Τό δέρμα έρχεται συνεχώς σέ επαφή μέ τό καυσαέριον, καί αυτοαπάντησα: «τό καυσαέριον ωφελεί τό δέρμα» Ύστερα προχώρησα: «εάν ωφελεί τό δέρμα γιατί νά μήν ωφελεί καί άλλα όργανα καί δή εσωτερικά;»… Μετά από δεκαετίες διάβασα ότι οί Κινέζοι μετατρέπουν τόν άνθρακα τού καυσαερίου σέ διαμάντια/αδάμαντους….

Σ’ έναν φίλον έτυχε νά χυθεί γάλα μέσα στό αυτοκίνητο καί μέχρι νά τό πάρει είδηση, η μπόχα κυριάρχησε. Καθάρισε μέ διάφορα φάρμακα αλλά τό αποτέλεσμα ήταν απελπιστικό, όχι μόνον δέν υποχώρησε η «τσίκνα» αλλά κάποια καθαριστικά φάρμακα ευνοούν καί μετάλλασσαν πρός τό χειρότερον τήν πλέον σύνθετη μπόχα. Κάποιος τού είπε νά τοποθετήσει κάτω από τό κάθισμα μία τσάντα κάρβουνα. Η μπόχα εξαφανίστηκε μέ τήν πάροδον ενός μηνός…

Τυλίξετε κάρβουνα μέσα σέ ρούχινο πανί καί τοποθετήστε τό μέσα σ’ έναν ταψί ή σίκλα/κουβά αλμυρό νερό, θά ρουφήξει τό αλάτι καί θά γίνει πόσιμο… Ακόμη δέν κάναμε τό πείραμα γιά τό πόσον καιρόν χρειάζεται, τό ξανά είπαμε, θά τό κάνουμε καί θά επανέλθουμε. Θυμίζω ότι είπα πώς τά καυσαέρια άνθρακα λιπάζουν τά ανά γής χωράφια…

Γιά νά μήν τό θέλουν σημαίνει ότι τούς ενοχλεί καί σέ κάτι πειό σοβαρό. Θά σάς τό πώ… Όταν επέβαλαν τίς καραττίνες έκαναν χρήσεις όπλων καί ηλεκτρονικών όπλων κάποιες χώρες γιά νά συνάψουν τυχαία ή υποψιαζόμενα συμπεράσματα. Λόγω εκκαθάρισης τού άνθρακα από τήν ατμόσφαιρα οί ηλεκτρονικές ραδιοσημάνσεις ήταν ευκολότερες, καθαρότερες, γρηγορότερες, τουτέστιν ό άνθρακας βλάπτει σοβαρά τίς ηλεκτρονοτηλεπικοινωνίες «τούς»… Αυτές τίς χρειάζονται γιά νά φέρνουν αποτέλεσμα τά ενδελεχή ηλεκτρονικά δεσμά που θά επιβάλουν στούς ανθρώπους. Παράλληλα γνωρίζουμε ότι μία άλλη μορφή άνθρακα οί κορμοί καί κλάδοι απορροφούν τίς ραδιοσημάνσεις καί η ραδιοσήμανση 5G απορροφάται μέ περισσή ευκολία, όσον αυξάνει ό αριθμός G ήτοι 6, 7, 8 κ.ο.κ. η ακτίνα γίνεται λεπτότερη καί ταχύτερη αλλά συνάμα λόγω αυτών περισσότερον ευκολοαπορρόφητη καί ευκολομεταμορφωσιακή, άρα τέ, περισσότερα G χωρίς προβλήματα σημαίνει περισσότερη ατμοσφαιρική καθαριότητα από άνθρακα!… Οί δοκιμές έγιναν όταν στίς καραττίνες καθηλώθηκαν αεροπλάνα καί συνάμα επίγεια οχήματα…

Άρα τέ, η οικολογία που προτείνουν δέν είναι ειλικρινής ευαισθητοποίηση πρός τό περιβάλλον αλλά έκ τών ών ούκ άνευ γιά νά λειτοργούν απρόσκοπτα τά ηλεκτρονικά δεσμά που θά μάς δέσουν άν «τούς» τό επιτρέψουμε…

Γιατί γίνεται αυτόν; διότι τά σωματίδια άνρθακα είναι μικροδιαστημοτρύπες ήτοι μικροπόλοι έλξης, σύναξης καί αλλοίωσης φωτοσημάτων ηλεκτρονισμού! Στό Διάστημα οί ακτίνες φωτός ή ηλεκτρονισμού κυκλοφορούν ευκολότερα όπου δέν διαρρέει σκόνη άνθρακα ή όπου αυτός ξεθωριάζει ή αφού οί ακτίνες εξέλθουν από τίς ανθρακομίχλες καί τά ανθρακόνεφη!…

Ό άνθρακας είναι μία ασπίδα προστασίας από επικύνδινες ακτίνες τού Ήλιου καί συνάμα από τήν επικύνδινη υπερποσότητα διακίνησις αυτών!… Καταστρέφωντας τίς ανθρακασπίδες ό Ήλιος θά καίγει τά μάτια καί τό σώμα όπως περιγράφει η Αποκάλυψη…

Ό άνθρακας μεταμορφώνεται σέ χιλιάδες πράγματα, όπως τό ύδωρ σέ πάγον, χάλαζα, ρευστόν, ατμόν… σέ διάφορες μορφές καί υπομορφές… Ό άνθρακας είναι πηγή ζωής καί η εξαφάνιση ή μετάλλαξη τού σ’ ενσφαλμένον άνθρακα η πηγή τής τροποποίησης, τού θανάτου, τής αφόρητης τρέλλας καί βλακοποιήσεως…

Όταν κοπρίζεις τίς λεκάνες μέ τά φυτά ανθρακίζεις. Εντέχνως ξεσκαρτάρισαν τόν άνθρακα γιά νά εμβολιάσουν τά φυτά μέ λιπάσματα που φέρουν άλλα «πνεύματα» ή πνεύματα ή χυμικά/χημικά πνεύματα τά οποία θά μετάλλασαν τόν βαθμόν, τρόπον, είδη καί ηθική τών ανθρώπων, ζώων καί φυτών που καταναλώνουν αυτά τά λιπάσματα ή τά παράγωγα τούς!…

Όταν έτρωγες καρπούς ή σάρκες από λιπάσματα κοπριάς, ελάμβανες τήν ευλογία τής αγαθότητος καί τής φυσικής ορμόνης ή καί συνορμόνης τών αμνοεριφίων, ενώ μέ τά τεχνητά λιπάσματα καί τίς τεχνιτές ή χυμικές συνθέσεις μετάλλων καί άλλων ιχνοστοιχείων λαμβάνεις νόθες πνευματικές αξίες λιπασμάτων καί νοθώς σκέπτεσαι, πράττεις, πιστεύεις, δράς… αντιδράς!…

Εάν όπως λένε είσαι ό,τι τρώς τότε αυτόν που τρώεις είναι ό,τι τρώει!…

Εάν είσαι ό,τι τρώς, ό,τι σκέπτεσαι, ό,τι πιστεύεις καί ό,τι εφαρμόζεις, τότε είσαι όλα αυτά που τρώνε, σκέπτονται, πιστεύουν, εφαρμόζουν, όλα αυτά!… Τό κατανοείς σέ συνδοιασμούς;…

Ό άνθρακας είναι ό καλύτερος σού φίλος καί προωθούν νά σού τόν εξαφανίσουν, κάνε κάτι!…

Μήπως η αλισίβα ήτοι η φυσική στάκτη πλύσης δέν είναι από άνθρακα; Ήτοι καμένα κάρβουνα, συνήθως από αρωματικά κλαδιά όπως έκαναν είς τήν Κύπρον, όπως ό σχοίνος!…

Μήπως δέν διατηρεί φρούτα μέχρι πενήντα έτη εάν τυλικτούν μέ αρκετόν πάχος μέσα σέ στάκτη άνθρακα;… Μήπως δέν διατηρεί τά δημητριακά καί άλλα τρόφιμα τυλιγμένα;… Γιατί; Διότι σκοτώνει τά βακτηρίδια καί τούς ιούς που αναπτύσσονται!… Τό νά τρώς λίγο κάρβουνο είναι έναν φυσικό πρωτόγονο αντιικό καί αντιβακτηριδιακό φάρμακο… Στίς πληγές έβαζαν στάκτη γιά νά σκοτώσει τά βακτηρίδια καί τούς ιούς που θά εξέλισσαν τήν φλεγμονή καί λοίμωξη σέ ανίαστη ασθένεια όπως η γάγγραινα καί συνάμα σκότωνε εάν προλάμβαινε πρίν τήν εξάπλωση τήν μόλυνση καί συνάμα σταματούσε τήν μόλυνση…

Η στάκτη, τά καυσαέρια, ό άνθρακας δέν ευνοούν τούς ιούς, τά βακτηρίδια, τά χυμικά καί ραδιενεργά όπλα, συνάγουν τίς ουσίες τούς καί τά ίδια προστατεύοντας τήν υπόλοιπη ζωή στό μέτρον τής ποσότητος καί τής ιδιαίτερης δράσης τού άνθρακα!…

Ό άνθρακας ταυτόχρονα αυξάνει αλλά καί μειώνει τήν θερμοκρασία αφού περικυκλώνει ένα σώμα όπως η γή ασπούμε ώς ομβρέλλα!… Λειτουργεί μέ τρόπον ώστε νά μήν αφήνει τήν θερμοκρασία νά φύγει εύκολα καί τάχυστα υπεράνω τής ζώνης τού αλλά καί ούτε νά κατεβεί άλλη θερμοκρασία από τά άνω πρός τά κάτω υποκάτω τής ομβρέλλας τού!… Συνεπώς, επιβραδύνει τίς διαδικασίες!… Μέσω τών οποίων προσφέρεται  δυνατότητα, ό χρόνος καί ευκαιρία στό περιβάλλον καί τό εγκεφαλικό Υποπεριβάλλον τού πλανήτου νά αντιδράσει σταθερά καί αποφασιστικά, δίχως κουραστικές, συγχυστικές καί παρωχυμένες επικύνδινες ταχύτητες!…

Υπάρχουν δεκάδες επιβιωτικές χρήσεις τού άνθρακα που παλαιότερα ανάγνωσα καί μπορεί νά καταγράψω σ’ ένα άρθρο…

Η πράσινη ειρήνη «τούς» ευνοεί τό σκότωμα ή περιορισμό όλων τών ανθρακομορφών εκείνων που ευνοούν τήν επιβίωση σού μέ τόν έναν ή τόν άλλον τρόπον… Αλλά καί τήν ηλεκτρονική ουροβόρα οφική προώθηση τής σκλαβοποίησης σού!… Μέ όλα αυτά γι’ αυτούς θά είναι καθαρός ό ουρανός αλλά γιά εσένα μπουντρούμι!…

Είναι άξιον απορίας που τό χρώμα τού Ισλάμ είναι τό πράσινο καί η πράσινη ειρήνη στό I pet goat III είναι η παγκόσμια μωαμεθανική μονοεπικράτηση! Τό λογάριαζαν έκτοτες, διότι ό αρχιφωστήρας «τούς» είχε τό σχέδιον από τότες, ή επειδή είναι Θέλημα Θεού ώστε νά εξεκαθαρίσουν οί αγαπόντες καί μισούντες Αυτόν, ενέπνεε αυτούς καί τόν διάβολο πρός συγκεκριμμένες κατευθύνσεις, συνδοιάσεις καί εφαρμογές…

Η πράσινη ειρήνη τί είναι; Άνθρακας, η καμένη βοτάνη είναι στάκτη!… Πρωτίστως θά σέ κάνουν μαρμαρυγή πράσινου καί μόλις σέ ασυρματοκαλωδιώσουν θά σέ κάνουν στάκτη, λίπασμα διά τά χωράφια τούς! Όταν σκότωσαν από φόνους καί πενίες τούς Έλληνες είς τίς προκυμαίες τής Σμύρνης καί αλλαχού, κατά τήν Μικρασιατική Καταστροφή, τούς πώλησαν ώς ανθρακολιπάσματα σέ εταιρείες που εδράζουν είς τήν Ολλανδία… Αυτόν νά τό θυμάσαι ότι δέν διαφέρει απ’ εκείνον που εμβολιάζεται καί αδιαφορεί εάν υπάρχουν ή δέν υπάρχουν σκοτωμένα παιδιά καί έμβρυα μέσα στά καζάνια μέ τά εμβόλια τής κορώνας απάτα σιώνας!… Τό τομαράκι σού, έ;… Τήν μάνα που κλαίει τήν βλέπεις; Θά σ’ άρεσε νά ξέρεις ότι τό παιδί ή έμβρυον σού είναι σέ εμβόλιο καί ενεσάτε;… Θά σού τό αναλύσω αυτόν σέ ειδικό άρθρο μέ πολλα[πλές/plus (από τό πλές καί όχι τό απλές = ά+πλές ό πλουραρισμός στά ξένα γράμματα = πληθώρα = πλαθώρα = πλεθώρα ή πλεσθώρα) προεκτάσεις!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου