Breaking


Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

Ό ύμνος imagine τής Νέας Τάξης Πραγμάτων είναι παγκόσμιος…

Share

Ό ύμνος imagine τής Νέας Τάξης Πραγμάτων είναι παγκόσμιος… 

Αυτός ό δίσκος έχει όλα τά πρόσωπα που χρησιμοποίησε η μασσωνία είς τό εξώφυλλον καί τούς διαδόχους τούς… Θά συντύχουμε παρακάτω όμως διά τό imagine…

Ό «υπερβατικός» διαλογισμός τών σκαθαριών/beatles είναι η υπέρβαση από κάθε θρησκεία, χώρα, πατριωτικόν, οικογενειακόν καί αξιοπρεπές έντιμον ενδιαφέρον… Ό Πάπας καί ηγέτες από κάθε θρησκεία συμπεριλαμβανομένης τής Ορθοδοξίας, τών Πολυθεϊστών κάθε χώρας καί τών άθεων τσιράκια σ’ αυτήν τήν δούλεψη…

Όλοι οί διαλογιζόμενοι μιλάνε ότι η γή ανήκει σ’ όλους, αδέλφια μού αλήτες πουλειά τών Αθίγγανων, αλλά όλα αυτά αναμειγνύονται μέ τήν λεπτή γραμμή ότι κάθε άνθρωπος πρέπει νά ζή αξιοπρεπής. «Αυτοί» θέλουν ειρήνη όπως εκείνη τού I pet goat III όπως τό  imagine τού Τζιών Λένον τί Λένον τί Λένιν, συγγενείς σέ ιδέες είναι οπωσδήποτε, άλλωστε λέγει ότι δέν είναι ό μοναδικός που imagine ονειρεύεται μέ τήν έννοια εικάζει…

Μέ τά λόγια τού τό imagine υποβάλλει μία ειρήνη χωρίς περιουσίες, ιδανικά, πίστη, πατρίδα, χώρα, οικογένεια, έναν τσούρμον που τώρα καταλάβουμε τί είναι, τότες μάς προειδοποιούσαν κάτι συνωμότες Χριστιανοί καί τούς έμπαιζαν καί χλεύαζαν ότι είναι οπισθοδρομικοί, νά τώρα που τά βιβλιδάρια τής δεκαετίας τού 1980 μ.Χ. δικαιώθηκαν!…

Αυτόν τό τσούρμον χωρίς ιδανικά είναι οί Μεταλλαγμένοι τής ζωώδης υπακοής, Νοοχειραγώγησης καί τού Συνδρόμου Ηττοπαθούς Λατρείας τού εχθρού καί περισσότερον επειδή γνωρίζουν ότι ό εχθρός είναι ό διάβολος είτε τό παραδέχονται είτε όχι… Λένε κάποιοι πώς δέν τό πιστεύουν αλλά μέσα τούς γνωρίζουν ότι τό πιστεύουν αλλά δέν τό θέλουν, λατρεύουν τόν Βελίαρ!…

Ό Λένον αναφέρει νά ζούμε διά τό σήμερα, αυτόν είναι τό σύνθημα όλων τών χασικλήδων έξ’ αμνημονεύτων καιρών, αναφέρεται ώς παρατήρηση σέ Αρχαία Κίνα καί Αρχαία Ελλάδα…

Όλοι είς τήν ειρήνη χωρίς σύνορα όπως αξιώνουν τά τσιράκια αναρχοκομμουνισταί τής Ελλάδος καί αλλού, χωρίς χώρα, χωρίς ιδανικά, χωρίς Πατρίδα, χωρίς Θρησκεία, χωρίς Οικογένεια, χωρίς Οικονομία, χωρίς ΗΘΙΚΗ, χωρίς Θεόν καί μέ θεόν τόν διάβολον Αντίχριστον, επαληθεύονται όλα τά πραγράμματα καί όλες οί προφυτείες από τούς μέν καί δέ, καί Αποκαλύψεις κατά γράμμαν…

Αυτά λέγει τό υπνωτικόν imagine που χορεύαν ώς σιγανόν/slow γλείφωντας τουρίστριες!… Από τήν δεκαετία τού 1960 μ.Χ. έκαναν ωδές που νά παραπέμπουν τήν Νέα Τάξη Πραγμάτων αισθησιακή ερωτική καί παρερωτική συγκίνηση!…

Ούτε Παράδεισον νά έχει ούτε Κόλλαση, διά νά μπορούμε νά κάνουμε πάσα αμαρτία, ασέλγεια, πάσα ασυδωσία θέλουμε. Βεβαίως μακάρι νά μήν έχει Κόλλαση διά κανένα…

Λέγει ότι ονειρεύεται νά μήν υπάρχει κατοχή ήτοι περιουσία ήτοι αχρήματη καί απεριούσιη κοινωνία, τίποτε διά νά αποθάνεις ή νά σκοτώσεις διά χάριν τού, ήτοι τέλος Πατριωτισμού καί ιδανικών, ούτε κρέας νά τρώμε, όπως ήδη άρχισαν μέ τήν έλλειψη καί συνταυτόχρονη αύξηση ζωοτροφών διά νά σφαγούν τά ζώα καί νά λείψουν καί νά τρώμε μεταλλαγμένα παρατρόφιμα… Ελπίζει μία ημέρα νά ενωθούμε μαζύν τούς καί νά γίνουμε όλοι έναν = μία νέα τάξη ανθρώπων σκλάβων… Λέγει ότι μπορεί νά τόν θεωρούμε ονειρευτήν αλλά δέν είναι μόνος, βεβαίως, μαζύν τού είναι όλοι οί Σατανοσιωνιστές, όπου τά ζώα επίσης θά είναι χαζά όπως παρουσίαζαν οί Χιλιαστές τουλάχιστον από τήν δεκαετία τού 1980 μ.Χ…

Όλοι οί στίχοι Αντίχριστοι καί συνάμα Νεοταξίτες Ταξίαρχοι…

Η απάντηση εδώ από τόν ίδιον τόν Γεώργιον Καραϊσκάκη, σημείωση καί ό Άγιος Γεώργιος εξύβριζε τόν βασιλέα δήμιον τού:

Τον Ιούλιο του 1823, ο Μαχμούτ Πασάς έστειλε στον Καραϊσκάκη την παρακάτω επιστολή: «Με λέγουν Μαχμούτ Πασιά Σκόδρα. Είμαι πιστός, είμαι τίμιος. Το στράτευμά μου το περισσότερον σύγκειται από χριστιανούς. Εδιορίσθην από τον Σουλτάνον να ησυχάσω τους λαούς. Δεν θέλω να χύσω αίμα. Μη γένοιτο. Όποιος θέλει να είναι με εμένα, πρέπει να είναι πλησίον μου. Όποιος δεν θέλει, ας καρτερεί τον πόλεμό μου. Δέκα πέντε ημέραις σας δίδω καιρόν να σκεφτείτε». Από την πλευρά του, ο Καραϊσκάκης απάντησε στον Μαχμούτ Πασά με την κλασική αθυροστομία του: «Μου γράφεις ένα μπουγιουρντί, λέγεις να προσκυνήσω. Κι εγώ, πασά μου, ρώτησα τον πούτζον μου τον ίδιον κι αυτός μου αποκρίθηκε να μην σε προσκυνήσω κι αν έρθεις κατ’ επάνω μου, ευθύς να πολεμήσω».

«Ρώτησα τον πούτζον μου τον ίδιον κι αυτός μου αποκρίθηκε να μην σε προσκυνήσω κι αν έρθεις κατ’ επάνω μου, ευθύς να πολεμήσω»

Ακόμη, στον Καραϊσκάκη αποδίδεται η παρακάτω απάντηση προς έναν απεσταλμένο των Τούρκων: «Έλα, σκατότουρκε… έλα απεσταλμένε από τους γύφτους, έλα ν’ ακούσεις τα κερατά σας, γαμώ την πίστιν σας και τον Μωχαμέτη σας. Τι θαρεύσετε κερατάδες… Δεν εντρέπεσθε να ζητείτε “από ημάς” συνθήκην με “έναν” κοντζιά σκατο-Σουλτάν Μαχμούτην, να τον χέσω και αυτόν και τον Βεζίρην σας και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα! Άμα ζήσω, θα τους γαμήσω. Άμα πεθάνω, θα μου κλάσουν τον πούτσο!». Σε μια άλλη συζήτηση με Τούρκο συνομιλητή, ο Καραϊσκάκης φέρεται να του είπε: «Ιδού οι Έλληνες! Αυτοί σας χέζουν και τώρα και πάντα».

Ούτε η μητέρα, ούτε η σύζυγος γλίτωσαν τις αθυροστομίες του Καραϊσκάκη

Όμως ο Καραϊσκάκης δεν ήταν αθυρόστομος μόνο με τους Τούρκους, αλλά και με τους Έλληνες. Το 1824, ο οπλαρχηγός της Ρούμελης, Νικόλας Στορνάρης, έστειλε στον Καραϊσκάκη επιστολή συμφιλίωσης. Ο Καραϊσκάκης του απάντησε: «Γενναιότατε αδελφέ καπετάν Νικόλα, είδα όσα με γράφεις. Έχει και τουμπλέκια [τουρκικά όργανα του ιππικού] ο πούτσος μου, έχει και τρουμπέτες [ελληνικά όργανα]. Όποια θέλω από τα δυο θα μεταχειρισθώ…». Ακόμη, ο Καραϊσκάκης χρησιμοποιούσε το υβρεολόγιό του και όταν αναφερόταν στη μητέρα του: «Τι θυμώνετε, ωρέ! Κι εγώ είμαι… είμαι ο γιος της καλογριάς. Εμένα η μάνα μου έφαγε σαράντα χιλιάδες ψωλές, ώσπου να με γεννήσει».

Ένας άλλος Γεώργιος, ό Ελληνοκύπριος θυμόσοφος Γεώργιος Ζυντίλης είπε: «Ό Θεός έκαμε τόν άνθρωπον καί επειδή δέν τού κρόνετουν/ακροάζετο (μέ τήν έννοια δέν τηρούσε τίς εντολές Τού) τού έκαμεν τόν εβραίον διά νά τόν βασανιεί/βασανίζει»… Όντως η Γένεση αναφέρεται σέ ανθρώπους άλλους, σέ στιχομυθία Θεού καί Κάϊν… Καί συνάμα η μάστιγμα τής ανθρωπότητος είναι οί σατανοσιωνιστές…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου