Breaking

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Γνωρίζετε τήν Ποδοσφαιρική Ομάδα Ομόνοια 29η Μαϊου Λευκωσίας;…

Share

Γνωρίζετε τήν Ποδοσφαιρική Ομάδα Ομόνοια 29η Μαϊου Λευκωσίας;…

Η ομάδα αυτή προέκυψε όταν μάλλωσαν κάποιοι κοπαδοί τής Ομόνοιας Λευκωσίας μέ τήν διοίκηση… Εννοείται ότι η Κυπριακή Δικτατορία εάν ήταν Δημοκρατία καί εάν είχε ευθυξία δέν έπρεπε νά εγκρίνει τό όνομα Ομόνοια 29η Μαϊου, έστω υπό τό πρόσχημα που δέν είναι πρόσχημα αλλά πραγματικότητα Χαράς ήτοι Χαιρεκακίας διά τήν σφαγήν χιλιάδων Ελληνοβυζαντινών ή καί Ορθόδοξων Χριστιανών λόγω φασιστικής δαιμονικής αναβίωσης!!!! Έμεινε νά ιδούμε τήν Ομόνοια Σμύρνη 1922 καί Ομόνοια Κύπρου 1974, χαχαχα! Μιλάμε γιά τεράστια υπερρωστημάρα από αυτούς καί όσους τά εγκρίνουν, που έχουν γίνει ήδη λοβοτομημένα νοοχειραγωγημένα ζόμπυς δαιμονισμού!!!! Κατά τ’ άλλα δι’ αυτούς τό ΕΛΑΜ καί η Χρυσή Αυγή είναι χειρότερες, όταν ονειρεύονται νέα πανσφαγήν Ορθόδοξων Χριστιανών καί όσων δηλώνουν Έλληνες, διότι αυτοί δηλώνουν Τούρκοι ή Νεότουρκοι ή Πνευματικοί Τούρκοι, ωραίος όρος Πνευματικός Τούρκος, χαχαχαχα! Έχουμε πρόβλημα όχι μέ τούς ανθρώπους όλων τών λαών αλλά μέ αυτούς όλων τών λαών!!!!

Δημιούργησαν τήν Ομόνοια 29ης Μαϊού που μόλις τώρα τό έμαθα ότι έχει αυτόν τό δεύτερον προσωνύμιον, διότι ιορτάζουν τήν τουρκοποιημένη καταγωγή τούς, διότι είναι Αριστεροί καί ώς Αριστεροί εισίν Αντίχριστοι, πολυθεϊσταί, αθεϊσταί, Μισέλληνες καί τό δηλώνουν. Βεβαίως πταίνε δέν πταίνε από τήν άλλη καί οί Δεξιόφρονες που τό παίζουν Εθνικόφρονες, ψηφίζουν Δεξιά που δέν είναι Εθνικόφρονη αλλά πικκάριζε όχι αδίκως τήν Αριστερά ώς Ανθελληνική, ενώ καί η ιδική τούς πάντα δέν διαφέρει, μαζζώνεψαν όλοι, όπως τό λέγαμε εκατοντάδες φορές…

Εχθές είς τό Παραλίμνι έγινε εκτεταμένος καυγάς που προξένησε η Ομόνοια 29ης Μαϊού έξ’ όσων άκουσα μέ τούς φανατικούς τής «Ό Ένωσις Νέων Παραλιμνίου»….

Υποτίθεται ότι πρέπει νά ενδιαφερόμαστε δι’ όλους αυτούς, ότι δέν είναι άδικος ό κόπος μάς, ότι δέν είναι άδικος ό κόπος μού νά γράφω αυτά, καί ότι δέν είναι δίκαιος ό κόπος μού!

Η Ομόνοια 29ης Μαϊού μού φαίνεται ότι μπορεί νά προέκυψε από στημένη υπόθεση, μία ιερόσυλη ομάδα που θυμίζει τούς Βένετους (Γαλάζιους; Ή μάλλον Βυσσινήδες, όπως τυχαία ό Ό Ένωσις Νέων Παραλιμνίου) καί οί Ρούσσοι = Ερυθροί/Κόκκινοι, οί Πράσινοι καί οί Λευκοί είς τήν στάση τού ΝΙΚΑ έν έτει 18/01/532 μ.Χ. ή 31 Ιανουαρίου μέ τό νέον ημερολόγιον (κατά τ’ άλλα ήσαν Παλαιοημερολογήτες, άρα βρέ δέν παίζει σημασία, χαχαχα, ή είσαι άνθρωπος ή δέν είσαι άνθρωπος)…

Επειδή η Ομόνοια Λευκωσίας τήν οποία ίδρυσε Φιλέλλην Αριστερός ήθελε νά μιμηθεί τόν Παναθηναϊκόν καί αγαπούσε τήν Ελλάδα, έχει ώς σύμβολον ήτοι ίνδαλμα δηλοί είδωλον τής τόν Τσέ Γκεβάρα η Ομόνοια Άλωσης τής Κωνσταντινούπολης ήτοι ομοούσιοι καί ομόνυμοι μέ εκείνους που άλωσαν τήν Κωνσταντινούπολη ήτοι τούς Οθωμανούς ήτοι Τουρκόσποροι σέ πνεύμα διότι σέ σώμα δέν γνωρίζουμε απλά τό κάνουν από πίκκα αριστερών δαιμονισμών, έναντι τών δεξιών δαιμονισμών, ήθελαν νά διαφέρουν, έχουν ώς ίνδαλμα ήτοι είδωλον τόν Άρην Βελουχειώτη, ός κακοποίησε καί κατάσφαξε χιλιάδες Ελλήνων, εξεκοίλιασε είς τό Μέλι Γάλα, Κόρινθον καί αλλού αθώες μητέρες καί τά «παλλικάρια» τού πανηγύριζαν μέ τά έμβρυα τών εγκύων νεκρών ανά λόγχει, αφορίστηκε τότε ακόμη καί από τό Κ.Κ.Ε. διά τίς πράσινες θηριωδίες που θά φέρει ό πασσόκιος τζιεφρούσκατα μόλις εκλεγεί, ήταν πούστης λέγεται καί σκότωσε τό πρωτοπαλλίκαρον τού τό πρώτον πρωϊν μετά τόν γάμον τού, αφού μαστούρωσε εμμανδυσμένος κάτω από μία μαγείρισσα/κατσαρόλα κουρκουλίζουσας από θερμότητα ούζου, διότι ήταν ό εραστής τού. Η Αριστερά πάγια υποστηρίζει τήν πουστοσύνη έν Κύπρω όπως καί έν Ελλάδι καί όπως αμφότερες αί Δεξιαί… Όμοια ομοίων, τέλος πάντων… Ό Άρης εάν νικούσε θά ήταν ό Τσιαουσέσκου Στάλιν Σταζί τής Ελλάδος…

Νά θυμίσουμε ότι ό Τσέ Γκεβάρα ήταν Φιλέλλην καί μεγάλος αναγνώστης τής Ελληνικής Ιστορίας, θεωρών ώς ανώτερον Έλλην Ήρωα όλων τών εποχών τόν Υπαρχηγόν τής Ε.Ο.Κ.Α. Γρηγόρην Αυξεντίου κάτι τό οποίον δήλωσε σέ κουβανέζικη εφημερίδα, αλλά τόν Γρηγόρην Αυξεντίου οί Ομονοιάτες δέν τόν θέλουν, θέλουν όμως αυτόν που τόν θαύμαζε καί έκαμε τό σύθημα ΠΑΤΡΙΔΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ ώστε νά ομοιάζει καί παραπέμπει είς τό ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ! Κατάλαβες διατί σού έκαμα άρθρον ότι εκεί που σταματάει η πραγματικότητα αρχίζει η Λογική καί εκεί που σταματάει η Λογική αρχίζει η δαιμονισμένη ειδωλολατρεία τής πραγματικότητος;… Ό δέ φασισμός που μισούν έγινε από τόν Μουσολίνι που άνηκε είς τό καταργηθέν κόμμα Υπεραριστερά από τόν αυτοκράτωρ Βιττόριο Εμμανουέλ, αλλά κατά τ’ άλλα κομμουνισμός, δεξιά, αριστερά, ναζισμός, φασισμός δέν είναι οφιαδελφάκια τής κλίκας τού Ουροβόρου Όφι, γνωρίζετε ποία είναι!…

Τά πράσινα όλα είς τήν φόρα επανέρχονται, σύκρινετε τό μέ τό άρθρον διά τό εδάφιον περί ΠΑΣΟΞ!!!!….

Πώς σκέπτεσαι Ό Θεός δι’ όλ’ αυτά; Ό,τι σκέπτεται Αυτός που δημιούργησε ζωήν καί θάνατον έχει δίκαιον καί θέλω δέν θέλω Θέλω νά συμφωνώ!!!!

Μετά απ’ όλ’ αυτά που υπήρχαν είς τήν αρχαία Ελλάδα σέ πολύ χειρότερους μορφασμούς κατά τόπους, νιαουρίζουν κάποιοι διατί Ό Θεός όταν θυμώνει τούς εξεκληρίζει!… Ό ποιών τόν θάνατον καί τήν ζωήν ό ποιών τό δίκαιον καί τήν κρίσιν…

Ύστερα απορείτε δι’ εμβολιασμούς, προσυνηθεισμούς QRQR χαράγματα καί χαράγματα, γιατί τό κάνουν! Χαχαχα, πώς είπατε; Γιατί τό κάνουνε; Χαχαχα… Καί νά ειπούμε ότι ένας λόγος που σχίστηκε η Ομόνοια σέ δύο είναι οί εκείνοι που ίδρυσαν τήν Ομόνοια 29ης Μαϊου δέν συμφωνούσαν μέ τήν κάρτα κοπαδού είς τά γήπεδα, αλλά είναι κοπαδοί δαιμονισμού, μέ πολλές θρησκείες θεούς, ήτοι αθεϊα, Ομόνοια, Αντιελληνισμόν, Πολυθεϊσμός… Άντε βρές λογαριασμόν, χαχαχα, ήμισυ γνώσεις αγνοιοφανατισμού!

Όταν σάς έλεγα ολική επαναφορά δαιμόνων έν ενώσει που όταν σάς τό έλεγα φαίνονταν αντίθετες δυνάμεις, πρέπει πλέον νά τό νοείτε…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου