Breaking

Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021

Είναι η διασπορά κορωνοϊών, 5G καί εμβολίων υπεριώδεις ακτίνες;… Share Είναι η διασπορά κορωνοϊών, 5G καί εμβολίων υπεριώδεις ακτίνες;… UV-A: Αυτή η ακτινοβολία κυμαίνεται στο κενό μεταξύ 315 και 400 νανόμετρα. UV-B: Αυτή η ακτινοβολία κυμαίνεται στο κενό μεταξύ 280 και 315 νανόμετρα. UV-Γ: Αυτή η ακτινοβολία κυμαίνεται στο κενό μεταξύ 40 και 280 νανόμετρα. Το μήκος κύματός τους κυμαίνεται από το 1 χιλιοστό έως τα 700 νανόμετρα, όπου ξεκινά το ορατό φάσμα. Εσείς νομίζετε ότι δύο δίκυκλα μέ ίδια κυβικά αλλά τό έναν μέ πολύ περισσότερον βάρος διανύουν αποστάσεις μέ τήν ίδια ευκολία;… Τροφή διόρασης!… Κάθε ακτίνα είναι διαφορετική συχνότητα… ταχύτητα…. χρώμα…. Θεωρείτε αγίνετον νά συνδοιαστούν ραδιακτίνες μέ βιολογικά τεχνητά μέσα καί μηχανικά μέσα εντός τών Γονιοδομών/DNA;… Μετά απ’ όσα είδατε τεχνολογικώς καί βιολογικώς, αμφιβάλλετε διά όλ’ αυτά;… Ήτοι είναι αδύνατον νά συνδοιαστούν καί νά μήν μάς τό λένε; Διατί έχεις τήν εντύπωση ότι μάς τά λένε όλα; Ούτε όσα συνέβησαν τούς προηγούμενους αιώνες ώς επιτεύγματα δέν μάς είπαν καί όσα είπαν όχι μέ ειλικρίνεια, διότι όσα λένε είναι διά νά βολιδοσκοπήσουν, επηρεάσουν, συντρομάξουν, πειραματισθούν, προετοιμάσουν!… Εάν εκπέμπουν κάθε φορά άλλες συχνότητες καί συνθέσεις από συχνότητες, τότε ποτέ δέν θά ανακαλυφθεί τό λάθος καί η θεραπεία τών κορωνοϊοεμβολιασμών, εκτός εάν τό καταλάβουμε εμείς ή τό αποφασίσουν αυτοί ότι ανακάλυψαν τά φάρμακα… Αντιλαμβάνεσαι πόσον επικύνδινον είναι ν’ ανακαλύπτει θεραπευτικά φάρμακα ό εχθρός σού;… Ένας συνδοιασμός συχνοτήτων υπεριωδών ακτίνων μέ άλλες ακτίνες καί ραδιοακτίνες είναι τά τέλεια κβαντικά όπλα ώστε νά μήν μπορείς νά καθοριστεί τό πρόβλημα καί νά απαιτείτει επιπρόσθετος εμβολιασμός!… Εάν παίζουν μέ υπεριώδεις καί άλλες ακτινοβολίες, πώς θά εύρεις λογική άκρη; Είναι ωσάν νά σού ζητούν νά μαντεύσεις τό αποτέλεσμα σέ τρείς χιλιάδες παρτίδες τάβλιου καί σκακιού που διεξάγονται κάθε σούροπον σέ όλον τόν κόσμον! Εσύ αντί νά ιδείς ότι δέν υπάρχει λογική καί ότι σέ περιπαίζουν, επιμένεις νά υποστηρίζεις ό,τι θέλουν νά υποστηρίζεις, ότι υπάρχει λογική καί πρέπει νά τούς υπακούς καί νά ψιττακίζεις λοβοτομημένως ότι κατανοείς τί συμβαίνει! Τά κορόϊδα είναι αυτά που δέν καταλαβαίνουν τί συμβαίνει. Τά τραγικά πρόσωπα είναι αυτά που κατανοούν τί συμβαίνει αλλά αδυνατούν, ανυμπορούν, ατυχούν νά ξεφύγουν είτε έξ’ υπαιτιότητος τών είτε έξ’ υπαιτιότητος άλλων ή αμφοτέρων… Τό κορόϊδον ζή τήν ανεπαίσθητη τραγωδία τής άγνοιας. Ό γνωστικός ζή τήν ανείπωτη τραγωδία τού γνωρίζω αλλά δέν δύναμαι… Παλαιότερα σ’ έπαιζαν μόνον είς τά δάκτυλα τούς τώρα σέ συνεπαίζουν είς τίς ακτίνες, τά ραδιοσήματα εντός καί εκτός σώματος… Δέν νομίζω ότι έχεις πρωτόγονη αντίληψη, διότι ό πρωτόγονος δέν ήταν βλάκας καί θά καθ’ ονόμαζε όλ’ αυτά μαγεία καί θά ήταν απολύτως εύστοχος. Λοβοτομημένος είσαι διά νά πίνεις τά μαγικά φίλτρα τούς που τόσες δεκαετίες σού διαφήμιζαν σέ ταινείες, κινούμενα σχέδια, βιβλία, ιστορίες… Συνήθεισες τό τέρας σημαίνει έγινες τέρας, μέ τήν διαφορά ότι τήν λοβοτομή τήν έπαθες εσύ. Τέρας από τέρας διαφέρει… Τέρμα τά τέρατα… ζήτω αί αγάπαι!… Κάποτε λέγεται υπήρχαν οί Ιαβάνας ή Γιαβάνας ή Ίωνες που κατοικούσαν σέ όλη τήν Γή. Ανακαλύφθηκαν είς τίς Ινδίες παπυρόγραφα εγχειρίδια διά κατασκευή διαστημόπλοιου, έχω έναν αντίγραφον αναδημοσίευσης μέ τό όνομα Βημαανίκα Σαάστρα = βήμαν άνωθεν είς τά άστρα… Λέγεται ότι σέ μερικές στιγμές μεταφέρονταν οπού ήθελαν επί γής… Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχαν πρωτόγονοι σέ πολιτισμόν αλλά δέν ενοχλούσε τούς Ιαβάνας, ήταν μικροί πληθυσμοί. Τώρα οί καινούργιοι κακούργοι επίδοξοι μνηστήρες γαιοκτήμονες θέλουν νά εκκαθαρίσουν τόν υπερπληθυσμόν διά νά απολαμβάνουν τά δώρα τής γής εσαεί!… ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share

Είναι η διασπορά κορωνοϊών, 5G καί εμβολίων υπεριώδεις ακτίνες;…

UV-A: Αυτή η ακτινοβολία κυμαίνεται στο κενό μεταξύ 315 και 400 νανόμετρα. UV-B: Αυτή η ακτινοβολία κυμαίνεται στο κενό μεταξύ 280 και 315 νανόμετρα. UV-Γ: Αυτή η ακτινοβολία κυμαίνεται στο κενό μεταξύ 40 και 280 νανόμετρα. Το μήκος κύματός τους κυμαίνεται από το 1 χιλιοστό έως τα 700 νανόμετρα, όπου ξεκινά το ορατό φάσμα. Εσείς νομίζετε ότι δύο δίκυκλα μέ ίδια κυβικά αλλά τό έναν μέ πολύ περισσότερον βάρος διανύουν αποστάσεις μέ τήν ίδια ευκολία;… Τροφή διόρασης!…

Κάθε ακτίνα είναι διαφορετική συχνότητα… ταχύτητα…. χρώμα….

Θεωρείτε αγίνετον νά συνδοιαστούν ραδιακτίνες μέ βιολογικά τεχνητά μέσα καί μηχανικά μέσα εντός τών Γονιοδομών/DNA;… Μετά απ’ όσα είδατε τεχνολογικώς καί βιολογικώς, αμφιβάλλετε διά όλ’ αυτά;… Ήτοι είναι αδύνατον νά συνδοιαστούν καί νά μήν μάς τό λένε; Διατί έχεις τήν εντύπωση ότι μάς τά λένε όλα; Ούτε όσα συνέβησαν τούς προηγούμενους αιώνες ώς επιτεύγματα δέν μάς είπαν καί όσα είπαν όχι μέ ειλικρίνεια, διότι όσα λένε είναι διά νά βολιδοσκοπήσουν, επηρεάσουν, συντρομάξουν, πειραματισθούν, προετοιμάσουν!…

Εάν εκπέμπουν κάθε φορά άλλες συχνότητες καί συνθέσεις από συχνότητες, τότε ποτέ δέν θά ανακαλυφθεί τό λάθος καί η θεραπεία τών κορωνοϊοεμβολιασμών, εκτός εάν τό καταλάβουμε εμείς ή τό αποφασίσουν αυτοί ότι ανακάλυψαν τά φάρμακα… Αντιλαμβάνεσαι πόσον επικύνδινον είναι ν’ ανακαλύπτει θεραπευτικά φάρμακα ό εχθρός σού;…

Ένας συνδοιασμός συχνοτήτων υπεριωδών ακτίνων μέ άλλες ακτίνες καί ραδιοακτίνες είναι τά τέλεια κβαντικά όπλα ώστε νά μήν μπορείς νά καθοριστεί τό πρόβλημα καί νά απαιτείτει επιπρόσθετος εμβολιασμός!…

Εάν παίζουν μέ υπεριώδεις καί άλλες ακτινοβολίες, πώς θά εύρεις λογική άκρη; Είναι ωσάν νά σού ζητούν νά μαντεύσεις τό αποτέλεσμα σέ τρείς χιλιάδες παρτίδες τάβλιου καί σκακιού που διεξάγονται κάθε σούροπον σέ όλον τόν κόσμον!

Εσύ αντί νά ιδείς ότι δέν υπάρχει λογική καί ότι σέ περιπαίζουν, επιμένεις νά υποστηρίζεις ό,τι θέλουν νά υποστηρίζεις, ότι υπάρχει λογική καί πρέπει νά τούς υπακούς καί νά ψιττακίζεις λοβοτομημένως ότι κατανοείς τί συμβαίνει! Τά κορόϊδα είναι αυτά που δέν καταλαβαίνουν τί συμβαίνει. Τά τραγικά πρόσωπα είναι αυτά που κατανοούν τί συμβαίνει αλλά αδυνατούν, ανυμπορούν, ατυχούν νά ξεφύγουν είτε έξ’ υπαιτιότητος τών είτε έξ’ υπαιτιότητος άλλων ή αμφοτέρων…

Τό κορόϊδον ζή τήν ανεπαίσθητη τραγωδία τής άγνοιας. Ό γνωστικός ζή τήν ανείπωτη τραγωδία τού γνωρίζω αλλά δέν δύναμαι…

Παλαιότερα σ’ έπαιζαν μόνον είς τά δάκτυλα τούς τώρα σέ συνεπαίζουν είς τίς ακτίνες, τά ραδιοσήματα εντός καί εκτός σώματος…

Δέν νομίζω ότι έχεις πρωτόγονη αντίληψη, διότι ό πρωτόγονος δέν ήταν βλάκας καί θά καθ’ ονόμαζε όλ’ αυτά μαγεία καί θά ήταν απολύτως εύστοχος. Λοβοτομημένος είσαι διά νά πίνεις τά μαγικά φίλτρα τούς που τόσες δεκαετίες σού διαφήμιζαν σέ ταινείες, κινούμενα σχέδια, βιβλία, ιστορίες… Συνήθεισες τό τέρας σημαίνει έγινες τέρας, μέ τήν διαφορά ότι τήν λοβοτομή τήν έπαθες εσύ. Τέρας από τέρας διαφέρει…

Τέρμα τά τέρατα… ζήτω αί αγάπαι!…

Κάποτε λέγεται υπήρχαν οί Ιαβάνας ή Γιαβάνας ή Ίωνες που κατοικούσαν σέ όλη τήν Γή. Ανακαλύφθηκαν είς τίς Ινδίες παπυρόγραφα εγχειρίδια διά κατασκευή διαστημόπλοιου, έχω έναν αντίγραφον αναδημοσίευσης μέ τό όνομα Βημαανίκα Σαάστρα = βήμαν άνωθεν είς τά άστρα… Λέγεται ότι σέ μερικές στιγμές μεταφέρονταν οπού ήθελαν επί γής… Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχαν πρωτόγονοι σέ πολιτισμόν αλλά δέν ενοχλούσε τούς Ιαβάνας, ήταν μικροί πληθυσμοί. Τώρα οί καινούργιοι κακούργοι επίδοξοι μνηστήρες γαιοκτήμονες θέλουν νά εκκαθαρίσουν τόν υπερπληθυσμόν διά νά απολαμβάνουν τά δώρα τής γής εσαεί!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου