Breaking

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΨΕΥΔΟΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΟΥΒΙΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ… Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ. ΟΙ ΜΟΙΡΕΣ. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. ΟΙ ΧΙΠΠΥΣ, ΟΛΑ ΕΝΑ…

Share

Ο ΨΕΥΔΟΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΟΥΒΙΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ… Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ. ΟΙ ΜΟΙΡΕΣ.  ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. ΟΙ ΧΙΠΠΥΣ, ΟΛΑ ΕΝΑ…

Βλέψετε τά Δίδυμα Κέρατα τής ώς εσφαγμένης κεφαλής τού θηρίου από τό κεφ. 13 τής Αποκάλυψης, τού φαινόμενου ώς αρνίου που θά βρυχάται ώς δράκος, τά φαινόμενα απατούν όσους κοιττάζουν αλλά δέν βλέπουν. Όσοι κοιττάζουν είναι επειδή δέν βλέπουν, όσοι βλέπουν είναι επειδή δέν κοιττάζουν…

Ενώσετε τό Δικέρας σέ έναν κύκλον, σφαίρα, ανάποδον ψευδοκοσμικόν ή κοσμικόν ωόν καί θά σχυματίσει/σχηματίσει έναν αιγυπτιακόν σταυρόν ήτοι έναν «Τ» μέ ανάποδον ωόν επί τής οριζόντιας γραμμής τού…

Φαίνεται είς τήν διαφημιστική αφίσσα τής κινηματογραφικής ταινείας El dia de la Bestia = Η ημέρα τού Βιαστού/Θηρίου…, εάν ρίξετε τά δύο κέρατα επάνω είς τόν Χριστιανικόν Σταυρόν που κοίται χάμω ώς προέκταση τρισδιάστασης αλλά επί χάρτας είναι τό άλλον άκρον τού σχεδίου τής διαφήμησις καί συμβόλου… Συνάμα ό Σταυρός είναι ό Ελληνικός Σταυρός καί η πτώση Χριστού καί Ελλάδος από τήν εκτίμηση τών μικροθηρίων καί μικροβιαστών έν συγκρίσει πάντοτε μέ τόν Αντίχριστον. Εάν ορθώσετε τόν Σταυρόν, φαίνεται χάμω ό Αντίχριστος Διάβολος…

Ό φαινόμενος είς τήν ταινεία El dia de la Bestia είναι ό πατέρας τού Αντίχριστου, εντός τής βάρκας είς τό I pet goat II. Βάρκα έχει διά πλώρη τά δίδυμα κέρατα τής φερόμενης ώς εσφαγμένης κεφαλής τού θηρίου που θά αποθεραπευτεί καί θά ακολουθήσουν οπίσω τής όσοι δέν είναι εγγραμμένοι είς τό βιβλίον τής ζωής, που θά έχει όψη αρνίου όπως καί είς τό I pet goat II οπού παρουσιάζουν τόν Αντίχριστον μιμούμενοι τήν εικόνα Τού Χριστού αλλά θά λαλεί ώς δράκος. Η πλώρη τής βάρκας είναι τά δύο κέρατα που είναι τά κέρατα τού ψευδοθεού δαίμων Άνουβις ός είναι τσακαλόμορφος = θώσμορφος όπως προλέγεται διά τόν πατέρα τού Αντίχριστου…

Ενωμένα κέρατα αιγυπτιακού σταυρού, δαίμων El dia de la Betia καί πλώρη λέμβου που μεταφέρει τόν Αντίχριστον είς τό I pet goat II είναι τά ίδια σύμβολα. Μεταφέρουν τόν Αντίχριστον ή καί τόν Άνουβις υιόν = Ανουβίσυιος = Anoubisson! Όπως λέμε Ανάβυσσος; Τροφή διόρασης! Ήτοι, εκτός τών άλλων οπωσδήποτε ανά+άβυσσος ή άνευ+αβύσσου η λέξη Ανάβυσσος = Ανούβυσσος που έγινε Άνουβις αντί Άνουβυς;;;;…. Συβούνα αναγραμματιστί, Σύβου;…

Άνουβις = Ανούβιος = Ανέβιος/Ανόβιος = Ανεύβιος = άνευ βίου!… Τό μή όν που σέ παίρνει είς τό μή όν ή καί μή υπαρκτόν ήτοι δεύτερον θάνατον Αποκάλυψις; Τροφή διόρασης!…

Όπως βλέπετε είς τίς φωτογραφίες, στήνουν τόν Άνουβι σέ πολλές χώρες, επάνω σέ λέμβους όπως τό Ι pet goat IΙ, δεσπόζων είς Λονδίνον;…

Ό Άνουβις ομοιάζει μέ τόν Βαθομέθη/Μπαχομέθ ή Τράγον Πανά ώς πρός τά ώτα… Ό Τραγόκυνας ή Τραγοθώς…

Ό θώς ήτοι τό τσακκάλι είναι τό ζώον σύμβολον τής πονηρίας καί τού αντιπερισπασμού, τής εξαπάτησης, τού σφετερισμού καί τής αποπλάνησης… Η αφαιρετική λέξη τής έννοιας άθως = μή θώς = μή αθώος, εξού καί τό Όρος Άθως είς Τώ Αγίω Όρος!…Συνάμα αντίστροφον τού σώθ = σωθείτω… ήτοι ασωθείτω…

Ακόμη καί η λέξη κ+άνναβις θυμίζει τόν Άνουβι… Κάνναβις = κάννη+βίος, καννείν = κάννουλα = βρύση, καιάννα + βίος = καίω+άνοιξη ή άννοιξη + βίος, τροφή διόρασης…! cannibal = carnibal = carna = σάρνα/κάρνα = σάρκα/σάρνα = κάννα = τό όπλον εναντίον τής κάρνας; Ήτοι διά πόλεμον ή θήρα όπως κάνουν εναντίον πτηνών καί δενδρόβιων θηλαστικών σέ Νέα Γουϊνέα Παπούα καί Αμαζονία ταυτόχρονα… καννίβαλος = καρνίβαλλος = καρνοβόρος = σαρκοβόρος = σαρνοβόρος = κρεατοβόρος…

Ό δέ έν πτώσει χριστιανικός Σταυρός ανάποδα μέ τά δύο οριζόντια ξύλα πρός τά κάτω είναι τό σήμα τής Αντίχριστης  Βλάσφημης ψευδοειρήνης καί τού κρεμμασμένου ανάποδα ανθρώπου μέ τά χέρια πρός τά κάτω…

Τό σήμα τής «ειρήνης» συμβολίζει τήν πτώση τού Χριστιανικού Σταυρού, τού Ελληνικού Χριστιανικού Σημαιακού Σταυρού καί σ’ όσες άλλες χώρες χρησιμοποιείται. Είναι τό σήμα τών Χίππυς ήτοι αυτών που πανηγυρικώς αρνήθηκαν υποσυναίσθητως μέ ψυχοτροπικά παραισθησιογόνα, ψευδοσθησιογόνα, σατανογόνα διεγερτικά/ναρκωτικά τόν δρόμον πρός Τόν Χριστόν. Οί Χίππυς ήταν τά παιδιά τών Λουλουδιών δηλαδή τής Πρωτομαγιάς που είναι ημέρα επίσημης ίδρυσης τών Ευρωπαίων Ιλλουμινάντων τό 1776 μ.Χ… Παράλληλα τά παιδιά τών Λουλουδιών είναι τά παιδιά όλων τών χρωμάτων ήτοι Πολυπολιτισμικότητος κατ’ αυτούς καί τά χρώματα τού Ουράνιου Τόξου που τώρα είναι τά χρώματα τών κίναιδων/πουστιστών… όλα τυχαία… Χίππυς σημαίνει Ιππείς καί δή ίππεια στρήνα εξού καί λέμε αυτή έχει στρήνα φοράδας.., απ’ αυτήν τήν λέξη ώπα ήτοι ίπ+πος/πούς/πόδι = ίπταται ό πούς ήτοι επάνω ό πούς όταν τό άλογον εξιππάζεται = συντρομάσσεται ή χοροστρηνιάζει όπως καί άλλα ζώα σέ οίστρον… Καί τά χίπ χόπ = ίπ όπ = ίποπ αναγραμματισμός ίππος. Σ’ όλα αυτά συνάδει η λέξη ψυχεδέλεια, τά τρελλά χρώματα, οί απαγορευμένες εικόνες, η σύγχυση τής τάξης τού μυαλού καί τό αχαλίνωτο ταξείδι σέ γνώση ή παραλογή… τών χιππυστών καί πουστιστών τής ηδονοκοπίας…

Προσέξετε αυτόν: 1353 έτος παύσης τού Μαύρου Θανάτου ή Μαύρης Πανώλης + 666 = 2019 ώς γνωστόν, ποίος θά τό φανταζόταν πρίν χωρίς νά τόν βγάλουν τρελλόν; Από τό 1776 έως τό 1353 = 423 έτη… καί 2019 – 1776 = 243 έτη… Βλέπουμε αναγραμματισμόν τών αριθμών 2, 3, 4… Είναι ό αριθμός 432 τό ήμισυ τού 864 που είναι ό αριθμός τών ωρών περιφοράς τής γής ή τού κύκλου σέ μοίρες πέριξ ηλίου ή άλλου σώματος ήτοι 360Ο ή ημέρες Χ 24 ώρες = 8640 ώρες!… 423+243=666…. 1776 = 777 = 7Χ7Χ7 = 343 Χ 6 = 2058… (1776Χ2= 1776 μ.Χ. + 1776 π.Χ. = 3552 + 48 = 3600 = 360ο = 36… 2019 μ.Χ. + 48 = 2067;;; 2019+12=2031 (τέλος ατζιέντας)… 2067-2031=36… ή 360ο… πειραματικώς όλα αυτά τά αριθμολογικά… Παρακολουθείστε όμως τίς εικόνες τών κατά σειρά φερόμενων συμβόλων τών Ιλλουμινάντων διά νά σβύσουν τόν Χριστιανισμόν καί κάθε καλόν από τό υποσυναίσθητον σάς…

Τό σύμβολον τής ψευδοειρήνης είναι ταυτόχρονα αναποδογυρισμένον «Ψ» = ψυχή, Έψιλον πεσμένον, «Λ» καί «V» ποδίτσας!… Κ Υ ΠΕΛΛΟΝ όπως τής El dia de la Bestia, Άνουβι, σταυρόν Αιγύπτου καί τά άλλα χειρονακτικά σύμβολα μέ τά δάκτυλα… Συνάμα συνήθως τό σύμβολον τής ψευδοειρήνης έχει 135ο τά δύο μεγάλα σύνολα = 270ο καί από 45ο τά δύο μικρά = 90ο ή καί 135ο + 45ο = 180ο, όλ’ αυτά καταλήγουν σέ 9… Ήτοι 270 = 9, 180 = 9, 135 = 9 καί 45 = 9 ήτοι 9999 αλλά ανάποδα = 6666 ήτοι οί στίχοι τού Κορανίου καί θυμάστε τί έν τέλει μάς λέγει τό I pet goat III; Ότι η ειρήνη θά είναι Κορανική/Κορανιστική!!!! 9Χ4=36 καί 4Χ6=24+36=60. Θυμάστε τί είπαμε μέ τόν 864 ανωτέρω; Ήτοι 360ο Χ 24 = 8640 ώρες = 9. Εδώ τί καταλάβουμε; Ότι τ’ αλλάζουν όλα, τά αναποδογυρίζουν όλα αλλά έν τέλει είναι τό 9 = Αριθμός υπέρτατος Θεού που θά νικήσει, αλλά κάποιοι δέν τό καταλάβουν ενώ κάποιοι τό καταλάβουν αλλά κάνουν τό θέλημα τού σατανά… Δέν είναι τυχαίος ό όρος Πράσινη Ειρήνη = Ειρήνη τού Χρώματος τού Κορανίου/Ισλάμ! Μεταξύ τών τεσσάρων 9 καί τεσσάρων 6 τέσσερα τριάρια = 12 = 3…. 4Χ9=36+4Χ6=24=60+12=72! Ή 60+3=63+αναγραμματισμός 36 = 99 = 66… Δέν σάς έπεισε; Οκ! Ανωτέρω είδαμε τίς μοίρες 45, 135, 180, 270 όλες σέ συμψηφισμόν αριθμών = 9…. 45Χ3=135, 45Χ4=180, 45Χ6=270… Όλα πλασιασμοί τού 45. 45 καί αναγραμματιστί 54 ήτοι 45+54=99! Εσύ έμαθες ότι 60+3=63 αλλά σημαίνει συνάμα δύο εξάρια καί δύο τριάρια = (6+3=9)+(6+3=9)=99 ή 18=9…

Πρόσεξε καί τό ανωτέρω πώς παίζουν οί αριθμοί, σ’ έμαθαν νά τό βλέπεις από τήν μία γωνία οπτικής αλλά υπάρχουν καί άλλες που αποδεικνύουν τό ίδιον ή άλλον αποτέλεσμα:

60+3=63+αναγραμματισμός 36 = 99 = 66… = Μεταξύ 99 καί 66 = 33, είς τήν αρχή τής εξίσωσης έχουμε δύο 3άρια (60+3=63) καί δύο 6άρια (60+3=63), καί μετά τίς Μετασυνέπειες 33 καί 66… αυτές οί δύο κάνουν τήν Μετασυνέπεια συμψηφισμού 99… Καί συνάμα τίς Προσυνέπειες 63 και 36… (33+66=99=18=9, 99=18=9, 63+36=99=9, τά τρία 18 (=9) = 54 = τό αντίστροφον τών 45ο ανωτέρω, βλέπεις ότι όλα έχουν μία συνέπεια; 45+54=99=18=9. Συναντήσαμε 4 φορές τό 9 = 9999 = 27 = 9…). Αυτόν οπού θέλω νά σού ειπώ εκτός από ημερομηνίες, συμβολισμούς καί μυστικά που προκύπτουν ή κάποιοι θέλουν νά τά συμβολίζουν έτσι, βλέπουμε ότι ό πολλαπλασιασμός, η διαίρεση, η αφαίρεση καί η πρόσθεση είναι προαλληλένδετα καί σέ άρρητη ένωση που ποτέ δέν εξεχωρίζει, αλλά είναι μία αέναη ενότητα, ένα κράμα, μία ψυχή… Κατά συνέπεια ό 4 είναι ό κοσμικός αριθμός τής μονάδος. Είναι ένας σταυρός καί η Τετραπιθανότητα. Κατά κάποιον τρομερόν τρόπον όλα αυτά συνέρχοντε καί αλληλοαντιδρούν μέ άπειρες ταχύτητες. Κάθε τρία απ’ αυτά είναι τό ανάμεικτον τού άλλου.

Συνάμα όταν προσθέτουμε πολλαπλασιάζουμε. Όταν πολλαπλασιάζουμε προσθέτουμε. Όταν αφαιρούμε διαιρούμε. Όταν διαιρούμε αφαιρούμε. Η αφαίρεση είναι ανάποδη πρόσθεση καί η πρόσθεση ανάποδη αφαίρεση. Ό πολλαπλασιασμός ανάποδη διαίρεση καί η διαίρεση ανάποδος πολλαπλασιασμός. Η αφαίρεση πολλαπλασιάζει τήν διαίρεση καί η διαίρεση προσθέτει πολλαπλασισμόν. Η πρόσθεση διαιρεί τόν πολλαπλασιασμόν καί ό πολλαπλασιασμός αφαιρεί τήν πρόσθεση. Η αναίρεση τεκμηριώνει καί τά τεκμήρια αναιρούν αέναως. Ό πολλαπλασιασμός είναι η υπερταχύτητα τής πρόσθεσης καί η διαίρεση η υποταχύτητα τής αφαίρεσης ή έστω υπερταχύτητα τής αφαίρεσης. Σέ μεγαλύτερες τιμές ανάπτυξης, ταχύτητας ή υπερταχύτητας καί υποταχύτητας τά δεδομένα αλλάζουν επειδή αλλάζει η αντίληψη. Η αντίληψη αλλάζει τά δεδομένα τά δεδομένα τής ταχύτητας αλλάζουν τήν αντίληψη, αυτά καί άν είναι υπερφωτοδεσμομηχανικά ή καί υπερκβαντομηχανικά.  

Η πράσινη ειρήνη ήταν η κορανική ειρήνη, μία ειρήνη μέ ανενόχλητη τήν φύση από έλλειψη ανθρώπων… τών κρεμμασμένων ανάποδα…  Ό πύργος τού Άϊφφελ τό πρώϊμον σύμβολον τής ψευδοειρήνης, όπως βλέπετε ανωτέρω είς τήν εικόνα, τυχαία προϊδεάζουν ότι θά καταρρίψουν τό σύμβολον μνήμης τής Γαλλικής Επανάστασης; Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη. Διά νά υπάρχει ελευθερία πρέπει ό καθένας νά κάνει ό,τι τ’ αρέσει, ισότητα νά μήν υπάρχει κανένας ανώτερος ή κατώτερος, αδελφοσύνη, νά μήν υπάρχει διαφορά. Πώς είναι δυνατά όλ’ αυτά; Εκτός καί άν όλοι είναι λοβοτομημένοι;… Η προϊδέαση τής πτώσης τού πύργου τού Άϊφφελ σέ ταινείες καί τό I pet goat III σημαίνει τήν πτώση καί τών τριών νοημάτων μέ τήν σκλαβιά μίας ειρήνης σέ πολυκαραττίνα καί αίσθηση υπόκυψης κάτω από τά δεσμά τής ηλεκτρονικής οργανικής διαχείρησης τών ανθρώπων…

Όλα μά όλα προγραμματισμένως ώς τυχαία…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου