Breaking

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

Η μόρφωση δημιουργεί τήν διαμόρφωση καί η διαμόρφωση τήν μεταμόρφωση… Έναν άρθρον δι’ όσους είναι, έχουν καί αγαπούν αδιακρίτως καί μέ ευλάβεια τά παιδιά…

 


Share

Η μόρφωση δημιουργεί τήν διαμόρφωση καί η διαμόρφωση τήν μεταμόρφωση… Έναν άρθρον δι’ όσους είναι, έχουν καί αγαπούν αδιακρίτως καί μέ ευλάβεια τά παιδιά… 

Έξω καί μέσα σού υπάρχει ένας άπειρος αριθμός συνδοιασμών νά πιστέψεις. Αναπόφευκτα κάτι θά πιστέψεις καί κάτι θά απορρίψεις. Ό,τι πιστέψεις καί ό,τι απορρίψεις συνάπτει τό συνδοιασμόν. Τό άρθρον θά μπορούσε νά τελειώσει εδώ ώς σοφιστεία ή πρόβλημα διά τούς σοφούς καί ευφυείς, αλλά θά σ’ άφηνα είς τό κενόν καί τόν ωκεανόν, νά πιστέψεις ό,τι θέλεις, χωρίς νά καταλάβεις ότι αυτόν δέν είναι πάντοτε σωστόν καί όπως κάνουν διάφοροι σύγχρονοι ματαιόδοξοι σοφιστές τών λακωνικών καί παραουδέτερων δηλώσεων, ούτως ώστε νά φαίνονται πάντοτε καί είς τούς πλείστους καλοί, διότι δέν λαμβάνουν υπεύθυνη θέση έναντι τών ψυχών, αλλά θέση νά τούς υμνολογούν ώς «σοφούς»… Προσδιορίζουν τά καλά καί τά κακά τών διαφόρων επιπέδων αεράτα καί ασαφές, είτε επειδή δέν θέλουν νά κατηγορήσουν τά κακά ή όλα τά κακά είτε επειδή δέν προτιμούν τά καλά ή όλα τά καλά. Δηλώνουν τήν άγνοια καί τήν πονηριά τούς μέσα από σοφές εντυπώσεις τού κενού. Προσπαθούν νά σέ συμβουλεύσουν αλλά ταυτόχρονα σού λένε κάνε ό,τι θέλεις καί αυτόν σημαίνει ότι μοναδική τούς έγνοια είναι νά κάνουν εντύπωση καί πάταγον οί κουβέντες τούς καί νά δοξάζονται εσαεί.

Πρίν τόν κορωνοϊόν μέ όσα συνέβαιναν καί τά οποία ισχύουν, πολλοί έκρουαν τόν κώδωνα τών κινδύνων, τών αμαρτιών, τών εγκληματιών, τών απανθρωπισμών, μέ προφυτείες, αναφορές σέ προφυτείες, μέ λόγια βασισμένα είς τήν Μετάνοια. Έλεγαν ότι εάν δέν μετανοήσουμε δέν θά μάς βοηθήσει Ό Θεός, δέν θά μάς λυπηθεί καί εάν μάς λυπηθεί δέν θά μπορέσει νά μάς βοηθήσει διότι η προαίρεση μάς είναι κακή καί χασοψυχική.

Ποία η διαφορά τού μεταλλαγμένου ανθρώπου που έρχεται καί τού αμαρτωλότατου, ανόμαλου, ιδιοτελή ανθρώπου πρό τής ελεύσεως τής δοκιμασίας μέ τεχνητή αφορμή τού κορωνοϊού; Η κοινή συνισταμένη τούς είναι ότι αμφότεροι θά χαθούν. Η διαφορά τούς είναι εάν ό υπερμεταλλαγμένος πλέον θά φέρει τά ψυχικά, θεληματικά, ευγονικά, νοητικά, πνευματικά εχέγγυα νά μπορεί νά μετανοεί, νά μπορεί νά διατηρεί ακόμη ιδική τού προαίρεση καί δυνατότητα αντίληψης τού τί είναι βλασφημία καί τί όχι. Ένας ευνουχισμένος νοητικώς καί ψυχικώς μπορεί;

Θά θέσω ένα ερώτημα που κανείς δέν τολμάει νά αναφέρει. Όταν ένας είναι πούστης ή βλάσφημος Τού Θεού είναι χειρότερος ή καλύτερος από έναν τεχνηεντώς «εφησυχασμένον» μεταλλαγμένον;…

Ό Θεός δέν μπορεί νά μάς βοηθήσει διότι κατ’ επιλογήν μορφωθήκαμε καί μάς μόρφωσαν ούτως ώστε νά διαμορφωθούμε σέ μία ημέρα, μία ευδομάδα, μερικές δεκαετίες σέ μεταμορφωμένους μεταλλαγμένους μηχανοειδείς παράνθρωπους. Ήταν η προσωπική μάς επιλογή, η προσωπική μάς ελευθερία που τό εκζήτησε αυτόν καί μάς δόθηκε, που τό δέχθηκε, που τό καλώς όρισε. Η μοναδική περίπτωση νά σωθούν κάποιοι ανθρώποι μέσα από αυτή τή παράμετρο είναι νά φέρει ή νά αφήσει Ό Θεός νά έρθει κατάπτωση όλων τών μορφώσεων που οδήγησαν σέ διαμορφώσεις καί αυτοδιαμορφώσεις τής μεταμόρφωσης καί αυτομεταμόρφωσης όλων αυτών που μάς προχωρούν είς τόν τρέχον χρόνο. Καί αυτό κάνει ή αφήνει μέ σοφία…

Πολλοί ανθρώποι παρακαλούν Τόν Θεόν νά καταστρέψει όλη αυτή τήν λαίλαπα εμβολίων έως μετάλλαξη φύλων καί δημιουργίας άφυλων ψευδοόντων καί νά επαναφέρει τήν προγενέστερη ασέβεια, βλασφημία, υλοφροσύνη, υλολατρεία, νομίζετε ότι αυτόν είναι δίκαιον, καλόν καί ευγενές; Νομίζετε ότι Ό Θεός θά σέ απολάκκιζε από τόν λάκκον που δέν προτιμάεις διά νά σέ επαναρίξει ή νά σέ αφήσει νά επαναπέσεις είς τόν λάκκον που προτιμάεις; Νομίζεις ότι Ό Θεός θά σέ βοηθούσε νά φύγει μία αμαρτία διά νά έρθει η αμαρτία που είχες καί ακόμη νοσταλγείς; Ποίος ό λόγος; Νομίζεις ότι Ό Θεός είναι Αυτός που ώς δούλος θά σέ βοηθάει νά επιλέγεις αμαρτία ή νά σέ βοηθάει νά απαλλαγείς από κάθε αμαρτία;…

Αυτά που συμβαίνουν σήμερα, οί μεταλλάξεις, τά εμβόλια, τά χαράγματα, τά άφυλα ουδέτερα ψευδοανθρώπινα είδη είναι προέκταση εκείνων που είχες, πίστευες, προωθούσες, κατασκεύαζες, λάτρευες, επιδίωκες πρό τής ελεύσεως τού κορωνοϊού, μία φυσική πρόοδος καί μετεξέλιξη τούς. Από τήν στιγμή που μέ ελεύθερη βούληση απόρριψεις από πρίν τόν κορωνοϊό κάθε έννοια Ηθικής, Βιοηθικής, Ισότητος είς τά αγαθά, αγάπης, δικαίου, καλοσύνης, ήταν αναμενόμενον νά προκύψει καί τό ακόμη χειρότερον, προοδευτικότερον, εξελιγμότερον αυτού τού πακτωλού οχετού που πίστευες καί επειδή δέν σού άρεσε, εκλιπαρείς Τόν Θεόν νά σέ επιστρέψει σέ μία εποχή τής αμαρτίας που ήταν αρεστή καί βολευτική δι’ εσένα, αλλά κάτι τέτοιον δέν γίνεται, διότι καί νά επιστρέψεις η εξέλιξη τών πραγμάτων θά οδηγήσουν καί πάλιν σέ όσα συμβαίνουν τώρα μέ τά μεταλλαγμένα, εμβολιασμένα καί χαραγμένα προγράμματα αποϋλοποίησης τών κοινωνικών δικαιωμάτων, αξιοπρεπειών καί χρημάτων. Είναι ώς νά κλαδεύεις έναν δένδρον που θά ξανά φυτρώσει καί ξανά μεγαλώσει μέ τόν ίδιον ρυθμόν τούς ίδιους βλαστούς, κλάδους, φυλλωσιές. Αυτά που συμβαίνουν σέ τρέχον χρόνον είναι τά παιδιά, οί καρποί, οί εποχές, οί καιροί τής ασέβειας πρίν φυτρώσουν φυσιολογικώς καί όχι ανεξάρτητως τάχατες ώς τιμωρρίες. Ό,τι φύτευες θά λάβεις. Ήσουν ματαιόδοξος, αδιάφορος, φιλαμαρτήμων, ιδιοτελής, εγωκεντρικός, ψευδοπατριώτης ή αδικοπατριώτης, διεθνιστής, υλόφιλος, υλόλατρος καί άλλα πολλά καί αυτά έφεραν αυτά που ζής σήμερα. Είναι όπως κάποιον που τρώγει κατά κόρον τά βλαβερότερα φαγητά επειδή τ’ αρέσουν αλλά τού πταίνε άλλοι λόγοι που αρρώστησε καί ψάχνει αιτίες σέ άλλα επίπεδα καί δέν καταλάβει ότι οί ασθένειες τού γέννησαν μεταμορφωμένες ασθένειες διότι μόρφωσαν ούτως ώστε νά διαμορφώσουν μέ τρόπον τινά ώστε νά μεταμορφώσουν τίς υγείες τού σέ αρρωστημάρες, νόσους καί ασθένειες τού.

Υπάρχει τό γενικόν κακόν, όλα τά κακά που σέ συνδοιασμούς συνεχώς εξελίσσοντε καί αναδιπλώνοντε, είναι η φύση τούς. Δέν μπορείς νά εμπιστεύεσαι καί υποχειργωγείσαι από τά κακά αλλά νά επιλέγεις τίς μετεξελίξεις τούς. Τά κακά ενδελεχείς αδιάκριτες μετεξελίξεις που εξελίσσοντε καί ανακυκλώνοντε αναλόγως τών καιρών που φέρνουν, τής άνθισης καί τής ξηρασίας τούς που από αυτές επαναφέρονται ή προκύπτουν καινούργιες όμοιες καί διαφοροποιημένες εξελίξεις. Τό αντίστροφον τών κακών είναι η Ηθική η οποία ούτε εξελίσσεται ούτε μεταμορφώνεται σέ κάτι που δέν είναι Ηθική, ούτε αλλοιώνεται, ούτε μετεξελίσσεται. Είναι σταθερή καί μπορεί νά παγιώνεται. Τούς φιλόκακους ό Σωκράτης τούς είπε ψεύτες που καθημερινώς λένε άλλα, ενώ οί φιλαληθείς λένε τά ίδια καί τά ίδια βαρετά, διότι η Αλήθεια δέν αλλοιώνεται.

Λοιπόν διά νά σωθούμε πρέπει νά Μετανοήσουμε, δηλαδή ν’ απαρνηθούμε κάθε κακόν καί νά ενστερνισθούμε κάθε καλόν που εδραιώνει καί παγιώνει τήν Ηθική. Αλήθεια χωρίς Ηθική δέν υπάρχει, όπου είναι η μία είναι καί η άλλη. Αρετή είναι ό δρόμος πρός τήν Αλήθεια καί τήν Ηθική καί η υποστήριξη τούς μέ κάθε κόστος, στοιχείον, αγώνα.

Τά κακά πήραν τά ηνία καί σού λένε τί νά κάνεις καί τί νά κάνεις, πότε νά τό κάνεις καί πότε νά μήν τό κάνεις, πώς θά τό κάνεις καί πώς νά μήν τό κάνεις, δι’ εξαγγελμάτων, νόμων αίσχους, νόμων ψευδοενδιαφέροντος, νόμων γενοκτονίας, νόμων μετάλλαξης, νόμων τυραννίας καί ούτω καθεξής. Από τήν στιγμή που αποδέχεσαι νά τηρείς καί εφαρμόζεις όσα λέγουν τά κακά επειδή είναι νόμοι καί σέβεσαι τά κράτη, τούς οργανισμούς, τούς υπουργούς, περισσότερον από τήν Ηθική, τότε απορρίπτεις τήν Αλήθεια διά χάριν τής υποταγής, τής εμπιστοσύνης, τής δειλίας καί τής φιλοκρατίας.

Τήν ίδια στιγμή γογγύζεις πρός τά κακά καί τούς κακούς δι’ επαναφορά καθεστώτως κακίας καί ελευθερίας κακίας που σέ βόλευε. Φαίνεται ότι αυτή η μέθοδος δέν είναι αποτελεσματική καί συνάμα είναι υπεροξύμωη, διότι δέν μπορείς νά εξεχωρίσεις τό κακόν σέ επί μέρους τεμάχια καί νά επιλέγεις όσα εσύ προτιμάεις. Αυτόν μπορεί νά τό πράξεις σέ μικρόν μερίδιον είς τίς επί μέρους επιλογές σού αλλά είς τίς κρατικές, κοινωνικές, κοσμοκοινωνικές μεταλλάξεις δέν μπορείς. Όταν ποτίζεις τό κακόν δέν έχεις τήν δύναμη νά τού επιβάλλεις τί θά παράξει. Όχι μόνον δέν μπορείς νά τού επιβάλλεις τί θά παράγει αλλά έφθασε είς τό σημείον νά σού επιβάλλει τί θά παράγεις, τί θά είσαι, τί θά γίνεις, τί θά μεταλλαχθείς. Τό κακόν εξελίχθηκε σέ τέτοια μεταμόρφωση μέσω τής ηλεκτρονικής επέκτασης τού, ώστε νά σέ δικτυώνει μέ δεσμά, νά σέ μεταλλάσσει, νά σέ βιολογομεταλλάσσει, νά σέ κάνει ό,τι θέλει. Σ’ αρέσει η εξέλιξη καί αυτό είναι κακό διότι δείχνει ότι δέν εμπιστεύεσαι, δέν σ’ αρέσει καί δέν προτιμάεις τήν Ηθική, ό,τι καί άν υποστηρίζεις υποκριτικώς ή μέσα από τίς αδυναμίες σού καί τίς εντροπές αυτοσυγκάλυψης σού.

Εάν δέν σ’ αρέσει κάτι δέν τό αφήνεις νά εξελιχθεί παρ’ όλα τά γοητευτικά καί ευκολικά δώρα που παράγει καί τό συνοδεύουν. Διάφορα δηλητήρια συνοδεύονται από ζάκχαρα φρούτων…

Η όλη προσπάθεια μέ αυτά που μάς απειλούν σήμερα είναι τό κλάδευμα τής μετάλλαξης, κορωνοϊού, πουστοσύνης τών παιδιών ή καί πουστοπαιδιών ή καί πουστοποίηση τών παιδιών, τών εμβολίων, τών ουδετεροφυλίων, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζεις ότι τό κλάδευμα δέν είναι λύση αλλά εκδυνάμωση τής επόμενης φάσης τής εξέλιξης, καθότι τό κακόν θά έρθει σφοδρότερον, πονηρότερον καί ευελιγκτότερον.

Θέλεις τά παιδιά σού νά μήν πουστέψουν αλλά ταυτόχρονα τά στέλλεις νά φοιτήσουν σέ κακόβουλα σχολεία. Αφού φοιτούν τά κακά πώς νά μήν γίνουν κακά; Θά ισχυριστείς ότι δέν υπάρχουν άλλα σχολεία. Καί αυτόν είναι δικαιολογία, νά κάνεις τά παιδιά σού κακά ήτοι πούστικα επειδή δέν υπάρχουν άλλα σχολεία; Συνεπώς εκτιμάεις περισσότερον τήν οίαν μόρφωση παρά τήν Ηθική! Οίδες ότι μέ αυτήν τήν έσχατη παράγραφον σού τεκμηρίωσα όσα ανωτέρως σού λέγω; Μέχρι ν’ αλλάξουν τά σχολεία καί όχι μόνον ν’ αλλάξουν αλλά νά γίνουν καλά δέν πρέπει νά φοιτούν τά παιδιά σέ κακά σχολεία, ή δέ μή μήν διαμαρτύρεσαι δι’ εκείνα που θά καταλήξουν τά παιδιά σού. Μέ όποιον δάσκαλον καθίσεις τέτοια γράμματα θά μάθεις, λέγει η παροιμία. Εάν εκτιμάεις τά γράμματα αδιαφορώντας εάν είναι κακά ή καλά, τότε τί σού πταίει Ό Θεός, ή άλλος, αφού εσύ, επειδή δέν έχεις άλλη επιλογή, ή δήθεν δέν έχεις άλλη επιλογή τά στέλλεις σέ βρυκολακομεταλλαγμένα σχολεία; Καί διατί δέν συμβάλλεις είς τήν δημιουργία έστω άτυπων καλών σχολείων μέ καλή μάθηση; Επειδή μωρέ δέν πιστεύεις καί δέν σ’ αρέσει η καλή μάθηση, σ’ αρέσει η εξέλιξη τού κακού, η δύναμη, η εξουσία, μέ τήν διαφορά ποτέ αυτή νά μήν σέ καίγει αλλά νά είσαι αυτός που θά τήν ανάβει, ελέγχει καί καίγει τούς άλλους, δέν διαφέρεις ποσώς απ’ εκείνους τούς σατανιστές που έχουν τά ηνία, απλά υποκριτοδιαμρτύρεσαι διότι είσαι εσύ ό αδύνατος κρίκος είς τήν λαίλαπα τών κακών καί όχι ό Καθοριστής!…

Εάν δέν απαρνηθείς τά κακά δέν θά είσαι ποτέ διαφορετικός απ’ εκείνους τούς διαβολάνθρωπους που προωθούν τά κακά, καί δέν διαφέρεις απ’ εκείνους, επειδή απλά «έτυχε» εκείνοι νά έχουν τά ηνία. Εντάξει, μεγαλύτερη καί αδυστακτότερη η κακία «τούς» από παλαιότερα, αλλά εάν είχες τίς ευκαιρίες «τούς», τίς μορφώσεις, διαμορφώσεις, μεταμορφώσεις «τούς» σέ θρησκεία, οικονομία, παραπατριωτισμόν, οικογενειομαφία καί άλλα, θά ήσουν ό καλός που θά τ’ απόρριπτε, μά τόση ευφυία υψηλής σοφίας έχεις;…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου