Breaking

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

Πληροφορίες από τήν Κύπρον διά τούς χρωματοσωματοαδρενοκορωνοεμβολιαστικούς σημειοκαιρούς…

Share

Πληροφορίες από τήν Κύπρον διά τούς χρωματοσωματοαδρενοκορωνοεμβολιαστικούς σημειοκαιρούς…

Τά νοσοκομεία Παραλιμνίου καί Λεμεσσού είναι γεμάτα μέ εμβολιασμένους μέ περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα, θρομβώσεις, κόλπους = εγκεφαλικά επεισόδια καί άλλα παρεμφερή μέ τίς ευλογίες τού ανατρεπτικού φαρμάκου Remdesevir που έχει τά ίδια συμπτώματα μέ τούς κόρωνους καί τά εμβόλια, δέν αποκλείεται κάθε νέα δόση φαρμάκου νά είναι συμπληρωματική μετάλλαξη ή παράγων μετάλλαξης. Όλα είναι τό ίδιον καί τό αυτόν. Διά τ’ άλλα νοσοκομεία δέν έχω άμεσες πληροφορίες αλλά φαντάζομαι θά μιμούνται τά ανωτέρω δύο.

Παρατήρησα ότι τσίτος, τσιμουδιά, σιγή ιχθύος οί συγγενείς τών εμβολιασμένων, δέν λένε τίποτε διά τά μοιραία συμπτώματα ή τά δικαιολογούν ώς διάφορες άλλες αδιαθεσίες. Πρίν μερικές ημέρες αδελφός φίλου μού ζαλίστηκε ενώ οδηγούσε καί έπαθε σκοτοδίνη, έξαψη, πίεση καί απώλεια ευχρονίας, είναι εμβολιασμένος. Πρόλαβε καί σταμάτησε πρίν πάθει τίποτε. Μαζύν τού επέβαιναν καί άλλα άτομα, έναν τουλάχιστον συνεμβολιασμένον.

Ό πάτερ Σάββας λέγει ότι θά γίνει παγκόσμιος σεισμός, ειδικώς εάν εμβολιάσουν τά παιδιά. Προσωπικώς τό βλέπω ολίγον απίστευτον άν καί μπορεί ό σεισμός νά έρθει μέ άλλες μορφές καί δή πολυσχιδείς.

Ό πάτερ Τρύφων, λέγεται ότι απόθανε από κόρωνον ή ρεμντεσιβίρ καί επανήλθε μέ μηνύματα, είναι ανεμβολίαστος. Μεταξύ άλλων άκουσα ότι συνάντησε Τόν Χριστόν καί τού είπε ότι οί δεσποτάδες παραστράτησαν ολικώς καί ότι θά παρέμβη εάν εμβολιάσουν τά παιδιά. Δέν γνωρίζω εάν αληθεύουν, τά σημειώνουμε καί βλέπουμε. Παρεμβάσεις ήδη γίνοντε αλλά δέν τίς κατανοούμε όλοι καί όλες, ενώ συνάμα δέν έχουμε πλήρην πληροφόρηση. Συνάμα είναι θέλημα Θεού η δοκιμασία μάς τό λέγει η Αποκάλυψη.

Ό πάτερ Τρύφων, λέγεται πώς όσα βίωσε ήταν φρικτά καί έχει βαυωθεί/εγκλειστεί είς τόν οίκον τού καί προσεύχεται. Δέν γνωρίζω τί τού αποκαλύφθηκε περαιτέρω, τόν παρακαλάνε νά ειπεί αλλά δέν λέγει, τυλιγμένος είς τήν θλίψη τού. Μού έδωσαν τόν αριθμόν τηλεφώνου νά επικοινωνήσω μαζύν τού ώστε νά εξάξω κανέναν «λαβράκιν» αλλά πρός τό παρόν δέν τό έπραξα, διότι ανησυχώ μήπως τόν σκανδαλίσω γενικώς ή έναντι μού ή έναντι αυτών οπού μού παραχώρησαν τόν αριθμόν τηλεφώνου τού. Δέν θέλω νά συμπιέσω τήν οίαν ταπεινοφροσύνη τού.

(Πολλές Πόντιες/Ποντιάτισσες, Πόντοι, Κύπρες Χώρες Ενσταυρωμένες από τούς Κορωνοεμβολοαδρενο5gγραφενιοκακοήθεις)

Παρατηρώ ότι η συμπεριφορά καί διαγωγή διάφορων ιερωμένων, άθελα τούς ή μή, ώς νά βάζουν τό εμβόλιον αδρενοχρώματος, υπεράνω θρησκείας ή χειρότερα ώς κορωνίδα ή κόρωνον θρησκείας καί αυτόν είναι πολύ ανησυχητικόν αλλά καί ευχάριστον σημείον τών καιρών. Διατί ευχάριστον; Διότι ιδού η ώρα νά δοκιμασθείς διά τά υψηλότερα στρώματα, καταστρώματα, σκηνές, εξώστες, ουρανοξύστες, ουρανοκατοικίες τής Αγιότητος. Πολλοί άγιοι ήθελαν νά ζήσουν καί αγωνιστούν σ’ αυτούς τούς χαλεπους καιρούς που βιώνουμε τούς γεμάτους Αγιοευκαιρίες!!!!

Βεβαίως άλλον θέλω καί άλλον αντέχω. Τό μυστικόν διά τήν αντοχή είναι θαρρώ η συγκεκριμμένη Προπροσήλωση (πρό+πρός»ήλος) είς Τόν Σταυρόν Τού Κυρίου καί αντί νά τρέχουμε νά κατεβούμε νά τρέχουμε νά ανεβούμε σ’ αυτόν, που είναι άλλωστε η μοναδική ψυχοδιέξοδος!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου