Breaking

Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021

ΜΙΑ ΠΤΩΧΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ…

Share

ΜΙΑ ΠΤΩΧΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ…

24Χ60 = 1.440 Χ 60 = 86.400 Χ 365 = 31.536.000 Χ 10 = 315.360.000

7.000.000.000 Χ 4 = 1.261.440.000/365 = 3.456.000!!!!

ΕΞΗΓΗΣΗ:

24 ώρες Χ 60 λεπτά = 1.440 λεπτά Χ 60 δευτερόλεπτα = 86.400 Χ 365 ημέρες = 31.536.000 δευτερόλεπτα Χ 10 εργοστάσια παραγωγής εμβολίων χωρίς νά περιλαμβάνομε τόν χρόνον σύναξης καί παραγωγής τών πρώτων υλών, προεπεξεργασίας καί άλλων προετοιμασιών, = 315.360.000 φιαλίδια εμβολίων ανά έτος από τούς λέβητες τής Σατανικής Κοινωνίας…

7.000.000 ανθρώποι Χ 4 δόσεις, τούς τήν χαρίζω προσωρινώς καί δέν βάζω 7 δόσεις που αφού τίς έχουν προαναγγείλει ότι θ’ αρχίσουν μέ εμβολιασμόν τών όσων πληγωμένων καί παραστρατημένων έξ’ ιδίων καί από τούς θρησκευτικούς ηγέτες τούς που πολλοί έξ’ αυτών είναι επίσης θύματα, διά νά τούς μεταλλάξουν, επειδή κάποτε κατά τόν Σατανά τόλμησε Ό Θεός νά επιλέξει νά βοηθήσει σ’ έξοδον από τήν δουλεία τής Αιγύπτου πρός δουλεία Θεού, = 1.261.440.000 δόσεις / 365 ημέρες = χρειάζεται 3.456.000 έτη διά νά κάνουν αυτές τίς δόσεις, εάν θέλετε υποδιαιρέστε μέ 300 εργοστάσια χρειάζεται 11.520 έτη νά συνσκευάσουν αυτά τά εμβόλια!!!!

Καί τούτον σημαίνει ότι κάτι δέν λειτουργεί, δέν λέγεται, δέν προχωράει σωστά!…

Πόσα έτη τά κατασκευάζουν; Πόσα εργοστάσια έχουν; Πόσους υπαλλήλους; Η Pfizer αγοράζει συνεχώς φαρμακοεργοστάσια, μήπως τά έχει αγοράσει όλα καί ανακοινώνει εξαγορές μεταγενέστερα ενεργοποιώντας τά έγγραφα; Μήπως θά τά αγοράσει όλα η τρισεκατομμυριούχα οικογένεια;…

Είς τό I pet goat III εκεί οπού κόβεται τό κεφαλί τού χρυσού βού τής Παγκόσμιας Τράπεζας καί τά δολλάρια είναι πεταμένα μέσα είς τά χιόνια μ’ έναν Μαύρον νά χωλαίνει όπισθεν μία επιγραφή αναγράφει: trillionaire familiare vistati sumus = η τρισεκατομμυριούχα οικογένεια μάς κατάστρεψε!!!!….

Ποία είναι αυτή η οικογένεια; Ποία μπορεί νά θεωρηθεί; Είναι συγγένισσα έξ’ αίματος, έξ’ αγχιστείας συνάμα καί έξ’ πνεύματος; Μέ πάσα βεβαιότητα διαθέτει καί τά τρία καί οπωσδήποτε τό τρίτον όλοι έστω καί εάν υποθέσουμε ότι δέν είναι συγγενείς έξ’ αίματος καί έξ’ αγχιστείας. Καί οπωσδήποτε είναι η συναγωγή τού σατανά που αναφέρει είς τήν Εκκλησία τής Φιλαδέλφειας Ό Χριστός είς τήν Αποκάλυψη Τού!…

Μία Αμερικάνα μέ έρευνα απόδειξε σέ βιβλίον τής ότι πολλοί μεγιστάνες εισίν συγγενείς περιλαμβανομένων τών προέδρων Ομπάμα, Μπούσηδων, Βασίλισσα Μεγάλης Βρεττανίας καί άλλων επιφανών τής τερατώδους κοσμικής καί σατανικής δυνάμεως. Καί πόσους άλλους δέν γνώριζε καί δέν γνωρίζουμε αλλά μπορούμε νά υπολογίσουμε παρατηρώντας τήν ασυμπίεστη δύναμη καί ευχέρεια διακινήσεως είς τά σαλόνια τής ισχύος μέ άνεση προαποδοχή!…

Μπορεί νά εννοούν όλους τούς μεγιστάνες Εβραιοχαζζαροβαβυλωνιοσατανιστές, ή όλους τούς Εβραίους ανεξαιρέτως; Γνωρίζουμε δι’ έναν υπέρτατον συμβούλιον τούς 13 ατόμων σέ μασσωνική διάταξη υπό κάτω τούς 365 βαθμών μέ κορυφαίον βαθμόν μόνον τόν Εωσφόρον που βάσει τής Αποκάλυψης θά παραδώσει πλήρην εξουσία ήτοι πλήρην δαιμονική δύναμη είς τά διάφορα θηρία καί τό αρχιθηρίον μέ τόν αρχιψευδοπροφύτη…

Μέ όλα αυτά απορούμε εάν πρωθυπουργοί καί προέδροι, βασιλείς καί κορυφαίοι αξιωματούχοι σέ κάθε χώρα έχουν ρίζα καταγωγής από αυτήν τήν τρισεκατομμυριούχα συναγωγική τού σατανά οικογένεια…

Ένας ραββίνος είπε ότι άλλος Ιωάννης έγραψε τήν Αποκάλυψη, ταυτίζοντας τήν Αποκάλυψη μέ τούς ίδιους μέ τρόπον τάχατες ευργετικόν καί ευνοητικόν χωρίς ψυχικές συνέπειες. Τόν πιστεύετε;… Εάν τό πιστεύετε μπορεί νά τού ομοιάσετε εάν σάς νουθετήσει…

Ήρθε η Όμικρον Μετάλλαξη καί ακολουθούν περισσότερες ήτοι τρισεκατομμύρια εμβόλια είναι έτοιμα από δεκαετιών συντηρημένα. Καθ’ όν ποιούσαν όπλα καί υπερόπλα τόσα πολλά έτη συνάμα ποιούσαν υπερόπλα βιολογικής, ηλεκτρονικής καί ψυχολογικής βίας διά νά αποδεκτούμε τά πρώτα δύο, συμπεριλαμβανομένων οικονομικοτραπεζικών απάτων δανεισμών, υπερκατανολισμού καί υλοφιλίας ώστε νά είμαστε τόσον άρρωστοι από αξιοπρέπεια έως ψυχική Πίστη, δύναμη καί σθένος νά αποδεκτούμε τά εμβόλια καί τίς άλλες επιλογές καί συνταυτόχρονα εκβιαστικές προτροπές τούς. Ήδη μετατρέπεται τό παγκόσμιον σύνστημα εμβάσματος από λογαριασμόν σέ λογαριασμόν εγχωρίως καί από χώρα σέ χώρα κβαντικό, αντιλαμβάνεστε τί σημαίνει αυτόν; Προηγουμένως χρειαζόταν τρείς ημέρες επικύρωσης ενός εμβάσματος από χώρα σέ χώρα. Τώρα γίνεται επίσης σέ πολλές περιπτώσεις απευθείας αλλά μέ καθυστερήσεις λόγω πολλών ταυτόχρονων πράξεων εάν αφορά τούς ίδιους συνδιαλλάκτες. Μέ τήν κβαντική καί όχι σουϊφτ συναλλαγή, τρισεκατομμύρια συναλλαγές μπορούν νά γίνοντε σέ μερικά δευτερόλεπτα μεταξύ δύο λογαριασμών καί σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονται πράξεις μέ προσωπικά ταυτοτικά εκτός σώματος δεδομένα καί σέ προσωπικά ταυτοτικά ενσώματα δεδομένα τής Γονιοδομής, τών Λοβών, τής Ψυχολογίας, τής Θέλησης, τής Υποβολής, τής Νοοχειραγώγησης, τής Νευροχειραγώγησης μέσω γραφενίων καί άλλων συντεχνολογιών όπως είναι τό 5G, μικροψηγμάτων, MRNA καί άλλων βιοτεχνολογιών άγνωστων σ’ εμάς που θά επηρεάζουν όλα τά αιθερικά κέντρα (τσάκρα) τού ανθρώπου πρωτοσυμπεριλαμβανομένων τών πρώτων 7. Αυτά υποδεικνύουν είς τό In Shadow A Secret Odyssey… καί άλλα κινούμενα σχέδια καί κινηματογραφικές πορωτικές εκλοβοτοποιητικές έξ’ αποστάσεως ταινείες…

Πόσα εμβόλια έχουν; Αποθήκες γεμάτες διά μεταλλάξεις εκατοντάδες… Έτοιμα σέ εργοστάσια μεταξύ άλλων που επισήμως ανήκουν είς τόν Αμερικάνικον, Βρεττανικόν, Καναδικόν, Αυστραλέζικον Στρατόν καί τό λοιπόν ΝΑΤΟ & ΝΑΣΑ!!!!… Ή ΝΑΤΟΝΑΣΑ…

ΕΥΚΑΛΑ ΕΥΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ!!!! ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ, ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΘΩΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΛΛΑΣΗ!!!!… ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΕΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ!!!!….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου