Breaking

Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

«Βόμβα»: Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η εμφάνιση και η συχνότητα των ανθεκτικών στα εμβόλια μεταλλάξεων, συσχετίζεται ισχυρά με τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού στην Ευρώπη και την Αμερική…!

Share

«Από τα τέλη Μαρτίου 2021, όταν τα εμβόλια άρχισαν να δρουν στους εμβολιασμένους πληθυσμούς, έχει παρατηρηθεί η δημιουργία αρκετών μεταλλάξεων ανθεκτικών στα εμβόλια…!» – Θυμάστε τι έλεγε ο κ. Αντωνίου και τι είχε παραδεχθεί ο κ. Βασιλακόπουλος;

«Όλα τα κρούσματα που σχετίζονται με τη μετάλλαξη Y449S εντοπίζονται στην Ευρώπη και την Αμερική, όπου τα ποσοστά εμβολιασμού σε αυτές τις περιοχές είναι σχετικά υψηλά…!!»

Επιμέλεια: Ελλήνων Αφύπνιση

Η μελέτη, που κανονικά θα έπρεπε να σημάνει το τέλος των μαζικών εμβολιασμών εν μέσω πανδιμικών κυμάτων, είχε προδημοσιευθεί τον Οκτρώβριο του 2021 στο NCBI Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Βιοτεχνολογίας που είναι μέρος της Εθνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των Η.Π.Α. και εγκρίνεται και χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης στις 7 Δεκεμβρίου του 2021 δημοσιεύθηκε με επικαιροποιημένα στοιχεία και στο μεγαλύτερο επιστημονικό περιοδικό βιοχημείας στον κόσμο, το ACS Publications.

Πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η φυσική επιλογή είναι ο κυρίαρχος μηχανισμός της εξέλιξης του SARS-CoV-2, ο οποίος ευνοεί τις μεταλλάξεις που ενισχύουν τη μολυσματικότητα του ιού, τονίζουν οι ερευνητές Rui Wang , Jiahui Chen και Guo-Wei Wei.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα αποδεικνύεται ότι οι μεταλλάξεις που εμφανίστηκαν μετά την ανακάλυψη των εμβολίων ή οι ανθεκτικές στα αντισώματα μεταλλάξεις, παρέχουν έναν νέο μηχανισμό εξέλιξης του ιού.

Συγκεκριμένα, η ανθεκτική στο εμβόλιο μετάλλαξη Y449S στον τομέα σύνδεσης του υποδοχέα πρωτεΐνης ακίδας (S), η οποία εμφανίστηκε σε συν-μετάλλαξη [Y449S, N501Y], έχει μειωμένη μολυσματικότητα σε σύγκριση με τον αρχικό SARS-CoV-2, αλλά μπορεί να διαταράξει τα υπάρχοντα αντισώματα που εξουδετερώνουν τον ιό. Παρακολουθώντας τις εξελικτικές τροχιές των μεταλλάξεων ανθεκτικών στα εμβόλια σε περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια γονιδιώματα SARS-CoV-2, η μελέτη αποκαλύπτει ότι η εμφάνιση και η συχνότητα των μεταλλάξεων ανθεκτικών στα εμβόλια συσχετίζεται ισχυρά με τα ποσοστά εμβολιασμού στην Ευρώπη και την Αμερική. Αναμένουμε ότι ως συμπληρωματική οδός μετάδοσης, η ανακάλυψη εμβολίων ή μεταλλάξεις ανθεκτικές στα αντισώματα, όπως η Omicron, θα γίνουν κυρίαρχος μηχανισμός εξέλιξης του SARS-CoV-2 όταν το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού είτε είναι εμβολιασμένο είτε μολυνθεί, τονίζουν οι ερευνητές. Η μελέτη ρίχνει φως στην εξέλιξη και μετάδοση του SARS-CoV-2 και επιτρέπει τον σχεδιασμό των εμβολίων και των φαρμάκων για αντισώματα επόμενης γενιάς ανθεκτικών σε μεταλλάξεις…

Ανθεκτικές στα εμβόλια μεταλλάξεις και ποσοστά εμβολιασμού σε 12 χώρες

Η ανάλυση των τάσεων εμβολιασμού και των ανθεκτικών στα εμβόλια μεταλλάξεων οδηγεί σε μια θεμελιώδη κατανόηση της μετάδοσης και της εξέλιξης των ανθεκτικών στα εμβόλια μεταλλάξεων, σύμφωνα με τη μελέτη. Η ερευνητές Διερευνούν την κατανομή και τη χρονική εξέλιξη της ανθεκτικής στα εμβόλια μετάλλαξης RBD Y449 σε 12 χώρες. Ως η πιο παρατηρούμενη μετάλλαξη RBD ανθεκτική στα εμβόλια, το στέλεχος Y449S έχει ανιχνευθεί σε 12 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Δανίας (DK), του Ηνωμένου Βασιλείου (Ηνωμένο Βασίλειο), της Γαλλίας (FR), της Βουλγαρίας (BG), των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ), της Βραζιλίας ( BR), Σουηδία (SE), Καναδάς (CA), Γερμανία (DE), Ελβετία (CH), Ισπανία (ES) και Βέλγιο (BE), όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 4 α. Εδώ, 12 χώρες στις οποίες βρέθηκε το Y449S είναι με μπλε χρώμα. Όσο πιο σκούρο είναι το μπλε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η συχνότητα του Y449S. Ο αριθμός από την πλευρά κάθε χώρας είναι το σύνολο των θετικών κρουσμάτων έως τις 31 Αυγούστου 2021. Αν και η Δανία (DK) έχει τα μικρότερα θετικά κρούσματα μεταξύ 12 χωρών, η συχνότητα του Y449S είναι η υψηλότερη. Περισσότεροι από 800 ασθενείς φέρουν ανθεκτική στα εμβόλια μετάλλαξη Y449S στη Δανία. Όλα τα κρούσματα που σχετίζονται με το Y449S εντοπίζονται στην Ευρώπη και την Αμερική, όπου τα ποσοστά εμβολιασμού σε αυτές τις περιοχές είναι σχετικά υψηλά (Δείτε περισσότερα στοιχεία στη μελέτη)

Συμπέρασμα της μελέτης

Λόγω της εμφάνισης πολλαπλών μεταλλάξεων που είναι γνωστό ότι μειώνουν την αποτελεσματικότητα των εξουδετερωτικών αντισωμάτων που δημιουργούνται από τα εμβόλια, είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσουμε καλύτερα τους μηχανισμούς μεταλλαξογένεσης του SARS-CoV-2, οι οποίοι θα είναι υψίστης σημασίας για την κατανόηση της μετάδοσης και της εξέλιξης του SARS- CoV-2. Οι κατευθυνόμενες δυνάμεις της μεταλλαξιογένεσης, σύμφωνα με τη μελέτη, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις ομάδες: 1) μηχανισμός μοριακής κλίμακας, 2) μηχανισμός κλίμακας οργανισμού και 3) μηχανισμός σε επίπεδο πληθυσμού. Ως αρχική καθοδηγούμενη πηγή μεταλλαξιογένεσης, η γενετική πληροφορία αλλάζει από τυχαίες μετατοπίσεις, ιική διόρθωση, σφάλματα μετάφρασης κ.λπ., που όλα ανήκουν σε μηχανισμούς μοριακής κλίμακας. Επίσης, ρυθμίζονται από το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή, η επεξεργασία του γονιδίου του ξενιστή και ο σπάνια εμφανιζόμενος ανασυνδυασμός ξενιστή-ιού είναι δύο μηχανισμοί κλίμακας οργανισμού.

Η φυσική επιλογή είναι ένας μηχανισμός πληθυσμιακής κλίμακας, ο οποίος προωθεί την αύξηση των αναδυόμενων παραλλαγών του SARS-CoV-2 με δύο συμπληρωματικές οδούς: τη μολυσματικότητα και την αντίσταση στα εμβόλια. Το πρώιμο στάδιο της εξέλιξης του SARS-CoV-2 κυριαρχήθηκε εξ ολοκλήρου από μεταλλάξεις που ενίσχυαν τη μολυσματικότητα. Ωστόσο, από τα τέλη Μαρτίου 2021, όταν τα εμβόλια παρείχαν προστασία σε ιδιαίτερα εμβολιασμένους πληθυσμούς, έχουν παρατηρηθεί σχετικά συχνά αρκετές μεταλλάξεις ανθεκτικές στα εμβόλια όπως το Y449S και το Y449H. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ακόμη ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που δεν είναι εμβολιασμένο, οι μεταλλάξεις που ενισχύουν τη μολυσματικότητα εξακολουθούν να κυριαρχούν στις επικρατούσες και μελλοντικές παραλλαγές. Ωστόσο, οι μεταλλάξεις ανθεκτικές στα αντισώματα θα γίνουν κύριος μηχανισμός μετάδοσης όταν οι περισσότεροι πληθυσμοί φέρουν αντισώματα είτε μέσω εμβολιασμού είτε μέσω μόλυνσης.

Θυμάστε τι έλεγε ο κ. Αντωνίου και τι είχε παραδεθεί ο κ. Βασιλακόπυλος;

Με την ευκαιρία της δημοσίευσης αυτής της μελέτης που αποδεικνύει συσχέτιση μεταξή των εμβολίων και της δηγμιουργίας μεταλλάξεων, σκόπιμο είναι να υπενθυμίσουμε και όσα έλεγε ο ο γνωστός χειρουργός – Ογκολόγος κ. Αντωνίου, ο οποίος λοιδορήθηκε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, επειδή σε συνεντεύξεις που είχε δώσει, τόνιζε ότι «Τα εμβόλια προκαλούν τις μεταλλάξεις και τη ραγδαία αύξηση στα κρούσματα». Σε παλαιότερες αναρτήσεις μας έχουμε επίσης φιλοξενήσει τις απόψεις του χειρουργού ογκολόγου, ο οποίος μήνες πριν έλεγε: «Μακρυά από αυτούς που έχουν κάνει το εμβόλιο…Απομονώστε τους…Κολλάνε και μεταδίδουν τον κορωνοϊό….!», ενώ είχε προβεί σε καταγγελία για μη αδειοδότηση του εμβολίου της Phizer, γεγονός που είχε οδηγήσει σε προσωρινή παύση των εμβολιασμών σε υγειονομικό προσωπικό στις αρχές τις διαδικασίας. Σκόπιμο είναι επίσης να θυμήσουμε και τη παραδοχή του κ. Βασιλακόπουλου ο οποίες είχε επιβεβαιώσει όσα έλεγε ο κ. Αντωνίου λέγοντας: «Αν νοσήσει κάποιος έχοντας κανει τη πρώτη δόση εμβολίου, είναι πολύ πιθανό μέσα του να δημιουργηθούν μεταλλαγμένα στελέχη κορωνοϊού ανθεκτικά στα εμβόλια…!»

ellinikiafipnisis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου