Breaking

Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021

Μία απουσία είναι παρουσία τού εαυτού τής καί τό Matrix Resurrections…

Share

Μία απουσία είναι παρουσία τού εαυτού τής καί τό Matrix Resurrections

Θά ακολουθήσουν καί άλλα άρθρα διά τά Mad Tricks Resurrections/Αναστάσεις Υβρίδιες Βλάσφημες Ύβρεις τής Μαζεξαπάτησης, μέ τό νόημα μάζα καί μέ τό νόημα μάζες μαζαξωμένων ανθρώπων καί ρομποτοζομπυκών ψευδανθρώπων. Όταν η μαχανή ανακατωθεί μέ τόν άνθρωπον, μέ τά γονίδια τού ανθρώπου, η σαλάτα είναι πολύ υπερανθυγειϊνή!…

Τί είναι απουσία Θεού; Κόλλαση… Τί είναι απουσία Κόλλασης; Θεός!…

Όστις έχει συνειδητοποιήσει ότι ψυχή τέ καί σώματι συνδέοντε, τά έχει καταλάβει όλα, αρκεί νά έχει δόσει είς τήν ψυχή τήν αληθινή τής σημασία τό αληθινόν τής σήμα…

Τί μπορούμε νά κάνουμε, αντί νά τρέχουμε νά πείσουμε τούς συνανθρώπους νά μήν εμβολιαστούν μέ βλάσφημα εμβόλια καί μέ υπερβλάσφημα χαράγματα καί προσκυνήματα, νά νικήσουμε αυτούς που τούς μαγεύουν;…

Δέν μπορείς νά νικήσεις τόν άγγελον τού τελεσίδικου θανάτου τόν σατανά μέ τά ίδια τού τά όπλα αλλά μέ τά όπλα που μισεί. Εάν είχαμε μαζύν μάς τούς Πρωτομάρτυρες δέν θά είχαμε κανέναν πρόβλημα διότι αυτοί διαθέτουν όλα τά όπλα που ό σατανάς μισεί, φοβάται καί δέν μπορεί ν’ αντιμετωπίσει; Πώς ν’ αντιμετωπίσεις τήν Πίστη;…

Η Πίστη είναι η εφαρμοσμένη γνώση τής επίγνωσης διά τόν άλλον κόσμον μέσα μάς, τόν άϋλον, τόν αιώνιον! Πώς νά νικήσεις κάποιον που παραμένει δίκαιος αφότου γίνεις δίκαιος;…

Ποίος δύναται νά σκοτώσει τό δίκαιον; Τί σημαίνει νά σκοτώσεις τό δίκαιον; Σημαίνει νά τό κάνεις νά μήν είναι δίκαιον πιά, αυτός είναι ό μοναδικός θάνατος διά τό δίκαιον, επαναλαμβάνω νά μήν είναι δίκαιον πιά, ξανά, ποτέ… Ό μοναδικός τρόπος νά σκοτωθεί τό δίκαιον είναι νά γίνει μή δίκαιον καί ό μόνος εχθρός τού δικαίου είναι τό άδικον. Μέ έναν τρόπον μόνον μπορεί ό εχθρός τού δικαίου νά τό κάνει μή δίκαιον, μέ τό νά τό κάνει όμοιον τού ήτοι άδικον!… Άλλος τρόπος δέν υπάρχει, δέν γίνεται, δέν καταφέρνει καί δέν πειάνει ώς όπλον…

Απόφυγε τό δίκαιον καί δέν μπορείς νά σκοτωθείς. Εάν νομίζεις ότι είσαι μόνον σώμα τότε ήδη σκοτώθηκες!…

Τό μυστικόν όπλον τού εχθρού τού δικαίου είναι νά πείσει τίς ψυχές ότι δέν είναι ψυχές αλλά σώματα… Ότι δέν είναι τό περιεχώμενον αλλά τά χιλιάδες περιτυλίγματα!…

Κανείς δέν ασχολείται μέ τό MadTricks 4 πιά ούτε μέ τό Matrix Resurrections. Χρησιμοποιείται αντί τής χειραψίας η επαφή τών πυγμών διά χαιρετισμόν, όπως μέ τόν κορωνοϊόν…

Τά ονόματα Νίο = Νέο = Νώε. Τρίνιτυ = Τριάδα αλλά όχι Η Αγία, μία άλλη μάγισσα τής ελληνικής μυθολογίας. Ό Μορφέας, η Σιών, η Ιώ τού Προμηθέα που είς τό ομώνυμον έργον τού Αισχύλου θά γεννήσει Τόν Υιόν Τού Θεού μία Παρθένος Παναγία… Νίον, Ζιών/Ζιόν Ιώ = Ιωόν/Ιόν, τρία όν… Πολλά πολύπλοκα μπορούμε νά ειπούμε μέ όλα αυτά καί άλλα από τό Madtrix 4 αλλά πρός τό παρόν θά αρκεστούμε είς τήν διαφήμηση τής τεχνητής νοημοσύνης καί τήν πτώση ώς βόμβες τών μηχανάνθρωπων = ρομπότς όμοια μέ τά ζόμπυς ήτοι είδη ρομπότς, τούς λοβοτομημένους καί τούς πειθαρχημένους υπνωτισμένους, όλοι μέ τίς ίδιες ζημιές σέ υπόφυση, επίφυση, λοβούς καί άλλες περιοχές τών μυαλών, τών 7 ενεργειακών κέντρων καί τής ψυχής…   

Βλέπω πλέον πόσον ωφέλιμα ήταν τά θρησκευτικά βιβλία που ανάγνωσα άλλοτε, πόσον ψυχωφέλιμα. Μέ έμαθαν νά ζώ, αναγνωρίζω καί συμπεριφέρομαι ώς ψυχή σ’ έναν σωματικόν κόσμον!… Τό μάθημα έγινε συναίσθημα ή δέ μή θά ήμουν ανεξεταστέος. Όποιον μάθημα δέν είναι συναίσθημα είναι μηχανική προσομείωση… ψευδαίσθησης….

Εάν απορροφηθείς από τό σώμα καί απορροφήσεις τό σώμα θά είσαι σώμα. Εάν απορροφηθείς καί απορροφήσεις τή ψυχή θά είσαι ψυχή!…

Ό,τι απορροφήσεις καί απορροφηθείς αυτόν είσαι. Μέ αυτόν κατανοώ διατί οί κολλασμένοι δέν θυμούντε Τόν Θεόν, διότι δέν Τόν θυμούνταν ούτε όταν ζούσαν μέσα σέ σώμα… Ό κολλασμένος ή ό Θεοσεβούμενος δέν μπορεί νά θυμηθεί κάτι που δέν τόν έχει απορροφήσει καί απορροφηθεί, κάτι που τό απόρριψε ώς αναληθή, ασύμφερον, απροτιμητέον!…

Η αύρα σού είναι ό,τι απορρόφησες καί απορροφήθηκες. Έναν κοράλλιον προφανώς δέν απορρόφησε έναν θυμάριον… ούτε απορροφήθηκε απ’ αυτόν! Είσαστε βέβαιοι; Διότι καί αυτόν μπορεί νά συμβή…

Είς τήν Κόλλαση καί είς τόν Παράδεισον είσαι ό εαυτός σού, είσαι αυτόν οπού είσαι, ουδέποτε αυτόν οπού δέν είσαι. Η Κόλλαση καί ό Παράδεισος είσαι αυτόν οπού προεπέλεξες. Δέν μπορούν νά συγκατοικούν τό δίκαιον μέ τό άδικον, ούτε οί οπαδοί τού μέν μέ τούς οπαδούς τού δέ…  

Είμαστε πάρα πολλοί καί αυτόν συγχύσει τά ηλεκτρομαγνητοβαρυτικά σήματα. Συνάμα μέ τά μέσα μαζικής δικτύωσης καί μαζικής πληροφόρησης η σύγχυση μεγαλώνει καί γίνεται υπερσύγχυση = υπέρ+σύν+χύση συχνοτήτων! Από μόνη τής αυτή η χαοτική κατάσταση προξενεί προβλήματα καί απίστευτους συνδοιασμούς κακής οξυκής ενέργειας… Η μοναδική θεραπεία είναι προσευχή δι’ αρμονία, ισορροπία, συνεργασία αγαστή καί ασύγχυτη καί τούτον δέν μπορεί νά επιτευκτεί εάν δέν εκπέμπουν οί ανθρώποι είς τής συχνότητες τής Αγνότητος!…

Η Αγνότητα είναι τό ταχύτερον Φώς!… Αγνότητα σημαίνει ότι η Αλήθεια δέν διαταράσσεται από τήν Γνώση. Εννοώ ότι η γνώση έχει τήν τάση τής αλλαγής καί αυτόν επειδή η ανθρώπινη γνώση είναι πάντοτε ελλειπής καί ώς τέτοια είναι κακή που νομίζει ότι είναι Παντογνωσία… Όστις συνειδητοποίησε ότι Ζή Θεός γνωρίζει ότι η μοναδική γνώση που έχει αξία καί που δέν μπορεί νά είναι επικύνδινη καί χαοτική διά τόν ίδιον είναι η γνώση πώς νά μήν χαθεί από Τόν Θεόν, πώς νά μήν κριθεί άδικος από Τόν Θεόν, πώς νά μήν κάμει πράξεις καί πράγματα που θά τόν αποκόψουν από Τόν Θεόν. Όλη η υπόλοιπη γνώση είναι περιττή, ψυχοβλαβής, ματαιοδοξολατρευτική!…

Πρόσεξε διά νά καταλάβεις. Θά εφάπτεσου μέ μία πέτρα τού μέ τήν αφή εκπέμπει καί εισχύνει μέσα είς τό εφαπτώμενον είτε είναι χέρι είτε πλαστικόν, θανατοραδιενέργεια;… Γνώση πρωτίστως απ’ όλα είναι νά εξεύρεις τί δέν πρέπει νά εγγίζεις, τρώγεις, πίνεις… Τό νά γνωρίζεις μέ πάσα ευχέρεια, γοητεία, ευφυία πώς ν’ αυτοκαταστρέφεσαι δέν είναι γνώση αλλά ανοησία!…

Διατί νά γνωρίζω κάτι που μέ βλάπτει; Διατί νά αγνοώ κάτι που μ’ ωφελεί, συμπεριλαμβανομένης τής επίγνωσης ότι δέν πρέπει νά γνωρίζω κάτι που η γνωριμία τής μέ βλάπτει. Η ψυχοσωτηρία δέν είναι διαγωνισμός, θέμα, πρωτάθλημα γνώσης αλλά διαγωνισμός, θέμα, πρωτάθλημα δικαίου. Δέν μπορείς νά τηρείς τό δίκαιον χωρίς νά τό αγαπάς, διότι δέν διαθέτει καμμία γλύκα, ηδονή, ηδυπάθεια. Τό δίκαιον είναι αντιβαρύτητα/αντιπροπέδη έναντι οίου ψυχαχθοβάρους!…

Σ’ έναν διαγωνισμόν τών πάντων οπού τό καθέναν θά είναι σέ τέτοια έκσταση ειλικρίνειας ώστε νά μήν μπορεί ν’ αρνηθεί τήν αλήθεια, τό γεγονός, τήν πραγματικότητα καί τήν υπερπραγματικότητα, τό δίκαιον θά ανακηρύσσεται ό Προνικητής τών πάντων άλλων καί όλων. Λοιπόν, σέ αυτόν τόν διαγωνισμόν τί μπορεί νά είναι αυτόν που νά μπορεί νά αποδείξει ότι κάποια αξία σέ προέκταση πέραν τών φυσικών αναγκών συντήρησης τού σώματος, είναι η σπουδαιοτέρα;… Μόνον η φθορά μέσω οίου τρόπου δύναται νά φθείρει αλλά πώς νά φθείρεις τό άφθαρτον μέ τά ίδια τού ή άλλα μέσα; Πώς νά φθείρεις τό δίκαιον; Αφού είναι δίκαιον δέν φθείρεται… Η φθορά είναι η αυτοϊδιότητα τού αδίκου καί συνάμα η καταστροφή που προορίζει Ό Θεός είς τά άδικα…   

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου