Breaking

Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022

Κάτι δέν καταλάβαμε. Διατί τούς παραχωρούν αντισώματα νόσησης; Τίς απόψεις σάς;…

Share

Κάτι δέν καταλάβαμε. Διατί τούς παραχωρούν αντισώματα νόσησης; Τίς απόψεις σάς;…

Χιλιάδες αυτοί που νόσησαν καί λαμβάνουν χαρτί απαλλαγής έναν εξάμηνον… Δικαιολογία έχουν τά αντισώματα… Διατί είναι τόσον γενναιόδωροι; Κάτι δέν πειάνουμε εδώ;…

Βεβαίως, μπορεί νά τό αλλάξουν ανά πάσα στιγμή μέ οία δικαιολογία, όπως νέα μετάλλαξη, χιλιάδες άλλες επιδημίες καί ψευδοπανδημίες ή πραγματικές άλλες βιολογικές ηλεκτρονικές πανδημίες… κ.α…

Τό κάνουν διά νά δείξουν ότι είναι δίκαιοι;… Ώστε νά ελκύσουν τήν εμπιστοσύνη τού λαουτσίκου καί σιγά σιγά σταθερά νά εμβολιάζονται όλον καί περισσότεροι;…

Τί γίνεται μέ τά αντισώματα; Είναι κάποιος διαδυκός αλγόριθμος;…

Εάν τά αντισώματα από τόν κοροϊδοϊόν είναι κωδικός που αιωρείται καί μεταμορφώνεται σέ κάθε μοναδικόν σώμα, ψυχή, αποτυπώματα μέ διαφορετικόν τρόπον καί εάν μέ τό 5G που συνεισφέρει σ’ αυτήν τήν διασπορά ιού ή ψευδοϊού, μετά αναγνωρίζεται ό προσωπικός κωδικός ψυχοσωματικής αύρας καί υποσυναισθηματικής άτμισης τού κάθε όντος, τότε σέ βγάζουν θετικόν, σέ απαλλάσσουν έναν εξάμηνον καί μετά λαμβάνουν τόν κωδικόν σού.

Όταν ό Λούκας Μοντανιέ εξήγησε ότι αυτόν γίνεται μέ τό PCR (τηλεμεταφορά Γονιοδομής/DNA από τό Παρίσι στήν Ρώμη από έναν δοχείον απεσταγμένου νερού σ’ άλλον μέσω ηλεκτρόλυσης που ό ίδιος έκαμε καί ονόμασε η μνήμη τού νερού) σκέφθηκα διατί νά μήν γίνεται μέ τό Slave Test καί βεβαίως μέ τά SlaVE Antisomata;….

Νά στό πώ αλλιώς. Μπαίνω στό εργαστήριον κάνω έναν ιόν που τόν βάζω σέ σώματα καί τόν πειραματίζω μέ τά αντισώματα ή ώς αντισώματα που μπορεί νά είναι καί ψευδοαντισώματα ή παραντισώματα ή ημιαντισώματα νά συνδημιουργείται μία πλατφόρμα είς τήν Γονιοδομή/DNA που νά μπορώ νά τά ελέγχω ραδιοσηματικώς καί νά δίνω εντολές που νά εκτελεί όλον τό σώμα!

Βρέ μπάς καί ό καυγάς όλος είναι νά αποκτήσει ώς πρώτον βήμα, η ανθρωπότητα όλη αυτά τά αντισώματα ή “αντισώματα”;…

Έμαθες τήν λέξη αντισώματα Έλληνα ώς τά ενόργανα αντισωματίδια που επιτίθενται είς τίς ασθένειες καί υποστηρίζουν ευλαβικώς τό σώμα τού οργανισμού τούς, αλλά δέν πρόσεξες ότι ελληνιστί αντισώματα σημαίνει επίσης: «αυτά που είναι ενάντια στά σώματα, ήτοι τά προσωπικά μάς οργανικά σώματα καί ψυχοσώματα». Πώς σού φαίνεται;… Έξυπνη ιδέα έ;…

Θέλεις νά σού πώ ένα παράδειγμα τί είναι αυτόν; αγοράζεις έναν κουτάβι καί τό παίρνεις σ’ έναν εκπαιδευτή σκύλλων, σού τόν κάνει ξεφτέρι καί σύ τόν έχεις γιά φύλακα ασπούμε αντισωματικόν ήτοι ενάντιον σέ άλλα εχθρικά ληστρικά σώματα. Έρχεται όμως ώρα όταν ξεχνάς που ό εκπαιδευτής σέ παρακολουθεί καί μπαίνει στό σπίτι σού ωσάν κύριος αλλά κλέφτης, αλλά μέ σύμμαχον τόν σκύλλον σού, διότι ό σκύλλος σού είναι Ό σκύλλος τούς διότι αυτός τόν εκπαίδευσε καί τόν εκπαίδευσε νά τόν έχει αιώνιον αφεντικόν καί νά υπακούει πρωτίστως σ’ αυτόν, ενώ συνάμα ό σκύλλος συναισθηματικώς καί αφοσιωμένως δέν θεωρεί άλλον ώς αφεντικόν παρά μόνον τόν πατέρα τού εκπαιδευτήν! Ασχέτως ότι είς τήν απουσία τού προσωρινώς έστω καί άν αυτόν βαστάξει γιά πάντα υπακούει σ’ έναν δεύτερον αφεντικόν!… Δέν είδατε αναγιωμένους από ανθρώπους λύκους που παρότι επιστρέφουν είς τήν αγέλη, όταν συναντήσουν τούς αναγιωτές τούς, τούς ευλάβονται περισσότερον από τόν αρχηγόν τής αγέλης;… Λοιπόν;…! Τί χαπάρια;…

Εάν τά αντισώματα είναι πιστά σκυλλιά τών εκπαιδευτών καί δή δημιουργών τών αντισωμάτων; Εδώ μιλάμε γιά κβαντομηχανική καί τήν έχουν έτοιμη ώς παγκόσμιον δίκτυον μέσω Κέρνης/Σέρν, σάς τά έγραψα τίς προάλλες…

Η εξίσωση είναι η εξής: εγώ κάνω τόν ιόν ό ιός κάνει τά αντισώματα. Τά αντισώματα υπακούουν στόν ιόν καί σ’ αυτόν που έκανε τόν ιόν ή σ’ έναν από τους δύο… Ξεκινώ μία διαδικασία καί τά αντισώματα σού είναι δικά μού!…

Νά στό πώ καί διαφορετικά, εγώ κάνω τόν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή καί ό Ηλεκτρονικός Υπολογιστής κάνει τόν ιόν που σκοτώνει τόν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, ή τόν αρρωσταίνει ή κλέβει καί παράλληλα σβύνει όλα τά δεδομένα τού κατόχου ήτοι ψευδοκατόχου καί αγοραστή τού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, ενώ συνάμα έκανα τόν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, ώστε νά βλέπω όσα γράφει, κάνει, λέγει αυτός που τού τόν πώλησα, κατά τ’ άλλα υποτίθεται ότι τά όπλα σού είνα δικά σού, χαχαχα!…  

Εάν ό ιός τής κοροϊδίας είναι κβαντικός όπως έγραψα δεκάδες φορές, τότε παράγει προγράμματα, δράσεις καί αντιδράσεις, όποτε καί όπως διδαχθεί ή διαταχθεί ανά πάσα στιγμή!… Εσύ έχεις αντισώματα καί εφησυχάζεις αλλά τά αντισώματα είναι πράκτορες μού, θυμάσαι ότι γιά πράκτορες έχω εμμονή νά σού μιλάω, διότι πιστεύεις ότι τούς καταλάβεις αλλά συμβαίνει τό αντίστροφον, σέ καταλάβουν χωρίς νά τούς καταλάβεις, καί άν τούς καταλάβεις όχι σ’ επάρκεια!…

Συνεπώς τίθεται τό κβαντικό αντικβαντικό ερώτημα: «είναι σωστό νά έχω αντισώματα ενός ιού πράκτωρ 007;»….

Ποίος είναι ό διαδυκός/binary τού δεκαδικού 7; Βάσει τών κωδικών 5421, 5311 καί 4221 κατά σειρά 0111, 1011 καί 1101 ήτοι έκαστος 111 = 666 είς τήν εβραϊκη συμβολογραμματοσειρά… Μία παροιμία λέγει ότι ό 7 είναι ό αριθμός τού ψεύτη, διότι συνήθως οί ψεύτες αναφέρουν τόν ιερόν αριθμόν 7…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου