Breaking

Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022

Η Μετάλλαξη Όμικρον είναι η αρχή τών χειρότερων… Είναι η πρώτη φάση μετάλλαξης τών εμβολιασμένων… Μπορεί τό τέστ εγκυμοσύνης νά πεί άν είναι αρσενικό ή θηλυκό;…

Share

Η Μετάλλαξη Όμικρον είναι η αρχή τών χειρότερων… Είναι η πρώτη φάση μετάλλαξης τών εμβολιασμένων… Μπορεί τό τέστ εγκυμοσύνης νά πεί άν είναι αρσενικό ή θηλυκό;…

Πώς γνωρίζουμε εάν η Όμικρον είναι μεταμετάλλαξη τής Δέλτα καί όχι τών εμβολιασμένων αιμάτων, κυττάρων, πυρήνων;….

Τί προσβάσεις έχουμε; Καμμία καί μέ πόση ταχύτητα γίνονται οί μετεξελίξεις; Μέ τόση ταχύτητα ώστε νά δικαιολογεί τήν συνστημική εξαπάτηση. Ασπούμε έτοιμα εμβόλια πρίν φθάσει η καινούργια μετάλλαξη καί καμμία εξήγηση πώς ό στυλεός μπορεί νά καταλάβει πότε είναι Άλφα, Δέλτα, Όμικρον, αριθμός 111444444 μετάλλαξης!

Μπορεί η δοκιμασία διάγνωσης εγκυμοσύνης νά ωμιλήσει μέ τρόπον ώστε νά δηλώσει εάν τό τέκνον είναι αρρέν, θηλέν, αρσενιθήλυκον, άφυλον, ανόμαλον καί όπως τήν καφετζιού, τήν χειρομαντεία, νά προβλέψει τήν ζωήν τού εμβρύου;… Εάν μπορεί τότε μπορεί καί ό στυλεός νά αναφέρει όλες τίς ιώσεις, βακτηριώσεις, γρίππες καί συνθέσεις αυτών ή τεχνητώς ποιημένες, που δέν γνωρίζει αλλά είναι τεχνητή νοημοσύνη, χαχαχα!…

Η μετάλλλαξη Όμικρον είναι τό τέκνον τών δύο ή τριών εμβολίων ή καί τού ενός όταν είναι αρσενικοθήλυκον καί ό νοών νοείτο. Η μετάλλαξη αυτή δέν ευθύνεται από ρίψη ιών σέ ατμόσφαιρα ή από ραδιοσήματα αλλά από μεταγέννηση τής από τά εμβολιασμένα σώματα, όπως προνύμφες καί παράσιτα εκκολάπτονται μέσα σ’ εντερα, κοιλίες, μήτρες, μυαλά καί αλλαχού! Η Μετάλλαξη Όμικρον είναι ό εκκλαπτώμενος ημιξενιστής ή ξενιστής. Ημιξενιστής διότι λαμβάνει στοιχεία αναπαραγωγής από τό σώμα που τό βιαστοψευδοφιλοξενομηρεί! Δέν αποκλείεται η εκκόλαψη νά υποβοηθάται ή υποβάλλεται μέσω ραδιοκυμάτων. Αναλόγως τής θερμοκρασίας, γεννούνται αρσενικά ή θηλυκά ζώα σέ ωά, ομοίως καί σ’ αυτήν τήν περίπτωσιν, αναλόγως τής θερμοκρασίας που θά επιβάλλεται είς τά κύτταρα ή σώματα τυχαία ή μέ στοχευτικά ραδιοκύματα μπορεί νά επωάζει διάφορες Μεταλλάξεις!… Νά θυμάστε ότι μπορεί νά φθάσουμε ώρες τραγικές οπού εκατοντάδες μεταλλάξεις θά ταλαιπωρούν χιλιάδες ανθρώπους αναλόγως τίς θερμικής επωαστικής μετάλλαξης!…

Τό πρόγραμμα Εξάντλησης τών Παγκόσμιων Πληθυσμών από τήν επιβεβλημένη Πολυπανδημία Εξάντληση οπού είτε είναι αλήθεια κάτι είτε είναι ψεύδος, ό τρόπος διαχείρισης τής κάθε φορά τήν κάνει πραγματική καί υπερεξαντλητική. Τό πρόγραμμα αυτόν είναι άκρως υπουλοστρατηγικόν διότι μέ τόν μέν ή δέ ή άλλον τρόπον, ευελπιστεί νά σπάσει τόν κλοιόν καί γραμμή αντιπαράταξης άμυνας τών Λαών. Λόγω τούτης τής δυναμικής υποδιαφθοράς πρέπει η Άμυνα νά είναι πολυσειρική, πολλαπλή καί ανανεωτική, κερδίζοντας προδότες ή «προδότες» προδομένους ή «προδομένους» μέ οργή καί θυμόν πρός τό μέρος τής σύμπραξης μάς!

Διαισθάνομαι όμως ότι Ό Θεός δέν θέλει νά τελειώσει έτσι απλά αυτή η Κρίσιμη καί Προκρίσιμη Πολυπανδημία μέχρις ότου τιμωρρηθούν όλοι οί ασεβείς. Κρίνεσαι καί τιμωρρείσαι αμέσως, Μετανοείς καί σώζεσαι αμέσως, αυτόν είναι που συμβαίνει σ’ εμάς καί σ’ όσους παρ’ ελπίδα από τούς Μηχανικούς τής Πολυπανδημίας Μετανοήσουν!!!!…

Νικητήριον δι’ ημάς νά είναι τό Νέον Έτος!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου