Breaking

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022

Οί Γερμανοί/Ολλανδοί στέλλουν όπλα στούς Ουκρανοναζί. Πολωνία, Λιθουανία προκαλούν τίς τύχες τούς. Δέν έχουν παράπονα παρελθόντος από τούς Ναζί αλλά μόνον από τούς Ρώσσους που επισήμως δέν είναι κομμουνιστές πιά!…

Share

Οί Γερμανοί/Ολλανδοί στέλλουν όπλα στούς Ουκρανοναζί. Πολωνία, Λιθουανία προκαλούν τίς τύχες τούς. Δέν έχουν παράπονα παρελθόντος από τούς Ναζί αλλά μόνον από τούς Ρώσσους που επισήμως δέν είναι κομμουνιστές πιά!…

Η Ρωσσία προέβη σέ ηθελημένον σφάλμα νά μήν παράγει μαζικά μηχανικά καί ηλεκτρονικά οικιακά σκεύη, αυτοκίνητα καί άλλα, ήταν συμφωνία κυρίων μεταξύ Ρωσσίας καί Ευρωπαίων, εμείς αγοράζουμε υγραέρια εσείς τά προϊόντα μάς, δέν είναι αργά. Η ανεξαρτητοποίηση τής Ρωσσίας θά τήν ισχυροποιήσει. Προσωπικά συμφέροντα πάγωσαν τήν ανάπτυξη μέσης τεχνολογίας καί μηχανικής ήτις παράγει φανταστικά όπλα καί εργαλεία ελέγχου!…

Η Ρενώ καί η Βόγξβάκεν κατακλείνουν εργοστάσια. Αγοράζετε μόνον τά εσχάτως απαραίτητα προϊόντα από ευρωπαϊκές, αμερικανικές καί ισραηλίτικες εταιρείες καί δή τίς εχθρικές εταιρείες ή χώρες, ενημερωθείτε. Εάν είμαστε πτωχοί εμείς νά είναι κ’ εκείνοι πτωχοί διότι είναι εχθροί, δέν έχει σχέση μέ ζηλοφθονία αλλά μέ στρατηγική ψυχοεπιβίωσης καί σωματοεπιβίωσης!… Οί ανθρώποι τούς θά συνειδητοποιήσουν καί θά διχαστούν σέ υπέρ καί εναντίον τών κυβερνήσεων, κομμάτων τού θανατά καί εταιρειών πνιγοφόρων τών απλών ανθρώπων τών χωρών τούς καί άλλων χωρών. Δέν είμαστε εναντίον κανενός ανθρώπου από πάσα χώρα, εθνικότητα, θρησκεία, αλλά εναντίον τών σατανικών κυβερνήσεων καί τών ακραίων πολιτιών μέ πάν τρόπον είτε ώς αριστεροί είτε ώς δεξιοί, είτε όπως άλλως πώς τούς βαράει ό προσωπικός εγκεφαλικός κάλλος μίσους τού μυαλού τούς. Όλοι αυτοί είναι εχθροί μάς καί δή εχθροί μέ πρωτοφανείς δραστηριότητες εξόντωσης μάς, συνεπώς σύντομα ουδείς οίκτος πρός αυτούς, όχι επειδή τούς μισούμε αλλά επειδή είναι πλέον αποβράσματα τού σατανά καί αφορισμένοι καί αυτοαφορισμένοι από τήν έννοια ΑΝΘΡΩΠΟΣ!… Θά έλεγα ότι άλλον νά μήν σκοτώνουμε ανθρώπους αλλά όχι νά μήν σκοτώνουμε διαβόλους! Δέν θέλουμε νά σκοτώσουμε αλλά περισσότερον δέν θέλουμε νά βιαστούμε καί νά βιάσουν τά παιδιά καί τίς γυναίκες μάς, συνεπώς τίμιος καί ευέντιμος ό αγώνας μάς, διότι άτιμες αί επιδιώξεις τών!… Θά αντέξουμε ακόμη ολίγον αλλά νά είμαστε έτοιμοι νά τούς παναιφνιδιάσουμε μέ λύσσα φονικού Δικαίου!…

Οί Γερμανοί στέλλουν 100 RPG, πυραύλους Στίνγκερ, 400 αντιαρματικούς όλμους (είναι καί διά δοκιμή), παγώνει ό αγωγός Nord stream-2 καί ό Πολωνός πρωθυπουργός προτείνει τό πάγωμα τού Nord stream-1. Όλοι αδιαφορούν διά τούς απλούς πολίτες όπως αδιαφόρησαν διά τούς πολίτες τούς έν σχέσει μέ τά δολοφονικά εμβόλια, όλοι τούς έχουν μασ+ονέψει είς τόν υπέρτατον σατανικόν βαθμόν υπό πληρωμής! Τρελλάθηκαν καί βρυκολάκιασαν καί δέν ενδιαφέρονται διά τούς ανθρώπους οπού διοικούν ή θέλουν νά διοικούν. Μέσα από αυτά ανθρώποι οπού υποστήριζαν τό δίκαιον μέχρι προσφάτως κατά τού κόβιντ-19/εμβόλια, τώρα ενώνονται κατά τής Ρωσσίας ή τούς εξαναγκαστοενώνουν οί εξουσίες τούς. Θά αρνούνται νά στρατολογηθούν μάς λένε οί Αγίοι Κοσμάς ό Αιτωλός, Παϊσιος Αγειορίτης, Ιωσήφ Βατοπεδινός καί άλλοι, αλλά έν τέλει θά τούς ρέξουν από τήν Αλβανία από τρία μπουγάζια πρός Συνιστούπολη/Κωνσταντινούπολη…  Άγιος Κοσμάς Αιτωλός: «Ἀπὸ τρία μπουγάζια στενά, Κρά, Κράψη καὶ Μουζίνα, θὰ περνοῦν πολλὰ στρατεύματα γιὰ τὴν Πόλι. Καλὸν εἶνε τὰ γυναικόπαιδα νὰ βγοῦν στὰ βουνά. Θὰ σᾶς ρωτοῦν ἂν εἶνε μακρυὰ ἡ Πόλι· ἐσεῖς νὰ μὴ λέτε τὴν ἀλήθεια, διότι θὰ σᾶς κακοποιήσουν. Ὁ στρατὸς αὐτὸς δὲν θὰ φθάση στὴν Πόλι, στὴ μέση του δρόμου θὰ μάθη ὅτι ὁ πόλεμος ἐτελείωσε».

Βλέπουμε ότι σιγά σιγά αλλά σταθερά συνάγονται τά σύννεφα τού τρομερού πολέμου, τού Πρώτου Πραγματικού Παγκόσμιου Πολέμου ή Γ΄ΠΠ… Οί Εβροπέοι ενώνονται βρυκολακιαστικώς κατά τήν Ισχυράς Κραταιάς Ορθόδοξης Χώρας διότι υποσυνείδητως καί υποσυναίσθητως αυτός είναι ό λόγος οπού τούς ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ, αυτός είναι ό λόγος οπού ουδέποτε προέβησαν έστω σέ νύξη δι’ ένταξη τής είς τήν Ε.Ε.Ε. διότι η Ε.Ε.Ε. ήταν μία από τίς πολιτικές δυνάμεις τού ΝΑΤΟ που είναι πολυεθνής στρατός Αντίχριστος κατά Τού Χριστού, τών Χριστιανών, τών Λαών, τής Δικαιοσύνης, τής Ευανθρωπίας, τής Αγάπης καί υπέρ τής παγκόσμιας τελετουργικής επικράτησης καί κυριαρχίας τού σατανά!…

Πιέζουν τήν Ρωσσία νά σκοτώσει άμαχους πολίτες, διά τής τοποθέτησης βαρέων όπλων εντός κατοικημένων περιοχών, ώστε μετά τήν πλήξην τούς νά έχουν αφορμές κατά τής Ρωσσίας, η οποία εάν υποχωρήσει θά ηττηθεί, αφού εάν δέν νικήσει θά τοποθετηθούν πυραύλοι είς τήν Ουκρανία. Αεροπλάνα Γιούροφάϊττερς μεταφέρθηκαν είς τήν Ρουμανία καί βεβαίως ατομικές καί πυρηνικές χώρες καί σέ άλλες συνοριακές καί παράσυνοριακές χώρες τής Ρωσσίας…

Η Ρωσσία θά εξαναγκαστεί νά σκοτώσει άμαχον πληθυσμόν καί έν μέρει πταίει καί ό άμαχος πληθυσμός ός δέν προβαίνει σέ εξεγέρσεις διώξεως τών νατοϊκών υπερόπλων από τίς χώρες τού όσον είναι πλέον ευκαιρία αυτοσωτηρίας τών καί σωτηρία τών συνανθρώπων τούς!… Όταν ανέχεσαι τά όπλα οπού απειλούν τούς γείτονες σού είς τά σπίτια σού καί ούτε διαμαρτύρεσαι μέ πράξης βίας ή μέ αποχώρηση από τά σπίτια σού, τότε ΣΥΝΑΙΝΕΙΣ είς τήν εχθρότητα κατά τού γείτονα σού, είσαι απαθής ή εμπαθής υποστηρικτής, συνστρατιώτης έστω καί δίχως όπλον ανά χείρας καί συνεργός, είτε λόγω κακίας είτε λόγω αφέλειας, βλακείας καί οκνηρίας!

Όπως σάς είπα πέραν από δεκαετίας, ό λόγος οπού θέλουν ισοπέδωση τής Ευρώπης καί Η.Π.Α. οί νατοϊκοσιωνοσατανιστές είναι εκτός τών άλλων η εξάλειψη παντός κτηρίου, αγαλμάτος καί ο,τιδήποτε άλλον θυμίζει Χριστόν ήτοι Εκκλησίες καί Αρχαιοελληνικά Κτήρια, βιβλία καί ό,τι είναι Ελληνορθόδοξον από π.Χ. έως τρέχοντος χρόνου! Άλλωστε, ένας ραββίνος τό έκανε ειδικόν βιβλίον, μέ τίτλον η δύναμη τής σιών νομίζω, κατά τής ωραιότητος τής Ελλάδος!… Βεβαίως τούτον τό έμαθα κατόπιν καί ήταν ακόμη μία επιβεβαίωση τής εκτίμησης μού!…

https://www.ertnews.gr/eidiseis/diethni/evropi/strofi-germanias-se-swift-kai-opla-nai-se-stocheymeno-kai-leitoyrgiko-swift-opla-stin-oykrania/

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου