Breaking


Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022

Όσο περισσότερο προσφερθείς στο Χριστό, όσο περισσότερο Τόν αγαπήσεις καί ταπεινωθείς, τόσο καί περισσότερο θα λάβεις απ’ Αυτόν

Share

*      Όταν προσευχόμαστε γιά κάποιον άνθρωπο, χωρίς όμως έμπρακτα να τόν στηρίζουμε μέ έργα Αγάπης, όπως θα μπορούσαμε να κάνουμε γι’ αυτόν, καταντάει η προσευχή μας να είναι ανώφελη. Τό τρίπτυχο είναι προσευχή – αγάπη – πράξη.

*      Θα πρέπει να προσευχόμαστε γιά τόν εαυτό μας, από εσωτερική ανάγκη, ενώ γιά τόν άλλον, από πραγματική αγάπη.

*      Όταν προσεύχεσαι γιά κάποιον, ο οποίος όμως εν πλήρη γνώσει καί μέ τό αυτεξούσιό του δεν την δέχεται (επειδή δεν πιστεύει), τότε η προσευχή σου, επιστρέφει σε σένα. Είναι σάν μία επιταγή η προσευχή, πού στέλνεις σε έναν άνθρωπο πού έχει κάποια ανάγκη. Εκείνος όμως, εν τω εγωισμώ του, παρ’ ότι ειδοποιείται από τό ταχυδρομείο, δεν πηγαίνει να την παραλάβει καί επιστρέφεται η επιταγή αυτή ως ανεπίδοτος πίσω σε σένα. Εσύ όμως θα πάρεις τόν μισθό σου.

*      Ο Θεός ενεργεί κατά την αναλογία της καρδιάς κάθε ανθρώπου.

*      Ό Χριστός δεν μάς ρωτάει αν μπορούμε, αλλά αν θέλουμε. Άρα η ευθύνη μας έγκειται, στο ότι δεν θέλουμε να αγαπήσουμε τούς εχθρούς μας καί όχι ότι δεν μπορούμε να τούς αγαπήσουμε. Τό να μπορέσει ο θεός να -μας βοηθήσει, τό να θέλουμε, εμείς θα  συμβάλλουμε. Καί όταν εμείς θελήσουμε, ο Θεός θα μάς δώσει τρόπο τινά τέτοια φώτιση,Που θα βλέπουμε τόν άνθρωπο, πού μάς έκανε κακό,Και αντί  να τόν μισούμε, θα τόν λυπούμαστε καί θα αισθανόμαστε οίκτο γι’ αυτόν. Θα μάς φορέσει ο ΧΡΙΣΤΟΣ ειδικά γυαλιά δικά του, από τό «κατάστημα Του» καί θα μπορέσουμε έτσι να έχουμε σπλάχνα , οικτιρμών γιά τούς εχθρούς μας.

*      Πράγματα πού δεν μπορεί ο άνθρωπος να τά κάνει μόνος του, τόν βοηθά ο Θεός. Πράγματα όμως πού μπορεί μόνος του να τά κάνει, δεν τόν βοηθά ο Θεός. Γιά παράδειγμα, ο Χριστός ανέστησε τόν Λάζαρο, αλλά δεν τού έλυσε καί τά χέρια. Άφησε στούς συγγενείς τού Λαζάρου, να τό κάνουν αυτό.

** Αν ο άνθρωπος δεν έχει σχέση μέ τά άνω καί έχει  κατεβασμένες τις κεραίες του, οι οποίες δεν έχουν επαφή μέ τή Χάρη τού Θεού, είναι φυσικό, να του  είναι όλα κουραστικά, δυσκίνητα, ακατόρθωτα, ακατάληπτα, ακατανόητα. Είναι μία σκέτη τρέλα! Αν όμως ο άνθρωπος ταπεινωθεί καί ανεβάσει τις κεραίες του καί πιαστούν από τό ρεύμα της Χάριτος, τότε τά πράγματα άρδην αλλάζουν.

*      Όλες οι πράξεις όλων των ανθρώπων, είναι γραμμένες σε τρία βιβλία: στο βιβλίο του σατανά, στο βιβλίο της συνείδησης καί στο βιβλίο του αγγέλου φύλακα μας. Τό βιβλίο του σατανά, έχει μόνο τις αμαρτίες του ανθρώπου.

*      Ο σατανάς έχει ένα πάπλωμα καί μία σφυρίχτρα. Σκεπάζει με τό πάπλωμα τόν άνθρωπο γιά να αμαρτήσει καί στη συνέχεια, όταν αμαρτήσει, τού τραβάει τό πάπλωμα καί άρχίζει να σφυρίζει, ξεσκεπάζοντας την αμαρτία του.

**Πρέπει να τό πιστέψουμε καί να τό συνειδητοποιήσουμε, ότι όλοι μας έχουμε ανάγκη από Πνευματικό! Καί μία αμαρτία να έχουμε διαπράξει στη ζωή μας, πρέπει να έχουμε Πνευματικό, γιά να την εξομολογηθούμε. Εξάλλου ο διάβολος πόσες αμαρτίες έκανε καί έπεσε από τόν ουρανό, καί ο Αδάμ καί η Εύα πόσες αμαρτίες έκαναν καί υπέστησαν έξωση από τόν παράδεισο; Δυστυχώς αδιαφορούμε σε θέματα ζωτικής σημασίας.

*      Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν μέ την γνώση καί την λογική τους να καταλάβουν τά του Θεού καί, επειδή δεν τό κατορθώνουν, μένουν στήν άγνοιά τους. Τά του Θεού μόνο διά της πίστεως τά αποδεχόμαστε.

*      Υπάρχουν επίσης καί οι άσωτοι άνθρωποι, οι σαρκολάτρες πού απορρίπτουν τόν Θεό, γιατί δεν τούς συμφέρει να υπάρχει Θεός.

*      Υπάρχει καί κατηγορία πιστών πού πάνε στήν Εκκλησία, ωστόσο δεν διορθώνουν τά σφάλματά τους. Συγκρίνονται μέ τούς ανθρώπους, πού δεν πάνε στήν Εκκλησία καί καθησυχάζονται. Εισέρχονται στήν Εκκλησία απροετοίμαστοι (ανεξομολόγητοι, έχοντας διαφορές μέ άλλους ανθρώπους, χωρίς να νηστεύουν καί γενικά θρησκεύουν μέ τόν τρόπο τους) καί όχι μόνο δεν ωφελούνται, αλλά καί βλάπτουν τόν εαυτό τους. Καί επειδή ανάβουν μία λαμπάδα ίσα μέ τό μπόι τους, νομίζουν ότι εκκλησιάστηκαν! Αυταπατώνται οικτρά!

Είμαστε Χριστιανοί, Χριστιανισμό δεν έχουμε. Λεγόμαστε Χριστιανοί, άλλα δεν είμαστε, γιατί λείπει η Χριστιανική ζωή. Εμείς κρατάμε την ταμπέλα του Χριστιανού, άλλα δεν έχουμε τό εμπόρευμα. Ομοιάζουμε μέ τό παντοπωλείο «Ή ειλικρίνεια» στο οποιο μπαίνει κανείς μέσα καί του βγάζουνε καί τις μασέλες από την κλοπή. Είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι χωρίς Ορθοδοξία, καί πιστεύουμε χωρίς όμως έργα άξια πίστεως καί ορθής παρακολουθήσεως.

*      Υπάρχει μία κατηγορία ανθρώπων άπιστων, αδιάφορων καί ασώτων πού αρνούνται τόν Θεόν καί απλά θεοποίησαν οι ίδιοι κάποια πράγματα στη ζωή τους. Άλλοι θεοποίησαν τό χρήμα, άλλοι το εγώ τους, άλλοι τά κοινωνικά αξιώματα κ.ο.κ. Επίσης υπάρχει καί μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων πού βρίσκονται σε αδικαιολόγητη άγνοια.

*      Ο άνθρωπος, όταν συνδεθεί μέ τόν Χριστό, δεν μπορεί να αμαρτήσει. Δεν τόν αφήνει ο Χριστός να αμαρτήσει! Άμα όμως εύκολα σύρεται καί παρασέρνεται στήν αμαρτία, να ξέρει ότι δεν έχει ακόμα οργανική σχέση μέ τόν Χριστό.

***Από τρεις παράγοντες εξαρτάται, αν ο άνθρωπος έχει λάβει χάρη Αγίου Πνεύματος:

α) από την καθαρότητα της ψυχής του,

β) από την πίστη του, καί

γ) από την δωρεά του Θεού.

Μπορεί κάποιος να έχει τά δύο πρώτα χαρίσματα, άλλα ο Θεός να μην του δίνει τή Χάρη, γιατί γνωρίζει κατά οικονομία, τί πρέπει να δώσει καί πότε, ανάλογα με τό συμφέρον τού ανθρώπου. Αυτοί οι τρεις παράγοντες, σε συνδυασμό μέ την ταπείνωση στήν καρδιά του, καθορίζουν την πνευματική του πρόοδο.

*      Όσο περισσότερο προσφερθείς στο Χριστό, όσο περισσότερο Τόν αγαπήσεις καί ταπεινωθείς, τόσο καί περισσότερο θα λάβεις απ’ Αυτόν. Ότι δοχείο σε μέγεθος καί καθαρότητα προβάλλεις στο Χριστό, τόσο καί θα πάρεις.

❈ Δώστε εντολή στο τάφο σας να γράψουν: ”Προσδοκώ Ανάσταση Νεκρών”, όχι τα άλλα παραμύθια που γράφονται εκεί και κάτι στιχάκια που δεν έχουν μέσα νόημα πίστεως και νόημα Αναστάσεως. Το παν γίνεται γι’ αυτήν την Αναστάση. Η Ανάσταση είναι που μας παρηγορεί. Είναι τόση η θλίψη στον κόσμο αυτόν, τόσο τα δάκρυα και τόσο η κακία, που αν δεν υπήρχε η Ανάσταση, δεν υπήρχε ο λόγος, ούτε ένα δευτερόλεπτο να ζήσει ο άνθρωπος εδώ.
Δημήτριος Παναγόπουλος Ιεροκήρυκας (✞ 13 Φεβρουαρίου 1982)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου