Breaking

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

Βόμβες Ηλεκτρομαγνητοβαρυτικών Παλμώσεων Εναντίον Αχρήματης Κοινωνίας-Εικονικού Χρήματος-Φωτοδεσμομηχανικού Οικονομικού Συνστήματος ή ό,τι διάολο άλλο άς τό λένε!…

Share

Βόμβες Ηλεκτρομαγνητοβαρυτικών Παλμώσεων Εναντίον Αχρήματης Κοινωνίας-Εικονικού Χρήματος-Φωτοδεσμομηχανικού Οικονομικού Συνστήματος ή ό,τι διάολο άλλο άς τό λένε!…

Σ’ αγαπώ Ρωσσία: ρίξε βόμβες ηλεκτρομαγνητοβαρυτικού πλαμού ξανά καί ξανά…

Οί διάφοροι αφελείς οίας θρησκείας, παραθρησκείας, αίρεσης, ιδεολογίας, αντίληψης, πανηγυρίζουν διά τά εικονικά χρήματα όπως καί νά τά λένε, είτε μπήτ κκόϊν, είτε φωτοδεσμομηχανικά/κβαντικά τά οποία δέν διαφέρουν ώς λειτουργικότητα από τά μπήτ κέρματα ή οποιαδήποτε άλλα διότι είναι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ!…

Τό νά δίνεις τήν εξουσία τού χρήματος είς τήν ηλεκτρονική εφαρμογή η οποία δύναται νά ελέγχεται από ολίγους, καθιστάς τήν ηλεκτρονική παγκόσμια ολιγαρχία, διότι όπως ξανά είπα, ανά πάσα στιγμή εξαφανίζουν ή εμφανίζουν καταθέσεις καί δικαιώματα, τίτλους τού καθενός καί δέν θά υπάρχει νόημα καί δύναμη οίας δικαιοσύνης, δικαστηρίων, νόμων καί αυτεξούσιας επιβίωσης πέραν τής πρωτόγονης. Ασπούμε, ότι εμπιστεύεστε τώρα κάποιους που θά εφαρμόσουν παγκόσμιον ηλεκτρονικόν χρήμαν μέ οίον όνομα καί οία ωφέλη καί υποθηκεύσεις χρυσού, αργυρού καί άλλων πολύτιμων καί υπερπολύτιμων λίθων/μεταλλευμάτων, εμπιστεύεστε καί τούς εκγόνους, κληρονόμους, νέους ηλεκτρονικούς Καίσαρες;…

Τό νά εμπιστεύεσαι τήν Οικονομία όλων τών ανθρώπων σέ ολίγους χωρίς νά υφίσταται τρόπος αυτεξούσιας ή αυτόβουλης επιδιόρθωσης οίας τυραννίας, είναι ωσάν νά εμπιστεύεσαι τίς όρνιθες είς τόν αλώπηξ, τά μήλα είς τήν Εύα χαχαχα, τούς ποντικούς είς τίς εγκάλες τής γάτας! Μά δέν βλέπετε τήν παγίδα; Δέν βλέπετε ότι οί Δαναοί φέρουν δώρα καί δή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ;…

Επειδή είναι καί πολύ πρωτόγονος δικέ μού, εμπιστεύομαι τό ρητόν επί τής Πύλης τού Μαντείου τών Δελφών ώς Χριστιανός ός εξεχωρίζω τήν σοφία από τήν ανοησία, σοφιστεία, ρητορεία, μυθοπλασία παγιδεύσεως: «Η ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ=ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΡ=ΝΑΥΤΙΚΟΝ /ΔΙΚΑΙΟΝ/»….

Η βάση τού φωτοδεσμομηχανικού οικονομικού συνστήματος ή QFS ή παγκόσμιου ηλεκτρονικού χρήματος, ή μπήτ κόϊν σέ ταχύτητα 3,5 τρισεκατομμύρια καρέ ανά δευτερόλεπτον, σάς τό είπα Αφυπνηστείτε είναι η Κέρνη/Σέρν καί έναν είς τήν Ινδία αντιστοίχως αλλά τής Κέρνης Ελβετίας αρκεί!…

Τό 1775 μ.Χ. η Ελβετία έκαμε συμφωνία Ναυτικού Δικαίου Ταχυδρομείου μέ τήν Πολυνησία Χαβάϋ. Μ’ έναν γραμματόσημον ενός λεπτού/σέντ έστελλες διά μέσω τής πάν είδος σκάφους, εμπορεύματος συμπεριλαμβανομένων καί τών ανθρώπων τών χαμένων είς τήν θάλασσα νεκρών κατά τόν Νόμον Ναυτικού Δικαίου τού 1666 μ.Χ. καί τριών άλλων τού Παππαβατικανού από τό 1302 μ.Χ. καί εντεύθεν μέ τά ονόματα Cestui Qui Vie… Τώρα όλα αυτά σάς φαίνονται παράξενα καί ακατανόητα, έτσι ακριβώς όπως θέλουν διά νά κοιμάστε! Καί σ’ εμένα φαινόντουσαν αλλά όχι πολύ διότι έχω μία οξεία περιέργεια καί γρήγορη αντίληψη ότι κρύβεται κάτι μέ δυσνόητον τρόπον σέ κάθε έρευνα μού ώς πιθανότητα… Ψάξε νά ιδείς αλλά πρόσεχε διότι υπάρχουν γκουρού καί αιρέσεις, Λαιστρυγόνες καί Στιφαλίδες Όρνιθες καί πρέπει νά είσαι πολύ Ηρακλής είς τόν νούν! Οί Λαιστρυγόνες κάλλιστα είναι ρίζα συγγενική μέ τήν λέξη ληστρικές…

Τώρα από πού έως πού η Ελβετία δίχως θάλασσα νά εξεπετάγεται νά κάνει ταχυδρομική ένωση μέ τήν Χαβάϋ υπό τά άγρυπνα ομμάτια τών θαλασσοπορικών δυνάμεων τής Ευρώπης όπως η Γηραιά Αλβιώνα, η Ισπανία, η Πορτογαλλία, η Ολλανδία κ.α..; Δέν είναι φίλοι καί φίλες μού πολύ μά πολύ παράδοξον παράξενον;;;;;….

Ποίος τούς κατάκλεισε τούς οφθαλμούς; Οί σατανοσιωνιστές τραπεζίτες μέ τούς ρότσιηλντ που στιγματίζει ό Πούτιν πρώτους καί «καλύτερους»-κακότερους!… Η πρώτη δικαιολογία νά πείσει τούς συνεταίρους, είναι ότι η Ελβετία είναι μακρυά από τήν θάλασσα άρα τέ αποκόβεται καί είναι ουδέτερον έδαφος διότι δέν είναι έδαφος ουδεμίας έκ τών θαλασσοδυνάμεων! Έστησαν καί έχωσαν τούς θησαυρούς καί τίς μυθοπλαστικές απάτες κάτω καί άνω από τά βουνά τής Ελβετίας μέχρι τήν σήμερον καί απορείτε διατί η Ελβετία θαλασσοκράτειρα σήμερα τού χρήματος-ναυτικού δικαίου; Διότι είναι η βασίλισσα τού Ταχυδρομείου από τό έτος 1775 μ.Χ., έναν έτος πρίν τήν ίδρυση τών Ιλλουμινάντων ήτοι φανέρωση τούς διότι ήσαν ιδρυμένοι πρίν κάν έρθη Ό Χριστός νά τούς τά κάνει λίμπα έξω από τόν ναόν τού Σολομώντα! Αφού εδραίωσαν τά ταχυδρομεία ώς παγκόσμια ένωση ενέργειας, ναί ενέργειας, διότι η ταχύ+δρομεία = ενέργεια = κίνηση καί διακίνηση μέ νόμικους καί άνομους καί ουδέτερους καί ανάμεικτους τρόπους πανηγυρίσαν τό επόμενον έτος 01/05/1776 μ.Χ. μέ τήν ίδρυση τών Πεφωτεισμένων-Φαρισσαίων καί εορτάζεται ώς Πρωτομαγιά είς τίς Η.Π.Α. καί απ’ εκεί σ’ όλες τίς χώρες καί είς τούς Αριστερούς-Κομμουνιστές-Κοινοκτημονημένους καί όχι Κοινοκτήμονες ή αμφότερα, ήτοι όλες οί οργανώσεις τών σατανοσιωνιστών χαχαχα!… Ήταν όλα προσχεδιασμένα, όλα στημένα καί μέ αυτήν τήν συνθήκη η Ελβετία καί μετέπειτα οί Η.Π.Α. κατάφεραν διά ταχυδρομείου νά σκλαβοποιήσουν τήν Χαβάϋ καί όταν οί Χαβανέζοι ζητούσαν δικαιοσύνη τά δικαστήρια τών Η.Π.Α. έλεγαν δέν είναι είς τήν δικαιοδοσία μάς διότι η ένωση έγινε μέ τρόπον αρπαγής μέσω ταχυδρομείου-άν είναι δυνατόν χαχαχα-…..

Αφού τά παγκόσμια ταχυδρομεία = ενέργειες = διακινήσεις καί κινήσεις δικαιώματα εισίν είς τήν Ελβετία, εκεί είναι καί η κινητήριος δύναμη = χρήμαν καί συμβόλαια όπως ψευδοομολογίες, ψευαξιόγραφα καί εκεί η μετάλλαξη τού ρευστού χρήματος μέ μηχανικόν τρόπον σέ ηλεκτρονικόν ήτοι από κέρμα καί χαρτί σέ ηλεκτρονικόν χρήμαν ώς QFS ή άλλον σύνστημα μέ διακωμιστή/σέρβερ όπως σάς πρόβλεψα ξανά είς τήν Κέρνη/Σέρν Ελβετίας…

Νά διατί έκαναν εγκαίνια μέ εξωτικά καί δαίμονες διά τήν Κέρνη ολίγον πρίν τήν έλευση τού κορωνοϊού διότι από τίς υπόγειες εγκαταστάσεις τής Κέρνης μέ πρόσχημα τήν μυθοπλασία τής αστροφυσικής καί τών σωματιδίων που θά χρησιμοποιούν διά φωτοδεσμικόν οικονομικόν σύνστημα quantum financial system. Η ηλεκτρομαγνητοβαρυτική βόμβα τής Ρωσίας πρέπει νά συνοδεύεται μέ ειδική ισχυρή πυρηνική βόμβα είς τίς εκεί εγκαταστάσεις μαγικής τεχνολογίας ηλεκτρινικού χρήματος τού Αντίχριστου τής Κέρνης…

Όσον διά τήν βόμβα παγκόσμιας συνσκότισης όπως σάς επαναείπα τήν προφύτευσε ό Άγιος Παϊσιος ότι θά συμβή από τούς Ρώσσους έν ριπή οφθαλμού, θραύση ηλεκτρισμού καί παντός είδους ηλεκτρονικών, αμήν καί πότε… Νά γλυτώσουμε, διότι δέν μπορούμε νά έχουμε καί τόν σκύλλον χορτάτον καί τό ψωμί γερόν. Οί σατανοσιωνιστές όμως προβλέπουν ότι μέσω τού παγκοσμίου πολέμου θά καταστρέψουν πάσα υπερδύναμη καί ανενόχλητοι θά προχωρήσουν ή επαναπροχωρήσουν γρήγορα είς αυτά τά σχέδια…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου