Breaking

Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΤΟΥΣ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΝ ΕΙΠΑΝ: SWIFT! = ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΧΡΗΜΑΝ! Η ΡΩΣΣΙΑ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ!

Share

ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΤΟΥΣ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΝ ΕΙΠΑΝ: SWIFT! = ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΧΡΗΜΑΝ! Η ΡΩΣΣΙΑ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ! ΜΕ ΠΟΙΑ ΛΕΞΗ ΟΜΟΙΑΖΕΙ; ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΞΗ SWITCH = ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΛΕΙΔΙ ΠΑΝΤΟΤΕΙΝΗΣ ΠΑΝΟΜΗΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ!…

Η πρώτη κύρωση που είπαν εναντίον τής Ρωσσίας ήταν η λέξη swift. Πέταγμα έξω τής Ρωσσίας από τό switch swift ήτοι τό διασυναλλαγματικόν χρηματιστήριον, άλλωστε, τούτον είναι τό χρηματιστήριον, που έπαιζαν έξω από τόν ναόν τού Σολομώντα, στήνωντας μάχες μέ στρατηγούς, ώστε νά υποχωρεί η αξία τού προσωρινώς ηττημένου που αγόραζαν όλοι μαζύν καί μετά μοσχοπωλούσαν όταν η κάλπικη ήττα/νίκη αντιστρεφώταν! Παλειά τούς τέχνη κόσκινον! Τό άλλον είναι χρηματιστήριον μετοχιστήριον ήτοι περισσότερον αέρας χάρτινος κοπανιστός!…

Τί σημαίνει κύρωση; Ακύρωση! Τί ακύρωση; Ακύρωση ελευθεριών μέ τίς κυρώσεις δουλείας, ομηρείας, σκλαβιάς, πτωχοποίησης, εξαπάτησης, πίεσης, οικονομικής, διαβιωτικης, ψυχολογικής, αναπτυκής, ειρηνικής, συμφυλιωτικής, ευσεβής Ακύρωσης!…

Οί αντίθετες λέξεις Κύρωση – Ακύρωση είναι από τά αντιδίδυμα εκείνα οπού όταν δρά η μέν επιβάλλει τήν δέ καί όταν δρά η δέ επιβάλλει τήν μέν, μέ τρόπον ούτως ώστε νά μήν ευδιακρίνεται σαφώς ποία είναι ποία!…

Η Κύρωση καί η Ακύρωση εισίν αί λέξεις Κλείδες ινά ευεννοείσετε τό παράδοξον πείραμαν τής Κβάντας! Η κάθε μία μέ τήν ενεργοποίηση τής θεμελιώνει τήν άλλη, είτε συνταυτοχρόνως τήν ακυρώνει είτε συνταυτοχρόνως τήν επικυρώνει. Διαλαμβάνετε τό Μαγικόν είς αυτόν τόν λόγον;….

Τούς καίει η μαύρη ασεβής «ει_>ρήνη» «τούς»! Κυρωνοακυρώνουν καί Ακυροκυρώνουν, Κυρωνοκυρώνουν καί Ακυροακυρώνουν, μία μαύρη προπαγάνδα καί καί τακτική έν πράξει, ώστε νά φέρουν τές καταστάσεις είς τήν ψευδοανάγκη ή ψευδοεπιβολή τών υπνωτικών νικητών οπού θά ενώσει τά συναλλάγματα σ’ έναν καί αυτόν τό έναν σ’ έναν ηλεκτρονικόν χρήμαν! Δέν αποκλείεται ενδιαμέσως ινά μήν αντιληφθεί ό κόσμ+άκης μέ χαράγματα νά διασυναλλάσσεται μέ διαφορετικά ηλεκτροχρήματα καί ύστερις νά τά συνενώσουν! Όταν είσαι χαραγμένος καί διασυναλλάσσεσαι μέ οία μάρκα ψευδοχρήματος τό ίδιον είσαι ηλεκτρονικός χαμοψύχης, πίθηκος σέ ηλεκτρονικόν κλωβόν!…

Swiss Swift Switch = Swi+ss Swi+ft Swi+tch. Τά s καί τά f εισίν 6άρια, ίσως καί άλλα εάν προσάγετε είς τήν αριθμολογία καί πιθανόν νά προκύπτει κανένας μαγικός αριθμός τυχαίως!…

Τό Swi αναγνώθεται σουϊ καί σβί όπως σβάμπ/schwab αλλά καί ιώς = ιός = iws/iwn.

Swamp swaps = sw+amp sw+ap η διαφορά έναν m = συναλλαγές βάλτων!… τερατοσατανοσυναλλαγές βαλτάνθρωπων!…

Swiss Swift Switch = Swi+ss Swi+ft Swi+tch = αναγραμματιστί ssiws tfiws hctiws = διακρίνουμε ότι η πρώτη είναι σιώς/σιών, η δεύτερη τφιώς ήτοι κατάπτυστοι καί η τρίτη χτικιών!…

Απ’ όσα φαίνοντε η παγκόσμια ηλεκτρονική τράπεζα οπού επιθυμούν είναι ένας σύνδεσμος χτικιών Ελβετίας-ναού Σολομώντος!… Ελβετία = λευκά βουνά όπως καί η Αλβανία καί οί άλπεις τούς, αλλά καί έλ βένετοι = λευκοβένετοι ή φωτεινοί = ψευδοφωτεινοί = πεφωτεισμένοι = φαρισσαίοι = ιλλουμινάντοι βένετοι. Εβενέτωσεν τό αίμα σού λέμε, ήτοι έγινε κοστωμένον/μωλωπισμένον = μολυσμένον καταστρεμμένον καί τό ψυχαίμα τούς εάν έχουν ψυχές έξ’ αρχής ή πλέον!… Βένετον = σκούρον βυσσινί πρός λιλά… Καί έλ βατώ = βατώ φωτεινώς αλλά καί έλ βατεύω όπως τό βατικανό… Κακούργοι βάτοι… = είδη μεγαλόσωμων στρογγυλοποιημένων αγκαθιόθαμνων… Καί η βάττα; Ήτοι κορύπα δηλοί υδρία πόσης ανθρώπων είς τούς αγρούς;… Από τό βουττώ/βουττάω εξού καί βάσα = ύδωρ ελληνιστί, γερμανιστί καί σ’ άλλες γλώσσες καί συνάμα βρύση καί πηγή…

Ό Πούτιν μάλλον δέν παίζει ρόλον συνωμοσίας μέ τούς δυτικούς-σατανοσιωνιστές, είναι ελπίδα διά χρήμα don’t dance electronic swift swing!…!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου