Breaking


Τρίτη 26 Απριλίου 2022

Οξεία Ηπατήτιδα-[ΚΑΙ ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΠΑΙΚΤΙΤΙΔΑ] σε παιδιά καιτοί η νέα μεγάλη εξαπάτηση! Ηπατήτιδα = AIDS = κορωνοϊός = κορωνοϊός σε εμβόλιον σέ γονείς, παιδιά καί μόλυνση ανεμβολίαστων έξ’ αποστάσεως…

Share

Οξεία Ηπατήτιδα-[ΚΑΙ ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΠΑΙΚΤΙΤΙΔΑ] σε παιδιά καιτοί η νέα μεγάλη εξαπάτηση! Ηπατήτιδα = AIDS = κορωνοϊός = κορωνοϊός σε εμβόλιον σέ γονείς, παιδιά καί μόλυνση ανεμβολίαστων έξ’ αποστάσεως…

Η νέα επιδημία είναι ύποπτα παράδοξη καί παράξενη όπως τά μούτρα τούς, τίς λέξεις άνευ περιεχωμένου τής οικονομίας τούς, τού κορωνοϊού τούς καί άλλων ασθενειών όπου διασπείρουν μέ «γεναιοδωρία»….

1)Η ηπατήτιδα όπως γνωρίζουμε είναι έναν είδος AIDS

2)Όπως ανάφεραν χιλιάδες μικροβιολόγοι, ιολόγοι, γονιδιωματολόγοι καί άλλοι τής μικροϊατρικής/μικροϊαματικής Επιστήμης ό κορωνοϊός είναι μία τεχνική ανθρώπινη μετάλλαξη τού AIDS, ήτοι ασθένεια τού ανοσοποιητικού συνστήματος μεταξύ άλλων!…

3)Εάν ό κορωνοϊός είναι AIDS καί η ηπατήτιδα είναι AIDS τότε καί τά τρία είναι AIDS, κορωνοϊός καί ηπατήτιδα ή ανεπάρκεια τού ήπατος, τουτέστιν, τό έναν φέρνει τ’ άλλον…, άμεσα ή τεχνικά, όπως ασπούμε μέ τίς τροφές σέ βρέφη, νήπεια, παιδιά, υπεραγοράς κοινής διατροφής μέ έμφαση σέ αδυναμία τών παιδιών…

4)Ό κατ’ οίκον εγκλεισμός άκουσα είναι αιτία διά τήν αύξηση τής παιδικής ηπατήτιδας, αυτόν είναι αλήθεια αλλά μπορεί συνάμα ή μόνον ή ταυτόχρονα νά είναι παραπληροφόρηση ώστε νά μήν υποψιαζόμαστε ότι ανάπτυξαν αυτήν τήν επιδημία σέ εργαστήρια, άμεσα από τόν κορωνοϊόν, από αναψυκτικά, γλυκυστικά, τροφές, παιδικές τροφές καί ηλεκτρομαγνητική εκπομπή ειδικών συχνοτήτων ή συνδοιασμών συχνοτήτων από τό «ξεχασμένον» τελευταίως 5G! Σάς είπα ότι η διαμαρτυρία είναι διά τούς μαλάκες, είναι η ανώτερη αντίδραση όπου επιθυμούν καί επικροτούν οί εχθροί! Κάθε έτος εκατομμύρια γκνούς, βουβάλια, ζαρκάδες, ιμπάλας καί άλλα φυτοφάγα βελάζουν διαμαρτυρικά εναντίον τών λεόντων καί άλλων αιλουροειδών, τό αποτέλεσμα είναι ότι αρέσει αυτή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας τών φυτοφάγων είς τά ανταγωνιστικά είδη αιλουροειδών διότι υπάρχει άπλετον ψαχνόν μαλακισμένον κρέας δι’ όλα! Εάν θέλεις νά έχεις τίτλους «ευγενείας» μαλάκα νά διαμαρτύρεσαι, η διαμαρτυρία δέν έχει κάν άσφαιρους κάλυκες έν όπλω!… Ούτε τροχιοδρομητικές, όπου κάτι είναι κι’ αυτές καί ενίοτε καλύτερες διότι μπορούν νά προξενήσουν Ανάφλεξη!…

5)Εάν σού λένε μαλάκα ότι η καραττίνα ήτοι κατ’ οίκον εξαναγκαστικός εγκλεισμός-περιορισμός είναι πιθανή αιτία διά τήν οξεία ή παροξεία ή ό,τι διάβολο χυμική/χημική ή παραχυμική υπουλία καί εάν είναι, τότε τό κάνουν επί σκοπού διά νά σού βάλουν ήτοι εξαναγκάσουν τά επόμενα εκσκλαβωτικά μέτρα, π.χ. έναν πήχυ μάσκα-προσωπείον, χαχαχα. Σοβαρά μέ αυτήν τήν «νέα» έξαρση, μπορούν νά σού ειπούν, δέν θά μένεις σέ εγκλεισμόν ώστε νά αρρωσταίνει τό παιδί σού καί εσύ, εφόσον προστατεύεσαι μέ καινούργιον εμβόλιον, αιμοεξέταση ανά εβδομάδα ή καθημερινώς ασπούμε καί μέ παρακολούθηση τής υγείας σού μέ υποδέρμιον ή κβαντικόν = φωτοδεσμοδεσμευτικομηχανικόν μικροψήγμα, καί ώς μαλάκας τής «λογικής» = ψευδολογικής τής υποταγμένης Αντίχριστης ψυχής όπου είσαι, θά ειπείς καί αναφωνήσεις: πολύ καλό, πολύ σωστό, πολύ αγαπητό μέτρο. Μήν λησμονείς πόσες φορές σού είπα ότι πάντοτε τόν Δόλον τούς τόν κάνουν νά φαίνεται η Λογική Λύση, δέν είναι ούτως όπου μάς έκαναν πάντοτε οί Δυτικοί είς τήν Πολιτική;;;;;; Κάθ’ είδους πολιτικής, ακόμη καί τήν υποσκαπτική θρησκευτοστοχευμένη πολιτική, πάρε από τό Ελληνοβυζάντιον όπου απαίτησαν νά γίνουμε Παπικοί διά νά μάς ελευθερώσουν καί Σοφώς οί Μοναχοί απαίτησαν νά πέσουμε ακόμη καί μέ προδοσία-«προδοσία» είς τούς Τούρκους όπου οί διαφορές τής θρησκείας μάς είναι περισσότερον θεμελιώδεις καί δέν θά αιρετικοποιώμασταν είς τό Πί καί Φί χωρίς νά τό συνειδητοποιήσουμε, όπως τώρα όπου ώς Ορθόδοξοι Χριστιανοί γίναμε Διαμαρτυρωμενότεροι/Προτεσταντότεροι τών Διαμαρτυρώμενων/Προτεσταστών καί Ακόλαστοι τών Ακολαστότερων καί απλά κρατάμε τό κεράκι τής Ανάστασης μερικά λεπτά, από κοσμική συνήθεια καί μήπως χάσουμε εύνοια από Τόν Θεόν εάν τώ όντι Αναστηθηκε Ό Χριστός σύμφωνα μέ τό χαζοϋποσυνείδητον μάς καί αμέσως μετά άγουμε διά ζωμόν/σούππα καί ζεστά οργιώδη γαμήσια! Χαχαχαχα!….

6)Φόβου τούς Δαναούς καί Δάν ή καί Δαναούς/Δάν καί δώρα φέροντες. Εάν σού αποκλείουν τόν εγκλεισμόν τότε αυτόν όπου θά σού δώσουν θά είναι χειρότερος εγκλεισμός καί αποκλεισμός από τήν Ψυχή σού καί Τόν Θεόν!…

7)Μήν λησμονούμε ότι τελικός σκοπός τούς είναι η Πανδέσμευση μέ Ηλεκτρονικά Δεσμά, νά μάς ζερώσουν είς τό παίγνιον τού Κουνγκάν μέ όποιον δή ποτέ συνδοιασμόν ή συνδοιασμούς καί ποδοσφαιρικώς μέ οιαδήποτε συνστήματα εναλλαγής, οπισθογύρισης, επίθεσης, αποκοίμισης τής αντίπαλης ομάδας όπου είμαστε εμείς τά εκατομμύρια. Εψές παρακολουθούσα τούς τουρίστες, βρέ παιδιά δέν διαφέρουν από εμάς, βόδια είναι κι’ αυτά καί αμνά ήσυχα, κουρασμένα, καί δέν είναι κάτοπτρα τών πολιτικών τούς-[όσοι δέν είναι διότι πάντοτε υπάρχουν οί ευνοούμενοι] όπως κ’ εμείς!…

8)Έξ’ όσων παρακολουθώ, θά γίνουμε ειδικοί ιατροί ή θεωρητικοί είς τήν ηπατήτιδα τώρα μετά τόν κορωνοκόπρανον, θά χύσουμε χιλιάδες τόνους ηλεκτρονικής καί υγρής μελάνης νά αναλύσουμε, πάρτε ανάσες, χαχαχαχα!…

9)Σέ κάποια φάση κάποιοι σπουδαίοι ερευνητές όχι ωσάν καί εμένα τόν άθλιον καί θλιβερόν όπου τό λέγω πρώτος καί θά ξεχαστώ καί όταν λέγω ότι τό είπα θά μέ βλέπουν κάποιοι έτοιμοι νά γελάσουν θά μάς ειπούν: πάντοτε υπήρχε οξεία ηπατήτιδα είς τά παιδιά όλων τών ηλικιών καί τά ποσοστά δέν άλλαξαν, απλούστατα έγιναν πρώτον θέμα τών μέσων μαζικής εξαπατοεξαρτησιοεξαντλησοεξαθλιοεξαρθροεξόντωσης, όπως κατά καιρούς γίνεται πρώτον θέμα ό κώλλλος καί ό πωπός τής τάδε πουττάνα καί ύστερα τής άλλης, μαθαίνωντας καί τά είδη καί τήν συμπεριφορά τών κωλοβακτηριδίων τής, χαχαχα, είμαι πολύ χυδαίος, αλλά όχι επικύνδινος όπως τούς ύπουλους ΓλυκοΛογιστές! Χαχαχαχα!….

10)Νομίζω σάς κάλυψα όλους καί σάς αποσυγκάλυψα εσάς τούς απατεώνες, γνωρίζετε ποίοι είστε καί εσάς τά φερέφωνα, τά πληρωμένα ή δαιμονισμένα ή αμφότερα. Πολλά ή καί Όλα έν Ολίγοις!… Α[π’ εδώ καί πέρα θ’ ακούσετε, παρακολουθήσετε έρευνες καί έρευνες αλλά μόλις σάς τά είπα ΟΛΑ, ΟΛΕ ΟΛΑ!… Τά ίδια ισχύουν καί σέ άλλες καινοφανείς ασθένειες όπου θά μάς «εκπλήξουν» ενώ άλλους θά τούς εκπλήξουν, χαχαχαχα!…

11)Τό ηπατήτιδα μ’ αρέσει νά τό γράφω μέ δύο ήτα καί μέ έναν ιώτα διά νά τού αλλάζω τά συχνοτικά Φώτα-Χώτα! χαχαχαχα!…

Κύριος ειμοί βοηθός καί φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί δαίμονας καί ού φοβηθήσομαι κακά!… ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!!!!

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου