Breaking


Τετάρτη 6 Απριλίου 2022

Ό Πούτιν θά κτυπήσει ωσάν συστοιχεία-ομοβροντία όλμων μέ πυρηνικές!…


Share

Ό Πούτιν θά κτυπήσει ωσάν συστοιχεία-ομοβροντία όλμων μέ πυρηνικές!…

Δυστάζω νά σκιαγραφήσω πώς θά κτυπήσει η Ρωσσία, νομίζω είναι ήδη είς τήν εξέταση τών υπέρ καί τών κατά.

Κτυπάς μέ πυρηνικές κοντά είς τά σύνορα σού μολύνωντας καί ιδικούς σού; Τό κάνει διά νά δημιουργήσεις κυριολεκτική νεκρή ζώνη προστασίας καί όσον δύνασαι απομακρύνεις τούς ιδικούς σού; Δέν θέλει νά μολύνει τήν Σερβία, ούτε τήν Ελλάδα θαρρώ καί τήν Μικρά Ασσία! Από πού φυσάνε πάγιοι ανέμοι; Διότι η στάκτη δέν πρέπει νά έρθει είς τό σπίτι σού!…

Κτυπάς τήν Δυτική Ευρώπη καί παραδίδεται εννοείται μέσω άλλων ισχυρών κτυπημάτων η Ανατολική Ευρώπη;

Κτυπάς οπωσδήποτε στρατηγικά σημεία καί δή στρατηγικές χώρες μέ πυρηνικές διά νά εξουδετερωθεί ό κίνδυνος αιφνιδιασμού από άλλους στρατούς καί από ανασύνταξη;…

Εντάξει, την Αμερική τήν λοιώνεις εάν μπορέσεις οπωσδήποτε καί κτίζεις τείχος μέ πυρηνικά, χυμικά, χιόνια καί στρατόν είς τά σύνορα…

Παράλληλα όμως πρέπει νά κτυπήσεις καί τίς φανερές καί κρυφές βάσεις. Βλέπω τήν Ιαπωνία είς τήν αρχή ψευδοουδέτερη… προσοχή!…

Ινδία καί Πακιστάν θά τρέξουν όστις προλάβει…

Βλέπω νά τελειώνει η Ευρώπη καί οί Λευκοί περισσότερο καί νά επικρατούν οί Ανατολίτες που τό παίζουν «πάπιες» καί τρίβουν τά χέρια τούς!…

Η Ευρώπη θά πάθει ό,τι έπαθε η Ελλάδα όταν ήταν είς τίς δόξες τής, από υπεροψία, βλασφημία, έπαρση, διχόνοια καί κουφοεξυπνάδα, θά καταντήσει καϋμένη!… Η Δυτική Ευρώπη παίζει νά πάψει νά κατοικείται…

Οί μετεωρολόγοι, οί τού ναυτικού δικαίου, οί γαιοστρατηγιστές, συντάσσονται διά τό πού, πότε καί διατί νά πέσει ή νά μήν πέσει ατομική βόμβα, ζυγίζουν τά υπέρ καί τά κατά, τά εξυπακουόμενα έξ’ ανάγκης καί τά ύστερα τών συνέπειων…

Τό ότι απελαύνονται Ρώσσοι διπλωμμάτες σωρηδόν από τήν Ευρώπη, επιβεβαιούται η μωρία τής!… Διώκουν τήν κατασκοπία καί τήν ανωτερότητα σέ εξυπνάδα, πονηριά, δόλον, όπως αυτά όπου έχουν από φθόνον, αλλά συνάμα σκάβουν τόν τάφον τούς…

Ό Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός μάς τό είπε: θά σάς δανείσουν γιά νά σάς τά πάρουν όλα αλλά δέν θά προλάβουν.

Όταν διάβασα πρώτη φορά ότι ό Άγιος Παϊσιος είπε: Ό Θεός δέν είναι δημοκράτης, μού κακοφάνηκε! Ήταν επειδή πίστευα σέ ανθρώπινα δίκαια. Ύστερα συνειδητοποίησα ότι ήταν η καλύτερη+ανώτερη δημοκρατική-πολιτισμένη ρήση όπου άκουσα ποτέ!…

Γίνεται Ό Θεός νά παραχωρήσει εξουσία σέ κτίσματα Τού μαζύν Τού καί δή όταν αυτά δέν είναι εμποτισμένα πλήρως μέ Αγίω Πνεύματι ήτοι Τόν Ίδιον;… Είναι δίκαιον;…

Εάν ήσουν θεός θά δεχώσουν σέ συνδημοκρατοκρατία τόν σκατόν μαζύν σού;…

Τό θέλεις αλλιώς;…

Είναι δίκαιον νά συγκυβερνάει τό δίκαιον μέ τό άδικον μέ τήν κατάφαση τού δικαίου; Μά τότε τό δίκαιον έπαψε νά είναι δίκαιον!… Ούτε τό άδικον καταφατεί νά συγκυβερνάει μέ τό δίκαιον, αλλά εάν τό κάνει είναι διά νά διαβρώσει τό δίκαιον είς άδικον. Ειστέ, η σατανική αταξία απραγμάτων, η κλέπτισσα ήτις φωνάζει νά φοβηθεί η οικοκύρης τής Ρωσσίας ή καί η Ρωσσία!…

Συνεπώς, όταν κυβερνάει η δημοκρατία ήτοι συγκυβερνάει τό δίκαιον μέ τό άδικον, ό δίκαιος νόμος μέ τόν άδικον, ό Νόμος Τού Θεού μέ τόν νόμον τού Βαάλ δέν υπάρχει Δικαιοκρατία, αλλά μία ανάμεικτη συγχαμένη σαλάτα-«σαλάτα» τής Τετραπιθανότητος…

Η δημοκρατία ήταν καί είναι οί Δούρειοι Ίπποι τού Πολιτισμού τού Βαάλ διά νά διαβρώσουν τίς ψυχές, όπως έγινε όπου βασιλεύει η δημοκρατία, χωρίς νά σημαίνει ότι δέν υπάρχουν χώρες όπου βασιλεύει μόνον ό Βαάλ καί άλλωστε βλέπουμε τίς δημοκρατίες νά μετατρέπονται σέ ψευδοδημοκρατίες ήτοι κοιτίδες τού ψεύδους, Βααλοκρατίες καί τυραννίες, μήπως δέν τά ζούμε τώρα μέ τούς κορωνοϊούς, τά χρέη, τά ψευδορωμαίικα καί τά ψευδοϊσραήλ ή καί «Ελλάς», «Κύπρος», «Ισραήλ» καί βάλε, χαχαχα!….

Η γνώμη τού καθενός μπορεί νά είναι ελευθερία αλλά δέν είναι δίκαιον. Άλλωστε η πολυγνωμία δέν μπορεί νά είναι όλη δίκαιον! Καί τό σημαντικότερον, ό,τι δέν είναι δίκαιον δέν είναι ελευθερία, τουτέστιν, η πολυγνωμία ή η ελευθερία ήτις δέν είναι δίκαιον είναι ψευδοελευθερία!… Ένας ευφυής άνθρωπος γνωρίζει ότι δέν είναι δυνατόν η ελευθερία νά μήν είναι συνώνυμον τού δικαίου, τού είναι αυτονόητον Μαθηματικόν!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου