Breaking


Σάββατο 7 Μαΐου 2022

Έναν έκαμε Ό Χριστός καί δέν τό πήρατε είδηση: Κατάργησε όλα τά κράτη, είπε ότι δέν είναι υπόλογος σέ κανέναν κράτος καμμίας εποχής, συνειδητοποιείς τί σημαίνει αυτόν;…

Share

Έναν έκαμε Ό Χριστός καί δέν τό πήρατε είδηση: Κατάργησε όλα τά κράτη, είπε ότι δέν είναι υπόλογος σέ κανέναν κράτος καμμίας εποχής, συνειδητοποιείς τί σημαίνει αυτόν;…

Υπάρχει άνθρωπος που δέν θέλει νά είναι ελεύθερος τό μέγιστον;[απάντα ρέ!]…

Συναινείς νά είσαι υπόλογος;….

Συναινείς νά είσαι υπόλογος σέ κράτος;

Εάν ναί, τότε συναινείς σέ ελαχιστοποίηση, κατακράτηση, κατάργηση τής ελευθερίας σού, από βλακεία, φόβον, ανάγκην…., ιδεολογίαν…

Ό Χριστός είπε γνώρισε τήν αλήθεια καί θά σέ ελευθερώσει…

Που σημαίνει ότι δέν πρέπει νά είσαι υπόλογος σέ κράτος, δέν πρέπει νά είσαι υπόλογος σέ κανέναν, αλλά συνάμα νά είναι αληθινός που σημαίνει νά είσαι μέ τήν συναίνεση σού υπόλογος ή ευσεβής έστω πρός τήν αλήθεια, διότι ουδείς αναμάρτητος…

Δέν γνωρίζω εάν μέ συνειδητοποιείς, είναι κάτι άλλον που σού λέγω απ’ όσα άκουσες τόσον καιρόν…

Διατί νά είσαι υπόλογος;…

Εάν είσαι υπόλογος σέ κράτος τότε είσαι μαλάκας ή βλάκας ή έχεις συμφέρον ή έχεις φαντασία ψευδαισθήσεων καί φοβικά συναισθήματα, εκτός καί εάν τό κράτος αυτόν δέν αδικεί κανέναν πολίτη τού καί η αποκάλεση τού πολίτη ώς υποτακτικού είναι αδικία, δέν αδικεί εσένα καί δέν αδικεί κανέναν πολίτη άλλου κράτους ή άνθρωπον χωρίς κράτος καί χωρίς αποδοχή, συναίνεση, συγκατάθεση, οίου κράτους…

Εάν δέν τηρούνται όλα αυτά τότε δέν είσαι ελεύθερος, δέν ζής σέ αλήθεια αλλά σέ μυθοπλασία. Δέν έχει σημασία πόσα καί τί διπλώμματα έχεις, τί επιτυχίες, έχεις, πόσες γνώσεις, ανακαλύψεις καί Ιστορία έχεις καί γνωρίζεις, εάν δέν συνειδητοποιήσεις μέ σκιρτήματα εγκάρδιων συναισθημάτων τό τί εστίν Ελευθερία!…

Από τήν στιγμήν όπου μέσα σού δέν είσαι Ελεύθερος δέν μπορείς νά κρίνεις καί νά διακρίνεις ώς Ελεύθερος. Από τήν στιγμήν που δέν αποδέχεσαι τήν Αλήθεια δέν μπορεί η Αλήθεια νά σέ ελευθερώσει. Από τήν στιγμή που δέν συναισθάνεσαι συνειδητώς ότι μοναδικός παράγοντας νά σέ ελευθερώσει είναι η Αλήθεια, δέν είσαι Ελεύθερος καί δέν είσαι καθ’ οδόν είς τόν ελεύθερον δρόμον!…

Τί σημαίνει αλήθεια; Νά μήν αδικείς καί νά μήν αποδέχεσαι, νά μήν συναινείς καί νά μήν συγκατατίθεσαι μέ καμμία πράξη αδικίας από νεκρή οντότητα όπως είναι τά κράτη ή εταιρείες καί από κανέναν φυσικόν πρόσωπον. Από τήν στιγμήν όπου δέν τό συνειδητοποιείς αυτόν είσαι μακράν καί σέ αποστασία από τήν Αλήθεια…

Μέ δεδομένον ότι τά κράτη είναι άδικα, η αποδοχή, συναίνεση καί συγκατάθεση πρός τά κράτη είναι προσυνταυτόχρονη αποδοχή, συναίνεση, συγκατάθεση καί απομάκρυνση από τήν Αλήθεια επειδή είναι προσυνταυτοχρόνως απομάκρυνση από τήν Ελευθερία…!

Είσαι αποκοιμισμένος καί δέν μπορείς νά αποδεκτείς ότι υπάρχει τέτοιον μέγεθος καί τέτοιον μέτρον αντίληψης, αίσθησης, απαίτησης καί αυταπαίτησης δικαίου!…

Τί συνέβη;

Όταν Ό Χριστός νήστευε 40 ημέρες τόν κόσμον τούτον, ήτοι νήστευε από τίς ανάγκες τού κόσμου τούτου καί κατ’ επέκτασιν τίς αμαρτίες τού ήτοι αδικίες τού έγινε/ήταν μή υπόλογος πρός κανέναν κράτος, εταιρεία, αρχή, νόμον, φυσικόν πρόσωπον, τό οποίον δέν ήταν Ελεύθερον δηλαδή δέν Γνώριζε τήν Αλήθεια ήτοι δέν ήταν Ελεύθερον! Είναι Ό Πρώτος όπου τό κατάφερε εξ’ υπαρχής καί εξ’ αρχής, χωρίς νά έχει αμαρτήσει πρίν, χωρίς νά είναι άρχοντας από πρίν καί ύστερον νά απαρνηθεί τίς σκλαβιές τού ψεύδους!…

Ήρθε ό διάβολος καί Τού έδειξε όλα τά τότε, παρελθόντα καί μέλλοντα βασίλεια καί Τού είπε εάν πίψεις καί μέ προσκυνήσεις θά σού τά δώσω όλα. Διατί τό έκαμε αυτό ό σατανάς; Διότι ήταν Ό Πρώτος όπου έξ’ υπαρχής καί εξ’ αρχής ήταν καί εξήλθε συνάμα ώς σώμα έξω από κάθε μυθοπλασία/fiction ανελευθερίας, αναλήθειας, ψεύδους!… Ό Χριστός αρνήθηκε νά αρνηθεί τήν Ελευθερία Τού διά χάριν τής εξουσίας όλων τών βασιλείων τής αδικίας, ανελευθερίας, αναλήθειας, ψεύδους, μυθοπλασίας καί τού είπε φύγε οπίσω μού σατανά, είναι γραμμένον είς τόν Νόμον, ακούστε τί είπε, είς τόν Νόμον, τόν Αληθινόν Νόμον, νά μήν πειράζεις Κύριον Τόν Θεόν σού!…

Έχεις αντιληφθεί τί σού λέγω;…

Θά πολεμούσες διά τήν χώραν σού ή διά τό κράτος σού εάν είναι άδικον;

Εάν πολεμήσεις διά τό κράτος τό οποίον μετά τήν νίκη τού θά σού βάλει μικροψήγμα, είναι ηρωϊκόν καί σωστόν ή βλακεία, ανευθυνότητα, χαζότητα, μυθοπλασία ψευδαισθήσεων καί αυταπάτων;…

Θά προτιμούσες νά νικήσει ό εχθρός που δέν θά σού βάλει μικροψήγμα ή ό φίλος ή εσύ που θά σού βάλει μικροψήγμα;…

Αυτόν είναι κάτι πολύ συγκλονιστικόν καί τό εάν εύρεις τήν σωστή απάντηση καί συναινείς ή όχι μαζύν τής είναι Δοκιμασία/τέστ εάν μπορείς έστω κάποτε νά είσαι 1% Ελεύθερος ήτοι νά γνωρίσεις τήν Αλήθεια καί εννοείται πρέπει νά γνωρίσεις τήν Αλήθεια διά νά έχεις πιθανότητες νά γίνεις αληθινός κατόπιν!…

Τό νά πολεμήσεις έξ’ ανάγκης επειδή ό εχθρός προελαύνει διά τήν άμυνα εσένα, τής οικογένειας, τών περίοικων, τό αντιλαμβάνομαι, αλλά διά τό κράτος που σέ αδικεί δέν πρέπει νά τό αντιλαμβάνεσαι ώς Ελευθερία, Υποχρέωση, Υπολογία έν συναινέσει!…

Τό νά πολεμείς τόν εχθρόν που προελαύνει καί όχι ταυτότητα ή ύστερα ή από πρίν τό κράτος που είναι εχθρός τής ψυχής σού ήτοι τής ελευθερίας καί τής αλήθειας, σημαίνει ότι ήδη είσαι είς τήν μυθοπλασία τής σκλαβοποίησης, υπόλογος σέ έναν κράτος που σού προκόβει τήν αλήθεια επειδή μέ τήν συναίνεση σού καταργεί τήν ελευθερία σού!…

Θά πολεμούσες, νά γίνεις φονιάς καί νά σκοτωθείς, διά νά είναι ό ίδιος πρωθυπουργός ή πρόεδρος αυτός που είσαι υπόλογος τώρα;…

Τό δίκαιον είναι ότι αυτός ό πρωθυπουργός ή πρόεδρος νά αντιπαραταχθεί είς τήν πρώτη γραμμή όπως τόν Μέγα Αλέξανδρο ή τόν Θεμιστοκλή καί τόν Μιλτιάδη καί τόν Λεωνίδα καλύτερα που έκαναν άμυνα καί ήσαν βασιλείς καί στρατάρχες έν δικαίω έν πράξει!…

Τώρα εσύ θέλεις νά σκοτώσω καί νά σκοτωθώ, ενώ αυτοί όπου τώρα μέ προδίδουν καί σέ προδίδουν θά ευρίσκονται εκτός καί μακυρά από τά πεδία πολέμου καί εάν νικήσω, νά είναι αυτοί όπου θά τούς είμαι υπόλογος αντί νά μού είναι υπόλογοι;…

Νομίζεις ότι συντηρείς τήν Ελευθερία μέ τό νά είσαι υπόλογος σέ Μυθοπλασίες τού πρέπει καί τί νά κάνωμέν, χωρίς νά εμπλέκεται τό Δίκαιον τής Αλήθειας πρός τήν Ελευθερία;…

Σ’ ερωτώ: μπορεί τό ψεύδος νά σέ ελευθερώσει ή νά σέ κάνει νά νοιώθεις ελεύθερος;…

Ό,τι νοιώθεις είναι αλήθεια;…

Ό,τι νοιώθεις είναι δίκαιον;….

Ό,τι νοιώθεις είναι αληθινόν;….

Ό,τι νοιώθεις είναι ελευθερία;…

Ό,τι νοιώθεις είναι ελεύθερον;…

Ό,τι νοιώθεις είναι Δικαιοσύνη;…

Εάν δέν πληροί έναν από τά έξη τότε είναι Μυθοπλασία καί εάν δέν πληροί περισσότερα τότε είναι μεγαλύτερη καί περισσότερη Μυθοπλασία…

Τυχαία, λέγεται είς τίς ευχές η Απαλλαγή από τήν Φαντασία, Σατανική Φαντασία, Σκανδαλώδη Φαντασία; Όταν σού λένε αλγόριθμοι θά αποφασίζουν ποίος, είσαι, εάν είσαι πούστης ή καί πούστης, τί θά διαβάζεις, τί θά τρώγει, είναι ή δέν είναι σατανική σκλανδαλώδης φαντασία;…

Είσαι Πατρώτης; Είσαι Χριστιανός; Τότε διατί νά πολεμήσεις, νά γίνεις φονέας, νά σκοτωθείς, μέ έναν εχθρόν όστις όσα κακά καί εάν έχει δέν θέλει νά γίνεις αλγόριθμος, τό πολύ νά θέλει τίς γυναίκες σού νά διαιωνίσουν τό σπέρμα τούς καί τό σπέρμα σού! Αυτά τά οποία ακούεις είναι Σκανδαλώδης Αλήθεια!…

Εάν ασπούμε η Ελλάδα καί η Κύπρος θέλουν νά γίνουμε αλγόριθμοί μέ κβαντικά χαράγματα σέ χέρια, πόδια, μέτωπα, επί καί εντός δέρματος καί μία άλλη παράταξη όπου έχει όλα τά άλλα κακά τού κόσμου αλλά δέν αποδέχεται, δέν συναινεί, δέν συγκατατίθεται ό άνθρωπος νά μετατραπεί-μεταλλακτεί σέ άψυχον καραγκιόζη κβαντικό δυαδικό ή τριαδυκό αλγόριθμο που δέν θά μπορεί ούτε κάν νά τεκνοποιεί αλλά θά είναι κλωνοποιημένος μεταλλαγμένος μηχανοποιημένος, τότε μέ ποία παράταξη πρέπει νά ενταχθείς;

Μέ τήν Μυθοπλασία τής χώρας σού που αποδέχεται, συναινεί, συγκατατίθεται είς τό άμεσον μέλλον νά μήν είσαι ούτε Έλλην ούτε Τούρκος-[μέ ελληνικά γονίδια χαχαχα], ούτε Αυστραλός, αλλά μεταλλαγμένος μηάνθρωπος. Ενώ ασπούμε μέ τήν Μυθοπλασία κάποιου άλλου καί εχθρού συνεχίζεις νά είσαι άνθρωπος;…

Τί προτιμάεις διά νά φανή πόσον Μυθοπελαγωμένος είσαι, νά είσαι μεταλλαγμένος, δηλαδή μή Έλλην πιά, ή «Έλλην» κατ’ όνομαν εντός εισαγωγικών, αντικείμενον, ημιαντικείμενον ή γνήσιος Άνθρωπος είς τήν μάνδρα τού εχθρού όπου μισείς θανάσιμα;… Ήτοι μισείς περισσότερον τό άνθρωπον εχθρόν ή απεχθάνεσαι περισσότερον από τό μίσος σού αυτόν τήν μετάλλαξη παντός ανθρώπου;…

Προτιμάεις νά γίνεις πλήρως ένας μύθος ήτοι μεταλλαγμένος ή ένας παλειάνθρωπος αμετάλλακτος άνθρωπος;…

Οί ανθρώποι τού συνστήματος σέ όλες τίς χώρες είναι ήδη σέ διάφορα ποσοστά μεταλλαγμένοι καί οί χαριστική βολή είναι η ένωσις τών μέ τούς ηλεκτρονικούς, χυμικούς, μεταλλακτικούς, ψηφιακούς, κβαντομικροψηγματικούς αλγόριθμούς…

Θέλεις νά είσαι αληθινός άνθρωπος ή ψευδάνθρωπος, κιβδηλάνθρωπος από τά χρωματοσώματα καί ίσως χωρίς κάν χρωματοσώματα;…

Διά νά μπορείς νά γνωρίσεις τήν Αλήθεια καί νά ελευθερωθείς ώς άνθρωπος, ώς συνείδηση καί ώς ψυχή, πρέπει νά παραμείνεις άνθρωπος, όπως είσαι, μέ τά έκ γενετής οία ελαττώματα καί πλεονεκτήματα καί ταλέντα σού. Εάν γίνεις μηχανή δέν μπορείς νά γίνεις ελεύθερος επειδή δέν έχεις ίχνος Αλήθειας ώς οντότητα ήτοι είσαι μία μηχανοψευδοντότητα καί δέν μπορείς νά γνωρίζεις τήν Αλήθεια!…

Πώς νά γνωρίσεις τήν αλήθεια όταν ήδη δέν είσαι Αλ Ηθινός ήτοι καμωμένος μέ τό Ήθος Τού Άλ-[χρωματοσώματα, γονίδια, λάσπες Τού Άλ/Θεού] καί είσαι Μηχανηθινός ήτοι μηχανής ήθος!… Ήτοι καμωμένος από σατανιστή άνθρωπον διά νά εξυπηρετείς ώς υπάνθρωπος σατανιστή κακάνθρωπον!…

Διά νά μπορείς νά οδεύεις πρός τήν Ελευθερία πρέπει νά γνωρίζεις πώς νά διακρίνεις σέ ποία παράταξη πρέπει νά εντάσσεσαι εάν χρειαστεί, όχι μέ γνώμονα τήν Μυθοπλασία τού τώρα, τού παρελθόντος/Ιστορίας καί τού μέλλοντος/μελλοντοφανφαρισμούς, αλλά μέ γνώμονα πώς θά διατηρηθείς ψυχή καί όχι πώς θά μεταλλακτείς μηχανή. Οί μηχανές ψυχές δέν έχουν!…

Όπως Τώ Αγίω Πνεύματι απομακρύνεται από αμαρτωλές ψυχές ούτως καί οί ψυχές απομακρύνονται από μηχανικά σώματα καί Τώ Αγίω Πνεύματι είς τίς μηχανές δέν επαναεπιστρέφει, δέν υπάρχει περίπτωση, διότι δέν άγει όπου έφυγε ή δέν υφίσταται ψυχή ήτοι Αληθινότητα, Αλήθεια, Ελευθερία Άλ Ήθους!…

Θέλεις νά σέ αδικεί τό κράτος καί νά πολεμάεις διά νά διατηρεί τήν αδικία καί τήν κακουργία τού ή νά πολεμήσεις νά μήν γίνεις μηχανή καί νά πέσει τό κράτος όπου μεταμηχανοποιεί τίς ψυχές;…

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!…

Γνωρίζεις τί είπε Ό Δαυίδ διά τά κράτη, τούς πλούσιους, τά είδωλα σάς, εμάς όλους; Ότι Ό Θεός θά εφαρμόσει τήν κρίση τών πενήτων καί τήν δικαιοσύνη τών πτωχών! Τόν πτωχόν τόν έχουν νά τούς εργάζεται καί νά απομυζούν οί ίδιοι παχουλές συντάξεις καί μισθούς καί συνάμα νά κάνει φόνους σέ πολέμους καί νά σκοτώνεται ενώ αυτοί είναι σέ απόσταση εκτός εμβέλειας ωφέλιμου βεληνικούς τού πολέμου!

Εάν είσαι τέτοιος υπόλογος καί αυτοϋπόλογος τότε είσαι κεκαμαρωμένος καί αυτοκεκαμαρωμένος Αρχιμαλάκας τού Αρχιδιαβολκερατά!… Τί νά σού κάνω, μείνε είς τήν φοβική υπνωτική Μυθοπλαστολατρεία σού!…

Ό Χριστός Πρώτος Ανυπολόγισε καί Αμφισβήτησε χωρίς Αμφισβήτηση Αμφιβολίας όλα τά Κράτη ενώπιον τών Ιουδαίων, τού βασιλέα Ηρώδη καί τού Δικαστού/Καδή Πόντιου Πιλάτου. Εφάρμοσε Τόν Νόμον Τού Άκτιστου Θεού τής ρήσης τού γνώρισε τήν Αλήθεια καί αυτή θά σέ Ελευθερώσει έν πράξει. Ήρθε καί έφυγε χωρίς αδικία ήτοι υπολογία καί υπολογισμόν οίας αμαρτίας συμπεριλαμβανομένων τών κρατών, αρχών, νόμων τής αδικίας καί τής ημιδικαιοσύνης καί τής αντιφασκίας. Ήρθε καί έφυγε γυμνός χωρίς στολίσματα καί τίτλους τής Μυθοπλασίας καί τής Μυθοπλαστογραφολατρείας καί τής Μυθοπλαστολατρείας!

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου