Breaking

Σάββατο 28 Μαΐου 2022

Εκπέμπουν σήματα οί εμβολιασμένοι; Ούτε τό σήμα γνωρίζει ότι εκπέμπεται, πώς νά τό γνωρίζεις εσύ εάν δέν τό εκπέμπεις, είσαι μήπως η μεγάλη αδελφάρα- διότι αυτό ήθελαν νά πουν με τόν μεγάλο αδελφό!…

Share

Εκπέμπουν σήματα οί εμβολιασμένοι; Ούτε τό σήμα γνωρίζει ότι εκπέμπεται, πώς νά τό γνωρίζεις εσύ εάν δέν τό εκπέμπεις, είσαι μήπως η μεγάλη αδελφάρα-[πουστάρα;] διότι αυτό ήθελαν νά πουν με τόν μεγάλο αδελφό!…

[εξώφυλλον: κορωνομύσταξ ή κορωνοπεριλαιμειοκορδελοπαπιγιώς;;;;;]

Δέν τό κατανόησες όταν συμφραζόμενα είναι η μπουστιά καί η υπερτεχνολογία, όλα τού μπούστη σατανάκια;… Τυ.χαία έ;. Ό σατανάκιας επιστράτευσε τήν αλχυμεία τής κβάντας, γνωστής καί ώς μαγείας εν πλώ, νά διατί θά ανοίξει καί ήδη ανοίγει τό φρέαρ τού θανάτου[Αποκάλυψη Ιωάννου], μπορούν κάποιοι-αντωνυμίες ευφυείς όχι μηχανικές νά τό συνειδητοποιήσουν.

[σώπα καλέ, αφού κάποιος πήγε έξω από τά γραφεία τής μοσάντ καί δέν πήρε/έλαβε κανένα σήμα, καί είχε καί τό καλύτερο τηλέφωνο, συνεπώς; Μήπως έαν είσαι εμβολιασμένος μέ μικροσυνσκευή γιά σήμα τό λαμβάνεις εσύ δηλαδή τό τηλέφωνο σού ή αυτοί όπου σού τό εγκατέστησαν; Αφού ό οβραιός τής φάϊζερ τό έδειξε, θά τρώς φάρμακο καί θά σέ παρακολουθούν άν πρόκειται νά αρρωστήσεις, εσύ όμως δέν πειάνεις αυτό τό σήμα, αυτά στούς γραφοβραχίονες κάνε πώς δέν τό διάβασες καί προχώρα πάρακατω]

Πολλοί λένε ότι εκπέμπουν, άνθρωποι μέ εξελιγμένες δήθεν μόνον τηλεφωνικές συνσκευές, σπαζοκωδικιστές/χάκκερς, άλλοι μέ απλότερα τηλέφωνα, κάποιοι έκαμαν πειράματα είς τήν Γαλλία καί αλλού μέ εμβολιασμένους καί ανεμβολίαστους σέ διαφορετικές παρατάξεις καί υποτίθεται ότι έκπεμπαν. Προσφάτως ένας τύπος διά σήματα MAC, πήγε καί ό Νίκος στό νεκροταφείο, μικρό όπως μάς είπε, κανείς εκεί, εύλογα ερωτήματα απόθανε κανείς εκεί εμβολιασμένος, δεύτερη ερώτηση έχουν όλοι οί εμβολιασμένοι μικροψήγματα εκπομπής σημάτων; Τρίτη ερώτηση, τά αφήνουν ανοικτά τά συνστήματα μετά τόν θάνατος τού εμβολιασμένου, καθότι γνωρίζουν ότι κάποιος απόθανε, άρα τέ, μπορούν νά κατακλείσουν τό σύνστημα ή νά μήν πειάνει βαθειά είς τό χώμα ή νά απολειτουργείται επειδή δέν τροφοδοτείται από ηλεκτρισμό μέσω σώματος ή αποκλείστηκε από τό Σύνστημα Γενικής Παρακολούθησης.

Περαιτέρω, τό τηλέφωνο σού καί τό τηλέφωνο μού, πειάνουν τά σήματα ραδιοφώνου, ασυρμάτου, τών υποβρυχίων, τών ραντάρς, τών Ραφάλε; Μπορούν οί τεχνολόγοι νά αποκλείσουν τίς μάζες από τήν εισαγωγή τούς σέ συνστήματα εκπομπής σήματος; Μά είναι αστείον νά τό αμφισβητούμε. Εδώ αποκλείει η μία οργάνωση παρακολούθησης τήν άλλη, ό ένας σπαζοκωδικιστής/χάκκερ τόν άλλον, καί θά αφήσουν εμένα καί εσένα νά γνωρίζουμε; Εάν μάς αφήσουν σέ κάποια στιγμή νά γνωρίζουμε καί νά μπορούμε νά τό αποδείξουμε τό Σκοτάδι θά είναι βαθύτερον, διότι όταν αυτοί δίνουν σημαίνει παίρνουν περισσότερα καί όσα έδωσαν χωρίς νά τό εγχωράει η Λογική, αυτό τό τεκμηριώσαμε σέ εκατοντάδες θέματα μέ άρθρα καί αποδεικτικά στοιχεία.

Τό κινητό τηλέφωνο σού ακούει όσα ακούει η Αστυνομία; Η Αστυνομία ακούει όσα ακούει η Οργάνωση Μυστικών Πληροφοριών καί Υποκλοπής μηνυμάτων-σημάτων; Αυτή η οργάνωση ακούει όσα ακούει Η ΝΑΣΑ καί η διαστημική Οργάνωση τής Ρωσσίας;

Νά σού τό ειπώ διαφορετικώς:

Όσον μπορείς νά ιδείς καί εξεδιαλύνεις τί έχει μέσα τό κάθε φυαλίδιον εμβολίου, άλλον τόσον μπορείς νά ακούσεις τό εμβόλιον χωρίς νά τό θέλουν αυτοί όπου κατασκευάζουν τό εμβόλιον, κοντός ψαλμός Αλληλούϊα! Μήν είσαστε παναφελείς!… Ούτε αυτοί όπου είναι ειδικοί σέ χυμείες δέν γνωρίζουν τί εμπεριέχει τό εμβόλιον καί η πιθανότητα τήν μία στιγμή νά εμπεριέχει αυτό καί τήν άλλη στιγμή τό έτερον, μέ αλχειμιστή τό 5g  ή έναν άλλο σύνστημα που δέν έχει σημασία τό όνομα τού, μήν σάς ξενίζει. Αυτοί μπορεί νά έχουν μία τεχνολογία που δέν τής έχουν δώσει όνομα ή δέν αποκαλύπτουν τό όνομα τής καί θά εξηγήσεις το «θαύμα» «τούς» μέ τό μαραφέττι-τηλέφωνο που «αυτοί» σού πουλάνε καί ακούει καί βλέπει καί λαμβάνει ό,τι «αυτοί θέλουν όποτε θέλουν όσον θέλουν…

Κάνε ένα πείραμα, πήγαινε κάπου που δέν έχει σήμα καί σκέψου πώς μπορείς νά λάβεις σήμα. Δέν μπορείς, τό μαραφέττι εκεί είναι άχρηστο.

Δεύτερον, εκεί που δέν έχει σήμα, άμα τό θελήσουν σέ τροφοδοτούν από τό «τίποτα» μέ σήμα, κατευθείαν στό μαραφέττι σού ή στήν αντωνυμία σού έαν σού έβαλαν τήν τεχνολογίας λήψης μέσα σού.

Τρίτον, ασπούμε ότι είσαι σέ σημείο που έχει τό περισσότερο σήμα, άμα θέλουν σού κόβουν τό σήμα, ασπούμε άν άφησες απλήρωτον τόν λογαριασμό χαχαχα, ή θέλουν νά σ’ αποκλείσουν καί σ’ αποκλείσουν σέ όποιες εφαρμογές θέλουν, σέ όποιες επικοινωνίες θέλουν καί άλλα τηλέφωνα θέλουν καί όσον θέλουν καί μπορούν νά κάνουν τό μαραφέττι σού αναλόγως εξπλισμού νά λαμβάνει σήμα τών Ραφάλε ή σήμα από τό μάτι ώς τό αυτί καί τήν μύτη σού, χαχαχα!

Αυτοί έχουν τό μέτρον αυτοί έχουν καί τό σταθμόν, βαστάνε καί τό μαχαίρι καί τόν κόκκαλο που λέμε στόν τόπο μού, ωσάν «καλοί» κρεατοκόπτες μεταφορικώς καί κυριολεκτικώς.

Αυτό που δέν μπορείς τό ρυθμίζουν αυτοί, απορώ που δέν τό νοούν κάποιοι. Θά σ’ αφήσουν στά βαθειά μυστικά καί ισχύν τούς; Εάν τό κάνουν κάτι χειρότερο παίζεται, λάθη στά σκατοπονηρά τούς δέν κάνουν αυτοί ποτές, είναι όλα ρυθμισμένα μέ μηχανές καί φυσικά πρόσωπα που καί νά κάνουν σφάλμα θά αποκοπεί μέ διακοπή όπως πέφτει ό διακόπτης ηλεκτροδότησης μετά τήν καύση τής ασφάλειας που καίγεται επειδή πέρασε περισσότερον από τό επιτρεπτόν ρεύμα.

Μάς έχουν κάνει νά παραμιλάμε γιά τά αυτονόητα. Βεβαίως ό Stranger καλά έκανε καί τό ερεύνησε, αλλά σιγά νά μήν τόν άφηναν νά τό επιβεβαιώσει. Όταν ό Stranger ήταν στό νεκροταφείο αυτοί τό ήξεραν άμεσα μέσω τηλεφώνου τού, φωνής τού καί άλλων παρακολουθήσεων καί πρίν ανεβάσει τό βίδεο αυτοί άκουαν καί γελούσαν ή ανησυχούσαν ή αμφότερα.

Καί νά είχε κάποιο σήμα ανοικτό στό νεκροταφείο εκεί, αυτοί τό ήξεραν, τό ξέρει τό Σύνστημα καί τό αποσύνδεσαν εντελώς ή αποσύνδεσαν τόν Stranger από οποιαδήποτε επαφή μέ τά ενταφιασμένα εκεί σήματα. Αναβοσβύνουν Ηλεκτρονικά Ίχνη όποτε καί όπως θέλουν. Εάν άφηναν τόν Stranger νά ανακαλύψει καί αποκαλύψει τόσο ωμά ή απτά ή άμεσα τά μυστικά τούς θά ήταν έναν ισχυρό αυτοκτύπημα τούς καί αυτό δέν τό επιτρέπουν γιά κανένα πράκτορα εναντίον τούς.

Τό σήμα, τό κάθε σήμα τής ηλεκτροφορίας χάνεται καί εμφανίζεται όποτε θέλουν καί όποτε θέλει σέ άλλες περιπτώσεις, τρέχα γύρευε νά εύρεις τά προπερύσινα ίχνη τής μαϊμούς επάνω στήν παραλία! Μόνον τά Αχασικά/Ακασικά Αρχεία Καταγράφουν πάσα Λεπτομέρεια Ιστρικού καί TRUE BILL = ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ… που δέν κάνουν ούτε οί Τράπεζες καί σβύνουν επίσης…

Ένας φίλος πρώην τραπεζικός μεταφορέας χρημάτων καί φρουρός ταυτόχρονα μού είπε ότι οί Τράπεζες παρακολουθούν διαρκώς καί καταγράφουν τίς συνομιλίες καί συνερεύσεις τών επικύνδινων αφυπνισμέων εξαπατημένων πελατών-θυμάτων τούς.

Νομίζετε ότι τό εμβόλιο καί η τράπεζα είναι διαφορετικά; Είναι επειδή δέν διαβάσετε ποτέ ή έγκαιρα τήν Ποιότητα τής Ποίησης που είναι Ποσότητα στήν Τροποποίηση-[καί χαχαχα, Ποσότητα σημαίνει Κβάντα λατινιστί]….

Ευελπιστώ νά νοήσετε ότι από τήν πολλή παραπληροφορία καί συγχυστοπληροφορία γυρίζουν ακόμη καί πανέξυπνους ανθρώπους συχνάκις σέ σκέψη βερφοκομείου, χωρίς νά αυτοαποκλείομαι, αλλά άμα τό πάθω μέ πειάνει ένας λαβύρινθος κόμπος στό στομάχι που είναι άμεσος προειδοποιητικός κώδων….

Αυτά καί άλλα θά πάθουμε καί μακάρι νά πάθουμε καί μάθουμε καλά από αυτά όπου θά πάθουμε…

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου