Breaking


Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

Επειδή μάς ήρθε η πώς τήν λένε Πειθικίσια Ευλογία: η θεραπεία είναι νά τρίβεσαι μέ καθαρόν πετρέλαιον επί σώματι…

Share

Επειδή μάς ήρθε η πώς τήν λένε Πειθικίσια Ευλογία: η θεραπεία είναι νά τρίβεσαι μέ καθαρόν πετρέλαιον επί σώματι…

Η ευλογία είναι φλύκταινες-φουσκάλες-κανδύλες, ερυθριάσεις επό εξάρσεων, φαγούρα-τάση διά κνισμόν καί αφυλαξία τού δέρματος, τουλάχιστον έναν από τά εξωτερικά πολυσυμπτώματα τής. Καί εννοείται ότι αυτά είναι φλεγμονές καί λοιμόξεις μέ εξωτερικόν υπόβαθρον τουλάχιστον. Υπάρχουν αρκετά βότανα αλλά τώρα θά αναφέρουμε έναν ορυκτόν.

Κάτι φίλοι «Τουρκο»Κύπριοι από τήν κατεχόμενη Γαληνόπορνη Καρπασίας, κάθε Οκτώμβριον καταπίνουν έναν σφηνάκι από καθαρόν πετρέλαιον καί διά δεκαετίες τώρα οί γηραιότεροι τής οικογενείας τών, δέν αρρωσταίνουν μέ κανένα κορονοϊόν, μέ καμμία γρίππη, μέ κανένα κρυολόγημα. Δέν αναλαμβάνω τήν ευθύνη, δοκιμάστε εάν θέλετε μικρότερη δόση, ερωτάτε κανέναν εκκεντρικόν όμως ιατρόν καί οπωσδήποτε νά είναι καθαρόν-φωτειστικό-κηροζίνη.

Ισχυρίζοντε ότι τό καθαρόν πετρέλαιον σκοτώνει όλους τούς ιούς καί ενδυναμώνει τό ανοσοποιητικόν σύνστημα, θά κάνει καλόν καί είς τά προβλήματα θυροειδούς. Ισχυρίζοντε ότι έκαναν τούς ιατρούς πέρα δεκαετίες.

Οί Γαληνοπορνίτες ιορτάζουν κάθε έτος τήν Αγίαν Φωτούν-Φωτεινήν τήν Καρπασίτισσα μέ παππά από τούς ημετέρους είς τά χαλάσματα-θεμέλια τής αρχαίας Εκκλησίας καί ήσαν πάντοτε Φιλέλληνες σέ σύγκριση μέ τό διπλανόν χωρίον μέ τό όνομα Γαλάτεια όπου οί πλείστοι έχουν γαλανούς ομματούς καί ήσαν σφόδρα εναντίον μάς καί τώρα τό καλούν Μεχμετζίην. Ακόμη καί τώρα δέν άκουσα κανέναν Ελληνοκύπριον νά επισκέφθηκε τό χωρίον αυτόν.

Οί Γαλατειάτες ανέλαβαν νά φέρνουν όπλα από τήν θάλασσα τού Νότου ενώ οί ημέτεροι τά περιμέναν πάντοτε όλως περιέργως μέ υποψία νά ήταν προδοσία από τήν θάλασσα τού Βορρά τής Χερσονήσου τής Καρπασίας. Πώς τά έφερναν;

Μέ τήν μέθοδον τού Οδυσσέα έναντι Πολύφημου καί μάλλον δίχως νά γνωρίζουν τήν ιστορία αυτή αλλά κάποιοι θά έχουν ρίζες από τόν Οδυσσέα.

Πήγαιναν οί βοσκοί τά αιγοπρόβατα είς τήν θάλασσα διά λουτρόν ή διά νά βοσκήσουν παραθαλάσσιως καί εκφόρτωναν τά όπλα δένοντας τά υπό τών κοιλιών τών προβάτων καί τών όνων τούς οποίους τοποθετούσαν είς τό μέσον τής αγέλης καί τό σούροππον τά μετέφερναν είς Γαλάτεια καί απ’ εκεί μέχρι τήν Λάρνακα όπου υπήρχαν πάμπολλα όπλα αλλά κάποιοι ημέτεροι θά πήραν είδηση πρίν γίνει τεράστιον αιματοκύλισμα αμέσως μετά τό Πραξικόπημα εναντίον τού προεδροαρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄τό 1975 15 Ιουλίου.

Οί Λαρνακείς Μωαμεθανοί εισίν όλοι τώρα είς τό κατεχόμενον Τρίοκωμον ήτοι τό χωρίον τού Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή καί τά γραφεία τού κόμματος τού υιού τού Ραούλ Ντεκτάς ήτοι τού Σερντάντ Ντεκτάς εδράζουν σέ κάτι καταστήματα καί είς τό ανώγειον τής οικίας τού Δι.γενή….-[εριωνεία τού ονόματος δύο γένη = Διγενής ή καί Διγενης Ακρίτας, ός κατά τόν μύθον ανασηκώθηκε καί τράβηξε τό σώμα τού μέ τά πέντε γιγάντια(Νεφελείμ; χαχαχα) δάκτυλα τού καί άφησε τά σημάδια τού είς τό Όρος μεταξύ Κυρηνείας καί Μεσαορίας-Καρπασίας Πενταδάκτυλος].

Οί Μωαμεθανοί μετάφεραν κάθε πόλη καί χωρίον μονότοπα ενώ οί ημετέροι τούς πρόσφυγες τούς διεχώρισαν σέ διάφορους προσφυγικούς καταυλισμούς ανάμεικτα, ώστε οί συγχωριανοί νά μήν γνωρίζοντε μεταξύ τούς καί νά μήν δύνοντε νά Ομονοιάσουν μέ κομματικές παρατάξεις ημέτερων καί νά ζημιώσουν τίς μασσωνικές κομματικές παρατάξεις όπου ανέλαβαν τήν προδιαχείριση καί μεταδιαχείριση τής Μεγίστης Προδοσίας έν Κύπρω…

Π.χ. είς τό κατεχόμενον χωρίον Άγιος Σέργιος καί Άγιος Βάκχος Μεσαορίας-Επαρχίας Αμμοχώστου εγκαταστάθηκαν όλοι οί Αγιοθεωρίτες Μωαμεθανοί τής Επαρχίας Λάρνακος. Πώς καί σέ χωρίον μέ όνομα Άγιος Θεόδωρος υπήρχαν τόσοι Μωαμεθανοί; Τούς άλλαξαν πρός εκδίκηση καί ειρωνεία όταν απότυχε η Επανάσταση τού απαγχονισμένου Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού τό 1821 μ.Χ. καί οί Τούρκοι έβαλαν σκοπόν νά εξισλαμίσουν ειδικώς Ελληνοχριστιανούς όπου τά χωρία τούς είχαν ονόματα Αγίων, εξού καί πολλά χωρία μέ ονόματα Αγίου ήσαν κατόπιν αμιγώς μωαμεθανικά καί μέ πολλούς Κρυπτοχριστιανούς ή άθεους αφού δέν τούς άρεσε ό Μωαμεθανισμός καί λησμόνησαν μέ παράπονον τήν χριστιανική διδασκαλία κάτι όπου τό έλεγαν, άν καί οί πλείστοι μετανάστευσαν καί έφεραν είς τά Κατεχόμενα 115 φυλές από πάσα μωαμεθανία χώρα.

Η Ιστορία επαναλαμβάνεται, πότε ό Οδυσσέας καί οί συντρόφοι υπό προβάτων, πότε όπλα κατά τού Πολύφημου Βλάκα τών Ελλήνων από τούς Νεοθωμανούς καί πιθανόν καί είς τό μέλλον από κάποιους-[αντωνυμία] διά πόλεμον ή επιβίωση κκούχχου κκούχχου…

Τό καθαρόν πετρέλαιον τό δοκίμασα διά τό έκζεμα, έφυγε αμέσως!

Σημειώνω ότι η βανζελίνη είναι προϊόν πετρελαίου καί ό συνάκτης τής δωρεάν είς τήν αρχή καί μετά ζάμπλουτος πωλητής τής επιχειρηματίας ενθάρρυνε νά τρώνε οί ανθρώποι μία κουταλιά ανά ημέρα όπως έκανε ό ίδιος καί έφτασε τά 90 έτη.

Η βενζίνη σέ πόση είναι επικύνδινη. Οί παλαιότεροι όταν αφαιρούσαν βενζίνη καί πετρέλαιον από βύτια αυτοκινήτων διά νά βοηθήσουν όσους εξέμεναν από καύσιμα ροφούσαν από λάστιχο διά νά αρχίσει η ροή πρός τό δοχείον αφαίρεσης, καί πολύ σχυνά τούς έβλεπα νά καταπίνουν μία ποσότητα, αυτά διά μαρτυρία, τίποτε δέν έπαθαν, αλλά επαναλαμβάνω ειδικώς η μεγάλη κατανάλωση βενζίνης χρειάζεται πλύσης στομάχου, αλλά καταστρέφει τούς ιούς, αυτή καί εάν αντιβίωση, χαχαχα.

Τό πετρέλαιον έξ όσων γνωρίζω είναι αθώον σέ μικρή κατάποση, αλλά δέν λαμβάνω τήν ευθύνη τό επαναλαμβάνω, δοκιμάστε μόνοι σάς, ερωτήστε, πειραματηστείτε, συμβουλευτείτε, αναγνώστε καί έν τέλει ό,τι σάς δόξει πράξετε…

Λογοτεχνία είναι νά λές πολλές αλήθειες καί γνώσεις σέ μία καί μία σέ πολλές.

Ό David Bowie έγινε Ορθόδοξος Χριστιανός.

Θεραπεία:

Put the monkey-money virus in Α fire of gasoline διά νά ανασηκωθείς ώς Διγενής Ακρίτης.

Θεαπεία

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου