Breaking

Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Λοιπόν μιάς καί χαλάει ό κόσμος νά τού χαλάσουμε τόν χαλασμόν μέ μία γνώση διά τίς συχνότητες…

Share

Λοιπόν μιάς καί χαλάει ό κόσμος νά τού χαλάσουμε τόν χαλασμόν μέ μία γνώση διά τίς συχνότητες…

Απόψε κάναμε μία ανάλυση, μεταξύ άλλων διά τίς συχνότητες καί εμβέλεια παλμών…

Καθόταν ό θείος μού πρίν 75 έτη είς τόν λόφον νύχτα διά σκάρον-[νυχτερινή βοσκή] τών αιγοπρόβατων καί όχι μόνον άκουε ωσάν νά ήταν είς τό υψηλότερον κυκλοκάθισμα τής Επίδαυρου, ακούωντας ωσάν δίπλα τού τούς οργανοπαίκτες, αλλά όταν πιά τρείς τά εξημερώματα μουρμουρούσαν οί εξενύχτες τού γάμου, άκουε τί έλεγαν… Η απόσταση τού λόφου από τήν πλατεία τής τότε Αγίας Νάπας τρία χιλιόμετρα, είς τήν περιοχή τής Αγίας Παρασκευής.

Τώρα δέν μπορεί νά γίνει κάτι τέτοιον διότι:

Παρεμβαίνουν πολλοί ήχοι, γίνεται σύμπλεγμα, τροχαία, σύγχυση, αλληλοσύγκρουση, αλληλοπρόσκρουση καί αλληλοπεριορισμός ήχων αλλά καί σημάτων κεραίων καί κινητών…

Στυγνοί ψυχροί επιστήμονες σέ πειράματα αποφάνθηκαν ότι από 20 έως 30 χιλιόμετρα εκπέμπει η καρδία σήματα σέ όμοιων σηματοδοτήσεων βούλησης καί θέλησης καρδίων νά συναντηθού καί ώς έκ τουτου:

Συνεννοούνται νά θέλουν συνειδητά οί καρδίες καί υποσυναίθητα οί ανθρώποι κατά περίεργον λόγον νά επισκεπτούν μία μπυραρία ή έναν εστιατόριον, όπου οί ομόκρουστες καρδίες θά συναντηθούν.

Αφρικάνοι ανθρώποι, τύποις σαμάνοι, επικοινωνούσαν παλαιότερα έως καί 70 χιλιόμετρα.

Ό Omraam Mikhael Aϊvanhov-[χωρίς νά συμφωνώ σέ όσα αιρετικά ή ειδωλολατρικά λέγει], Βούλγαρος μέτοικος είς τήν Γαλλία φιλόσοφος ό ιδρυτής τού ηλιοκεντρικού Χριστιανισμού, ό,τι καί εάν σημαίνει αυτόν ός φορούσε πάντοτε έναν χιτώνιον τύποις Αρχαίας Ελλάδος καί Χριστού, είπε ότι τό αστρικόν καί αυρικόν σώμα τινός ανθρώπου μπορεί νά φτάσει από πολλά χιλιόμετρα έως πολλούς γαλαξίες πάρακατω καί υπονοούσε όση περισσότερη καθαρότητα ψυχής καί καρδίας τόσον μακρύτερα.

Προσθέτω, αναλόγως τής καθαρότητος η ταχύτητα αυξάνεται καί ακτίνα λεπταίνεται, αυτά τά επεξήγησα σέ πολλά άρθρα.

Αναφορές, Ορθόδοξων Αγίων ό[που επικοινωνούσαν από τήν Ελλάδα είς τήν Αμερική μακρυά ό ένας έκ τού άλλου, αλλά τί λέγω, μέχρι τό άπειρον ή σχεδόν τό άπειρον επικοινωνούν μέ Τόν Θεόν, Αγίους, Αγγέλους…

Αυτά κάποιοι τά γνωρίζετε ολίγον ή πολύ…

Αυτόν όπου δέν γνωρίζετε είναι ασπούμε πρίν 15 έτη άρχισαν νά μάς ξεφουρνίζουν συνεχώς λεκτικά φωνητικά καί γραπτά τίς λέξεις οικονομία, παγκόσμια οικονομία, οίκοι αξιολόγισης κ.α., ενώ προγενέστερα δέν είχαμε τέτοιες αναφορές είς τίς τηλεοράσεις, θυμάστε; Τότε ανησύχησα καί αντιλήφθηκα αμέσως ότι μάς διαφημίζουν καί στέλλουν σήματα διά τό μέλλον όπου θέλουν νά μάς κάνουν. Είς τίς διαφημίσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται ονόματα οικονομικών απατεώνων σατανικών κολοσσών, ό σατανάς καί τά σατανόπαιδα διά νά τά συνηθείσουμε ώς συνειθισμένα φυσιολογικά καί μή κακοπαράξενα όντα, πράμγατα, συμβολισμοί, ώστε ακόμη καί διά τήν κατηγορία μέσω τών Θρήσκων καί Συνομωσιολόγων νά εδραιωθεί η συνείδηση τού σατανά καί τών παιδιών τού, ώς εδώ πολλοί τό αντιλαμβάνεστε καί τό γνωρίζετε…

Τί γίνεται όμως, τί άλλον κρύβεται;

Στέλλοντε τρισεκατομμύρια μηνύματα είς τά ηλεκτρονικά μέσα, ασπούμε ότι εσύ κάθεσαι κάτω από τό δένδρον εντός περιβολίου τήν νύχτα καί κουβεντιάζεις μέ φίλους αγαθά καί άσχετα πράγματα, ό,τι όμως περνάει από εκεί ώς σήμα λαμβάνεται από τό υποσυναίσθητον καί υποσυνείδητον σού, παρότι δέν παρακολουθείς τό κινητό τηλέφωνο ή δέν τό έχεις κάν μαζύν σού…

Νά διατί πρέπει νά στέλλουμε καί εμείς τά ιδικά μάς μηνύματα, νά διατί θέλουν νά κατακλείσουν λογοκριτικά τό διαδίκτυον, ώστε σήματα αντίθετα μέ τά ιδικά τούς νά μήν στέλλοντε καί νά μήν λαμβάνοντε από ανυποψίαστα ασυνείδητα καί ασυναίσθητα, αλλά μόνον τά όσα αυτοί στέλλουν μέ ηλεκτρονικά καί μαγικοτελετουργοηλεκτρονικά μέσα κ.α…

Νά διατί εάν σέ μία γειτονιά δέν προσεύχεται κανείς, δέν υπάρχει Εκκλησία, δέν υπάρχει μυστικώς ή φανερώς Σταυρός καί άγια κειμήλια, τά δαιμόνια αίτινα εισίν συχνότητα κάνουν υβριδικά οργιώδη πανηγύρια…

Όσον εξαφανίζεται η προσευχή από μία περιοχή ή από τήν γήν τόσον περισσότερον γεμίζει μέ δαιμονικους παλμούς, νά διατί ό Ιωάννης είς τήν Αποκάλυψη είδε ότι είς τούς νήσους δέν θά μπορούν νά άγουν τά δαιμόνια από τά φρεάτια τού Άδου, όπως τέλος πάντων εκεί τό λέγει επακριβώς, διότι είς τίς Κυκλάδες ασπούμε όπου κοιττάξεις αντικρύζεις ναϊσκους, σταυρούς καί ναούς…

Η προσευχή είναι τό εμπόδιον καί ό διώκτης τής δαιμονοπληξίας, είς τήν κόλλαση κανείς δέν μπορεί νά προσευχηθεί καί νά τό θέλει δέν έχει τήν δύναμη διότι εκεί είναι τά πνευματικά σατανικά κύματα, παλμοί, χαράγματα, κηρύγματα, καταπτώσεις, απογοητεύσεις, ανυμπορίες καί τουλάχιστον οί πλείστοι ούτε κάν δύνοντε νά θυμηθούν καί αντιληφθούν τόν όρον Προσευχή & Τόν Θεόν… Είναι τέτοιος ό τόπος εκεί…

Εάν εισέλθεις είς τόν λάκκον τού Αχέρωντα, δέν θ’ αντέξεις πολύ καί νοιώθεις ότι εκτοξεύτηκες είς τό Σύμπαν, συγκεκριμμένα πράγματα δύνησαι νά θυμάσαι καί αντιλαμβάνεσαι εκεί…

Καί τό έσχατον, νά διατί επιμένω μέ τίς Ελληνικές Λέξεις καί Καινές Ελληνικές Λέξεις, διότι κάθε μία καί κάθε αντικαινοτομία είς τήν σατανική καινοτομία τούς είναι αμύνεσθαι περί Πάτρης = Πά.Τρις = τίς Παιδοψυχές Τού Άκτιστου Τριαδικού Θεου Πατρι.άρχη!…

Κάθε σήμα όπου στέλλεται έν γνώσει ή έν αγνοία, από ζωντανόν ή νεκρόν ή άψυχον ή αζώντανον διαλαμβάνει έκταση καί εκτόπισμα όπου ό καθένας εί δυνατόν νά είναι καί τυχαία λήπτης, όπως τυχαία αναπνέεις έναν αέριον τό οποίον σκορπίστηκε είς τό οξυγόνον τού αέρος… Καί οί προσευχές, τά λόγια ή άρθρα ή βιβλία ή λέξεις καί καινολέξεις τής Αντίστασης στέλλοντε Αποστόλοι ανατροπής καί αντοχής έναντι τών οξύνων διενεργειών τού κακού…

Νά διατί θέλουν νά εξαφανίσουν Ορθόδοξους, Έλληνες, Ελληνική Γλώσσα, καί εάν είναι νά τήν χρησιμοποιήσουν μετά τήν εξαφάνιση αυτών τών τριών νά είναι πρός οικονομική, πολιτική, παραοικονομική καί παραπολιτική χρήσιν Φιλοκακίας, ανάθεμα τούς καί διαδοχικώς τ’ ανάθεμα όπου θά τούς συνοδεύει…

Εάν εννόησες Καλλά/Κάλλιστα, η μάχη γίνεται πρωτίστως είς τό πνευματικόν συνειδησιακοσυναισθησιακόν Πεδίον μέ βέλη-ακτίνες-αύρες-εκπομπές-λήψεις παλμών ποίος θά επικρατήσει είς τήν γνώμη τού άλλου ασχέτως τής Ηθικής Ποιότητος τής κάθε γνώμης καί επικράτησης-[αγαθής, κακής, ουδέτερης, ανάμεικτης, βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος]. Η εκεί συμπλοκή καί διαπλοκή μεταγίνεται φυσικότητα είς τήν εξέλιξη, αλλαγή, μετάλλαξη, τών ανθρώπων είς τήν σωματική τούς αντίδραση, νά διατί τώρα σχεδόν όλα βαδίζουν κατά πόδας διαβόλου…

Τριαδικέ Θεέ μού αγάπη μού κατάστρεψε ολοσχερώς τίς πράξεις καί τίς ενέργειες τών γνωστών καί άγνωστων εχθρών μού καί Λύτρωσε μέ…

Νά μία προσευχή υπερπυραυλικού βεληνικούς νά εγκαρδιολέγετε.

Ένας άνθρωπος ός γνώρισε από κοντά τόν Πατριάρχη Διόδωρον Ιεροσολύμων, ό πρώην πάτερ Σωτήρης μού είπε ότι ήταν παρεξηγημένος καί όταν τόν ενέδυαν μέ τά ακριβά αμφία λυπόταν καί έλεγε μέ ενδύετε μέ χρυσά καί παρασημοφορήματα αλλά έπρεπε νά φοράω κάτι απλόν τίποτε άλλον, αλλά τί νά κάνουμε, αυτά όρισαν οί Οικουμενικές Συνόδοι καί θά προξενήσω σκάνδαλον εάν εφαρμόσω αυτόν όπου λέγω.

Εάν τό εφάρμοζε μέ ταπεινοφροσύνη θά λάμβανε επιπρόσθετον πνευματικόν μισθόν, έν πάση περιπτώσει δέν είναι εύκολον, προσυνυπολόγιζε τά σκάνδαλα καί τίς ζημίες τών ψυχών, αλλά σέ μία τέτοια ταπεινή απόφαση τού δέν θά έπταιε αυτός διά τίς ενσφαλμεναντιλήψεις τών έξ οιασδήποτε αιτίας. Αυτά διά τροφή περίσκεψης…

Όταν δέν αντιλαμβάνεσαι κάτι, ποίος πταίει εσύ όπου δέν αντιλαμβάνεσαι ή αυτόν καί αυτός όπου δέν αντιλαμβάνεσαι; Πρέπει νά ημπορείς ν’ αντιλαμβάνεσαι έν πλήροι Δικαίω διά νά δύνησαι νά αντιλαμβάνεσαι ποίος δέν αντιλαμβάνεται σωστά…

Ασπούμε ότι δέν αντιλαμβανόμαστε Τόν Θεόν, πταίει Ό Θεός ή εμείς; Οί απαντήσεις είναι πολλές, αλλά σέ κάθε περίπτωση σωστής καί ενσφαλμένης απάντησης η Υπεραπάντηση είναι Μία!…

Τριαδικέ Θεέ μού αγάπη μού κατάστρεψε ολοσχερώς τίς πράξεις καί τίς ενέργειες τών γνωστών καί άγνωστων εχθρών μού καί Λύτρωσε μέ…

Κατ’ επανάληψιν, η μητήρ μαθήσεως, η κατ’ επανάληψιν εκπομπή συχνοτήτων η επιβολή ή μάθηση ή συγκράτηση τινών είς αγαθόν, κακόν, ουδέτερον, ανάμεικτον, αναλόγως τής περίστασης τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος…

Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ Τού Θεού συγχώρησον μέ τόν παναμαρτωλόν…[κατ’ επανάληψιν…]…. Σήματα «μώρς» = μωρείας ευατοί-αυτοί-εκείνοι-[τρισαντωνυμία]; Σήματα Ευ+Δικαίας-[καί όμως τό σήμα Ευδικαίας διαφέρει από τό σήμα Ευ+Δικαίας καί από τό σήμα αδικαίας] Ηθικής…

Η σφοδρότητα καί η Πίστη τού σήματος τό γιγαντώνει. Λένε οί δήθεν γνωστικοί ότι δέν χρειάζοντε καί δέν πιστεύουν είς τήν Πίστιν, εντούτοις, εμπιστεύονται έναν οδηγόν αυτοκινήτου, έναν ειδικόν, έναν παγαπότη τσαρλατάνον…-[Charlie τανάω = βοηθάω, αρωγώ, συναρωγώ, καί ό κωδικός Τσιάρλυ είς τά κοκανέζικα τής Αγγλίας σημαίνει κοκαϊνη καί λέγεται ότι τό όνομα είναι παραφθορά τού Χάρλυ = Χαράλαμπος], έναν σύνζυγον, έναν προμηθευτή, έναν πελάτη, έναν ιατρόν, έναν γνωμικολόγον καί έναν γνωμολόγον, δέν υπάρχει πούποτε όπου νά μήν υφίσταται Πίστη,… αγαθή, κακή, ουδέτερη, ανάμεικτη…

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου