Breaking


Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Εμπερδέψαμε σοβαρά… Όλα τά δεδομένα κάτω. Έκτακτη Σύνοδος!… Μία σύντομη πενιχρή ρηχή αναφορά-έκθεση από τόν Πράκτορα τών Αιώνων…

Share

Εμπερδέψαμε σοβαρά… Όλα τά δεδομένα κάτω. Έκτακτη Σύνοδος!… Μία σύντομη πενιχρή ρηχή αναφορά-έκθεση από τόν Πράκτορα τών Αιώνων…

Υπάρχουν οί προφυτείες όπου προειδοποίησαν διά συνομωσίες καί παγκόσμια συνομωσία καί έξ’ όσων φαίνοντε επαληθεύονται, δίχως αυτές, δίχως τίς συνομωσιολογίες Ηθικής καί προειδοποίησης τά πράγματα θά ήταν χειρότερα, φαντάστου καμμία πληροφορία από τό παρελθόν νά μήν ανάφερνε όσα γίνοντε σήμερα, πόσοι δέν θά πίστευαν τούς βλάσφημους καί απατεώνες, άμα μετά δυσκολίας δέν τούς πιστεύουν είς τόν τρέχον χρόνον ακόμη καί πολλοί όπου ισχυρίζονται ότι δέν τούς πιστεύουν.

Μέσα σ’ αυτές τίς προφυτείες-συνομωσιολογίες εναντίον τών σατανικών συνομωσιών αναφέρνεται καί ένας Αντίχριστος καί έναν διαχρονικόν θηρίον καί ένας ψευδοπροφύτης τού Αντιχρίστου, αυτά πλέον μάς τά λένε οί ίδιοι οί Φοριστές τού WEF = ΓΕΦ όπου τυχαία είς τήν Κύπρον είναι τό Γενικόν Επιτελείον Φρουράς-[σέ παγκόσμια κλίμακα τά γενικόν επιτελείον οικονομίας = παντοδεσίας].

Οί σκοποί τούς πλέον είναι εμφανέστατοι καί οί προφυτείες όπου τίς προανάγγειλαν επαληθεύτηκαν ήδη.

Εκεί όπου βλέπαμε ότι έρχεται ό Αντίχριστος, μετά ήρθε ό πόλεμος Ρωσσίας Ουκρανίας καί επιστρέψαμε πάλαι είς τίς προφυτείες περί καταστροφής τών σατανιστών καί παγκόσμιας διδασκαλίας τού Χριστιανισμού μέσω Εξαδάκτυλου. Υπάρχει σύγχυση διότι πότε φαίνεται ότι θά έρθη ό Αντίχριστος δίχως Αναλαμπή-[όπου σημαίνει ότι τώρα είναι σβυσμένη καί σκοταδισμένη] Ορθοδοξίας καί πότε ότι θά έρθη, ό σατανάς κάνει μηχανορραφίες.

Σάς έγραψα πολλάκις καί τό άλλον, ότι είς τό 13 κεφ. Αποκάλυψης είναι τό χάραγμα καί ό Αρμαγεδών κατόπιν είς τό 17. Κεφ. άρα τέ ό παγκόσμιος πόλεμος μετά τό χάραγμα, εάν εξελίσσονται τά κεφ. μέ τήν σειρά είς τήν Αποκάλυψη, βεβαίως σάς έγραψα ότι υπάρχουν σταυροβελονιές κεφαλαίων πολλαπλάσιων, ήτοι όμοιας αναφοράς τό 6 μέ τό 12, τό 5 μέ τό 10, τό 11 μέ τό 22, τό 7 μέ τό 14 καί άλλα….

Από τήν άλλη αυτοί τού παγκοσμίου συνεδρίου οικονομίας-μαμωνά είναι βέβαιοι ότι είναι ήδη νικητές, άρα τέ ώς νά έχουν εξασφαλίσει μή παγκόσμιον πόλεμον, νίκη είς τόν παγκόσμιον πόλεμον ή υπάρχει συνομωσία είς τήν Ρωσσία μέ τόν Πούτιν μέσα ή θά τόν ρίξουν…. Αυτοί τού παγκόσμιου μαμωνά μάς προανείγγειλαν μείωση πληθυσμού, μέ εμβόλια καί μέ πολέμους θά έλεγα. Καί μέχρι τό 2030 μ.Χ. όλοι χαραγμένοι, ήδη είς τήν Κύπρον η Βουλή επεξεργάζεται νόμον ώστε ό υπουργός παιδείας ή άλλος υπουργός νά επιβάλλει υποχρεωτικά μέτρα διά τίς πανδημίες[απάτης] μέσω διαταγμάτων συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών εμβολίων διά τούς μαθητές καί φοιτητές.

Καί λέμε τώρα, θά έρθη τό χάραγμα καί μετά ό Αρμαγεδών; Μήπως τό χάραγμα θά εφαρμοστεί σέ Ε.Ε.Ε., Αμερική, Κίνα καί αλλού αλλά όχι παντού καί είς τήν Ρωσσία;

Δέν θά προλάβουν καί θά κάνει παγκόσμια εφόρμηση ό Πούτιν όπως προφυτεύεται; Είναι όλα είς τά κόλπα; Ό Άγιος Παϊσιος ό Αγιορείτης είπε ότι οί σατανονεοταξίτες θά κερδίσουν όλες τίς μάχες αλλά θά χάσουν τόν πόλεμον, πώς γίνεται αυτόν διά νά είναι λογικόν; Πώς τό ερηνεύετε εσείς; Παλαιότερα έδωσα κάποιες ερμηνείες….

Θά έρθη ό Αντίχριστος μέ τό χάραγμα σέ διάφορες χώρες αλλά όχι όλες ή όλες καί μετά ό Εξαδάκτυλος; Παλαιότερα σάς έφερα στοιχεία ότι πιθανόν ό Εξαδάκτυλος νά αναφέρεται από τά κεφ. 15 έως 17 αφού ώς γνωστόν θά ζήσει τόν Αρμαγεδδώνα όπου είναι είς τό κεφ. 17, άρα τέ πολύ λογικόν. Βεβαίως από τό 13 έως τό 17 πόσα έτη είναι; Γνωρίζουμε ότι τό 13 αναφέρει 3,5 έτη καί μετά τό 14 αναφέρει διά νίκη όσων δέν σφραγιστούν αλλά μάλλον τούς αναφέρει αποθαμένους σεσωσμένους είς τούς ουρανούς, μήπως δέν θά μείνει ίσως κανένας ασφράγιστος ζωντανός, δεδομένου ότι είς τό 12 καί 13 αναφέρεται ότι θά σφαγιάζοντε καί πολεμούντε. Εάν ισχύει αυτό, τότε δέν θά κληρονομήσουν τήν χιλιόχρονη ειρήνη δίχως τόν σατανά νά δρά, αλλά θά τήν κληρονομήσουν έκ τών χαραγμένων ή μήπως θά κάμει άλλους ανθρώπους; Είναι όλα πιθανά, ίσως καί κάποιοι αχάρακτοι όπου θά γλυτώσουν… Είπαμε σ’ αυτόν τό άρθρον βλέπουμε όλες τίς πιθανότητες…

Εάν όσοι χαρακτούν καί ζήσουν μετά τά 3,5 έτη τού Αντίχριστου καί μετά έρθη ό Εξαδάκτυλος, τότε θά τούς αποχαράξει, αφού αυτός θά φέρει τήν Αναλαμπή τής Ορθοδοξίας; Η άλλη η κλασική εκδοχή θά έρθη πρίν τόν Αντίχριστον, ώστε σύντομα μέ πόλεμον θά καταστραφεί η νέα τάξη μαμωνά-οικονομίας έξ’ Οικονομίας Θεού καί θά βαστάξει είς τούς ισχυρούς συμβολισμούς αριθμών 35 ή 36 έτη, λέγω 35,5 διά χάριν ευκολίας καί ενδιάμεσης υποψίας.

Αλλά πώς θά γίνει αυτόν, αφού ό Εξαδάκτυλος θά ζήσει τόν Αρμαγεδδώνα ήτοι τήν κάθοδον όλων τών Ανατολίτων βασιλέων είς τό Ισραήλ ήτοι κεφ. 17 καί ενώ ό Αντίχριστος είναι είς τό 12-13; Εδώ γίνεται μπάχαλο!… Ανακρίβειες, εκπλήξεις όπου μπορεί νά προβλέπουμε ή μπορεί νά διαψευστούμε αλλά εμείς λέμε πιθανότητες εμφανείς όπου βλέπουμε.

Η άλλη περίπτωση, Θεέ μού συγχώρησον μέ, διά χάριν ηθικής ευθυξίας καί εξέτασης μέ σέβας διά πρόβλεψη τό λέμε, είναι νά είναι όλα στημένα καί ό Χριστιανισμός, αλλά προσωπικά εγώ είμαι Μάρτυρας πολλών Θαυμάτων από τούς Χριστιανούς Αγίους! Έτερη οπτική είναι ότι τό θηρίον σατανάς ακολουθεί τίς προφυτείες διά νά επιβεβαιώνει τόν εαυτόν τού καί η άλλη γνώμη ότι οί μασσώνοι φέρνουν τήν νέα τάξη μέσω προφυτειών διά νά πιστεύουμε ότι δήθεν είναι σωστές οί προφυτείες, ενώ μάς κοροϊδεύουν καί ακολουθούμε προφυτείες όπου μάς παίρνουν μέ απάτη είς τά δίκτυα τών σατανομασσωνοεβραίων. Εάν ισχύει αυτόν, τότε δέν είδα κανένα άλλο Θεό εκτός από Τόν Χριστόν από τούς τρισεκατομμύρια τής ειδωλολατρείας ή πολυθεϊας νά έρχεται νά μάς σώσει ή νά έχει σχέδιον ή νά έχει προφυτεύσει, συνεπώς όσοι κατηγορούν ότι δέν δρά ή δέν Ζή Ό Θεός τού Χριστιανισμού ούτε τούς ιδικούς τούς τούς βλέπουμε νά δρούν, ούτε κάν προφύτευσαν ότι αυτά θά τά κάνουν ό σατανάς καί οί σατανόδουλοι τού εδώ είς τήν γήν, ίσως δέν προφύτευσαν αυτοί οί τρισεκατομμύρια θεοί επειδή είναι ό σατανάς.

Η άλλη εκδοχή είναι αυτή τών αμιγώς άθεων, ότι μάς εμπαίζουν οί εβραίοι μέ τόν Χριστιανισμόν όπως καί τούς Αρχαίους Έλληνες καί άλλους λαούς μέ πολλούς θεούς τούς θεωρούν επίσης φαντασιόπληκτους καί δέν Ζή Θεός. Έχουν βάση τά λόγια τούς αλλά πώς καί υπάρχουν τόσες προφυτείες επαληθευμένες, από πού προέρχονται, τόσα οράματα, θαύματα; Καί έν τέλει ποία είναι η πρόταση τούς; Δέν είναι οργανωμένοι οί άθεοι αλλά διασκορπισμένοι σέ διάφορες κλίκες καί μέ περίτεχνον τρόπον ελεγχόμενοι από τούς μασσώνους σατανιστές είτε είναι καί σατανιστές είτε αμιγώς άθεοι. Συνάμα, τούς λέγω, ότι αυτοί όπου τώρα υπερισχύουν ήτοι οί σατανοχαζζαρομασσωνοεβραίοι ό,τι κατάφεραν τό κατάφεραν όχι μέσω αθεϊας μέ τήν έννοια ότι δέν Ζή Θεός αλλά μέσω τής αθεϊας μέ τήν έννοια ότι αναγνωρίζουν θεόν αλλά τόν σατανά καί τόν πιστεύουν σέ τόσον βαθμόν όσον δέν πιστεύουν οί σβυσμένης Ορθοδοξίας περισσότεροι Χριστιανοί Τόν Θεόν τού Χριστιανισμού.

Τώρα εάν θεωρητικά πιστεύσω ότι θά έρθουν καί εξωγήινοι, ότι θά μάς μεταμορφώνουν, μεταλλάσσουν, σκεψομεταλλάσσουν, βασανίζουν, ομοίως καί οί σατανοσιωνιστές, τά δαιμόνια καί επίσης μετά θάνατον βάσσανος καί αίσθηση πόνου, φρίκης, ανασφάλειας, τότε εμπερδέψαμε αδελφοί που γεννηθήκαμε, εάν γνωρίζαμε πού θά έρθουμε δέν θά ερχόμασταν εάν είχαμε επιλογή ώς έμβρυα ή ψυχές ή εάν τό επιλέξαμε τότε είμαστε τελείως τρελλοί!

Μέ άλλα λόγια δέν διαβλέπω συνολική λύση ή ευβεβαιότητα από καμμία πλευρά ή σχολή ή παράταξη ή θρησκεία ή πίστη ή γνώση. Ήτοι μία Τετραπιθανότητα παλεύεις καί χάνεις ή κερδίζεις καί δέν παλεύεις καί χάνεις ή κερδίζεις ήτοι όλες οί 4 πιθανότητες καί άντε τώρα νά είσαι ηλίθιος καί νά μήν τήν βλεπεις τήν Προαβεβαιότητα διά τό τί μέλλει γενέσθαι διά τόν καθένα!… Σ’ έναν παίγνιον γέννησης αυτοτζογαρίσματος μέσω τζογαρίσματος διά τής γεννήσεως σ’ έναν κόσμον πολύ Παραξενότερον απ’ όσον δύναται νά φανταστεί ό μέσος άνθρωπος!…

Τώρα μάλιστα όπως είπα καί πρίν όλα εμπερδεύτηκαν περισσότερον καί θυμήθηκα τήν διαβεβαίωση έκ Χριστού ότι είς τούς έσχατους καιρούς, μόνον μέ τήν Πίστη δίχως άλλη αρετή θά σώζεσαι, επειδή προφανώς όλα θά είναι υπερεμπερδευμένα καί όντως είναι, άκρη δέν βγάζουμε μέ βεβαιότητα ό,τι καί νά λέμε.

Π.χ. ενώ τήν Κυριακή τής Ορθοδοξίας συνεχίζονται οί κατάρες τών αιρετικών Χριστιανών συνάμα ό Πατριάρχης καί ακόλουθοι Δεσπότες συλλειτουργούν, συνεδριάζουν, συνπροσεύχονται μέ αιρετικούς, αλλόθρησκους, σατανόθρησκους, περιεργοϋποψιόθρησκους καί άλλους καί πολλοί Χριστιανοί λένε πρέπει νά αποτειχιστούμε από αυτούς τούς Δεσπότες, ενώ μία άλλη λογική λέγει μά είναι αγάπης έργον η συνέρευση μέ τούς άλλους Χριστιανούς καί αλλόθρησκους καί μήν κρίνεις διά νά μήν κριθείς. Εάν πάρεις τόν βούρδουλα καί μαστιγώνεις όπως έκανε Ό Χριστός έξω από τόν ναόν, τότε κρίνεις καί θά κριθείς, εάν δέν τό κάνεις, τότε δέν ομολογείς πίστη μέ θέρμη καί δέν λαμβάνεις μισθόν ίσως καί νά χάνεις από εκείνον όπου μέ μόχθους κέρδισες από αλλού. Τί νά κάνουμε; Νά διατί μόνον καί μόνον η Πίστη αρκεί είς τούς καιρούς αυτούς νά σωθείς, διότι άκρη δέν ευδιακρίνεις.

Ένας πιστός εμβολιασμένος, ένας πιστός ακόλαστος, ένας πιστός κλέπτης, ένας πιστός ψεύτης, ένας πιστός απατεώνας, ένας πιστός δολοφόνος, ένας πιστός αιρετικός καί ένας Πιστός Ορθόδοξος, θά σωθούν όλοι, ανά βαθμίδες μισθου βάσει Πίστης βαθμού καί άλλων αρετών όσοι έχουν, επειδή όλοι εισίν Πιστοί Θεού, δέν εξηγείται άλλως πώς, δοκιμάστε τό όσοι έχετε ευφυία ότι έτσι βγαίνει… Λές θά μείνω ασατάνιστος ήτοι ασατανοαυτόδωτος μέχρι θανάτου καί ό,τι βγεί καί ό,τι γίνει καί αυτόν είναι αλλά δέν είναι εύκολον όσον ακούεται! Χρειάζεται Πίστη, δύναμη, προσευχή διά τήν ανάγκη Αντοχής πρός Τόν Θεόν από Τόν Θεόν πρός τόν Προσευχητή!…

Παίζοντε όλα τά σενάρια καί κάθε ημέρα ή ώρα ή εβδομάδα ή μήνα ή μήνες γυρίζει άλλως πώς η πορεία καί ύστερα απότομα άλλως πώς ή συνταυτοχρόνως πολυδρομικώς σέ πολλές περιπτώσεις, ώστε νά είμαστε σέ αναμονή σπαστικής υπομονής αβεβαιότητος καί ό,τι έρθη άς έρθη αλλά μέ δεδομένον νά μήν αυτοσατανιστούμε μέ χάραγμα καί προσκύνηση σατανά, υιών τού, φίλων τού, μαμωνά τού; Μά αυτόν τόν προσκυνήσαμε καί προσκυνούμε πολλοί δεκαετίες, διά μέσω τού μαμωνά μάς άγουν είς τόν Αντίχριστον μέ χάραγμα καί τά συναφή, διότι ό μαμωνάς-χρήμα είναι συνώνυμον σέ οργανωμένες κοινωνίες μέ τήν επιβίωση.

Θές νά φάς βάλε χάραγμα, δέν θές νά φάς μήν βάλεις. Θές νά ευτυχίσεις-[δήθεν, ή καί ψευδοευτυχία ή ευτυχία κοσμική προσωρινή όχι Ουράνια Αιώνια] βάλε χάραγμα δέν θέλεις μήν βάλεις. Δέν θά βάλεις χάραγμα; Θά σέ κηρύξω εχθρόν τής περιουσίας-γής μού, αφού είμαι ό Δεσπότης τής καί σύ αρνείσαι τό πιστοποιητικόν γεννήσεως επί τής γής μού ώς πράγμα μού καί ζής καί θέλεις νά κλέβεις από τήν γήν μού καί νά κάνεις καί τούς άλλους νά απαιτήσουν νά ζήσουν τήν ζωή-[Live Life Claim] καί εδώ καί μετά θάνατον. Αυτή είναι η λογική τούς, αυτή ήταν έκτοτε η λογική τού βασιλέα, πάμπλουτου, άρχοντα, γαιοκτήμονα, ή μήπως δέν γνωρίζετε τί κουμάσια ήταν; Μήπως εάν διαβάσεις Ιστορίες δέν θά τά συναντήσεις αυτά;

Λοιπόν πρέπει νά περιμένεις νά φύγεις από τό σώμα πρίν φύγεις από Τόν Χριστόν. Αυτόν είναι όλον αλλά αυτόν τό συγκεκριμμένον όλον είναι τό δυσκολότερον από όλα τά όλα ή καί όλα τά είδη καί όλα τά κατά συνστάδην ή καί κατά περίσταση καί περίπτωση όλα! Θέλεις τό όλον; Διάλεξε τό όλον όπου δέν σβύνει όλον καί δέν σέ σβύνει όλον ούτε μέρος τού όλου σού, τότε θά αντιληφθείς τήν αληθινή έννοια Ολιστικόν καί όχι τήν σαχλαμάρα φακκίρικης απάτης, ερμηνείας καί θεωρίας όπου σού μεθερμηνεύουν!

Περιμένωντας τό όλον νά έρθει όλον μέσα είς τό όλον μού διά έναν όλον ευτυχές όλον δι’ εμένα μέσα είς τό όλον τής ευλογημένης ολοκληρωτικής ολιστικής Προευλογίας! Εάν δύνησαι νά τό προσδοκείς καί πιστεύεις αυτόν ήδη όλος τότε είσαι καλοπροαίρετως ευζηλευτός όλος καί κανείς δέν δύνηται νά σέ κομματιάσει ενόσω παραμένεις μέ τέτοιον τρόπον καί βαθμόν ενωμένος αυτοενωμένος όλος αυτόλος!

Υπάρχει καί άλλον ενπέρδευμα: ό Πούτιν είναι κασσιδιάρης = φαλακρός. Ό Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός είπε: ό χαλασμός κόσμου θά έρθη από έναν κασσιδιάρη. Ποίος χαλασμός; Ό χαλασμός τής γής ή τών ψυχών από τόν Αντίχριστον; Εάν είναι όμως τής γής λόγω υπεράσπισης Χριστιανών ή υποκρισίας, καί είναι οί πυρηνικές όπου διευθύνει ό Γκαγκεμπίτης κασσιδιάρης Βλαδίμηρος Πούτιν;=put in! χαχαχα, σοβαρομιλάω…

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου