Breaking

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Ό παναθεματισμένος αυτός καί τό σόϊ τού Κκίσς ιν γκέρ υποστηρίζει τόν Πούτιν κατηγορεί Ζελέν σκύν-[zelen skin-ski-sky];, why;… PRINCE[BLE] KI.SS


Share

Ό παναθεματισμένος αυτός καί τό σόϊ τού Κκίσς ιν γκέρ υποστηρίζει τόν Πούτιν κατηγορεί Ζελέν σκύν-[zelen skin-ski-sky];, why;… PRINCE[BLE] KI.SS

Θέλει νά κολακεύσει Πουτανίγκω…

Οί ρόθ λύκοι χάνουν έδαφος από τήν αρκούδα όπως καί είς τό άγριον δάσος…

[καί φιλί ιούδα εφιάλτη βαάλ βελιάρ κι SS ger man = german & “μπουστοσημαία” καί kiss in german = kiss in ger(man) όλα κούλλου μάτσα πάντο-τε μάς τό έλεγαν… ιδού εδώ καί ό αζοφίτης SS mtsons ntis ntakis]

Θέλουν χρόνον διά νά κάμουν όπλα…

Κατάλαβαν ότι η παγκόσμια οικονομία τούς, τό παίγνιον όπου γνωρίζουν περισσότερον απ’ όλους χάνεται έν μία νυχθί υπό τίς αντεπιθέσεις τού θυμού Άρκτου…

Ό Ζελέν σκύ ός λαμβάνει 100 εκατομμύρια δολλάρια ανά μήνα από τούς ροθ λύκους πρέπει νά σηληθεί οπίσω, αφού σκοτωθεί ή φυλακιστεί… ώστε νά μήν ειπεί καί μυστικούλια, χαχαχα….

Προσποιείται ότι φοβάται Πουτίνιω, ενώ τό 2014 είπε ότι θά δώσουν έδαφος είς τήν Ρωσσία νά στήσει ανάστημα καί ύστερα νά τόν σκοτώσουν τήν Άρκτον όπως σκοτώνει εχθρόν ό ελεύθερος σκοπευτής, παρ’ όλα ταύτα τά οποία είδα σέ ζωντανή μετάδοση τότες, τό 2016, επισκέφθην Πουτανιάρη έν Μόσχω εδάφι, περίεργα πράγματα, είναι συνεννοημένοι, ή ό Πουτανιάρης τής Ρωσσίας προσποιείται τόν φοβισμένον βάσει Πηδαλίου Μαφίας καί τόν Αβρόν τής Ευγένειας, ώστε νά μήν τόν διαβάζουν ή νά τόν διαβάζουν άλλως πώς έξ’ ό,τι είναι;…

Όποτε ό καταραμένος Κκίςς ίν γκέρ καθησυχάζει, έρχεται καταιγίδα. Είπε τότες όπου τόν παρακολούθησα ζωντανά ότι θά φθάσει τόν παγκόσμιον πόλεμον καί χαιρόταν, τώρα είναι 98, άλλαξε γνώμη επειδή φοβάται όπου θά γίνουν λοιώμα από πυρηνικά οί καταραμένες σατανοσιωνιστικές περιουσίες καί θέλει νά εξαγοράσει χρόνον ώστε νά αντικατασταθεί μέ Πουλημένον η προεδρεία τής Άρκτους, τόν έχουν επιλεγμένον ήδη, Ρώσσοι καί πράκτορες τών Ρώσσων, ΠΡΟΣ ΟΧΗ!….

Οί σιώνες άνοιξαν τούς Ασκούς τού Αιόλου αλλά δέν συνειδητοποίσαν ποίος τούς συνάγει, όταν κάνεις υπουλίες άνοιξε δύο τάφους, πρός παραμετάφραση τού κινεζοειδές φητου-φυτού-ρητού-ρυτού!…

Περισσότερες λέξεις Πτηνά μού περισσότερες εξαπολυμένες συχνοτικές ενέργειες κατά τών καταραμένων βελών τού βελιάρ σατανά…

Μόλις λείψουν τά τρόφιμα, καύσιμα, πρώτης ανάγκης εργαλεία καί παρελκόμενα, όλοι θά είναι έτοιμοι νά κλέψουν ή νά πολεμήσουν, έλαχιστοι ταγμένοι είς Ιεράν Υπομονήν…

Μόλις πέσει ολοσχερώς η Ουκρανία εξοπλίζεται Τουρκία καί παραμεθώριες χώρες τής Άρκτου…

Καί επειδή τά night clubs θά κεκλείσουν λόγω πτωχείας καί κακοκεφιάς, δέν θά υφίσταται εντροπή, δυσφορία καί απροθυμία διά πόλεμον ημέραν μεθ’ ημέραν, σύν καί οί μεταπανδημίες παντός είδους τού εμβολίου…

Club = cloob = cloub = cluv/cloov/clouv = κλούβα = κλωβός = κλουβί = κλουβίον = σέ βάζω είς τήν κλούβα-καλύβα-θάλαμον αερίων καί οινοπνεύματων καί πορνείας καί ναρκωτικών καί διεγερτικών καί σέ κάνω ό,τι θέλω. Τά κλάμπς = κλούμπς = κλούβς = κλούβες, είναι ό τόπος επιορκίας μεταξύ τών δεσμευμένων καί νυμφευμένων, αυτός είναι ό υποσυνείδητος ασυνείδητος ασυναίσθητος πρώτος στόχος τού νοοσώματος, έτσι δέν είναι;

Τό CLUB-[CLUBA=CUBAL LA BUCkώνω χαχαχα]/ΚΛΟΥΒΑ τού σατανά θά κλείσει τίς δισκοκλούβες καί θά ανοίξει διχαστικές αλληλοπολεμούμενες κλούβες κάνωντας τίς ψυχές κλώβια/κλόβια ωά/αυγά… Κλάππ = κλάππα = τρικλοποδιά… Σέ κάτι τέτοια μαϊστρος ό αναθεματισμένος αρχιμπασδάρδους σατανοβασδάρδους κκίς ιν γκέρ…

Μπάσταρδος = βιάσταρδος = έκ βίας & βιασμού καί vest/beast… = τού θηρίου υιός, τέτοιος θά είναι ό Αντίχριστος ό υιός θώς/τσακκαλιού, τί νομίζατε ότι δέν θά είναι σκάρτον προϊόν απάτης, όπως είς τά πάρτυ-απαρτίες εργένηδων πρό τής επομένης Κυριακής Γάμου; Ώστε η νύμφη νά γίνει Ηρωιάδα καί ό γαμβρός Ηρωι.άδης καί μετά νά κατρακυλήσουν μέ υποκρισία καί κενότητα εντός Ναού Εκκλησίας, πολύ μπασταρτονόθεια έθιμα παραέθιμα ρέ παιδιά, πτού η βρόμομπόχα που συνηθείσαμε νά οσμούμαστε Ωραιοτάτη αλλά φέρει ταχέως τήν Άτι/Άτη…

Ποίον θά πρωτογίνεται δέν θά γνωρίζουμε καί θά πέσει καί ό διαδίκτυος πόλος…

“ζήτω” η πουστι@ [εσύ χόρευες για γυναικάς] αλλά αυτοί ήθελαν νά συνηθείσεις πουστ Άτη…  ki SS German Satanic Cluba… kiss in ger…. many[money] χαχά!…

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου