Breaking


Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ -Πώς ψαλιδίστηκαν από το νόμο Κατρούγκαλου -Πήραν μπρος οι εκκρεμείς συντάξεις -Μέχρι τέλος Ιουνίου θα αποδοθούν του 2019 και 2020

Έως το τέλος του μήνα θα αποδοθούν 1.666 αιτήσεις του 2019 και 13.040 του 2020 αιτήσεις για την καταβολή κύριων συντάξεων σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.

Η απόδοση των κύριων συντάξεων και των ληξιπρόθεσμων αναδρομικών προς τους ασφαλισμένους αναμένεται να απασχολήσει και την συνάντηση με τους δανειστές κατά την διάρκεια της αξιολόγησης στο τέλος του καλοκαιριού.

Εκτιμάται δε ότι κατά την διάρκεια του Ιουλίου θα ολοκληρωθούν και οι 48.250 αιτήσεις του 2021.

Έως το τέλος Ιουλίου πρόκειται να αποδοθούν οι πρώτες «συντάξεις εμπιστοσύνης», οι οποίες θα εκδοθούν με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και των δηλώσεων των ασφαλισμένων για την αναγνώριση επιπλέον χρόνου ασφάλισης.

Τα έγγραφα δεν θα ελέγχονται πλέον εκ των υστέρων από τον e-ΕΦΚΑ, αλλά ελέγχονται εκ των υστέρων σε διάστημα έως και 10 ετών προκειμένου να καταβληθεί άμεσα η σύνταξη και τα αναδρομικά στον ασφαλισμένο που βρίσκεται σε πολύμηνη αναμονή.

Αμέσως μετά την έκδοση των κύριων συντάξεων, εντός Σεπτεμβρίου, θα ακολουθήσει η εκκαθάριση 92.000 ληξιπρόθεσμων επικουρικών συντάξεων.

Όπως ορίζει ρητά η σχετική εγκύκλιος της διοίκησης του ΕΦΚΑ, οι υπάλληλοι καλούνται να σταματήσουν αμέσως κάθε αλληλογραφία για την επαλήθευση στοιχείων που αφορούν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες είχαν υποβληθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 και να εκδώσουν πράξεις απονομής σύνταξης ή απορριπτικές αποφάσεις με βάση:

1. τα στοιχεία του ηλεκτρονικού ασφαλιστικού ιστορικού του αιτούντος (σύστημα ΑΤΛΑΣ ή άλλα ηλεκτρονικά συστήματα που τηρούνται στον ΕΦΚΑ) και

2. τη δήλωση του αιτούντος για ασφαλιστικό χρόνο πέρα από αυτόν που έχε ι καταγραφεί ηλεκτρονικά (συντάξεις εμπιστοσύνης).

Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας διαδικασίας είναι τα εξής:

-Δεν απαιτείται οι ασφαλισμένοι να προσκομίσουν δικαιολογητικά (φυσικά παραστατικά), τα οποία ωστόσο πρέπει να φυλάξουν έως 10 έτη προκειμένου να τα προσκομίσουν αν ζητηθούν κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Αν δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης. Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εντός τριών μηνών πρέπει να ελέγξουν το ασφαλιστικό ιστορικό του αιτούντος και να αποφασίσουν αν δικαιούται σύνταξη και το ύψος της.

Εάν δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσα σε τρεις μήνες, τότε η σύνταξη απονέμεται με βάση δύο μόνο δεδομένα:

Πρώτον, το ασφαλιστικό ιστορικό όπως είναι καταγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΤΛΑΣ του ΕΦΚΑ.

Και, δεύτερον, τις δηλώσεις και στοιχεία που έχουν υποβάλει οι ασφαλισμένοι με την αίτησή τους για συνταξιοδότηση για να τεκμηριώσουν ότι έχουν περισσότερο χρόνο από αυτόν που βλέπει το σύστημα του ΕΦΚΑ.

Μετά την πάροδο του τριμήνου δηλαδή, τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί δεν επαληθεύονται πριν από την πράξη απονομής σύνταξης, αλλά ελέγχονται εκ των υστέρων.

Εν τω μεταξύ όμως ο ασφαλισμένος λαμβάνει τη σύνταξή του χωρίς να περιμένει, όπως περίμενε μέχρι τώρα.

Τι γίνεται σε περίπτωση λάθους ή απόκλισης με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου

Εάν, υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στη δήλωση και την πραγματική ασφάλιση μικρότερη των δύο ετών , ο ασφαλισμένος θα έχει τη δυνατότητα να καλύπτει τη διαφορά, τις εισφορές που λείπουν δηλαδή, και να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή του κανονικά. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, που έχει καταβληθεί μεγαλύτερη σύνταξη από όση θα έπρεπε, τα επιπλέον χρήματα θα ανακτηθούν με τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται παγίως από το Δημόσιο.

Η ευνοϊκότερη διαδικασία που ισχύει για τις συντάξεις χηρείας προβλέπει παρακράτηση σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1 /10 του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ και το 1/6 του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης κατά το μέρος της που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ. Το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 50 ευρώ.

Αν τα στοιχεία που προσκόμισε ο συνταξιούχος είναι πλαστά, θα επιβληθούν οι ποινές που παγίως προβλέπονται για την εξαπάτηση της Δημόσιας Διοίκησης. Αυτοματοποιημένος θα είναι ο έλεγχος και στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών του ασφαλισμένου προς τον ε ΕΦΚΑ άνω του ορίου που αποκλείει τη συνταξιοδότηση. Ο οφειλέτης ενεργοποιεί και πάλι το δικαίωμά του για συνταξιοδότηση, εφόσον εξοφλήσει τις οφειλές του εντός δύο μηνών.

Οι ασφαλισμένοι που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη μπορούν να αναγνωρίσουν περισσότερο χρόνο ασφάλισης έως και 6 μήνες προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από 5 πλασματικά έτη ασφάλισης.

Εναλλακτικά, μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους χωρίς να γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων ικανότητας προς εργασία, και για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη. Ο επιπλέον χρόνος μπορεί να θεμελιώνεται και με βεβαιώσεις πιστοποιημένων επαγγελματιών, δικηγόρων και φοροτεχνικών. Επομένως μπορεί να υπάρχει συνδυασμός του ασφαλιστικού ιστορικού που βρίσκεται στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (για τον ασφαλιστικό χρόνο που είναι καταγεγραμμένος εκεί) και της βεβαίωσης του πιστοποιημένου επαγγελματία για τον υπόλοιπο χρόνο.

www.dikaiologitika.gr

Κρατήσεις άνευ αντικρίσματος στο εφάπαξ πληρώνουν 700.000 παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι σε Tαμεία Πρόνοιας του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Το εφάπαξ έχει εισέλθει σε μη αναστρέψιμη πτωτική πορεία μετά τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού που έφερε ο νόμος Κατρούγκαλου τον Μάιο του 2016.

 

Για τους παλαιότερους ασφαλισμένους το εφάπαξ μετά το νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) βαίνει μειούμενο κάθε χρόνο, καθώς από το 2014 ισχύει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού και οι ασφαλισμένοι παίρνουν πίσω σχεδόν άτοκες τις εισφορές τους. Η όποια ανταποδοτικότητα, που ενισχύει και το τελικό ποσό, είναι στο τμήμα του εφάπαξ που δικαιούνται ως το 2013.

Οι απώλειες για το εφάπαξ του Δημοσίου, σύμφωνα με τον ενδεικτικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει ο «Ελεύθερος Τύπος», είναι σχεδόν 10.000 ευρώ μέσα στη 10ετία 2013-2022.

Το 2013, με έναν μέσο μισθό συνταξιοδότησης και με 37 έτη, το εφάπαξ στο Δημόσιο έβγαινε 35.520 ευρώ, το 2022 είναι περίπου στα 27.372 και το 2029 θα είναι λίγο πάνω από τις 21.000 ευρώ.

Από το 2013 ως το 2029 θα έχει συντελεστεί μια βαθμιαία μείωση του εφάπαξ σχεδόν κατά 15.000 ευρώ.

Νέοι ασφαλισμένοι

Για τους νεότερους εργαζομένους η κράτηση 4% για εφάπαξ (σε ορισμένα επαγγέλματα) τείνει να εξελιχθεί σε σκιώδη μείωση μισθού, καθώς υπάρχουν φορείς πρόνοιας που συνδέουν τη λήψη του εφάπαξ με την παραμονή στο ίδιο επάγγελμα επί σειρά ετών, πράγμα που φαντάζει απίθανο για έναν νέο ή νέα που ξεκινά να εργάζεται ως εποχικός υπάλληλος σε κάποιο εμπορικό κατάστημα ή σε τουριστική επιχείρηση. Οι δύο αυτοί κλάδοι έχουν και κράτηση 4% του μισθού για εφάπαξ που ελάχιστοι από τους χιλιάδες νέους που απασχολούνται σε αυτούς θα κατορθώσουν να πάρουν μένοντας στην ίδια δουλειά ως τη συνταξιοδότησή τους.

Οι ασφαλισμένοι σε Ταμεία Πρόνοιας υπολογίζονται σήμερα σε περίπου 700.000, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι στα Ταμεία Πρόνοιας του Δημοσίου, ΔΕΚΟ και τραπεζών, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι οι νέοι ασφαλισμένοι που καλούνται να καταβάλουν εισφορές για εφάπαξ που με μαθηματική ακρίβεια δεν θα το πάρουν.

Η μεγάλη παγίδα για τους νέους είναι ότι σε μερικά επαγγέλματα όπως του πωλητή ή του ξενοδοχοϋπαλλήλου η ασφάλισή τους σε Ταμεία Πρόνοιας είναι υποχρεωτική και συνδυάζεται με το επάγγελμά τους, αλλά σε περίπτωση αλλαγής επαγγέλματος που δεν έχει κλάδο πρόνοιας, οι εισφορές που κατέβαλαν ουσιαστικά πάνε χαμένες, εκτός αν θελήσουν να συνεχίσουν να τις πληρώνουν παρ’ ότι έχουν αλλάξει δουλειά. Αυτή η επιλογή προϋποθέτει ότι θα πρέπει να φτάσουν τουλάχιστον μια 20ετία-25ετία εισφορών για να βγει κάποιο ικανοποιητικό βοήθημα.

Αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι ένας νέος εργαζόμενος που άρχισε να πληρώνει εισφορές για εφάπαξ, δύσκολα θα τις συνεχίσει αν αλλάξει δουλειά και στην πράξη οι κρατήσεις γίνονται χωρίς αντίκρισμα σε κάποια μελλοντική παροχή.

Οι εισφορές μπορούν είτε να επιστραφούν, αλλά όπως προβλέπει ο νόμος όχι πριν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης ο ασφαλισμένος, είτε να συνεχίσουν να τις πληρώνουν οι ασφαλισμένοι, αν το θέλουν ακόμη και αν αλλάξουν επάγγελμα που δεν έχει κλάδο πρόνοιας!

Στην επιστροφή εισφορών υπάρχουν δύο επιμέρους επιλογές για τους περιστασιακά ασφαλισμένους σε κλάδους πρόνοιας: α) να πάρουν πίσω τις κρατήσεις που πλήρωσαν, δηλαδή το 4% του μισθού επί τους μήνες κρατήσεων, και β) να ζητήσουν να τους βγει ένα αναλογικό εφάπαξ για όσο διάστημα κατέβαλαν εισφορές (ακόμη και για 1 έτος). Και οι δύο επιλογές όμως θα ασκηθούν όταν κάνουν αίτηση για σύνταξη! Τότε θα διαλέξουν αν πάρουν πίσω τα χρήματά τους για 2 ή 3 χρόνια που πλήρωσαν σε κλάδο εφάπαξ και που δεν συνέχισαν μετά γιατί άλλαξαν δουλειά, ή αν θα ζητήσουν να βγει ένα εφάπαξ για 3 έτη, που θα είναι οριακά πάνω από τις εισφορές.

Πεταμένα… λεφτά

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του κλάδου πρόνοιας των εμποροϋπαλλήλων. Σήμερα φαντάζει απίθανο ένας νέος ή μια νέα που πιάνει δουλειά ως πωλητής ή πωλήτρια σε κατάστημα ρούχων να μείνει στον ίδιο κλάδο για μακρό χρονικό διάστημα. Παρά ταύτα, από τον πρώτο κιόλας μισθό τους κρατείται το 4% υπέρ του κλάδου πρόνοιας εμποροϋπαλλήλων, πληρώνοντας ουσιαστικά για μια παροχή που δεν πρόκειται να πάρουν.

Αλλη περίπτωση αυτή του κλάδου πρόνοιας των ξενοδοχοϋπαλλήλων, που για τους περιστασιακά εργαζομένους για μερικά καλοκαίρια είναι «αχρείαστο», καθώς με τη λήξη της τουριστικής σεζόν σταματούν και οι δουλειές τους, οπότε και εδώ οι κρατήσεις για το εφάπαξ που πληρώνουν για μερικούς μήνες το χρόνο είναι άνευ αντικρίσματος. Αντίθετα, για περίπου 70.000 ξενοδοχοϋπαλλήλους που ζουν από τον τουρισμό και έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης κάθε χρόνο, οι κρατήσεις τους για το εφάπαξ δεν πάνε χαμένες, αν και με το νόμο Κατρούγκαλου θα πάρουν λιγότερα από όσα πλήρωσαν όταν βγουν στη σύνταξη.

Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες

Στο Δημόσιο, όπως και σε ΔΕΚΟ ή τράπεζες, οι κρατήσεις για το εφάπαξ συνδυάζονται με την επαγγελματική σταθερότητα, οπότε κάθε εργαζόμενος δικαίως προσδοκά σε ανταπόδοση των εισφορών του μετά από πολλά χρόνια.

Η παγίδα, όμως, για τους παλαιότερους ασφαλισμένους είναι ότι από το 2014 και μετά οι εισφορές για το εφάπαξ έπαψαν αν είναι ανταποδοτικές και μετατράπηκαν με το νόμο 4387/2016 σε μια άτοκη επιστροφή εισφορών!

Η αλλαγή αυτή οδηγεί χρόνο με το χρόνο σε μείωση του εφάπαξ με τα ίδια έτη ασφάλισης και η μείωση εξαρτάται από το χρόνο συνταξιοδότησης.

Με το νέο καθεστώς για τα έτη καταβολής εισφορών ως το 2013 το εφάπαξ υπολογίζεται με βάση το 60% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών της 5ετίας 2009-2013, επί τα έτη ασφάλισης ως το 2013. Ενώ για το διάστημα καταβολής εισφορών από 1ης/1/2014 το εφάπαξ υπολογίζεται ως άτοκη επιστροφή εισφορών με παραμέτρους επάρκειας αποθεματικών, εσόδων στα Ταμεία Πρόνοιας κ.ά.

Για παράδειγμα:

* Υπάλληλος που συνταξιοδοτήθηκε από το Δημόσιο το 2014 με 35 έτη και μισθό υπολογισμού του εφάπαξ 1.500 ευρώ, πήρε εφάπαξ 31.500 ευρώ, ενώ ένας υπάλληλος που αποχώρησε το 2020 με 35ετία πήρε εφάπαξ 30.400 ευρώ.

* Υπάλληλος που συνταξιοδοτήθηκε το 2016 από το Δημόσιο με 38 χρόνια και μισθό υπολογισμού του εφάπαξ 1.800 ευρώ, πήρε εφάπαξ 40.608 ευρώ, εκ των οποίων 38.880 ευρώ για τα 36 έτη ασφάλισης ως το 2014 (το καλό τμήμα του εφάπαξ) και 1.728 ευρώ ως άτοκη επιστροφή εισφορών για τα έτη 2015 και 2016 (νέο σύστημα). Ενας άλλος υπάλληλος που θα έχει τα 38 έτη το 2024, και ο μέσος μισθός στην πενταετία 2009-2013 ήταν 1.700 ευρώ, για να γίνει 1.800 ευρώ ως το 2024, θα πάρει εφάπαξ 37.044 ευρώ, εκ των οποίων 27.540 ευρώ ως το 2013 και 9.504 ευρώ από το 2014 ως το 2024.

Λύσεις

Η νομοθεσία για το εφάπαξ θα πρέπει να αλλάξει και η ασφάλιση να είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, για να υπάρχει κίνητρο να πληρώνουν οι εργαζόμενοι ένα 4% από το μισθό τους για εφάπαξ, ή και πάνω από 4% για ορισμένους κλάδους του Δημοσίου, θα πρέπει να γίνει με τη συνταγή του «ατομικού κουμπαρά» και με κεφαλαιοποιητικό σύστημα, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να ξέρει ότι δίνει το 4% των αποδοχών του για μια συνταξιοδοτική αποταμίευση που θα του προσφέρει μια απόδοση όταν θελήσει να πάρει το εφάπαξ.

Το σύστημα από το 2014 και μετά (βάσει του νόμου 4387) είναι με νοητή κεφαλαιοποίηση και όλα τα αποθεματικά των Ταμείων Πρόνοιας μαζεύονται σε έναν κοινό «κουμπαρά» του ΕΤΕΑΕΠ, που σήμερα φτάνει περίπου στα 4 δισ. ευρώ. Από αυτόν τον «κουμπαρά» περιμένουν να πάρουν εφάπαξ οι σημερινοί εργαζόμενοι που έχουν ήδη μια 25ετία 30ετία κρατήσεων για εφάπαξ, ενώ οι νεότεροι καλούνται να πληρώνουν για την ίδια παροχή (σε ορισμένα επαγγέλματα) που δεν θα τη λάβουν ποτέ.

Ενδεικτικά ποσά εφάπαξ Δημοσίου για μέσο μισθό «εξόδου» 1.600 ευρώ και συνταξιοδότηση από 2013 ως 2029
Ετη ως το 2013Ετη από 1ης/1/2014Ετη σύνολοΕτος συνταξιοδότησηςΠοσό εφάπαξ
37037201335.520
35237201533.379
33437201731.624
31637201929.900
29837202128.207
28937202227.372
271037202326.544
261137202425.724
251237202524.912
241337202624.108
231437202723.311
221537202822.522
211637202921.740

ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑΜΕΣΟ ΕΦΑΠΑΞ
ΤΠΔΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ22.979
ΤΠΔΥ – ΤΑΔΚΥ (δήμοι)17.771
ΝΠΔΔ (κρατικοί οργανισμοί)14.715
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ18.380
ΤΠΔΥ – ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ46.073
ΤΠΔΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ24.337
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ28.983
ΙΚΑ25.963

ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣΜΕΣΟ ΕΦΑΠΑΞ
ΟΤΕ34.476
ΟΣΕ59.338
ΕΡΤ36.944
ΔΕΗ44.033
ΤΕΑΥΕΚ3.336
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ2.339
ΜΕΤΑΛΛΟΥ3.898
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ11.755
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ60.164
ΟΛΠ48.411
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ2.720
ΤΑΞΥ7.920
ΤΑΣ17.694
ΤΣΜΕΔΕ10.954

 

eleftherostypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου