Breaking

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022

Νά πώς εμβολιάζουν τούς ανεμβολίαστους…

Share

Νά πώς εμβολιάζουν τούς ανεμβολίαστους…

Μπορεί νά αφυπνιστείς είς τά πάντα, εάν εξαιρείται η αφύπνιση εναντίον τού ΜαγοΗλεκτρονισμού, ματαιοαφυπνίσθηκες, πρέπει νά δηλώσεις καλύτερα νεκρός παρά νεκρανθρωπάψυχος υπερμικροδιασωληνωμένος μέ σατανικά ηλεκτρονικά ρεύματα καί ηλεκτρονικές μικροηλιακές τεχνητές καταιγίδες-[δέν σού αναφέρουν τυχαίως ανεξήγητους όρους τού ήλιου καί τού περιδιαστήματος…, τό πρόσεξες;], συνεχόμενα καί επαγωγικά-ασυνεχόμενα. Πρόσεχε μήγαρις καί σέ φάγει η μαρμάγγα τής Ματαιοαφύπνισης καί σέ πειάσει ό Ηλεκτρονισμός όπως πειάνεται τό έξυπνον πτηνόν από τήν ρίνη-μύτη…. Ό Καιρός μαζύν σού Ό Θεός προμαζύν σού. γυρεύω αυτούς όπου είναι δεκτικοί είς τόν Αματαιοαφυπνισμόν….

Υπάρχει έναν ενδιαφέρον βίντεο στό τέλος. Συνδοιάστε συνομωσία, σύγχυση, τεκμηρίωση μέ αυτά όπου γράφω, εντοπίστε τά επίμαχα σημεία…

1.Εμβολιάζουν έναν οργανισμός καί αυτός δέχεται γραφένιον τό οποίον καταλήγει σέ θρομβώσεις καί άλλες παρατηρήσιμες συμπτώσεις που διαβάζουμε καί ακούμε καθημερινώς. Άσε ότι μέσω προπαρασκευασμένων τροφών καί ποτών, ο,τιδήποτε σού πλασάρουν. Από δεκαετίες θεωρώ ιδιοτρόπως καί “δυστρόπως” τροφή ό,τι συλλέγεται πρωτόγονως από τό περιβάλλον χωρίς μεσολάβηση εργοστασίου-εργαστηρίου, από οψάρια έως ζώα, πτηνά, βότανα, καρπούς άγριους αψέκαστους ένυδρους καί άνυδρους-[αλλη χάρη καί τά ωφέλη άνυδρου καί ένυδρου]…

 

[Quantum Machines: queue cue particles machines = Queue Me = ουραγοποίησε μέ ουροποίησε μέ παίξε μέ μπάλα μέ στέκκα μπιλιάρδου = βοληστηρίου = σφαιροβολίου-σφαιριδιοβολίου]

2. Τό γραφένιον αυτόν επηρεάζει τίς άλλες μορφές άνθρακα τού οργανισμού, τίς μορφές άνθρακα τής ζωής νά μετατρέπονται σέ γραφένιον καί πιθανώς σέ άλλες μορφές που εμείς δέν γνωρίζουμε, οί σατανιστές γνωρίζουν καί ενδεχομένως σέ νεομορφές νεοάνθρακων που ούτε οί σατανιστές γνωρίζουν καί παρατηρούν πρώτη φορά καί αναλόγως μέ μυστικότητα πράττουν ή θά πράξουν…

3. Η ίδια διαδικασία τών 1. καί 2. γίνεται μέσω 5G, τό είχαμε προειδοποιήσει πολλάκις, θυμάστε;

 

4. Ό συνδοιασμός εμβολίου καί 5G είναι γεγονός καί μπορεί μάλλον νά είναι πιό αποτελεσματικός, χωρίς νά σημαίνει ότι ό μή συνδοιασμός δέν κάνει τήν ίδια ζημιά, μετάλλαξη, μεταβολή ζομπυσμού καί αρρωστισμού.

5. Οί ιατροί μάς λένε μήν συνδοιάζετε στήν διατροφή σάς ασυμβίβαστες ουσίες, κάποιες ασπούμε εξουδετερώνουν από κοινού άλλες ουσίες, κάποιοι συνδοιασμοί εξουδετερώνουν τήν μία από τίς δύο ουσίες, άλλες ασπούμε κάνουν ώστε νά κατακρατούμε περισσότερον σίδηρον ή νά αποβάλλεται ό σίδηρος. Έ λοιπόν, αυτός ό συνδοιασμός δύναται νά συμβεί μέ 5G, μέ συχνότητες όμοιες μέ εκείνες όπου διαθέτει καί παραχωρεί έναν βρώσιμον ή πόσιμον προϊόν, όπως νά αναπτύξετε ζακχαρώδη διαβήτη μέχρι δηλητηρίαση, μέθη, νάρκωση, έστω καί εάν δέν τό έχουν επιδείξει ακόμη ή δέν διαθέτουν ακόμη τέτοιες σύνθετες συχνότητες μονοσυνεπηρεασμού καί αντιστρόφως θεραπείες όποτε τό θελήσουν έξ’ αποστάσεων διά νά σάς ενθουσιάσουν νά βάλετε μικροψηγμοκύκλωμα διαχείρισης τής υγείας σάς καί έκ τού οποίου θά κάνει “θαύματα” ό από μηχανής ψευδοθεός Αντίχριστος, ήτοι όταν σάς αγγίζει θά αποστέλλεται η θεραπεία καί θά σάς λέγει εγώ σάς ίασα. Η αφέλεια, η άγνοια, η βλακεία καί η απιστία ότι αυτά είναι δυνατά θά υπάρχει πάντοτε ακόμη καί σέ διακεκριμμένους ειδικούς επιστήμονες, πόσον μάλλον σέ ανεξιδείκευτους, κουρασμένους, κορεσμένους, υπνονοοχειραγωγημένους.

6. Εξ’ αφορμής ότι μολύνονται οί ανεμβολίαστοι μπορεί νά πείσουν ανεμβολίαστουν νά εμβολιαστούν μέ κάποια δήθεν λίαν μελλοντικά αθώα εμβόλια καί συνάμα ό Π.Ο.Υ. ή ένας άλλος οργανισμός τής παγκόσμιας σατανοσιωνιστικής χούντας νά έχει “δικαιολογία” διά συνολικόν παγκόσμιον εμβολιασμόν καί χαραγματισμόν μέ τούς διαδικτυακούς υπερυπολογιστές κβαντικής ταχύτητος, κάτι όπου αναπτύσσεται τώρα καί θά παρουσιαστεί ώς μία αθώα καί μέ πολλά “αγαθά” προσόντα μηχανή-μηχανική!

7. Θά σάς εξηγήσω από τώρα σ’ εσάς όπου είς τό μέλλον ώς μή γένοιτο θά δεχθείτε μέσα σάς τό κβαντικό σύνστημα διαδικτύου-μικροψηγματοηλεκτρονικοκυκλώματος μέ οιονδήποτε τρόπον χαράγματος-σφραγίσματος. Υπάρχει έναν τραγούδι τού Lou Reed τό Heroin που σέ κάνει νά νοιώσεις αισθησιακώς πώς νοιώθει ό ηρωινομανής όταν εξαπολάει διά τής σήρυγγας-σύνρηγγάς τήν μαγική λευκή σκόνη μέσα τού, υπάρχει καί μία εικόνα παλαιά καί αυτή όπου δείχνει τά απορημένα συγκλονισμένα μάτια εντός ανθρώπου ώς δέχεται τήν ροήν τού ηλεκτρονικού δικτύου ώς ηλεκτρικόν δίκτυον μέσα τού όταν σαρώνεται μέ τό 666 επί μετώπου πρός έκπληξιν τού καί ομοιάζει μέ κάποιον όπου τόν έχουν σοδομίσει πρώτην φοράν καί πρός έκπληξιν τού ή μία γυναίκα η οποία παλλαβώνει τήν ώραν τού έρωτα μέ ένταση είς τήν πρώτην τής ερωτική πράξη ή είς τήν πρώτη τής ερωτική πράξη μέ έναν ικανόν καί συναμα αγαπητόν εραστήν πρός αυτήν, Συνδοιάστε τά είς τό μυαλόν σάς καί νοιώστε τήν ζομπυκή συγκλόνιση όταν τό κβαντικό διαδικτυακόν σύνστημα θά σάς υφαρπάξει τήν βούληση καί τήν θέληση. Καί τότε θά νοιώσετε quantum heroin is my life πλήρως παραδωμένος είς τά Αντίχριστα κβαντικά χέρια…. καί ψυχοβόρες ορέξεις…. Καί η διάθεση σάς θά είναι εκείνη όπου τό κβαντικόν διαδίκτυον θά σάς αναρτάει σέ όλον τό εγκεφαλικόν, νευρικόν, νεφρικόν, καρδιακόν, αιματικόν σύνστημα, τέτοιον ναρκοδιεγερτικόν δέν ξανά έγινε, είς τά άλλα διατηρείται τήν θέληση σάς ανεξέρτητη έστω καί έν ώρα επήρρειας ίσως δέν έχετε τόν έλεγχον τής αυτοργανικής σάς κατάστασης ώσπου νά καταλαγιάσει η επήρρεια καί έν τέλει νά κοπάσει. Δέν θά είσαι μόνον τρισδιάστατη τεχνητή-διαβλακωμένη νοημοσύνη αλλά καί τρισδιάστατη σωματική καί ψυχολογική συναισθηματική καί αισθησιακή μικροπλατφόρμα-μικράβαξ-μικροπεδίον εναλλαγών ηλεκτρονικών ρευμάτων καί συνδοιασμών, καινούργιες ορμόνες-ορμές καί συνδοιασμοί αυτών θά προκύψουν, φέροντας όλα τά “θαύματα” τής Παν.δώρας είς τήν επιφάνεια τής συμπεριφοράς…

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί δαίμων καί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά… Θεία Κοινωνία, Αγιασμός, Ευλογημένον Έλαιον, Αντίδωρον, Προσευχές διαρκείς καί οπωσδήποτε από μέσα μάς διαρκώς η Κυριακή Προσευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ Θεού ελέησον, συγχώρησον, προστάτευσον, σώσον μέ τόν παναμαρτωλόν, αυτά τά Αήττητα Αντιόπλα, μπορεί νά σέ σκοτώσουν επειδή κάνεις αυτά καί τά κβαντικά μάγια-[όλα τά μάγια είναι κβαντικά] νά μήν έχουν επήρρεια επάνω σού, αλλά θά Μαρτυρήσεις Άγιος αντί νά μαρτυρήσεις μάρτυς αρνηθείς Τόν Θεόν καί τήν ψυχήν σού υπό τά δεσμά τού ενωμένου μέ τό προσωπικόν σού σύνστημα-οργανισμόν κβαντικού διαδικτύου πολυσυναλλαγών. Τί εννοώ πολυσυναλλαγών; Από χρήμα, αγορά, πώληση, μεταφορά χρήματος κυβερνητική καί ιδιωτική αίτηση, επιστολή, συγγραφή, εικονοποίση μέχρι έλεγχον θέλησης σέ όλα τά φάσματα καί υποφάσματα τών. Η ταχύτητα τού κβαντικού διαδικτύου θά είναι μεγαλύτερη από τήν ταχύτητα ανάρτησης καί ανάπτυξης τής θέλησης σού, ούτως ώστε πρίν αναπτύξεις μέ σήμα πρός τόν οργανισμόν σού τήν προσεχή θέληση σού η κβαντική ηλεκτρονική σταλμένη θέληση θά είναι η θέληση σού, θά επιβάλλεται είς τήν θέληση σού, θά ανακτά κάθε φορά τήν χωροβασιλική πηγή τής θέλησης σού, θά αντικαταστεί τήν θέληση σού, θά εξουδετερώνει τήν θέληση σού, θά προλαμβαίνει διαρκώς τήν θέληση σού καί θά αλλάζει τό θέλημα τής θέλησης σού μέ τό θέλημα τού κβαντικού διαδικτυακού υπερτάχυου συνστήματος. Είναι ώς νά ανταγωνίζεσαι κάθε υποδευτερόλεπτον σέ ταχύτητα δρόμου 100 μέτρα ή 100 εξακισεκατομμυριοστών χρόνου μέ τό φώς, πότε θά έρθεις πρώτος; Πρίν τερματίσεις η ταχυτητα αυτή θά πηγαινοέρχεται πεντακισεκατομμύρια φορές μέ πεντακισεκατομμύρια νέα μηνύματα, ώστε τό ιδικόν σού νά υπερπολυκαταστρέφεται, υπερπολυμετουσιώνεται καί υπερπολυδιαφθείρεται έν τή πορεία. Όσα αναβολικά καί νά πάρεις δέν αρκούν πρέπει νά χάσεις μάζα καί νά έχεις αυτήν τού φωτός καί τής κβάντας ή η εισαγώμενη υπερταχυκβάντα μέσα σού θά σέ καθορίζει, είσαι ό,τι πίνεις, τρώγεις, σκέπτεσαι, μπορείς νά αποφασίσεις καί δέν θά έχεις καμμία εξουσία σ’ αυτά πλέον, θά είσαι ότι αποφασίσουν οί δαίμονες δι’ εσένα, διότι μέ τήν κβαντική υπεραταχύτητα θά σέ πάρουν είς τό βασίλειον τούς, τό πεδίον τούς, τήν ταχύτητα τούς, τό σπίτι τούς καί όχι όπως τώρα που κατεβαίνουν καί “οσφυοκάμπτουν” είς τό ιδικόν σού…. Εσύ ήσουν η αλεπού μέ τά επίπεδα πινάκια, εκείνοι είναι οί πελαργοί μέ τά σωληνάρια πινάκια που τό ράμφος σού μέσα δέν χωράει, θά σέ παίξουν μπάλα μέ τό γήπεδον, κανόνες καί ταχύτητα τούς…

Πρόσεχε τούς Δαναούς διότι φέροντες Κιβωτούς Πανδώρας εισίν!… Πρόσεχε πόσα ακριβά θά πληρώσεις τά δώρα, μήπως καί δέν εξεχρεώνει ποτέ έναντι Θεού η ψυχή, μήπως καί η ψυχή σού γίνει κτήμα τούς. Κάθε αποπλάνηση από δώρα εξεκινάται, μπορεί κατ’ αρχάς νά είναι έναν αθωοφανές μειδίασμα… ενός απλοφανές γόη ή γόησσας….γκέυσσας όπως τό έκαναν ιαπωνικώς….

Ιασπίς θεραπεύδιδα…

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου