Breaking

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022

Ό Σύνήθης Ύποπτος Καθύποπτος: όταν δέν πρέπει νά Θυμάσαι Τίποτε [ σού χαλάν-χαλάς τά πάντα ] [ασπούμε όλους τους Παρθενώνες τής Γε.οργίας ] .[.].

Share

Ό Σύνήθης Ύποπτος Καθύποπτος: όταν δέν πρέπει νά Θυμάσαι Τίποτε [ σού χαλάν-χαλάς τά πάντα ] [ασπούμε όλους τους Παρθενώνες τής Γε.οργίας ] .[.].

[είς τήν εικόνα εξωφύλλου ό υπ’ αριθμόν φανερός Q από τούς  Queue in Q Quantum Que… Cube] Νά θυμάστε, Γε.ωργία η χώρα κάθ’ οδός τών χασσάρων είς τήν Ταυρίδα-[προσεχώς θά ωμιλήσουμε διά τόν ταυρομάχον περσέα, μάλλον]…. τή χώρα τής Μήδειας…. μή.δειας… = μή δέος…. = δ+έως….. = απόσταση & φώς ήτοι η λέξη όπου καθ’ ορίστηκε νά μετράει τήν απόσταση είναι τό φώς=έως, διατί, διά νά λάβεις τό μήνυμα νά προσέχεις από τό ηλεκτρονικοοοοοοοό….! γή.οργία = γη.οργίων….

Έλεγε ό Συνήθης Καθ’ Ύποπτος από τό 2010 μ.Χ.:

Θά χαλάσουν όλα τά αρχαιοελληνικότυπα κτήρια Ευρώπης, Αμερικής καί βάλε, διά νά μήν τά θυμάται κανείς, όπως χάλασαν όλα τά Ελληνοβυζαντινά, όπως χάλασε ό Μέγας Αλέξανδρος τά Ελληνότυπα τής Περσούπολις καί οί Αχαιοί τής Τροίας από τήν Σαμοθράκη Ελλήνων καί βάλε… η γνώση σού τά λοιπά…

Ότι παρότι, τήν μασσωνικπη διαπαιδαγώγηση έν Ευρώπει καί αλλαχού επηρεάζονται από τό κάλλος τών αρχαίων ελληνικών τυποειδών καί μετατυποειδών αρχιτεκτονικών ρυθμών καί δέν περιπασωνεύονται όσον πρέπει, ότι η νέα δικτατορία μικροψηγμάτων δέν πρέπει νά έχει όμορφα κτήρια, ότι εύκαλλα τά αποκάλεσε Ό Χριστός, ότι ό ραββίνος έγραψε τό βιβλίον η σοφία τών ιουδαίων εναντίον τού κάλλους τής Ελλάς…

Ότι τά κτήρια είς τό μέλλον πρέπει νά είναι μουντά, κρύα, υάλινα, άσοφα, ανεύμπενευστα, δεσποτικά τυραννικά, άνοστα, διά νά δέχονται ψυχικώς τήν ποδηγέτηση μεταλλαγμένοι καί ψευδοαμετάλλακτοι σκλάβοι…

Ότι μάς προετοιμάζουν μέ ταινείες ότι κατεδαφίζουν πύργους άϊφφελ συμβολίζοντας πάν Παρθενών…

Πόσοι γνώριζαν τίς πλάκες τής Γεωργίας καί τί ήταν διά νά τίς θυμούνται σέ 20 έτη ή όταν πέσει τό διαδίκτυον καί όταν τούς τό λές, νά μήν σέ πιστεύουν καί νά σού λένε: έλα ντέ μέ κάγχανα ότι είσαι βλαμμένος!…

Οί πλάκες χαλάστηκαν ώς αντισυμβολική πράξη ότι όλα θά χαλαστούν, ότι δέν θά υπάρχει Μαρτυρία διά δικαστήριον, ότι κλέβουν τήν εμπιστοσύνη σού, Μαντείον Δελφών είς τήν είσοδον σέ προειδοποιούσε καί διά τό ίδιον: η εξαπάτηση είναι η διπλανή τής εμπιστοσύνης! χαχαχα, τώρα τί κάνουν; Σού λένε: θά σ’ εμβολιάσω από τήν εποχή τών πρωτόκολλων τών σοφών τής σατανοσιών, σού τό λένε μέ τό αντίγραφον Καλλέργη, σού τό λένε μέ τήν φάρμα τών ζώων τού Όργουελ, σού τό λένε μέ τά 5G καθηγητές τού Γέηλ ή αναγραμματισμός Γέλη = γέλας = σέ γελάω, σού τό λένε οί Μπουρλάδες, οί Γεωργιάδηδες, οί μήτσοι τής τάκης καί τόσοι άλλοι, έ καί είς τούς Δελφούς δολοφονήθηκε ό Αίσωπος επειδή αποκάλυψε απάτες τούς!…

[τί δείχνει εδώ κυριολεκτικώς εκτός από τήν κατεδάφιση; σκόνη καί θρίψαλα ασπούμε…]

Τώρα διά νά γίνεις περισσότερον αφελείς χάλασαν τίς πλάκες τής Γεω.οργίας διά νά σέ κάνουν περισσότερον αφελή καί εξαπατημένον ότι λύθηκαν τά προβλήματα, ενώ αντιθέτως είναι σ’ εξέλιξην διαρκήν!…

Μήν αιφνιδιαστείς εάν σού φέρουν εμβόλιον-[μαζύν με 6συχνοτητοκωμικοG] όπου όντως νά λύει όλες τίς ασθένειες, σού τό λέγουν οί προφυτείες ότι ό Αντιχριστούλλης θά είναι είς τά πρώτα 3.5 έτη πολύ μά πολύ καλούλλης καί θά τά βάλει μέ τούς κακούς όπου εργάζονται διά τόν πατέρα τού τόν “αδικημένον” διάβολον! Σού τό λένε οί κάρτες ιλλουμινάντι μέ τήν κάρτα τών χαρούμενων που βλέπουν τόν ουρανόν μεσσία καί γελάνε!…

Υπάρχει μία αρχή: δέν εμπιστεύεσαι ποτέ εχθρόν ή από τήν χώρα τού εχθρού ή από τήν φάρρα ή τήν οργάνωση τού εχθρού ή κάποιον όπου υποτίθεται ξέφυγε από τήν δύναμη καί τήν φονική ισχύν τού εχθρού καί είσαι μέσα, καί νά σφάλλεις τίποτε δέν θά πάθεις, αλλά εάν δέν σφάλλεις θά σωθείς, ενώ μέ τήν εμπιστοσύνη είναι ό συντομότερος δρόμος νά εξαπατηθείς, σκλαβωθείς, εξοντωθείς, εξολοθρευθείς καί νά εξεύρεις ότι η μεγαλύτερη επιστήμη από αρχής κόσμου είναι η Τέχνη τού Δόλού!…

Έπεσαν κάτι λίθοι, λύθηκε κάτι;… ή φούσκωσε η μυθοπλασία καί η εξαπάτηση;…

Έλεγε ό Συνήθης Καθύποπτος Ύποπτος: η λέξη τέκτων είναι τής ίδιας ρίζας μέ τήν λέξη τεκτωνώ ή κτωνώ όπως αυτο.κτωνώ, ότι διά νά κτίσεις πρέπει νά χαλάσεις τό προηγούμενον περιβάλλον οίον καί εάν είναι τούτον
καί τώρα λέγει:

χαλάνε τίς πέτρες ενώ προχωράνε τά ηλεκτρονικά δεσμά… αλλά επειδή χαλάστηκαν οί πέτρες είς τούς αφελείς φαίνεται ότι χαλάστηκαν τά μάγια τού δεσποτισμού καί δή τού τυραννικού Πανηλεκτρονικού δεσποτισμού
καί έλεγε:

τό ηλεκτρονικόν είναι φώς καί άμα τό εφαρμόσεις σέ διακυβέρνηση αυτός όπου διακυβερνάει μέ αυτόν δέν μπορεί κανένας νά τού εξεφύγει…

έπεσαν λίθοι, έπεσε δι’ αυτούς η λίθινη = μηχανική εποχή, ήρθε η ηλ εκ τρον ική….

Δόλου = Δούλο αναγραμματισμός…. δ+ούλος = Δ ούλος καί τό ηλεκτρονικόν είναι ώρος, θεός Ώρος, από όρος σέ όρος ταχύτατα καί ωρών τά πάντα, ήτοι φώς, αλλά τί φώς; φώς σκλαβιάς….

Η ταχύτητα σκοτώνει…

έτσι γράφουν είς τούς δρόμους…. χαχαχα

δέν σκοτώνει η ταχύτητα αλλά η ανακοπή διέλευσης, η απώλεια ισορροπίας, η σύγκρουση καί όσον περισσότερη η ταχύτητα σέ τέτοιες περιπτώσεις, τόσον περισσότερον σκοτ.ώνει…. scot.ish system masonic χαχαχα… 33 βαθμών σύν ό μυστικός είς τό υπόγειον τού ναού τού Σολομώντα… 34+43=77 = όσες οί φορές δικαιούσαι νά εξομολογηθείς, διά τά συνειδητά καί ασυνείδητα μασσωνικά παραπτώματα καί αδικοπραξήματα καί αδικοπραξικοπήματα….

λοιπόν, τό φώς είναι ταχύτητα, είναι υπερταχύτητα, αλλά δέν σκοτώνει αυτόν, σκοτώνει ό χειρισμός, ό διαχειριστής, μέ αυτόν τό όπλον ουδέτερον αγαθόν, τό οποίον μετατρέπει σέ κακόν…

η ταχύτητα σκοτώνει…. αλλά όχι περισσότερον από τήν:

Καθυστερημένη Ταχύτητα….:

Γρηγορείτε Χριστιανοί…. δέν γνωρίζει πότε έρχεται ό Χάρος καί Ό Κύριος νά σάς αρπάξει….

πόσον τρέχεις; 5, 10 100, 1000; δέν έχει σημασία, σημασία έχει γιά πού τρέχεις καί πόσον διάνυσες!….

[μέ φόντο τόν ναόν άξα τού i pet goat iii & απολύμανση τείχους όπως καί είς τούς χριστιανικούς ναούς]

[εάν διερωτούμαστε ποίοι πλήρωσαν διά νά χαλαστεί ό Ναός τού Σολομώντα καί από ποίον νά επανακτισθείς, θά ήταν ερώτημα Ανιστόριτον;;;;;…. ] ] ] ] τού.δέ υπο,τίθεται ότι εσύ, δέν ημπορείς νά ιδείς ότι ό Ουροβόρος μέ τό χάλασμα τών G.e[lectronic]orgia-orgies Stones[and pe,oples/όπλες stoned χαχαχα, νά συν.αισθανείς και συν.αυτο.εννοηθείς και συν.ειδητο.ποιήσεις ότι δάγκωσε τήν ουράν τού έν εποχεί Μπάϊτεν = Δακκανιάρη = αυτού όπου δαγκώνει-δηκνύει-δηκνύων; Υπό.τί.θεταί…. αί….. γλώ.τταί λανθάνουσαι αί λεγούσαι αί ταίς αληθείαις… αίς….

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί δαίμων καί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!….

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου