Breaking


Κυριακή 10 Ιουλίου 2022

Απάντηση είς τόν υπερηλίθιον εγωϊσταρχον Μάρκ Τουέην… χαχαχα… Δέν φαντάζεσαι μέχρι τέλους…

Share

Απάντηση είς τόν υπερηλίθιον εγωϊσταρχον Μάρκ Τουέην-[όποιος καί εάν είναι αυτός που μπορεί νά είναι άλλος, όπως θά δείτε στό τέλος]… χαχαχα… Δέν φαντάζεσαι μέχρι τέλους… 

Ό Μάρκ Τουέην, ό Μάρξ καί Νίτσε καί συγγραφέας Χίτλερ καί μερικώς Φρόϋδ καί μερικώς Τσιώρτζιηλ τής Αμερικής είπε πολύ χαζά καί έξυπνα:

“η πρώτη θρησκεία στόν κόσμο επινοήθηκε τήν ημέρα που ό πρώτος απατεώνας συνάντησε τόν πρώτο ηλίθιο”….
Όμως έπεσε σέ δύσκολα χέρια καί θά γίνει κομμάτια…

Αμέσως μέ τήν ρήση τού αυτή μάς λέγει: “εγώ ό Μάρκ Τουέην καί οί ακόλουθοι μού είμαστε δίκαιοι καί έξυπνοι” Είναι; Ποίος έκρινε ότι είναι, συνήθως οί άθεοι δέν κάνουν αυτοκριτική, γελάνε ωσάν ασκήσιμοι χαζοηλίθιοι, μέ σαρκασμόν κακίας πρός τούς θρήσκους καί τούς ηλίθιους που εξαπατούν, ή μήπως δέν υπήρξε ποτέ απατεώνας καί ηλίθιος άθεος συμπεριλαμβανομένου καί τού βίου τού ακόλαστου Μάρκ Τουέην, εδώ γελάω εγώ, χαχαχαχα!….

Όταν κάποιος σού λέγει ότι είναι πιό έξυπνος καί πιό δίκαιος αυτομάτως σού λέγει ότι εσύ είσαι ό ηλίθιος καί ό άδικος καί πρέπει νά τόν ακούεις γιά νά γίνεις έξυπνος καί δίκαιος, καί αυτόν ώς γνωστόν από καθημερινά βιώματα είναι η μέθοδος τού απατεώνα, ειδικώς όταν δέν συνοδεύεται μέ Ηθική αλλά μέ ανηθικότητα, αυθαιρεσία, εντυπωσιακά λόγια δίχως νόημα κριτικής [απο]δείξεως καί όταν δέν γνωρίζεις τήν ηθική τού, διότι απ-λούστατα δέν έχει ηθική καί πρέπει νά ακούς από τά μοναδικά σέ όλον τό Άλειπτον Παμπάν Άπειρον άδολα σοφά λόγια τού, εδώ γελάω εγώ, χαχαχαχαχα!….

Η πρώτη θρησκεία διερωτήθηκε ποίος έφτειαξε τόν κόσμον καί τόν άνθρωπον! Ήταν η πρώτη ημέρα τής Συνείδησης, εδώ γελάω εγώ, χαχαχαχαχαχα!…….

Ό πρώτος απατεώνας αμφισβήτησε τήν πρώτη θρησκεία, τήν θρησκεία, Τόν Θεόν, καί αποκάλεσε τόν αγαθόν καί πιστόν άνθρωπον, ηλίθιον ή απατεώνα, ηλίθιον καί απατεώνα, πότε ηλίθιον καί πότε απατεώνα. Εδώ γελάω εγώ, χαχαχαχα…..

Ό ηλίθιος νάρκισσος εγωϊσταρχος που θέλει νά αποδείξει ότι είναι η εξυπνότερη ύπ[αρξη που υπήρξε-[αλλά δέν θά υπάρχει γιά πάντα, εδώ γελάω εγώ, πώς είσαι η εξυπνότερη ύπαρξη αλλά αποθαίνεις; εδώ γελάω εγώ, χαχαχαχα… φέρτε μού όλους τούς άθεους νά τούς κάνω σκόνη τά ειδωλικά τούς λόγια, χαχαχα] ποτέ, έναν πράγμα πρέπει νά αποδείξει, ότι δέν υπάρχει-ΖΗ Θεός διότι άμα Ζή Θεός δέν μπορεί νά είναι μεγαλύτερος από Τόν Θεόν, τόση βαρεμάρα εγωψυχασθένειας φέρει καί έχει, εδώ γελάω εγώ, χαχαχαχα!… Φέρτε μού κι’ άλλους, φέρτε τούς όλους, χαχαχαχα!…

Ό κακόβασος μή όν γνωρίζει-υποτίθεται γνωρίζει χαχαχα, ότι εάν ρίψει Τόν Θεόν, ποίος θά είναι ανώτερος; Μά αυτός όπου έριψε Τόν Θεόν, άρα λοιπόν, κτυπάει κατ’ ευθείαν είς τό ψαχνόν, νά ρίψει-προσβάλει Τόν Θεόν!… Η θρησκεία τού είναι νά [απο]δείξει ότι δέν υπάρχει-Ζή Θεός καί εάν τό καταφέρει τότε θά είναι αυτός ό θεός. Εδώ γελάω εγώ, χαχαχαχα, διότι πρίν τό κάνει αυτόν θά πρέπει νά μάς απαντήσει σέ όλα τά ερωτήματα όπου ερωτήθηκαν καί δέν ερωτήθηκαν, σέ όλες τίς απορίες καί νά μάς καθορίσει όλα τά μεγέθη, εί δυνατόν χωρίς νά τά μετρήσει, αλλά δεκτόν καί εάν τά μετρήσει, σύν νά σβύσει καί μετά νά ανάψει όλα τά μυστήρια, εδώ ξανά γελάω εγώ, χαχαχαχαχα!…

Θέλεις νά γίνεις θεός; Έστω θέλεις νά γίνεις ό εξυπνότερος άνθρωπος, χωρίς κανένα όν νά είναι ανώτερον σού; Αμφισβήτησε Τόν Θεόν, δήλωσε ότι δέν υπάρχει-Ζή, “απόδειξε” τό καί είσαι ό θεός ή ό ανώτερος “όν” μή όν….
Μήπως δέν υπήρξε ποτέ άθεος ηλίθιος καί απατεώνας; χαχαχα, αποδείξετε τό, εγώ δέν λέγω ούτε ναί ούτε όχι, είμαι αγνωστικιστής, εσείς δηλώνετε ότι γνωρίζετε, εδώ γελάω εγώ, χαχαχαχαχα!….

Αλλά ό Μάρκ Τοέην ός ομοιάζει έξ’ όψεως καί ολίγον τίς μέ τόν Άϊσταϊν, δήλωσε καί τήν κβαντικότερη-ψευδοφωτοδεμομηχανική ηλιθιομάρα, δέν κρατιέμαι από τά γέλια:

“Ποτέ μήν τά βάζεις μέ ηλίθιο, θά πέσεις στό επίπεδο τού καί θά σέ κατατροπώσει λόγω πείρας”.
Εδώ έγραψε! Είπε τήν μεγαλύτερη κουβέντα, αλλά αυτόν όπου δέν κατάλαβαν οί ηλίθιοι συμπεριλαμβανομένου καί τού ίδιου είναι ότι αναφερόταν είς τόν εαυτόν τού, αχαχαχα αχαχαχα αχαχαχα!….

Δεύτερον, αφού είναι τόσον ηλίθιος ό ηλίθιος πώς νικάει καί κατεβάζει είς τό επίπεδον τού τόν σόφόν;….

Τρίτον, θεωρεί τούς ηλίθιους πανίσχυρους, καί δέν είναι ψεύδος, γνωρίζουμε πολλούς ηλίθιους, άθεους καί μή άθεους, μέ τεράστια εξουσία, περιουσία, δύναμη, ακόμή καί ευφυία, τό λέγει καί Εκκλησιαστής….

Τέταρτον, τότε διατί τά έβαλε μέ ηλίθιον καί οί ακόλουθοι τού καί συνάθεοι τού ακόμη τά βάζουν μέ ηλίθιους; Σημαίνει είναι ηλίθιοι διά νά τά βάζουν μέ ηλίθιους, αχαχαχα αχαχαχαχαχα αχαχαχαχαχαχαχαχα!….

Πέμπτον, πώς γνωρίζεις ότι κάποιος είναι ηλίθιος; Ποίον είναι τό βασικόν χαρακτηριστικόν γνώρισμαν τού; Ότι είναι θρήσκος προφανώς, συνεπώς τό παραδέχεται καί τό δηλώνει ότι άθεος καί ηλίθιος δέν συναντήθηκε ποτέ-[μεταξύ τών όμοιων άθεων ηλίθιων, μεταξύ τών μή ηλίθιων άθεων συναντήθηκε, έ; απαντάτε, εδώ γελάω εγώ] εδώ γελάω εγώ, χαχαχα!….

Έκτον, ποίος είναι ό ορισμός τού ηλίθιου, πρόσεξε διότι είς τήν προσπάθεια μπορεί νά ειπείς ηλιθιομάρα! αχαχαχα!….

Εύδομον, μέ βεβαιότητα σέ όλους τούς χρόνους, ό πονηρός καταφερτζιής καί άρπαξ δέν θεωρείτο ποτέ μά ποτέ ηλίθιος, αλλά έξυπνος, άρα τέ ό μή ηλίθιος δέν είναι δίκαιος! Ώπα!!!!!!!

Εμείς δέν θά προστρέξουμε σέ ορισμούς τής λέξεως ηλίθιος, άν καί χρησιμοποιείται καί διάφορες άλλες έννοιες πλέον καί δέν κρύβω ότι κάνω καί εγώ αυτήν τήν αμαρτία, αλλά διά λόγους εκπαιδευτικούς καί συνεννοητικούς. Θά ανατρέξουμε είς τήν σύνθεση τής λέξεως η οποία δηλώνει τόν ορισμόν ήτοι αυτοδηλώνεται επειδή είναι Ελληνική καί σέ ποίους αναγόρευαν οί Αρχαίοι Έλληνες ώς ηλίθιους…

Η λέξη ηλίθιος είναι σύνθετη από τά ήλ-[Θεός, φώς, λευκόν] + ήθος ήτοι αυτός όπου έχει τό ήθος Τού Έλ = Τού Θεού. Γιά νά ιδούμε όμως συμφωνεί ό αυτορισμός τής λέξεως μέ τόν ορισμόν τών Αρχαίων Ελλήνων καί τήν αρχαία θρησκεία; Εκπλήξεις!…

Ηλίθιους καλούσαν οί Αρχαίοι Έλληνες τούς αγαθούς καθυστερημένους τού χωριού καί έλεγαν ότι είναι ευλογία Τού Θεού, εάν κάποιον χωριόν δέν είχε έστω έναν ηλίθιον δέν τό θεωρούσαν ευλογημένον καί βεβαίως θεωρούσαν ευλογημένη τήν οικογένεια όπου τό γέννησε καί συνάμα αυτή έκοβε αμαρτίες. Είς τούς ηλίθιους συγκαταλέγονταν οί επιληψιματίες ήτοι οί έχοντες επίληψη-επιληψία = επί+λήψης, έλαβεν λέγουμε είς τήν Κύπρον όταν κάποιος παθαίνει κρίση επιληψίας = έλαβεν τί;;;; Έλαβεν θείον πνεύμαν;;;;; Οί Αρχαίοι Έλληνες καλούσαν τήν επιληψία μέ τό όνομα ιερά μέθη!!!! = ιερά έκσταση, τά λόγια είναι περιττααααά τήν ώρα που χωρίζουμε κατά τήν αισθησιακή αιωδόν Μαρινέλλα!…

Κατά συνέπεια, έχει δίκαιον ό Μάρκ Τουέην, δυστυχως, όσοι δέν είναι ηλίθιοι δέν έχουν σχέση μέ Τόν Θεόν, καί ηλιθιότεροι όλων οί Αγίοι, οί Οσίοι καί δή οί ειδικώς αγαθότατοι έκ τών Μαρτύρων!!!!…. Άρα ό Μάρκ αντιλαμβανόταν τόν εαυτόν τού, πού όπως αποδείξαμε δέν έχει σχέση μέ τό δίκαιον, δέν είναι όλοι οί άθεοι κακοί ήτοι μή ηλίθιοι σέ προαίρεση, εισίν απολωλότα πρόβατα καί ό ίδιος είναι πονηρός καί απατεώνας ός προσπάθησε νά ιδρύσει τυπική ή άτυπη ή νά συνδράμει είς τήν θρησκεία τής αθεϊας!

Καί βεβαίως ό Νόμος τής Τετραπιθανότητας δέν νικάται: α) αληθινή θρησκεία β) ψευδής θρησκεία γ) ουδέτερη θρησκεία = αγνωστικισμός καί δ) ανάμεικτη θρησκεία ήτοι ολίγον από όλα τά τρία αυτά, ποίος δύναται αμφισβητήσει τούτον; Εδώ γελάω εγώ, χαχαχαχα!…. Προσέξετε πρίν μού απαντήσετε, διότι μέ απλές λεπτομέρειες θά σάς νικήσω, άρα καλύτερα σιωπάτε! χαχαχαχα!….

Δεύτερη σχετική Τετραπιθανότητα η οποία είναι δύο καί τήν κάνουμε σέ συντομία Εξαπιθανότητα, καί αυτόν επειδή εισίν Κβάντα-Φωτοδεσμομηχανική:

α) καλοί θρήσκοι β) κακοί θρήσκοι όπως τούς μωχαμεντιανούς φανατικούς γ) καλοί άθεοι καί δ) κακοί άθεοι, Μάρκ Τουέην αφού υποτίθεται έριξες Τόν Θεόν καί είσαι θεός πώς δέν είδες τήν Τετραπιθανότητα; Επειδή εγώ τήν είδα διά μέσω Θεού καί δέν είμαι θεός αλλά παναμαρτωλότατος, ενώ εσύ κούπα απάννη-αχρησιμοποίητη-παρθένα από τά αυτιά, χαχαχαχα!…

Η Εξαπιθανότητα επειδή είναι Κβάντα γίνεται Οκταπιθανότητα ήτοι δύο Τετραπιθανότητες αξεδιάλυτες:
α) καλοί θρήσκοι β) κακοί θρήσκοι όπως τούς μωχαμεντιανούς φανατικούς γ) καλοί άθεοι καί δ) κακοί άθεοι ε) καλοί ουδέτεροι ή καί αγνωστικιστές ζ) κακοί ουδέτεροι ή καί αγνωστικιστές η) καλοί ανάμεικτοι καί θ) κακοί ανάμεικτοι, παρότι είς τό ανάμεικτος μπορεί νά περιλαμβάνεται η καλοσύνη, η κακοσύνη καί η ουδετερότητα σέ σχέση μέ τήν καλοσύνη καί τήν κακοσύνη, αλλά καί τήν αθεϊα, θρησκευτικότητα καί αγνωστικιστικότητα.
Όπως βλέπετε εδώ, καταγράφουμε τά περί πίστεως, εντούτοις, μετά βίας όσοι αντιλαμβάνεστε, υπεισέρχονται άλλα ανάμεικτα. Ενώ αναφέρουμε τά ανάμεικτα τών πίστεων ήτοι σέ Θεόν, σέ μή Θεόν σέ αγνωστικισμόν ή αμφιβολία, υπεισέρχονται τά ανάμεικτα σέ κάθε τέτοιον τύπον-πιστόν: α) ανάμεικτος θρήσκος ήτοι μέ καλά, κακά καί ουδέτερα χαρακτηριστικά β) ανάμεικτος άθεος ήτοι μέ καλά, κακά καί ουδέτερα χαρακτηριστικά γ) ανάμεικτος ουδέτερος ή αδιαφορών ή αμφιβάλλων ή αγνωστικιστής-[μπορούμε νά τούς υποδιαιρέσουμε σέ άλλες 4 κατηγορίες] ήτοι μέ καλά, κακά καί ουδέτερα χαρακτηριστικά καί δ) ό ανάμεικτος ανάμεικτος μέ διάφορα χαρακτηριστικά ταυτοχρόνως ή ανά καιρούς ή αναλόγως διάθεσης, συμβάντων, συναισθηματικών φορτισμών ή αποφορτισμών. Μήπως ό Μάρκ Τουέην πήρε είδηση ελάχιστη περί τούτων τών Τετραπιθανοτήτων καί τών Διαδοχικών Συνεχειών, υποσυνόλων καί κύκλων μέ μέρος τών εντός άλλων κύκλων ώς αέναος Άλειπτος Άθραυστος Κρίκος Αλυσίδας καί μέ βεβαιότητα αυτά τά χαρακτηριστικά είναι γνωρίσματα τής Άχραντης Απέραντης Υπερπέραντης Άκτιστης Άλειπτης Άπειρης Πανπανθρησκείας καί όχι τής ηλίθιας μέ τό νόημα τής πονηρής βλακείας αθρησκείας καί αθεϊας τού, εδώ αντί νά γελάσω, προτιμώ νά τόν λυπηθώ ώς ψυχή καί μόνον!…

Αί Τε+τρα.Πιθανότηται εισίν Ά.λειπται καί Ά.ληπταί καί Α.κατα.ληπταί…..

Η αλήθεια είναι ότι ό καθένας μάς είναι ή ήταν ή θά είναι πάντοτε ή ώς επί τώ πλείστον δύο τουλάχιστον είδη ανάμεικτου, όπως παραθέτουμε ανωτέρω καί μόνον όταν γίνει άγιος καί κατά τόν βαθμόν αγιότητας τού είναι καθαρά αγαθός σέ κάθε Μέτρον Τετραπιθανότητος-[θυμήθου ό ηλίθιος Χριστός Τόν οποίον έξ’ όσων φαίνεται ό Μάρκ Τουέην υπονοεί καί αποκαλεί απατεώνα, δίχως νά είμαστε βέβαιοι όμως, διότι ώς ανάμεικτος, μπορεί νά φοβείτο, είπε κατά τό μέτρον όπου μετράτε θά μετρηθείτε, μπορεί καί νά ειπούμε κατά τόν συνδοιασμόν Τετραπιθανοτήτων όπου μετράμε θά μετρηθούμε] καί ό πονηρός αμιγώς κακός σέ διάφορους βαθμούς ανά Τετραπιθανότητα καί η απόλυτη Κόλλαση είναι ό υψηλότερος βαθμός κακού σέ κάθε μία από τίς άπειρες Τετραπιθανότητες ένας πλήρης ελευθεροτέκτων μασσώνος, ό ίδιος ό αρχαίος δράκος ουροβόρος όφις ό οποίος τί κάνει αυτοτρώγει τήν ψυχή τού, αυτός είναι ό υπέρτατος συμβολισμός όπου ό κακός ηλίθιος έλκεται καί λατρεύει καί αυτοεξαπατείται μέ μή προφανείς φαντασιώσεις ενώ δέν βλέπει τήν αλήθεια έμπροσθεν τών ομματών τού, διότι ώς εγωϊσταρχος όπως ό Μάρκ Τουέην δέν θέλει νά υιοθετήσει τήν αλήθινη εξήγηση ακριβώς επειδή τήν υιοθετούν απλοί άνθρωποι καί ηλίθιοι καί δέν καταδέχεται νά είναι μέ αυτούς καί έτσι από εγωϊσμόν άγει πρός τόν διάβολον καί Ό Χριστός είπε ότι τά παιδιά τά οποία βεβαίως είναι ηλίθια όστις τά πειράξει καλύτερα νά βάλει μυλόπετρα είς τό σβέρκο καί νά αυτοφουντάρει σέ ανοικτόν πέλαγος. Παιδιά καλεί τούς αγαθούς αθώους ηλίθιους μικρούς καί μεγάλους σέ ηλικία Ό Χριστός!…

Μόνον ένας ηλίθιος θά μπορούμε νά γράψει αυτόν τό άρθρον, αλλά επειδή είναι καλόν νά είσαι ηλίθιος θά αρνηθώ ότι είμαι ηλίθιος, αλλά ότι είμαι κακός δηλώνω!…

Ιστάθηκε ό διάβολος μέσα είς τόν Μάρκ Τουέην καί τού είπε δέν είμαι απατεώνας καί εσύ δέν είσαι ηλίθιος!… Καί τού ίδρυσε έναν ναόν αθεϊας, ύβρις καί βλασφημίας νά κομπάζει μέ οίηση ό καϋμένος ότι είναι σπουδαίος, πάντως έξ’ αφορμή τών αντίθεων καί αντίθετων λόγων τού μέ ενέμπνευσε νά γράψω αυτά…

Τό άρθρον είναι “αφιερωμένον” είς τόν είρωνα αυτοειρωνευτή αναγνώστη που αλλάζει ονόματα κάθε λίγο καί λιγάκι ακόμη καί σέ ίδιον άρθρον.

Ό φίλος αναγνώστης ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΑΒΟ είς τό άρθρον μού Ταυρομάχος Περσέας καί τόν ευχαριστώ που μού έδωσε τήν ευκαιρία νά αποδείξω πόσον ηλίθιος είμαι καί κάθε όμοιος μού καί πόσον ηλίθιος δέν είναι ό άλλος αναγνώστης που μέ περιπαίζει γιά ηλίθιον, ή τό αντίστροφον μέ τό αντίστροφον νόημα όπως ό ίδιος αυτός ό δεύτερος αναγνώστης μέ τά πολλά ονόματα τό εννοεί…

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΑΒΟ 07/09/2022 @ 5:56 ΜΜ

Εδώ σχετικά με τους κατηραμένους αιρετικούς που κάνουν πόλεμο στην ορθοδοξία μας.

https://www.facebook.com/panagiotis.t.zachariou/posts/pfbid02pNNgvzJUMHyzbTVQXdrHBDHzMoXeydrUdkfMsdVpuqdYRvaRrnDn1eLD4Y13jpy8l

Κάποτε είχα έναν φίλον, ήμουν εγώ φίλος τού, αυτός δέν ήταν αποκαλούσε μέ μία ψυχρή κυνική ευκολία πολλούς ηλίθιους καί τούς πονηρούς έξυπνους, μία ημέρα μέ τρόπον υποτιμητικόν μού είπε καί τό εννοούσε: νά σέ μάθω νά κλέβεις! Καί λόγω τής ηλίθιας μαιευτικής μού τόν έκανα νά τό παραδεκτεί διά νά δείξει τήν μή ηλίθια ανωτερότητα ταυτότητα τού, βεβαίως δέν αντιλήφθην ότι εάν ήμουν μαφιόζος, ήταν τελειωμένος, διότι δέν μού λείπουν τά αποφαστικά ένστικτα, αλλά τά καταβάλλω καί δέν μέ συμφέρουν από πολλές απόψεις, ψυχικές καί επιβιωτικές…

Ερώτηση σέ όλους σάς: πρίν αποκαλέσετε τόν άλλον ηλίθιον, ερωτήστε τούς εαυτούς σάς τί ηλίθιοι εσείς είσαστε! Δέν λέγω έν ώρα θυμού μπορεί νά τό ειπείτε, αλλά νηφάλιοι δέν συγχωρείστε, όπως λέγει σέ κάτι παρόμοια Ό Χριστός…

Αρκετοί παλαιοί καί σύγχρονοι σοφοί δήλωσαν ότι όποιος δέν αποκαλεί τόν εαυτόν τού ηλίθιον τακτικά, είναι ηλίθιος. Τήν έννοια ηλίθιος τήν εννοούν όπως αντιλαμβάνεστε όπως τήν εννοεί ό Μάρκ Τουέην, ό οποίος απορώ εάν είπε ή έπειασε τόν εαυτόν τού ποτέ ηλίθιος, διότι μόνον ένας μή ηλίθιος δέν κάνει ποτέ λάθη, χαχαχα, καί μόνον ένας πανηλίθιος θεωρεί ότι δέν σφάλλει ποτέ. Είδα δέ πολλούς ηλίθιους καί μή ηλίθιους νά δέχονται τά ηλίθια άραγε ή μή ηλίθια άραγε καί μέ ποία έννοια άραγε σέ κάθε περίπτωση εμβόλια κορωνοϊού; χαχαχα!….

Βεβαίως ούτε οί Χοάξες δέν ξέρουν αλλά συνήθως αυτά τά βάζουν διά νά κάνουν τούς ανθρώπους νά εμπιστεύονται γιά τίς αλήθειες που διαστρεβλώνουν ή αλλάζουν ή κρύβουν είς τά τρέχοντα γεγονότα:

https://www.ellinikahoaxes.gr/2016/11/29/mark-twain-never-argue-with-stupid/

Καί stupid = stopid & στουπωμένος, αλλά αυτός όπου είναι στουπωμένος μπορεί νά είναι διά καλόν, κακόν, ουδέτερον καί ανάμεικτον αυτών, μέ ανοικτόν μυαλόν αλλά κεκλεισμένη τών θυρών ηθική θά έλεγα….

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου