Breaking

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

ΚΑΙ ΟΥ ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΝ…

Share

9-21 καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων
αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν οὔτε
ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν
κλεμμάτων αὐτῶν.

 

18-23 καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φανῇ ἐν σοὶ ἔτι,
καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ
ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου(Πόρνη Βαβυλώνα) ήσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς,

ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ
σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη,

21-8 τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ
ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ
φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς
ψευδέσι τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ
καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ
θάνατος ὁ δεύτερος

22-15 ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ
πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ
πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου