Breaking

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

Είμαστε όλοι ψυχοπαθείς. Τό έγκλημα καί η διαστροφοποίηση τού όρου ψυχολογικά προβλήματα… Η απώλεια τής ευκαιρίας διά τήν αληθινή Λογοτεχνία, τήν Ψυχολογοτεχνία…

Share

Είμαστε όλοι ψυχοπαθείς. Τό έγκλημα καί η διαστροφοποίηση τού όρου ψυχολογικά προβλήματα… Η απώλεια τής ευκαιρίας διά τήν αληθινή Λογοτεχνία, τήν Ψυχολογοτεχνία…

Μάς έμαθαν ότι ό όρος ψυχοπαθής είναι υποτιμητικός. Κανένας δέν θέλει νά είναι ψυχοπαθής μέ αυτόν τόν όρον, όπως μάς τόν έμαθαν είς τήν Αγγλία ήτοι psycho-psychopathy!…

Δέν υπήρξε άνθρωπος μή ψυχοπαθής, ούτε κάν Ό Θεάνθρωπος. Αψυχοπαθής είναι όστις δέν έχει ψυχή, όστις είναι αζώντανος, ζόμπυς = ζωόβιος μέ τήν έννοια ψευδόβιος, μηχανή, μετανθρωπομηχανή, όστις δεχθεί τό χάραγμα καί τού ρουφήξει τήν ψυχή ό διάβολος όπως είς τόν Πλούταρχον η Σελήνη, αλλά ποία Σελήνη, δέν σάς είπαν, η σκοτεινή πλευρά τής Σελήνης…

Ψυχοπάθεια είναι τά πάθη τής ψυχής καί τά παθήματα τής ψυχής από εξωτερικές επιθέσεις καί παράγοντες χωρίς τήν θέληση τής, είναι η ίδια η βίωση καί η ζωή ….

Η Τετραπιθανότητα τής Ψυχοπάθειας, τής Ελληνικής Ψυχοπάθειας, τού Ελληνικού Όρου Ψυχοπάθεια είναι: α) κακή ψυχοπάθεια μέ διάφορες υποκατηγορίες β) καλή ψυχοπάθεια μέ διάφορες υποκατηγορίες γ) ουδέτερη ψυχοπάθεια μέ διάφορες υποκατηγορίες δ) ανάμεικτη τών προηγούμενων ψυχοπάθεια μέ διάφορες υποκατηγορίες….

Ό διάβολος, ό κατασκευατής τής τυποειδής καθυστερημένης νοηματικώς αγγλικής γλώσσας όπως μού φανέρωσε δαιμονισμένη είς τόν Άγιον Γεράσιμον Κεφαλονιάς καί σάς αφηγήθηκα σέ άλλα άρθρα, μέ τόν όρον psycho που σημαίνει ψυχή διόρισε είς τήν θέση τής έν αδίκω καί διά νόμου “ψυχολόγων” τήν έννοια τρέλλα, μανία, άτις, ακράτεια φρένων, σχιζοφρένεια, κακή παραφροσύνη… κ.α…

Δηλαδή όρισε ότι όστις έχει psycho-ψυχή είναι τρελλός καί εντροπή χείριστη από τό νά είσαι πούστης, εγκληματίας, άδικος καί αυτές οί έννοιες είς τήν γλώσσα τού καί τήν διάταξη καθωσπρεπισμού τού δέν είναι “κακές” αλλά “καλές”…. Άλλαζε έκτοτε καί αντίστρεφε έκτοτε τίς έννοιες καί έκτοτε ήθελε καί είχε σχέδιον Αψυχοποίησης τού ανθρώπου ήτοι μετανθρωπομηχανοποίηση τούς, σατανοτραγωδία όπου βιώνουμε σήμερον τ’ αρχικά Αντίθεα Αντίχριστα τής στάδι.

Δέν είσαι ποτέ ψυχοπαθής; Γιά νά τό δικάσουμε; Εάν σέ πεί κάποιος μαλάκα, πούστη, ψεύτη, παλειάνθρωπε, εάν σέ υβρίσει όπως δή ποτέ μέ εκείνα όπου δέν σ’ αρέσουν συμπεριλαμβανομένου νά σέ πεί ψυχοπαθή δέν θά θυμώσεις;

Καί γιατί θά θυμώσεις; Διότι ψυχοπαθαίνεις, πληγώνεσαι, θίγεσαι, τάδ’ έφη ψυχοπάθεια, ψυχοπληγή, ψυχοθιγία…
Εάν σέ απατήσεις τό ταίρι σού, εάν αποθάνει τό αγαπημένο σού πρόσωπο, δέν πονείς, δέν κλαίς; Αυτό είναι ψυχοπάθεια…

Ό πόνος, ό παράπονος, η θλίψη, η μοναξιά, η αίσθηση αδικίας, καταδίωξης, θυμού, οργής, πληγής, προδοσίας, τί είναι; Μήπως είναι έννοιες μηχανικές ή έννοιες ψυχολογικές;…

Ό,τι σέ κτυπάει καί ό,τι σέ γλυκαίνει στήν ψυχή, έν δικαίω ή αδίκω, έν ουδετέρω ή αναμείκτω, είναι ψυχής πάθεια, ψυχής πάθος, ψυχής δόνηση, ψυχής συνειρμός, ψυχής κραδασμός, ψυχής αφή, ψυχής αποστολή συχνότητος καί αντίδρασης μέ συχνότητα ήτοι ψυχενέργεια, ψυχαντίδραση, ψυχαντιπάθεια ή ψυχευπάθεια ή ψυχοαντίκρυπος!
Μήπως δέν σέ συγκινεί η μουσική, μήπως δέν σέ ενθουσιάζει ή απογοητεύει η γεύση; Μήπως δέν σέ λαγνίζει ή θαλπωρίζει η αφή; Μήπως δέν σέ ερεθίζει καί περιεργεί η όραση; Μήπως δέν σέ αισθισιάζει ή αηδιάζει η όσφρυση; Καί τί είναι αυτά, ποίος αντιδράει; Η ψυχή! Είναι ψυχοπάθεια καί ψυχαντίδραση…. Δράση καί Αντίδραση, εισερχόμενη αφή καί αντίδραση εξερχόμενης ή διερχόμενης εσωτερικά σού ανομολόγητης αφής!…

Όποιος έχει συναισθήματα είναι ψυχοπαθής καί δέν είναι μηχανή, αυτός είναι ό ορισμός τού ζωντανού ανθρώπου τού ποιημένου μέ πνεύμα καί φύσημα Θεού!…

Σάς έλεγα γιά τήν Λογοτεχνία, πόσοι ανθρώποι εντράπηκαν νά γράψουν τά αριστουργήματα τής ψυχής τούς καί τής ψυχής άλλων, πόσοι συγγραφείς δέν προσέγγισαν κάν τήν μία οργία βάθους συναισθημάτων! Κάποτε έγραψα κάποιες συλλογές ποιημάτων αποκλειστικής συναισθηματικής υφής, δέν υπάρχουν πιά, όταν ό κόσμος αναφέρεται είς τούς συναισθηματικούς μέ ευγένεια αναφέρεται στούς αδύναμους, μά όντως ισχύει; Όντως ισχύει πάντοτε; Καί εάν σάς έλεγα διά Πυρηνικά Συναισθηματικά Ποιήματα; Εάν σάς άγγιζα σέ βαθμόν που ποτέ δέν τολμήσατε ν’ αγγίξετε, είτε είστε κακός, είτε αγαθός, είτε διεστραμμένος, είτε προκομμένος, είτε ουδέτερος, είτε ανάμεικτος;…
Εάν σάς άγγιζα στήν ψυχή θ’ αντέχατε;

Τότε γιατί λέτε εμένα αδύναμο καί εσάς δυνατούς;

Ό αδύναμος κρύβει τήν αδυναμία τού αλλάζοντας όρους καί αντιστρέφωντας πραγματικότητες!…

Εάν σάς άγγιζα εκεί που φοβάται η ψυχή, εκεί που πληγώθηκε, εκεί που ταξείδευσε η επιθυμία τής καί τό έκρυψε, εκεί που ανωμάλισε καί εντράπηκε, εκεί που διαβρώθηκε καί αδιαντρόπησε καί τό έκανε σημαία;….

Η μία ψυχοθεραπεία είναι αυτή που γνωρίζετε, νά σέ κάνω “καλά” ό,τι καί άν έκανες! Μπορεί νά έκανες φόνο άδικο καί νά μήν τό άντεξες, η ψυχοθεραπεία σέ γιατρεύει, επιφανειακά διότι από μέσα η ψυχή στά άδυτα μαύρα βάθη τών ωκεανών τής θέλει ν’ απολογηθεί όχι στόν σκοτωμένο αλλά στόν Δημιουργό τής!…

Η ψυχοθεραπεία καί η αντοχή μέ αποκτήνωση τών κακών πράξεων σέ κάνει νά βρίσκεις καί νά ξεχνάς, νά βρίσκεις τήν ψυχή καί νά ξεχνάς τίς αμαρτίες, μέ μαλάξεις, μέ γιόγκα, μέ ψυχοθεραπεία αγγλικόφωνη-αγγλικόφονη = psychotherapy, αλλά Ό Χριστός είπε ότι κάποιοι θά βρούν τήν ψυχή τούς αλλά θά τούς τήν πάρει, ενώ άλλοι θά τήν χάσουν μέσα από τίς ενοχές, τά βάσανα, τίς θλίψεις, τίς καταδιώξεις, τίς αδικήσεις, γιά τό Όνομα Τού ήτοι τό Όνομα τής Δικαιοσύνης και θά τούς τήν δώσει…

Προσεγγίσαμε τήν ψυχοπάθεια, τήν ψυχοβάθεια μία οργά νέρο… διότι φοβόμαστε τό βάθος τής αλήθειας νά κολυμπήσουμε, η αλήθεια βρίσκεται μέσα στήν απροσπέλαστη σκία, στόν Άδη, εκεί νά βάλεις φώς γιά νά δείς τήν αλήθεια. Εάν αντέχεις εκεί, εάν δέν πνίγεσαι εκεί, είσαι ιχθύς ταυτόχρονα γνωστικός καί καθαρός, είσαι αυτόφωτος καί αγαθός, είσαι ευλογημένος καί προστατευμένος.

Τό φώς δέν φοβάται τό σκότος όταν κατεβαίνει μέσα τού, η σκία είναι που φοβάται νά κατεβή στό σκότος διότι μέ τί νά τό φωτείσει μέ τί νά τό εκτοπίσει, μέ τί νά τό αντέξει. Τό περιορισμένο φώς, τό ψεύτικο φώς, τό ύπουλο φώς, τό αδύναμο φώς, φοβάται τό ανώτερο βαθύτερο συναισθηματικότερο φώς που προβάλλει μέσα από τό σκοτάδι στήν κατάδυση στόν Μυστικό Άδη τής ψυχής. Η α.λήθεια δέν είναι στήν λήθη ούτε στό έρεβος, διότι η αλ.ήθεια είναι η πηγή τού ερέβους. Τό ψέμα βλέπει τήν αλήθεια έρεβος καί η πλάνη τόν ουρανόο άβυσσον!…

[Τό έγκλημα, η αποτυχία, η ευφυία, νά γραπτεί η μεγαλύτερη αυτοαμεσότητα καί αμεσότητα, η Λογοτεχνία τών αρνητικών συναισθημάτων τών αρνητικών λέξεων… σέ σχέση μέ τό δίκαιον καί τήν αγάπη…
Κενή παρόρμηση της τζιαζ………….. νά βάλλεις εσύ τούς στίχους, νά τοποθετείς εσύ τά συναισθήματα… Είσαι ψυχοπαθής; Απόδειξε τό!

Τά ψυχοπαθή αισθήματα αγάπης κυρίως, καί οτι δαιμονοποιήθηκε η ψυχοπάθεια… και ψυχενέργεια…
όποιος δεν έζησε την τραγωδια της αγάπης δεν έζησε τις μεγαλύτερες στιγμές αλλά όποιος τις έζησε χαίρεται που τις έζησε αλλά άν μπορούσε να ξανά ζήσει θα προτιμούσε να μην τις ζήσει και να ζούσε αντί την τραγωδία έναν υπεραίσιον τέλος, που όμως δέν οδηγεί στην σοφία, γι’ αυτό άραγε ο Σωκράτης είπε αρμάστου-νυμφεύθου: θά γίνεις ευτυχισμένος ή φιλόσοφος… ]

Τί ψυχοπαθής είσαι; Αυτός που πληγώνει γιά νά μήν πληγωθεί; Αυτός που πληγώνει γιά νά μήν τυραννιστεί; Αυτός που πληγώνει άδικα γιά νά μήν νοιώσει πληγή έλλειψης; Αυτός που πληγώνει αλλά δέν δέχεται νά πληγωθεί; Δηλαδή είσαι αυτός που επειδή φοβάται τήν θάλασσα ανεβαίνει σ’ έναν βουνό μέ κλειστή περιφρουρισμένη θέα;…

Είδες μηχανή ψυχοπαθή;…. Ή τό ένα ή τό άλλο…. Όταν θά έρθη η ώρα που τόν Ιατρόν-Ιησούν αντικαταστήσει ό Μηχανικός, τότε θά είσαι τό αυτόματο στό τραγικό κωμικό θέατρο τού από μηχανής θεού τής απώλειας… Θέλεις νά μήν έχεις ψυχολογικά προβλήματα; Απαλλάκτου καί αυτοαπαλλάκτου από τήν ψυχή, τότε δέν θά νοιώθεις καμμία εντροπή!…

Η απώλεια τής εντροπής είναι η απώλεια τής ψυχής, η μηχανή δέν εντρέπεται η μηχανή κατακτάει χωρίς νόημα καί μέ συνέπειες…

Χάσε τήν ψυχή σού καί θά είσαι καί θά χάσεις τά ψυχολογικά προβλήματα.

Ό όρος ψυχολογικά προβλήματα υποσυνείδητα καί υποσυναίσθητα δηλαδή Υποψυχολογικά, σημαίνει τήν ασυνείδητη καί ασυναίσθητη δηλαδή τήν Αψυχολόγητη λακτάρα τής ψυχής νά σωθεί, νά μήν χαθεί…. ή ν’ απαλλαγεί από τό σώμα που τήν κατατυραννεί, αυτό είναι ό όρος-ορισμός: σέ βαρέθηκε σέ αηδίασε σέ έπτυσε κατάσωμα η ψυχή σού!!!!…

Ενόσω ζής ενόσω βιώνεις θά καταλαβώνεσαι από ψυχολογικά προβλήματα, μήν σέ βάλουν κάτω από δαιμονικές σκιές αλλά μήν γίνεις χάλυβας μετανθρωπισμού γιά νά μήν λαβώνεσαι!…

Τί είναι τό πιό ωραίο στήν αγάπη καί στόν έρωτα; Η πληγή που δέχθηκες ανέχθηκες καί συντηρείς μυστικά εφόρου ζωής μέ δροσερό νερό μήν χαθεί! Η πληγή από τό αγαπημένο πρόσωπο που η μοίρα δέν σού χάρισε είναι η ομορφότερη ανάμνηση τής ψυχής. Ό ανανοκλήρωτος έρωτας δέν είναι τό πιό ανεκτίμητο δώρο που αγκαλιάζει η ψυχή; Πόσα δέν σέ μαθαίνει αυτός ό πόνος;…

Δέν κατάλαβες όμως, ότι ό πόνος τής αγάπης είναι γιατρειά καί στήν αρρωστημένη κατάσταση μαρασμού θλιμμένη ηδυπάθεια. Ό πόνος τής τύψης καί τής αδικίας είναι ανυπόφορος καί εγκέλαδος βόρβορος σκότος ακόμη καί όταν ξεχνιέται στήν ρηχή επι.φάνεια…

Όταν δέν αγαπάς βιάζεις, όταν αγαπάς ενώνεσαι, δέν υφίσταται συνουσία όταν βιάζεις, υφίσταται αθέλητη παραβίαση μίας ψυχής σέ μία άλλη ψυχή. Ό βιασμός τής αγάπης είναι ό μηχανισμός τής μηχανής…

Μηχανή = μή+χάνει = όλα στήν αυτόματη προγραμματισμένη έν.τέλεια-έν.τέλια… Αναγραμματισμός Μαχηνή = μάχης.νούς… Ό έρωτας δέν είναι μάχη, ό έρωτας είναι αγάπη, έκσταση τής μίας ψυχής μέσα στήν άλλη, τής θετικής στήν αρνητική καί τής αρνητικής στήν θετική, όχι τής ψευδοθετικής μέσα στήν ψευδοαρνητική καί τής ψευδοαρνητικής μέσα στήν ψευδοθετική…

Τό αυτοκίνητο σού, τό πλυντήριο σού, ό ηλεκτρονικός υπολογιστής σού, τό μεταλλαγμένο σφραγισμένο χαραγμένο παιδί, μέ βεβαιότητα δέν έχουν ψυχολογικά προβλήματα, πώς νά έχουν αφού δέν έχουν ψυχή. Ούτε γάτα ούτε “ζημιά”…. Αυτοκτονία είναι νά γίνεις άψυχος = ψυχαυτοκτονία = ό ορισμός τής ανεπανόρθωτης “αλάνθαστης” μηχανής….

Μείνε μέ τά λάθη τής ψυχής σού, τό υψηλότερο καί “χειρότερο” τής είναι η ταπεινότητα: Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι μηχανοδαίμων καί μηχανάνθρωπον καί ού φοβηθήσομαι κακά!

Μισητή η μηχανή που παραμένει καί επιμένει στά ελαττώματα τής καί αρνείται παιδαριωδώς νά γίνει μηχανή, αλλά Ό Χριστός τό είπε πρίν εισέλθεις στόν παιδικό κήπο τών παιδιών πρέπει νά εξεταστείς καί νά δικαστείς καί κριθείς παιδί… Παιδί καί μηχανή δέν γίνεται, είτε τό ένα είτε τό άλλο… Διάλεξε καί πάρε, ενόσω έχεις βούληση προσωπική καί όχι νοοχειραγωγημένη θά επιλέγεις Παι.δίον!… Παί.δ.ιον Παί.δι.ον Παί…δή…όν!… Παί.δεύ.ω!… Παί.δ.εύω! Παί.δ.εύ.ω!!!!… Η μηχανή δέν παιδεύεται δέν νοιώθει… δέν εν.τρέπεται, δέν προσ.βάλλεται, δέν ονει.δίζεται, δέν κατ’ αισχύ.νεται!…

Τραγούδια τής psychopathy & ψυχοπάθειας… :

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου