Breaking

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

Καί είπεν Ό Χριστός είς τήν αναγνώστρια Α-Δ.Ο.Υ.: καὶ λέγει αὐτώ-[αυτή] ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.

Share

Καί είπεν Ό Χριστός είς τήν αναγνώστρια Α-Δ.Ο.Υ.: καὶ λέγει αὐτώ-[αυτή] ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.

Αφορμή τό σχόλιον είς τό άρθρον:

Α -Δ.Ο.Υ. 08/04/2022 @ 1:03 ΜΜ

ΦΊΛΕ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΚΑΛΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ .ΠΡΙΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΧΑ ΜΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΤΙ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΠΟΥ ΚΥΟΦΟΡΟΎΣΕ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΆΛΛΩΝ ΑΝΔΡΑΝ ΚΑΙ Ο ΙΩΣΗΦ ΤΟ ΔΕΚΤΙΚΈ ΔΙΌΤΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΙΧΕ ΠΛΟΥΤΟΝ ΚΑ ΓΕΛΟΥΣΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΏΝ ΕΓΩ ΤΟΝ ΚΟΙΤΟΎΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΉ ΜΕ ΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΝ ΤΟΥ …ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΡΉΚΑ ΛΟΓΙΑ ΝΑ ΠΩ ΤΙΠΟΤΑ ….ΈΝΙΩΣΑ ΤΌΣΟΝ ΕΝΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΊΣΤΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ ΚΛΟΝΊΖΕΤΑΙ….

ΠΑΝΟΣΓΕΡΙΜΟΥ 08/04/2022 @ 11:04 ΜΜ

ΑΔΟΥ μού, μεγάλη ευλογημένη συζήτηση άνοιξες! Πολλοί μπορεί νά μήν αντιλαμβάνονται ότι όταν λέγω άπιστοι καί δή “κατηγορώ” διά τά κακά μάς, όταν δέν αναφέρομαι σέ συγκεκριμμένον γεγονός, συμπεριλαμβάνω τόν εαυτόν μού σέ όποιον πρόσωπον συντακτικής καί άν γράφω. Ό Θεός σού έκαμε Θαύμα, Ό Θεός σού έδειξε πού ευρίσκεσαι ενδικαίως. Είχα έναν μικρόν μακρυνόν ταξείδι απόψε, νύσταξα, καί είπα πάω γιά ύπνον, ανοίγω λίγο καί βλέπω τό σχόλιον σού αφού πρόσεξα ότι ό δαιμονισμένος μού έστειλε περίπου 30 μηνύματα, άλλα μέ ύβρεις άλλα μέ παρακάλια, τεχνητή τού διαβόλου, νά πάει νά Εξομολογηθεί, δέν είμαι ούτε Ό Θεός ούτε αυτός όπου νομίζει ότι εξεγελάει… δέν έχει άλλη επιλογή. Λοιπόν, εξηγώ τό Θαύμα σού μέ άρθρον, διότι δευτερόλπετα πρίν τό αναγνώσω ένοιωθα ότι έρχεται έναν θαύμαν… Πώς έπρεπε ν’ αντιδράσεις γλυκειά ΑΔΟΥ μού;… σέ λίγο στό άρθρον… Θεού θέλωντος!…

Μεγάλη Τιμή σού έκαμε Ό Θεός διότι σού έδειξε πού στέκεσαι, τί βαθμούς λαμβάνεις είς τίς εξετάσεις τού Παγχριστιανικού Πανεπιστημίου!… Απ’ εδώ όπου στέκεσαι εξεκίνησαν πολλοί καί πρίν κατώτερα από εδώ, ακόμη καί οί Μαθητές Τού, δέν πέρασαν πολλές εξετάσεις καί ένας ό Ιούδας ό Ισκαριώτης τόν πρόδωσε, έστω δήθεν ή όντως διά νά Τόν πείσουν νά εισέλθει σέ “πατριωτική” κλίκα Ζηλωτών ή καί Ψευδοζηλωτών σέ σχέση μέ τήν Πατρογονική Θρησκεία τούς τήν έν δικαίω Διαντίληψη!…

Ό Θεός Α-Δ.Ο.Υ. μού σού έκαμε Θαύμα, αφήνωντας σέ σύνξυλη διά τήν Πίστη σού, αλλά είναι αυτόν τό Θαύμα η αρχή τής συνειδητοποίησης, πείσματος καί μύησης σού διά όσα επέρχονται! Πώς θά ειπούμε Όχι είς τό χάραγμα όταν δέν μπορούμε νά αντιδράσουμε ευσθεναρά σ’ έναν χλευάζων καί βλασφημών Τήν Μητέρα Τού ενώπιον μάς;…

Ό Χριστιανισμός είναι τό δυσκολότερον Πανεπιστήμιον, όλα τά Πανεπιστήμια μαζύν δέν διδάσκουν τήν δυσκολία τού! Ό Χριστιανισμός είναι ό Διαλογισμός τής Πίστης!… Πολλοί δέν μπορούν νά αντιληφθούν Τόν Χριστόν ώς Θεόν επειδή δέν πιστεύουν, δέν δοκιμάζουν κάν!… Είναι ωσάν νά έρχεται κάποιος καί σού ωμιλεί ενθουσιαστικά διά κάποια εμπειρία καί σύ μέ κυνικόν “ορθολογισμόν σχολαστικού σκεπτικισμού λές: δέν γίνεται, δέν ισχύει, είσαι ψεύστη! Δοκίμασε καί μετά λές!… Η εμπειρία αυτή μπορεί νά είναι καλή, κακή, ουδέτερη, ανάμεικτη ή καί χαλεπή, ηθική ουδέτερη, ανάμεικτη βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος, τά όσα περιγράφονται όμως δέν σημαίνει ότι δέν αληθεύουν, ούτε ότι είναι αληθινά, διότι μπορεί ό λέγων νά ψεύδεται ή φαντάζεται ή υπερβάλλει, εντούτοις, η Δοκιμή μέ Πίστη είναι αυτή όπου πείθει! Καί συνάμα, τό Ήθος όπου συνοδεύουν τήν διαλάληση τής εμπειρίας! Πολλοί πίστευσαν είς Τόν Χριστόν επειδή τούς έπεισαν μηχανικώς χωρίς Πίστη τά Λεγόμενα Τού καί η μηχανή τούς ένεκα τής Πίστεως μετατράπηκε σέ Ζωντανότητα, σέ Πίστη Ζωντανή, Αναστήθηκε η Λογική τούς, από ψυχροψηφοψοφισμένη σέ Ολοζώντανη!…

Μπορούσε Α-Δ.Ο.Υ. μού ν’ αντιδράσεις μέ δύο τρόπους, ή μάλλον τέσσερεις αφού έχουμε τήν Τετραπιθανότητα…χαχαχα…

α) Νά τόν κτυπήσεις έστω καί εάν είναι ισχυρότερος καί πρόθυμος νά σκοτώσει β) νά λυπηθείς καί νά κλαύσεις διά τήν κατάντια τού καί διά τήν βλασφημία όπου εξεστόμισε γ) νά αδιαφορήσεις ήτοι ουδέτερον δ) νά περάσεις από διάφορες ανάμεικτες αποφάσεις, συναισθήματα καί προθέσεις πράττωντας έναν από τά τρία προηγούμενα έστω καί εάν μέσα σού πιστεύεις άλλα. Είς τήν περίπτωση σού ασπούμε ότι αντέδρασες ουδέτερα από δειλία ή ανάμεικτα από δειλία! Καί εδώ προκύπτει η Τετραπιθανότητα: α) δειλία β) γενναιότητα γ) ουδετερότητα-απάθεια δ) ανάμεικτον καί οί δύο Τετραπιθανότητες ή ενωμένες σέ Εξαπιθανότητα; Ή σέ περισσότερες Τετραπιθανότητες ενωμένες; Η Εξαπιθανότητα είναι: α) καλή δειλία β) κακή δειλία γ) καλή γενναιότητα δ) κακή γενναιότητα ε) ουδετερότητα ζ) ανάμεικτον. Σέ περιπτώσεις όπως αυτές δέν ισχύει καλή καί κακή ουδετερότητα, διότι η κακή ουδετερότητα συνεπάγεται ομοιότητα μέ τήν κακή δειλία, ήτοι ουδετερότητα λόγω συμφέροντος σαρκίου καί όχι επειδή είσαι φυτόν καθυστερημένος. Η καλή δειλία δέν είναι οπωσδήποτε δειλία, αλλά μπορεί νά τό αναλύσουμε άλλη φορά, δύνασθε όμως νά τό αντιληφθείτε. Τό καλόν ανάμεικτον δέν μπορεί νά ισχύει είς τήν περίπτωση Υποστήριξης, Μαρτυρίας καί Ομολογίας Πίστεως ενώ συνάμα έχεις αμφιβολίες, μπορεί νά είναι έν μέρει καλόν ή καί νά υπερνικά κάπως τό κακόν καί τό ουδέτερον αλλά δέν είναι ολοκλήρωση Πίστεως, τό δέ κακόν ανάμεικτον, μπορεί νά είναι έναν ανάμεικτον κακών ή έναν ανάμεικτον καλού, ουδέτερου καί κακού όπως ισχύει είς τήν Τετραπιθανότητα, μία δυσπιστία, αμφιβολία, έγνοια, προβληματισμός αμφιταλάντευση, αμφισβήτηση ή Πίστη μέσα σέ αντίθετη αντίστροφη Δειλία ! Εδώ δέν αναφερόμαστε σέ Μαθηματικά Ουδέτερα ή ανεξάρτητα από τήν Πίστη αλλά διά τήν ίδια τήν Διαλογιστική ή Αδιαλόγιστη Ακλόνητη Πίστη !

Τό καλύτερον είναι όταν βλασφημούν τά Θεία ή νά κτυπήσεις τόν βλάσφημον προαδιαφορώντας καί προανυπολογίζωντας τίς όποιες συνέπειες όπως είς τίς περιπτώσεις έντονου γενναίου Πατριωτισμού ή τής μάνας καί τού πατέρα όταν απειλείται τό παιδί τούς! Εάν αγαπήσεις καί υποστηρίξεις Τόν Θεόν όπως έναν παιδί τότε γίνεσαι παιδί Τού, εάν όχι τότε δέν γίνεσαι ούτε παιδί Τού ούτε μεταφορικώς έν αγιότητι γονεύς Τού! Ή νά κλαύσεις καί νά σιωπήσεις ή νά κλαύσεις καί νά απαντήσεις μέ θέρμη υφαιστείου-ηφαιστείου ή μερικά από αυτά ή καί όλα κατά κάποιον τρόπον έν αναμείξει, ή διά σειράς ενστικτωδώς, βάσει τής Τετραπιθανότητος!…

Αλλά τό καλύτερον όλον Α-Δ.Ο.Υ. μού είναι νά έχεις τήν γενναιότητα νά κτυπήσεις τόν βλάσφημον καί νά μήν τό κάνεις καί συνάμα νά κλαύσεις διά τήν ψυχήν τού! Αυτόν δέν πειάνεται από κανέναν πολέμιον καί δαίμων, αυτόν έκαμεν ό Άγιος Εφραίμ τής Νέας Μάκρης 9 μήνες βασανιζόμενος!… Ποίος αντέχει 9 συνεχείς μήνες;… Μόνον όστις πιστεύει Υπερακλόνητα, όπως ένας άλλος αντέχει εάν άντεξε κανείς διά χάριν Πατρίδος καί τέκνων καί οικογένειας!… Τό ν’ αντέχεις όμως διά Τόν Θεόν βάσανα είναι ανώτερον από τό ν’ αντέχεις διά τήν πατρίδα, τά τέκνα, τήν οικογένεια, διότι έχεις αντιληφθεί τά Δικαιώματα Τού Θεού! Είναι δικαίωμαν Τού Θεού νά μήν Τόν αρνηθείς έστω καί εάν σέ πονούν καί όσον καί νά σέ πονούν!

Υπάρχει καί η Τετραπιθανότητα Άρνησης Τού Θεού:

α) άρνηση επειδή δέν πιστεύεις β) άρνηση επειδή δέν σ’ αρέσουν οί τρόποι Τού διά νά σέ αγιάσουν παρότι δέν δοκιμάστηκες γ) άρνηση επειδή δέν αντέχεις τήν δοκιμασία δ) άρνηση όχι επειδή δέν πιστεύεις ότι Ζής αλλά επειδή ηθελημένα συνστατεύτηκες συνειδητώς ή ασυνειδήτως απευθείας ή εμμέσως μέσω φθαρτών πραγμάτων, τίτλων, χρημάτων, ειδώλων είς τόν διάβολον.

Συνάμα υπάρχει α) ό προάπιστος β) ό προδύσπιστος γ) ό πειραζόμενος μέ δυσπιστίες, αναρεσκείες πρός Τόν Θεόν καί ό πλανεμένος ή καί αμύητος περί Θεού Ουράνια Πανεπιστήμια καί δ) ό πιστός σέ διάφορες διαβαθμίδες ώστε νά γίνει Υπερακλόνιτος. Εδώ θά συμπαραλληλίσω μέ τούς Σπαρτιάτες καί γενικώς τούς ισχυρότερους Ελληνικούς Στρατούς τής Αρχαιότητος. Εκπαιδεύονταν τόσον υπερβολικά καί παρανοϊκά σοφώς σέ πνεύμα καί πράξη στρατιωτική ώστε έκ τών προτέρων νά λένε: ποίος είναι τόσον παρανοϊκός νά φτάσει σέ τόσα μεγαλοία “μαλάκα” τοιαύτης εκπαίδευσης!… Δηλαδή εκπαιδεύονταν όχι διά νά αντιμετωπίσουν ανθρώπους αλλά υπερανθρώπους καί έν τέλει γινώντουσαν κατά κάποιον τρόπον οί ίδιοι τό ύψος τού πήχυ όπου έβαζαν ώς αντιπάλους, ήτοι παρανοϊκοί σοφοί ακέραιοι ακλόνητοι υπεράνθρωποι στρατιώτες Πατριώτες.

Διά νά τό επιτύχουν αυτόν, άρχιζαν αντιστρόφως, υποσυναίσθητως ή συναισθητώς, υποσυνείδητως ή συνειδητώς: αντί νά έχουν ώς αρχήν: δέν θά χάσω μέ τίποτε τήν ζωήν μού, είχαν ώς αρχήν: δέν θά επιστρέψω είς τήν ζωήν σέ καμμία περίπτωσιν ατιμημένος καί υπό πρό όρους ατιμώσεως!… Τώρα θέστε αυτόν είς τήν Ομολογία καί Πίστη είς Τόν Θεόν! Δέν είναι τυχαίον όπου οί ίδιοι επέτυχαν μετ’ ολίγων εναντίον άπαντων αυτά τά κατορθώματα ήτοι οί Έλληνες!…

Όταν είσαι ολίγος, λίγος ή ολίγοι, δέν έχεις επιλογή από τό νά γίνεις περισσότεροι μέ κάποιον τρόπον. Αυτός ό τρόπος όποιος καί εάν είναι, θά είναι, νά κτίσεις τέτοια ψυχή ή πονηρότητα-[όπως οί σιωνισταί ομόφυλοι μάς!] ή αντοχή ή τεχνολογία ήτοι τέσσερα Τετραπιθανότητος-[η πονηρότητα είναι συνάμα τό ανάμεικτον] ώστε νά εξουδετερώσεις τούς οίους αντιπάλους!…

Όταν είχες ν’ αντιμετωπίσεις πολλούς ή ολίγους, διά νά μήν ηττηθείς παρανοϊκώς αυτοπείσθηκες καί πείσθηκες ότι έχεις νά αντιμετωπίσεις υπεράνθρωπους καί έγινες υπεράνθρωπος στρατιωτικής ισχύος πρωτόγονης τεχνολογίας καί εκπαίδευσης.

Όταν έχεις ν’ αντιμετωπίσεις αυριανές ορδές μετανθρώπων καί συμμετανθρώπων τού σατανά, τί πρέπει νά προνοήσεις από τώρα; Νά γίνεις μετάνθρωπος καί υπερμετάνθρωπος τής Μεταφυσικής Ύπαρξης, Ζωής, Δικαίου-Αγιότητος. Λείπει από τό δίκαιον η αγάπη; χαχαχαχα!… Άσε μάς ρέ μέ τό δίκαιον τών δικαστηρίων τών συνστημάτων… θεαθήναι, εκδήλωση δικαίου εκεί όπου είναι ολοφάνερον καί δέν βλάπτει ισχυρόν συμπαράγοντα αδελφόν τούς καί εάν είναι εφικτή υπό τίς περιστάσεις καί εποχών η “αθώωση” τού καί φανερή αδικία είς τούς ανίσχυρους καί τούς μή αδελφούς τούς είτε είναι ισχυροί είτε όχι. Συμπεριλαμβάνουμε ώς “παραδελφούς” τούς όσους συναρωγούνται λόγω μέσων καί προστρεξίματος είς τούς αδελφούς τής μασοναρίας!…

Βεβαίως Α-Δ.Ο.Υ. μού άμα φτάσει ό κόμπος στό χτένι τί γίνεται; τί χαπάρια; Ή γίνεται Θαύμα κατάργησης τού θελήματος τού εχθρού Τού Θεού ή επιβάλλεται τιμωρρία χρησιμοποιώντας ανθρώπους, ζώα, φυτά, στοιχεία τής φύσεως. Όταν λοιπόν πρό τών θυρών η πιθανότητα εξάλειψης τών Χριστιανών, επιστράτευσε τόν Μέγα Κωνσταντίνον ώς άλλον Σαούλ-Παύλον!… Έναν Εβραίον είς τήν θέση τού Ιούδα Ισκαριώτη προδότη καί έναν Ελληνορωμαίον είς τήν θέση τού νίπτωντος τάς χείρας τού δειλιασμένου Πόντιου Πιλάτου! Τόσον αυτός όσον καί ό Ιούδας ό Ισκαριώτης από δειλία πρόδωσε, διότι εάν είχε εμπιστοσύνη είς Τόν Χριστόν δέν θά δειλιούσε σέ ό,τι καί εάν έφερναν οί επόμενοι αιώνες. Από δειλία δέχθηκε τά τριάκοντα αργύρια καί από αηδία μέχρι τόλμη θάρρους τά επέστρεψε. Όταν όμως έγινε θαραλλαίος ό διάβολος τόν έβαλε νά τολμήσει νά βάλει τέρμα είς τήν ζωήν τού, ήτοι από τήν κακή δειλία είς τήν κακή τόλμη επειδή ήταν έν κακώ, αντί από τήν καλή δειλία πρός τήν καλή τόλμη!…

Συνεπώς, άμα ό καταραμένος φράζει τόν δρόμον τού Χριστιανού, τότε είτε ό Χριστιανός δέν αλλάζει καί Μαρτυρεί μέ τήν ζωήν τού, είτε σφάζει αυτούς όπου τόν σφάζουν διά νά διατηρηθεί έν υπάρξει, ό,τι έκαναν καί οί Σπαρτιάτες καί γενικώς οί κακοί, καλοί, ουδέτεροι, ανάμεικτοι Πατριώτες!…

Μαρκ. 14,29 ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ· καὶ εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγώ.
Παροιμία: μεγάλον βούκκον-τεμάχιον μπουκκώματος φάε, μεγάλον λόν-λόγον μήν πείς!…

Μαρκ. 14,30 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.

Μαρκ. 14,31 ὁ δὲ Πέτρος ἐκ περισσοῦ ἔλεγε μᾶλλον· ἐάν με δέῃ συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον.

Συνέχιζαν τήν μωρία τού μεγάλου λόγου! Ό Πέτρος τό πίστευε αλλά χωρίς γνώση, αμύητος, αρχάριος, αμαθής, μή δοκιμασμένος όπως εσύ τώρα Α-Δ.Ο.Υ. μού! Οί άλλοι μάλλον από εντροπή, δειλία καί υποκρισία επειδή ήταν Παρών Ό Χριστός, αλλά δέν ήταν βέβαιοι καί δέν δοκιμάστηκαν, δοκιμάστηκε ό βέβαιος Πέτρος = ό Άπιστος Θωμάς λέμε, αυτός ό Βέβαιος Πέτρος; Είσαι φίλη καί φίλε Βέβαιος Πέτρος;…

Μαρκ. 14,32 Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανῆ, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι.

Μαρκ. 14,33 καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην μεθ᾿ ἑαυτοῦ, καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν

Εδώ σύρνω τά φέσια μού! Τί θρίαμβος, διότι ό θρίαμβος έξ’ αρχής ό μέγιστος, μετά είναι ευκολότερος έστω καί εάν ακολουθεί βάσανος καί πόνος, τά κότας-κότσια τής απόφασης τό πάν ή τό ήμισυ τού παντός αλλά τό πρώτον βήμαν!…

Πρώτον προσεύχεται! Ώς άνθρωπος καί ώς Θεός μέσα σέ άνθρωπον!…

Προσεύχεται διά ν’ αντέξει; Τί ν’ αντέξει; Ν’ αντέξει νά μήν τούς εξετινάξει πρώτον, παρά νά δεχθεί τά βασανιστήρια, ουσιαστικά αμφότερα. Πού ακούστηκε Ό Θεός μέ όλα τά δικαιώματα, νά αυτοαφήνεται νά απηχθεί από τά δικαιώματα-“δικαιώματα” καί νά γίνουν τά δικαιώματα-“δικαιώματα” “θεός” καί Ό Θεός απηχθής; Είναι προσβολή! Αλλά τό έκαμε από έλεος νά γίνουν τά δικαιώματα-“δικαιώματα” άγιοι, ή νά φανή ποίοι εισίν, διότι Α-Δ.Ο.Υ. μού εάν δέ δοκιμαστείς δέν εξετάζεσαι καί εάν δέν εξεταστείς βαθμός δέν λαμβάνεται καί εάν δέν ληφθεί βαθμός ποίος ανήκει πού καί σέ ποία διαβαθμίδα από ύψος υψότερον Παραδείσου Αξιότητος έως βάθος βαθότερον Κόλλασης Αναξιότητος;… Καί Α-Δ.Ο.Υ. μού νομίζεις ότι εγώ είμαι θαραλλαιότερος σού; Όχι χειρότερος σού, παρακαλώ Τόν Θεόν έκτοτε νά μήν φτάσω σέ πειρασμούς προοπτικής Καϊάφα, Ιούδα Ισκαριώτη, Πόντιου Πιλάτου, Ηρώδου καί άλλων ισχυρών, διότι άπαξ καί έγινες ισχυρός έγινες ανίσχυρος καί άπαξ καί κέρδισες πολλά αρχίζεις νά χάνεις πολλά. Ό νεανίας ήταν καλοσυνάτος αλλά μεγαλοκτηματίας καί έφυγε αργά κατσοφιασμένος, ό κάμηλος περνάνει από τρυμαλίδα ραφίδος ευκολότερα από αυτόν καί αυτός είμαστε όλοι εμείς, μέσω τού μέν ή δέ ή τινά είδους φθαρτού ή προσωπικού πλούτου μάς, διότι καί φθαρτός νά μήν είναι αυτός ό κτισμένος υλικός πλούτος είμαστε εμείς φθαρτοί, ώστε καί νά μήν μάς εγκαταλείψει ό πλούτος νά εγκαταλείψουμε εμείς τόν πλούτον μάς, είναι κωμικοτραγικομικρότητος γελοίον χαχαχα!…

Δεύτερον, συνάγει τούς τρείς Μαθητές όπου εάν δέν κάνω λάθος ήταν αυτοί όπου πήρε μαζύν τού είς τό Όρος τής Μεταμορφώσεως-Αυτομεταμορφώσεως Τού, ερχομένων Ηλιού καί Μωυσέως!…

Εκθαμβώνεται καί αδημονεί, ήτοι συνάμα λάμπει, θυμωδραματεί καί αδημονεί έν υπομονεί!… Τί κάνει εδώ; Μαρτυρεί σ’ εμάς ότι αυτοί οί τρείς εισίν Μάρτυρες τής Θεότητος Τού καί Μάρτυρες τής [απο]δοχής Τού νά Τόν απαγάγουν είς δίκην καί θάνατον όπως τούς είπε όταν κατέβαιναν τό Όρος μετά τήν Αυτοευμεταμόρφωση!…

Είναι ώς νά είσαι γίγας καί νά αφήνεσαι νά σέ σκοτώσει έναν σκωλικοπαιδίον!… Από τί θά τό κάνεις; Από αγάπη, ποία άλλη αιτία διά τέτοια επίδειξη καταδοχής; Μήπως διά επίδειξη ματαιότητος; Έχει τέτοια τάση Ό Θεός ός έχει ούτως ή άλλως τά πάντα; Καί ασπούμε ότι είναι τώ όντι Επιδειξιματίας! Διατί επέλεξε τήν Επίδειξη όπου σώζει μέ τό παράδειγμα Τού καί όχι τήν επίδειξη ισχύος όπως τόν προέτρεψε μέ πειρασμούς ό σατανάς, νά κάνει τίς πέτρες ψωμιά, νά πέσει από τό ύψος τού Ναού νά Τόν αρπάξουν οί υποτακτικοί αγγέλοι, νά προσκυνήσει τόν εκπέσοντα καί συνάμα αυτοεκπέσοντα άγγελον-διάβολον καί νά τού παραδώσει σέ ενδελεχείς αλαλαγμούς όλα τά βασίλεια καί τούς υποτακτικούς ψυχοϋπήκοους, ήτοι τούς προ[απο]δεχόμενους ότι είναι υποταγμένοι είς τούς κοσμικούς. Αλλά τί είπε άλλοτε;… “Τι γαρ ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί;” (Ματθαίος 16. 26). Μάς είπε νά μήν ελπίζουμε σέ υιούς ανθρώπων, ήτοι σέ Αυτόν ός είναι Υιός Θεού. Καί: Ματθ. 14,27 εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε.

εγώ είμι = αντωνυμία, μέ βεβαιότητα: εγώ είμαι! εσύ είσαι;;;;…. Εάν είσαι πόσον είσαι καί διά πόσον θά είσαι χωρίς ανωτέραν Αντωνυμίαν;;;;…

Εδώ καί εάν κάνει Θραύσεις-[“καθιερωμένων”-καθ’ωρισμένων]:

Μαρκ. 14,37 καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ· Σίμων, καθεύδεις; οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι;

Μαρκ. 14,38 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σάρξ ἀσθενής.

Πρίν 30 έτη περίπου κάναμε μία επίσκεψη στήν Σωτήρα σέ κάποιον μακροσυγγενή Μολέσκη μέ τόν αδελφόν μού. Μόλις αφυπνίθηκε, κάθιστε μάς είπε αμέσως αγουροξυπνημένος, παραγγέλνει καφέδες καί μάς λέγει: κοιμήθηκα πολύ, ό πολύς ύπνος δυναμώνει τό σώμα καί αδυνατίζει τήν ψυχή. Η αγρυπνία αδυνατίζει τό σώμα καί δυναμώνει τήν ψυχή. Μία Τετραπιθανότητα όπως αντιλαμβάνομαι έκ τών υστέρων τώρα. Μού έκανε υπερεντύπωση η μυστήρια ρήση τού καί όπως αντιλαμβάνεστε ποτέ δέν τήν λησμόνησα, ωσάν Εντολή μού φάνηκε καί είναι! Ποίος ωμιλούσε; Ό Μολέσκης, άγγελος διά Αγίου Πνεύματος ούτως ή άλλως… Έν σκοπώ μάς τό είπε, κάτι έβλεπε σ’ εμάς ή τό είπε ασυναίσθητα;…

Όταν κοιμάσαι αργίει η ψυχή, γρηγορεί τό σώμα καί δυναμώνει. Όταν ξαγρυπνάς αργίει καί εξαντλείται τό σώμα, δυναμώνει η ψυχή!…

Καί τί τούς είπε; Τό πνεύμαν πρόθυμον αλλά η σάρξ ασθενής, τί σημαίνει αυτόν; Όσα σάς προαφηγήθηκα μέ τόν Μολέσκη!…

Τό πνεύμα πρόθυμον αλλά πώς νά παλεύσει μέσα από έναν ασθενές σώμα; Ασπούμε ότι είσαι θαραλλαίος αλλά δέν κάνεις στρατιωτική γυμναστική, αριανές-πολεμικές τέχνες, δέν μαθαίνεις τά όπλα, τήν επιβίωση, τίς καταδρομικές ενέργειες, τότε παρότι θαραλλαίος θά αντιληφθείς ώς έξυπνος τήν αδυναμία τού σώματος καί θά παραδοθείς ή συνθηκολογήσεις, οί Σπαρτιάτες τό ήξευραν!…

Έναν θάρρος μέσα σέ έναν αδύνατον σώμα είναι ένας λέων μέσα σ’ έναν όνον, ενώ ένας δράκος μέσα σ’ έναν αρνί είναι μία απάτη τού Αντίχριστου, μπορείς νά αντιληφθείς τίς διαφορές καί τίς συνθέσεις τών Τετραπιθανοτήτων χωρίς νά σού παραθέσω αυτές ολοκληρωμένες, σύνθεσε τές μόνη-μόνος σού!!!!….

Έναν πνεύμα θέλει νά παλαίψει αλλά είναι μέσα σ’ έναν δωμάτιον-σώμα όπου κοιμάται-ασθενεί, δέν αντέχει ούτε ώρα Αγρυπνίας! χαχαχα!…

Θέλει ό Χριστιανός-Χριστιανή Α-Δ.Ο.Υ. μού αγαπητή μού νά παλαίψει καί νά νικήσει, αλλά τού-τής αδυνάτισαν τό σώμα μέ ράθυμα, πλαδαρά, φιλήδονα, κουραστικονομικά, πολυσυγχυστικά μεταρομποτικά παίγνια ηλεκτρονικής εξάρτησης.

Τό πνεύμα θέλει, είναι θαραλλαίον, αλλά τό σώμα δειλιάζει είναι αδύναμον καί τό γνωρίζει! Νά τί μάς έκαναν είς τές τρέχουσες ημέρες καί θά τό υπερεπεκτείνουν μέχρι τό έτος 2032 μ.Χ., εκτός απροόπτου, καί θά τό συνεχίσουν μετά τό διάλλειμμα εάν έρθη τό απρόοπτον πρός “αυτούς”…

Πότε ασθενεί τό σώμα; Όταν δυναμώνει! Γίνεται υπερνωχελικόν, υπεραυτάρεσκον, ηδυπαθής, αυτολατρευτικόν, ζάμπλουτον καί κοιττάζει τό συμφέρον τού, επειδή δέν Βλέπει, είναι παντυφλόν!…

Πότε σθένεται τό σώμα; Όταν αδυνατίζει! Διότι όσον αδυνατίζει γεμίζει μέ πνεύμα καί όσον δυναμώνει γεμίζει μέ ελάττωση πνεύματος!…

Έναν σώμα δίχως πνεύμα είναι νεκρόν. Έναν σώμα μέ περισσότερον πνεύμα είναι ισχυρότερον καί γίνεται ημιπνεύμα έως καί πνεύμα, θέλετε τεκμήριον; Η Αυτοευμεταμόρφωση Τού Χριστού ήταν μεταμόρφωση τού σώματος σέ Πνεύμα, ομοίως καί η Αυτοευανάσταση Τού Χριστού έν τάφω! Όταν έφυγε Ό Υιός, τό σώμα τρείς ημέρες κοιμήθηκε χωρίς ίχνος πνεύματος ήτοι θάνατος, όταν επέστρεψε τό Πνεύμα τό σώμα Αναστήθηκε!…
Πάρτε μία πέτρα, έναν υπερογκόλιθον, είναι σώμα ισχυρόν, δυναμωμένον έως καί γενικώς άθραυστόν, αλλά είναι νεκρόν!…

Πάρτε καί έναν σκελετούλη Αγρυπνιστή-Ασκητή έν Χριστώ, είναι έναν ανίσχυρον σώμα αλλά έναν υπεραπανίσχυρον πνεύμα έν Πνεύματι-[Αγίω]… χαχαχα!…

Τί μάς λέγει αυτόν; Τήν Θεωρία τής e=mc2 σέ σχέση όχι συμβατού φωτός καί μάζας, αλλά σέ σχέση πνεύματος καί σάρκας-μάζας-[μαζύν μέ συμβατόν φώς-πνεύμα]… Όσον χάνεις μάζα γίνεσαι φώς, όσον βάζεις μάζα απογίνεσαι φώς!…

Θυμάστε όταν σάς έλεγα ότι μικρότερη μάζα μεγαλύτερη ταχύτητα, καθόλου μάζα ίσον αϋλία, καθόλου άϋλη μαζοουσία ίσον Θεός καί ότι τό μικρότερον μερίδιον σωματιδίου-κυματιδίου είναι Τώ Αγίω Πνεύματι; Καί ότι δέν υφίσταται τέτοια μικρότερη ποσότητα διότι χάνεται είς τό άπειρον κόψε καί ξανά κόψε τό κάθε φορά μικρότερον σωματίδιον-κυματίδιον… ;

Ό άνθρωπος αρχίζει από τήν απώλεια σάρκας, σθένους σάρκας διά νά γίνεται διακτινισμένος σέ περισσότερα ποσοστά καί φθάνει νά είναι μόνον ακτίνες καί πνευμακτίνες!… Κάποτε τό πνεύμα καταφέρνει νά φύγει από τόν άνθρωπο; Πότε;;;;

Όταν τό σώμα ασθενήσει από πληγή, τραύμα, πτώση, πολτοποίηση, αρρώστεια, γηρατεία ασθένεια καί άλλα, τότε τό σώμα είναι ασθενές καί δέν δύναται βαστάξει μέσα τού τό πνεύμα, καί τότε φεύγει τό πνεύμα καί αποθαίνει τό σώμα, τί σάς είπα πρίν; -[Έναν σώμα δίχως πνεύμα είναι νεκρόν. Πάρτε μία πέτρα, έναν υπερογκόλιθον, είναι σώμα ισχυρόν, δυναμωμένον έως καί γενικώς άθραυστόν, αλλά είναι νεκρόν!… ]. Τώρα σάς λέγω ότι: έναν πνεύμα δίχως σώμα είναι ελεύθερον!!!!. Τό σώμα όσον δυναμώνει φυλακίζει τό πνεύμα, όσον αδυνατίζει ελευθερώνει καί ελευθερώνεται τό πνεύμα!… Άρα τί είναι τό πνεύμα; Η ψυχή!… Καί τί είναι η ψυχή; Η ζωή! Καί τί είναι τό πνεύμα δίχως ζωή-υψυχή-πνεύμα; Νεκρό, νεκρή φύση!…

Άρα η ζωή είναι σώμα ή πνεύμα; Πνεύμα!… Άρα τέ, δέν είναι οργανική σάρκα η ζωή, αλλά η οργανική σάρκα είναι ζωντανή όταν τήν επισκεπτεί καί όταν έχει μέσα τής πνεύμα-υψυχή-ζωή!…

Ένας μικροργανισμός, ένας αστερίας ός κόβοντας τόν σέ τεμάχια σχηματίζει καί πολλαπλασιάζει αστερίες, ένας σπόρος ός δημιουργεί άλλα δένδρα, η ύδρα η οποία παραμονευόμενη εντός ύδατος ζή αιώνια, είναι ζωή μέσα σέ σάρκα καί όχι η σάρκα η ζωή!…

Είς τό Γυμνάσιον μάς είπαν: τί είναι ζωή; Κανείς δέν γνωρίζει, ούτε έκανε, ούτε θά κάνει, καί εάν τήν κάνει θά είναι μέ εμφύσημα πνεύματος μέσα τής έστω καί κακού εντός σάρκας!… Όπως θά κάνει μέ τήν εικόνα τού τό θηρίον τής Αποκάλυψης;…

Δέν υπάρχει ζωή χωρίς πνεύμα δέν υπάρχει πνεύμα χωρίς ζωή, τάδ’ έφη ψυχή…

Τό πνεύμα δέν φυλακίζεται διαπαντός σέ σάρκα-ύλη, πάντοτε θά έρθη η αιτία τής αποφυλάκισης, διότι σύν τοίς άλλοις τό σώμα φθείρεται…
Καί τότε τό πνεύμα είναι ελεύθερον…
Αλλά πόσο ελεύθερον;…

Εάν τό σώμα αμάρτησε καί χρωστάει πνευματικά χρέη θά τά πληρώσει τό πνεύμα, τό σώμα δέν μπορεί, τό σώμα πληρώνει σωματικά χρέη καί τό πνεύμα πνευματικά χρέη. Εάν τό πνεύμα δανείστηκε, πήρε, αρωγήθηκε δωρεάν ή μετ’ αμοιβής, χρεωστάει είς τά πνεύματα όπου τό ευεργέτησαν εντός τής γής-σάρκας-[γή εί καί είς γήν απελεύσει, από όπου εκκίνησες εκεί κατά πορείαν άγεις καί επιστρέφεις, τό χώμα είς χώμα, τό πνεύμα είς πνεύμα, αλλά ποίον πνεύμα;] τότε είς αυτά πληρώνει!… Διότι τό πνεύμα είναι η ζωή καί επιλέγει καί γνωρίζει ότι εάν επιλέξει νά κάνει τό σώμα βασιλέα τού καί τό πνεύμα γίνει υποτακτικός, θά χάσει τήν ελευθερία τού πολύ περισσότερον ή καί αιωνίως μετά θάνατον τού σώματος. Όταν τό πνεύμα γίνει όπως τό σώμα όμοιον γίνεται θνητόν, λαμβάει θάνατον πνευματικόν…

Όταν κοιμάται τό σώμα τό πνεύμα είναι δεμένο, όταν κοιμάται σέ κάθε ύπνο, ασ[πούμε ό ύπνος άγνοιας περί εμβολίων καί χαραγμάτων…

Είναι πρόθυμόν τό πνεύμα αλλά ασθενεί τό ράθυμον ευτραφή καί ηδονομαθημένο καί ανεκπαίδευτο υγιές σώμα καί όταν απότομα αλλάξουν τά δεδομένα εναντίον τού σώματος, λόγω ανεκπαιδευσίας, δέν θά μπορεί ν’ ανταπεξέλθει καί δέν θά έχει περιθώρια καί χρόνους εκμάθνσης καί τότε είτε θά φοβηθεί ν’ αποθάνει καί θά παραδοθεί είς τό χάραγμα είτε θά αποθάνει εάν είναι τυχερόν γοργά είς τήν προσπάθεια…

Ό μακροχρόνιος αγώνας δέν εμποδίζεται από τό πνεύμα [τό πρόθυμον], αλλά από τό ασθενές σώμα…

Ιδού η σοφή Τετραπιθανότητά: α) πρόθυμόν πνεύμα απρόθυμον σώμα β) πρόθυμον σώμα απρόθυμον πνεύμα γ) πρόθυμον πνεύμα πρόθυμον σώμα δ) απρόθυμον πνεύμα απρόθυμον σώμα. Νομίζετε ότι λύθηκε τό Πρό.βλημα; Σάς είπα ότι μέν Τετραπιθανότητα ενώνεται μέ άλλες, είναι εντός άλλων, αλληλοσυμπλέκεται μέ άλλες, διαφωνεί μέ άλλες, συμφωνεί μέ άλλες κ.ο.κ… Θέλετε μία τεκμηρίωση;…

Εξαρτάται σέ τί είναι πρόθυμον καί απρόθυμον ανεξάρτητα καί μή ανεξάρτητα τό πνεύμα καί τό σώμα καί σέ περιπτώσεις ισχύει τό μέν, τό δέ, τό τρίτον, τό τέταρτον, αναλόγως!…

Πρόθυμόν ή απρόθυμον σέ καλόν; σέ κακόν; σέ ουδέτερον; σέ ανάμεικτον;…

Σ’ έναν καυγά όταν πνεύμα καί σώμα είναι πρόθυμα δέν είναι καλόν, ιδίως όταν δέν πρόκειται περί αυτοάμυνας. Όταν όμως έναν από τά δύο είναι απρόθυμα ή αμφότερα θά προκόψει-προτσακκίσει τό άλλον καί καυγαδοδράση θά προαποκοπεί!… Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις, διαλογίσεις, καταστάσεις όπου συμφέρει περισσότερον ή μόνον έναν από τά 4 ανωτέρω περί προθυμίας-απροθυμίας πνεύματος γάρ καί σώματος! Μπορείτε νά ευδιακρίνετε πότε, πώς, διατί, πόσον;…

Μαρκ. 14,70 ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ· ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ· καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει.

Μαρκ. 14,71 ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε.

Μαρκ. 14,72 καὶ ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησε. καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τὸ ῥῆμα ὃ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι δίς, ἀπαρνήσῃ με τρίς· καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιε.

Πέτρου Τετραβημασία: α) δειλή άδικη ανάξια άρνηση, β) απαίτηση έκ δειλίας σώματος νά ενταχθεί είς αυτούς ότι είς έξ’ αυτών, αφού αναθεματίζει ότι δέν είναι μαθητής Τού καί μετά γ) αναθύμηση έκ αλέκτωτος δ) μετάνοια μετά πνευματικοκεντρικών δακρύων καί αυτοεπιβεβαίωση τών βαθμών τού από τήν δκιμασία εξετάσεων Πίστεως καί αφωσιέως είς Θέον, ενώ πρίν: όποιος είναι απέξω τού χορού πολλά τραγούδια ξέρει, τά ήξερε όλα καί κόμπαζε ότι δέν θά φοβηθεί καί νά ενδώσει ένεκα δειλίας είς τήν αφιλόξενον άρνηση Χριστού-Θεού!… Αυτή είναι η ζωή μάς όλων Α-.Δ.Ο.Υ. μού!… Σήμερα πρίν προκύψουν αυτά εδώ, έλεγα νά ειπώ είς τόν μεγάλον μού υιόν ός εγεύθηκε τήν αδικία καί υποκρισία καί μού είπε: εμίσησα τόν κόσμον όλον τά εξής: Καλώς όρισες, είναι καλόν νά μισείς τόν κόσμον διότι είναι η αφετηρία ν’ αγαπήσεις τό πνεύμα. Διά νά μάθεις νά συγχωρείς πρέπει νά μισήσεις, όπως διά νά μετανοήσεις πρέπει νά αμαρτήσεις, εκτός τών περιπτώσεων όπου μετανοείς επειδή δέν αμάρτησες, αλλά άμα συνειδητοποιήσεις τί εστίν αμαρτία μέ πολλές εμπειρίες, θά μετανοήσεις καί δι’ αυτήν τήν αμαρτία, νά μετανοείς επειδή δέν αμάρτησες!…

Θά τού έλεγα επίσης ότι οί εμπειρίες καί η σωστή ανδρείωση αρχίζουν από τίς πίκρες, τίς πληγές, τίς απαξιώσεις όπου εάν δέν δεχθούμε νά μάς νικήσουν αμέσως γίνονται φάρμακα όπου μάς ιατρεύουν καί ισχυροποιούν πνευματικώς!…

Η Δοκιμασία Α-Δ.Ο.Υ. μού άρχισε από τά Χαμηλά!… Σιγά σιγά αλλά όχι καθυστερημένα, νά γίνουμε πρωταθλητές, διότι έπονται Δοκιμασίες ολκής.

[14,72 κατά Μάρκον, τελειώνουν οί πρώτες 72 ώρες-τριήμερον Αγίας Ευδομάδος καί αρχίζουν οί επόμενες 72 ώρες έως τής αναστάσεως καί 72+72=144 καί 2Χ7=14 = 14,72 καί 2Χ7=14+14=28=4 Ζώα καί 24 Πρεσβύτεροι υπό Θρόνου άμεσα Θεού. Καί 1472 καί 14+72=86=14! 86+68=154=9 καί από τό 154 γίνεται τό 14 καί τό 5 από τό 14=5. 72=9 καί 14=5… 95+59=154…144+9=154. 14 = αριθμός Λύτρωσης, 72 τριήμερον, συνάμα σχίσθηκε 72 θραύσματα ό Ναός όταν απέθανε τριήμερον-72 ώρες Ό Χριστός καί έπεσαν τά ούτω καλούμενα 72 Κλειδιά τού Σολομώντα]

Α-Δ.Ο.Υ. μού από τήν κόλλαση αρχίζει ό Παράδεισος, η άνοδος διά τόν Παράδεισον. Η Αγία Μαρία  η Αιγυπτία κουντήθηκε έξω από τόν Ναόν τής Αναστάσεως διά νά πάει νά ετοιμαστεί στήν έρημον νά συνιορτάζεται έκτοτε έν καιρώ Αναστάσεως. Θέλεις νά είσαι Χριστιανή τής είπε Ό Κύριος; Θέλει νά εισέλθεις; Πήγαινε στήν έρημον καί έλα όταν είσαι έτοιμη! Μά δέν ξανάρθε στόν Ναόν τής Αναστάσεως μέ τό ωραιότατον ηδονικόν τής σώμα, αλλά αφού τό έθαψε πετσί καί κόκκαλα πήγε ελευθερωμένον πνεύμα αμολυνσίας έξ’ εφόρου ζωής Μετάνοια. Υπερπέρασε τίς εξετάσεις, ώστε νά περιπατεί επί Ιουρδάνου Ποταμού, τόση ανάλαφρη αντιβαρές σάρκα άγιασε μέ τήν Προσευχή, καί θαρρώ πήγαινε κρυφά καί στόν Ναόν τής Αναστάσεως !

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου