Breaking

Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

Ώστε θέλετε νά μάθετε πώς γνωρίζω ότι θά απαγορεύσουν τό κυνήγι; Διατί επέβαλαν εξηλεκτρισμόν στό Christianian καί αποεξηλεκτισμόν είς τήν Γερμανία-[Ευρώπη];…

Share

Ώστε θέλετε νά μάθετε πώς γνωρίζω ότι θά απαγορεύσουν τό κυνήγι; Διατί επέβαλαν εξηλεκτρισμόν στό Christianian καί αποεξηλεκτισμόν είς τήν Γερμανία-[Ευρώπη];…

Παρακολούθησα μία εκπομπή ενός Άγγλου όπου γυρίζει τήν υφήλιον καί βλέπει, παρακολουθεί, συνεντευξίζει, παρατηρεί πώς ζούν οί “αγριάνθρωποι”, πρωτογονάνθρωποι οί οποίοι γεννήθηκαν σέ σύγχρονες κοινωνίες καί διατί επέλεξαν νά αποκοπούν από τίς σύγχρονες κοινωνίες ζώντας αχρηματιζόμενοι ή παράγοντας κάτι ελάχιστον διά νά πληρώσουν χαμηλόν ενοίκιον γής, κάποιοι…

Απόψε τήν τιμητική τής είχε έναν κοινόβιον τής Βόρρειας Καρολίας Η.Π.Α. είς τά Απαλάχια Όρη, όπου κατά κατασκοπευτική κυβερνητική μέτρηση, ζούν τουλάχιστον 180.000 οικογένειες, μέσον όρον τρία μέλη ισούται μέ 540.000 ανθρώπους!… Πονοκέφαλος διά τούς Χαραγματιστές!… Τί εννοώ; Θά αντιληφθείς;….

Η αποψυνή κοινοβιότητα απαγόρευσε νά δημοσιευθεί τό μέρος τούς, παρότι ζή πλησίον δρόμου. Ζούνε μέ τροφοσυλλεξία. Μεταξύ αυτών σκοτωνέμα ζώα σέ αυτοκινητόδρομους καί μάς είπαν ότι έφαγαν πολλές φορές σέ διάφορες φάσεις αποσύνθεσης ζώα καί δέν έπαθαν τίποτε, αυτόν τό γνωρίζω πολύ καλά. Εκτός εάν βρωμίσει καί τό κριτήριον τούς δηλώσει ότι δέν τρώγεται πιά, λόγω ιδιαίτερης βρώμας. Αφού αποδερμάτισαν έναν ρακούν, λένε είς τόν επισκέπτη τώρα θά τό πλύνουμε σέ ύδωρ καί θά δείξει εάν είναι ακατάλληλον, πρέπει νά τό ιδείτε πώς κρίνουν μέ μετρικόν ένστικτον. Δέν βρωμάει πολύ, τρώγεται είπαν, τό έφαγαν, ήταν ολίγον όξυνον αλλά πεντανόστιμον, λάβετε τό υπόψιν αυτόν…

Είς έξ’ αυτών επισκέπτεται σκουπιδοτενεκέδες όπου ανευρίσκει κατάλληλα τρόφιμα τά οποία πετάνε, φρούτα τά οποία δέν γυαλίζουν. Λαμβάνει χρησιμοποιημένα έλαια από ιδιοκτήτες εστιατορίων καί κάνει καύσιμα διά τό παλειομονοκάμπινο τού…

Ό επισκέπτης τού λέγει δέν ανησυχείς ότι μπορεί κάποια στιγμή νά απαγορευτεί τό μάζευμα τροφής από σκουπίδια από τήν Πολιτεία; Δέν τό έχεις σκεπτεί; Τό έχω σκεπτεί απαντάει καί μέ φοβίζει η επιβολή τού νόμου έστω καί εάν δέν βλάπτω κανένα!…

Λένε ότι συνεχώς περισσότερες Πολιτείες απαγορεύουν διά νόμου τήν πρωτόγονη επιβίωση άνευ χρήματος. Γράψετε τό αυτόν είς τό πουγκί τού μυαλού σάς!…

Μετά μάς δείχνει δύο αρκούδες αποδερματισμένες μέχρι τόν λαιμόν νά τίς κατακόβουν καί νά τές κρεμμάζουν μέ σχοινιά, νά τίς ψήνουν σέ λέβητες, νά ψήνουν τά οστά τούς βραστά κτλ… Ό επισκέπτης ερωτάει πού ηύρατε τίς αρκούδες; Μάς τίς έφαραν κυνηγοί. Εσείς τίς παραγγείλατε; Όχι. Τότε διατί τίς σκότωσαν; Τούς αρέσει νά τίς σκοτώνουν αλλά δέν τίς τρώνε! Ό επισκέπτης τριτσάρει-μετακινείται ολίγον παρά πέρα καί λέγει μόνον αρρωστημένοι σκοτώνουν ζώα διά νά τά σκοτώσουν καί όχι νά τά φάνε!…

Ύστερα μάς δείχνει τόν αρχηγόν τού κοινοβίου νά τόν επισκέπτεται η γυναίκα τού καί τό παιδί τούς… Η γυναίκα λέγει δέν μπορώ νά έρθω, διότι έχω τήν μάνα μού καί τίς αδελφές μού, ενώ αυτός είχε άλλη γυναίκα καί έφυγε διότι δέν άντεχε ό οργανισμός τής τήν μούχλα τού δάσους!…

Αντιλήφθην;…

Έναν κατά τ’ άλλα συγκινητικόν φερεπραγματοφανές σενάριον, διά νά εξαγριώσουν τούς φιλόζωους εναντίον τών κυνηγών καί τών πρωτογονοβιούντων, διότι σ’ άλλα κοινόβια όπου παρακολούθησα σκοτώνουν καί τρώνε ζώα…

Συνεπώς αφορμή νά σταματήσει τό κυνήγι καί η αλιεία ένεκα τής εκστρατείας “σωτηρίας” τής γής διά τής Πράσινης Ειρήνης τού Σατανοκατευθυντήριων Λίθων τής Γεωργίας Η.Π.Α., τά έχω αναφέρει ξανά!…

Καί τό Christianian τί σχέση έχει;….

Η Χριστιάνιαν ήταν μία εσωμικρόπολις είς τό κέντρον τής Κοπεγχάγης τής Δανίας. Χίππικη, χριστιανικής έν μέρει αγάπης, ειρηνική, κάποιοι μαστούρηδες άλλοι όχι. Ζούσαν χωρίς ηλεκτρικόν ρεύμα, ηλεκτρονικές συνσκευές Χειμώνα-Καλοκαίρι, χωρίς ενδιαφέρον διά τήν πολιτική, τά ματαιόδοξα περιοδικά τών διάσημων κώλων καί τών διάσημων εγκληματιών καί κενόδοξων, ζούσαν είς τήν ωραία αυταρκή κοσμάρα τούς!… Είχαν ιδικά τούς σχολεία καί εάν δέν αρκούσαν όλα τά παιδιά, πήγαιναν σέ άλλα σχολεία καί τά επανάφερναν είς τό ρωμαντικό φώς μέ φανούς τής νύχθας. Κυκλοφορούσαν μόνον μέ τά πόδια καί ποδήλατα!… Κάποιοι φιλοσοφημένοι μέ διάφορα βαθυστόχαστα βιβλία καί βιβλία προαποκοπής πάσας απληστίας!…

Είς τό Χριστιάνιαν δέν υπήρχαν κλέπτες, καυγατζίδες, κακόφημα στέκια. Τά πρός τό ζήν τά έβγαζαν από διάφορα χειροποίητα εργόχειρα καί κάποιοι εργάζονταν σέ απλοϊκές εργασίες, όχι γραφειακές! Αντιλαμβάνεσαι; Ζούσαν έναν τρόπον αιρετικόν ή “αιρετικόν” απλόν εποχής Χριστού… Ημιπρωτόγονον χωρίς απληστείες… καί σταδιοδρομικά “διαστημικά” πάθη!…

Κάποιοι φίλοι μού τό επισκέφθηκαν καί έφυγαν μέ τίς καλύτερες εντυπώσεις. Ήθελα νά τό επισκεφθώ αλλά δέν πρόλαβα. Διατί δέν πρόλαβα;

Διότι πρώτον η κυβέρνηση έριξε μέσα βαλτούς διά νά διαλύσουν τό κλίμα, νά χρησιμοποιούν ηλεκτρισμόν, καυγάδες, ληστείες καί τά συναφή!…

Μετά η κυβέρνηση ηύρε διά τών βαλτών τής νά ψηφίσει διάταγμα διάλυσης τού Χριστιάνιαν…

Δέν πρόλαβα, διότι ήταν η εποχή όπου θά επέλαυσαν ώς τράτες οί κάθε λογής υπεραγορές καί πολυκαταστήματα καί τό Χριστιάνιαν μέ τά εργόχειρα τού ήταν εμπόδιον, συνάμα όταν ψώνιζε απ’ εκεί επηρεαζώσουν νά ζής ώς από συρμόν-μόδα τήν ρωμαντική απλή ζωή! Όμως ερχόταν η “λαμπερή” γκλάμουρ εποχή καί έπρεπε νά σβύσει η διαφήμιση Απλότητος καί Λιτότητος!…

Δέν πρόλαβα, διότι ενώ πάμπολλοι Δανοί καί άλλοι επηρεάζονταν μέ τήν Λιτότητα τού Χριστιάνιαν, ήταν έτοιμες οί πρώτες συνσκευές κινητών τηλεφώνων καί ηλεκτρονικών υπολογιστών τού Βήλ Πύλα-Γκέητς!

Αντιλαμβάνεσαι;… Η Μικροαπαλή μαλακίαση ψυχής!…

Τό Χριστιάνιαν είναι μία “απομίμηση” Ευρωπαίων Διαμαρτυρώμενων Χριστιανών οίτινες ζούν μέ πρωτόγονα μέσα τού 17ου αιώνος μ.Χ., κινούνται μέ ιππάμαξες, χειράμαξες, ποδήλατα καί πόδια μέχρι σήμερα./.. !

Χρησιμοποιούν ελάχιστον χρήμα έως καί καθόλου αναλόγως τών αποφάσεων κάθε κοινότητος… Καλούνται Αμίς, Amish αγγλιστί, Amishe γερμανιστί ήτοι η Αναβαπτιστική Διαμαρτυρώμενη Εκκλησία η οποία μετανάστευσε από τήν Γερμανία κυρίως είς τίς Η.Π.Α….

Ό επισκέπτης όπου σάς έλεγα ταξειδεύει σέ όλα τά μήκη καί πλάτη τής γής συναντώντας αγριάνθρωπους, πρωτογονάνθρωπους, χίππυς, νεοχίππυς, απομονωμένους καί ζή μαζύν τούς μία εβδομάδα. Αυτόν συμβαίνει είς τά πλαίσια τής Φανερής Ανομολόγητης Κατασκοπείας, μέ τήν πρόφαση τού τηλεοπτικού προγράμματος, μία μόδα ανάλογη μέ τά μέσα μαζικής δικτύωσης όπου όλοι φανερώνουν όλα σέ κοινή θέα καί έτσι δέν μένει τίποτε κρυφόν, ενώ συνάμα διά τής αφέλειας καί ματαιοδοξίας τών συμμετέχοντων μαθαίνει η Νέα Εποχίτσα Ταξίτσα όλα τά μυστικά τούς, τά κατάλληλα μυστικά τοπία καί τούς ευφυείς τρόπους σκέψεις τούς διά νά τούς φάει καί γνωρίζει πώς καί πού θά τούς εύρει ό Ουροβόρος Δράκων τής Ισλαμμασωνίας τής σατάνας σιώνας!

Εκείνον όπου προσπάθησα πολλές φορές νά αντιληφθείτε είναι τά καθοδηγούμενα αισχρά κέρδη καί ανθρωπογενοκτονίες διά τών αντίθετων αναλόγως περιοχής, εποχής καί διαφορετικών τρόπων παιγνίου διά νά μήν υποψιάζεσαι μέ τήν συνεχή προώθηση τών ίδιων εφαρμογών καί κόλπων. Ήτοι ασπούμε αλλού επιτρέπουν καί προωθούν τήν εξάπλωση ζώων, όπως είς τήν Ελλάδα καί άλλα ευρωπαϊκά μέρη τίς αρκούδες, λύκους καί αγριόχοιρους καί αλλού τά εξαλείπτουν. Βεβαίως θά απαγορεύσουν τά τυφέκια διά νά μήν πυροβολούνται οί αγριόχοιροι, ενώ συνάμα φόβος καί τρόμος ενσφαλμένα διότι δέν επιτίθενται παρά υπερσπάνια σέ ανθρώπους, οί λύκοι. Περισσότεροι αποθαίνουν από τράγους παρά από λύκους. Εννοείται ότι πρέπει νά μάθουμε νά παγιδεύουμε σέ ανύποπτες ώρες μέ αθέατες καί αθόρυβες παγίδες τούς αγριόχοιρους καί όχι μόνον καί ό νοών νοείτω!

Τήν ίδια ώρα η ΦΕΜΑ εξάλειψε 30.000.000 άγριους ίππους διά νά μήν μπορούν νά χρησιμοποιηθούν διά μεταφορές, βρώσιμον κρέας καί δή επανάπτυξη είς τίς Η.Π.Α., αντίστροφες μέν εφαρμογές ίδια σκοπιμότητα καί μαντεύσετε πώς καί Διατί!…

Ό Θεός μαζύν μάς!…

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου