Breaking

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

ΓΙΟΡΤΗ ΗΜΕΡΑΣ: Άγιος Μάμας, πολιούχος Μόρφου (Κύπρος), προστάτης των ζώων

Ο Άγιος Μάμας  καταγόταν από την Γάγγρα της Παφλαγονίας. Γονείς του ήταν ο Θεόδοτος και η Ρουφίνα, οι οποίοι ήταν Χριστιανοί. Εκείνη την εποχή αυτοκράτορας ήταν ο Αυρηλιανός και κήρυξε διωγμό εναντίον των Χριστιανών.

Από τους πρώτους που συνελήφθησαν ήταν οι γονείς του αγίου Μάμα. Αυτοί με θάρρος ομολόγησαν την πίστη τους, με συνέπεια να ριχτούν στις φυλακές της Καισάρειας. Εκείνες τις ημέρες η Ρουφίνα, που ήταν έγκυος, έφερε στον κόσμο τον μικρό Μάμα. Ο Θεόδοτος όμως δεν πρόλαβε να τον γνωρίση, γιατί βρήκε φρικτό θάνατο από τα βασανιστήρια. Λίγο αργότερα και η Ρουφίνα παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο.

Ο Μάμας μένει πλέον ορφανός στη φυλακή. Ο Θεός όμως δεν τον εγκατέλειψε. Στέλνει μια γυναίκα, την Ματρώνα, στη φυλακή. Αυτή παίρνει τα λείψανα των γονιών και τα ενταφιάζει. Κατόπιν παίρνει στο σπίτι της το παιδί και αναλαμβάνει την ανατροφή του.

Κοντά στην καινούρια του μητέρα ο μικρός Μάμας μεγάλωσε με χριστιανική βιοτή, φροντίζοντας να μεταφέρη το μήνυμα του Χριστού και στα παιδιά της ηλικίας του.

Έτσι η ιεραποστολική δράση του Μάμαντος έγινε γρήγορα γνωστή με αποτέλεσμα να οδηγηθή στον ειδωλολάτρη ηγεμόνα Δημόκριτο. Αυτός με λόγια και υποσχέσεις προσπάθησε να αλλάξη την πίστη του μικρού παιδιού. Μάταια όμως προσπάθησε ο ηγεμόνας, γιατί ο μικρός Μάμας με παρρησία ομολόγησε το Χριστό.

Τότε έριξαν τον μικρό Μάμα στα βασανιστήρια, τα οποία ήταν φρικτά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η πίστη του μικρού παιδιού δυνάμωνε περισσότερο. Θαυματουργικά ο Θεός απαλλάσσοντάς τον από τα βασανιστήρια τον μετέφερε σε βουνό της Καισάρειας. Σ’ αυτό το μέρος ο Άγιος έζησε έως τα δεκαπέντε του χρόνια με συντροφιά τα άγρια ζώα. Τα εξημέρωνε, τα έβοσκε και τα άρμεγε για να τρέφεται.

Η παρουσία όμως του ιεραποστόλου Μάμα δεν άργησε να γίνη και πάλι γνωστή. Οι εχθροί της πίστεως τον οδήγησαν σε σκληρότερα μαρτύρια χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι άκαμπτος ο Μάμας ντρόπιασε τον σκληρό ηγεμόνα, ο οποίος διέταξε να τον σκοτώσουν. Ο δήμιος με μια σιδερένια τρίαινα τον χτύπησε στην κοιλιά. Ο Άγιος παρέδωσε την αγιασμένη ψυχή του στο Χριστό, που τόσο αγάπησε.

Σύμφωνα με μια παράδοση το λείψανο του αγίου έφτασε στην Κύπρο μέσα σε μια σαρκοφάγο από τα μικρασιατικά παράλια και τάφηκε στη Μόρφου. Εκεί κτίστηκε ένας βυζαντινός ναός δίπλα στη Λάρνακα, που βρισκόταν το λείψανό του. Μια άλλη Κυπριακή παράδοση αναφέρει ότι ο Άγιος Μάμας ήταν ένας φτωχός ερημίτης που ζούσε σε μια σπηλιά κοντά στη Μόρφου. Μια χρονιά του ζήτησαν κεφαλικό φόρο, αλλά ο Άγιος δεν τον πλήρωνε και τότε τον πήγαν στον διοικητή να απολογηθή.

Στο δρόμο που πήγαιναν συνάντησαν ένα λιοντάρι που κυνηγούσε ένα αρνί. Ο Άγιος διέταξε το λιοντάρι να αφήση το αρνί και το λιοντάρι υπάκουσε. Ο Άγιος κουρασμένος καθώς ήταν πήρε το αρνί στα χέρια του , ανέβηκε στο λιοντάρι και συνέχισε το δρόμο για τον διοικητή. Όταν έφτασαν στον διοικητή και τον είδε επάνω στο λιοντάρι, έδωσε διαταγή να τον αφήσουν ελεύθερο και να τον απαλλάξουν από τη φορολογία

Ωστόσο τα θαύματα του Αγίου είναι πλέον διαδεδομένα στην Κύπρο. Στους βυζαντινούς χρόνους ο Άγιος Μάμας ήταν ο προστάτης των Μαρδαϊτών στην Κύπρο. Αυτοί οι Μαρδαΐτες, που μετά τις αραβικές επιδρομές εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο, εισήγαγαν τη λατρεία του Αγίου στη νήσο.

Η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου στις 2 Σεπτεμβρίου.

Ἀπολυτίκιον
Ήχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείον βλάστημα, Μαρτύρων πέλων, ηκολούθησας, ασχέτω πόθω, τοις ενθέοις αληθώς τούτων ίχνεσι και του Σωτήρος κηρύξας το όνομα, εθαυμαστώθης σοφέ δι’ αθλήσεως. Μάμα ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’.
Τῆς Παφλαγόνου τὸ κλέος, καὶ Γαγγραίων τὸ στήριγμα, φύλαξ καὶ φρουρὸς τῶν Κυπρίων, ἀνεδείχθης, Μαμὰ ἔνδοξε. Τὴν Θάλασσαν διῆλθες ὥσπερ ζῶν, καὶ ταύτης τρικυμίας χαλινῶν, θαυμασίως λάρνακά σου, Μόρφου τὴ πάλει, Μάρτυς κατεστήριξας- διὸ ἐν τὴ μνήμη σου, σοφέ, εὐῶδες μύρον βρύει ἐξ αὐτῆς. Δόξα Θεῶ τῷ ἐνεργούντι, διὰ σοῦ πάσιν ἰάματα.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Παφλαγονίας ὁ κλάδος καὶ μαρτύρων ἀγλάϊσμα, πόλεως Μόρφου τὸ κλέος καὶ Κυπρίων τὸ καύχημα, Λεόντων χάσματα ἔφραξας, Μάμα σοφέ, καὶ μαρτυρίου τὸν στέφανον κομισάμενος. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι καὶ θαυμαστῶς ἐνισχύσαντι, δόξα τῷ χορηγοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον
Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἐν τῇ ράβδῳ Ἅγιε, τῇ ἐκ Θεοῦ σοι δοθείσῃ, τὸν λαόν σου ποίμανον, ἐπὶ νομὰς ζωηφόρους· θήρας δέ, τοὺς ἀοράτους καὶ ἀνημέρους, σύντριψον, ὑπὸ τοὺς πόδας τῶν σὲ ὑμνούντων, ὅτι πάντες οἱ ἐν κινδύνοις, προστάτην Μάμα, θερμόν σε κεκτήμεθα.

Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ’. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.
Εὐσεβείας ὑπάρχων γόνος σεπτός, ἀσεβείας ἐδείχθης ἐκμειωτής, ὦ Μάμα πανεύφημε, τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος· ἐν γὰρ σταδίῳ πλάνην, εἰδώλων διήλεγξας, καὶ εὐθαρσῶς Τριάδα, ὑμνεῖσθαι ἐκήρυξας· ὅθεν καὶ θηρίοις, ἐκδοθεὶς ἀθλοφόρε, τὸν θῆρα ἐνέκρωσας, καὶ ἀρχέκακον δράκοντα· διὰ τοῦτο βοῶμέν σοι· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Ὁ Οἶκος
Τὸν ἐν πάσῃ τῇ γῇ περιβόητον Μάρτυρα, καὶ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σὺν Ἀγγέλοις χορεύοντα, ὑμνήσωμεν Μάμαντα, τὸν πρὶν τὰς ἐλάφους ἐν ταῖς ἐρήμοις καινῶς ἀμέλγοντα, καὶ νῦν περιούσιον λαὸν Κυρίου, ῥάβδῳ δυνάμεως, ὡς ποιμένα καλῶς περιέποντα, καὶ ὁδηγοῦντα εἰς τόπον χλόης, ἔνθα ὑπάρχει ἀληθῶς τοῦ Παραδείσου ἡ τρυφή. Ὅθεν πάντες οἱ ἐν κινδύνοις, προστάτην Μάμα, θερμὸν σε κεκτήμεθα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου