Breaking

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

Ακυρώνεται ο διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες – Διπλασιάζεται η χρονική ισχύς των διαβατηρίων

Share

Προς ματαίωση βαδίζει εντέλει ο διαγωνισμός ύψους 515 εκατ. ευρώ για τις νέες ταυτότητες, παρότι πριν από δύο μήνες η όλη διαδικασία ξεμπλόκαρε μετά από απόφαση του ΣτΕ. Ο λόγος είναι ο διπλασιασμός της χρονικής ισχύος των διαβατηρίων, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και αλλάζει τόσο τις οικονομικές όσο και τις τεχνικές παραμέτρους που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας «Νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας» (ΟΠΣΕΑ), όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου.

Ειδικότερα σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αρχής γενομένης από σήμερα, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο διπλασιασμός της χρονικής ισχύος των διαβατηρίων, ο οποίος θεσμοθετήθηκε (ν. 4962/2022, αρ.87) πρόσφατα και αύξησε την διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων των Ελλήνων πολιτών από πέντε (5) σε δέκα (10) έτη. Η νέα διάταξη εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου για τη μείωση γραφειοκρατίας, την εξοικονόμηση επιπλέον ένστολου προσωπικού από διεκπεραιωτικές υποθέσεις, προκειμένου να διατεθεί σε υπηρεσίες ασφαλείας των πολιτών, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την περιστολή, εν γένει, των άσκοπων δαπανών και εργατοωρών.

Επιτυγχάνει δε να εναρμονίσει την Ελλάδα με τα διεθνή πρότυπα διάρκειας ισχύος των διαβατηρίων αλλά και να ωφελήσει τους Έλληνες πολίτες, αφού δεν μεταβάλλονται τα απαιτούμενα πάγια τέλη χαρτοσήμου.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, εξαιτίας του διπλασιασμού της χρονικής ισχύος, «καταγράφεται ουσιώδης αλλαγή τόσο των οικονομικών, όσο και των τεχνικών παραμέτρων» που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης». Όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση «πλέον, η συνολική αξία του συγκεκριμένου διαγωνισμού μειώνεται κατά τουλάχιστον 56.544.000,00 ευρώ, με αυτονόητη τη σημαντική οικονομική ωφέλεια υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, γεγονός που υποχρεωτικά λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος».

Ως συνέπεια των παραπάνω, η υπηρεσία εισηγήθηκε προς τον αρμόδιο Υπουργό τη ματαίωση της προόδου της διαδικασίας σύναψης της παραπάνω σύμβασης, στο σύνολό της, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση και χωρίς υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες, όπως ρητά προβλέπεται σε σχετικό όρο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, γεγονός για το οποίο ομοφώνως γνωμοδότησε καταφατικά και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Σημειώνεται πως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διασφάλιση όχι μόνο της πλήρους και εμπρόθεσμης ικανοποίησης των Διεθνών υποχρεώσεων της χώρας μας, αλλά και της απόκτησης υψηλών προδιαγραφών εγγράφων ασφαλείας που εκδίδει στο εξής, πλήρως συμβατών με τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς κανονισμούς».

Να υπενθυμίσουμε ότι ο διαγωνισμός για τις νέες αστυνομικές ταυτότητες είχε ξεκινήσει από τις 20 Δεκεμβρίου 2020 και στόχος ήταν να αντικατασταθούν όλες οι αστυνομικές ταυτότητες, τα διαβατήρια, τα διπλώματα οδήγησης και δεκάδες άλλα έγγραφα ασφαλείας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 515 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και στην πρώτη φάση υπέβαλαν προσφορές πέντε ενδιαφερόμενοι:

Η τεχνική αξιολόγηση που διενεργήθηκε προέκρινε τους τρεις πρώτους στη β’ φάση του διαγωνισμού. Ωστόσο η διαδικασία δεν προχώρησε αφού υποβλήθηκαν ενστάσεις από πλευράς των υποψηφίων οι οποίες μετά από εξέταση μηνών δεν έγιναν δεκτές από το ΣτΕ και αναμενόταν ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με το άνοιγμα πλέον των οικονομικών προσφορών.

insider.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου