Breaking

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Ἡ διαστρέβλωσις τῆς Ὀρθοδόξου διδασκαλίας καὶ πίστεως ἀπὸ τὸν Dr. Harari

Share

Τί θὰ ἔλεγε ἕνας νεοταξίτης καὶ ὁπαδὸς τοῦ μετανθρωπισμοῦ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνας γέροντας ἀπόφοιτος τῆς ἕκτης δημοτικοῦ, ποὺ δὲν εἶχε δόντια, δὲν εἶχε δεύτερο ράσο, τὸ καλυβάκι ποὺ ἔμενε ἔμπαζε ἀπὸ παντοῦ κι ὅμως τὸν ἐπισκέφτηκαν καθηγητὲς Πανεπιστημίου, λόγιοι, δικαστικοί, ἐπιστήμονες, στρατιωτικοί, ἁπλοὶ καθημερινοὶ ἄνθρωποι καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Ὅλοι αὐτοὶ ἀναπαύθηκαν, βρῆκαν ἀπαντήσεις, τὴν θεραπεία στὶς ἀσθένειες καὶ τὴν εἰρήνη στὴν καρδιά. Τί θὰ ἔλεγε; Μὰ αὐτὸ δὲν γίνεται ἤ ἄν γίνεται ὀφείλεται σὲ κάποιον ἀλγόριθμο.

Ὄχι κ. Harari. Αὐτὰ ἔγιναν, γίνονται καὶ θὰ γίνονται στὸν ὀρθόδοξο χριστιανισμό. Γιατί αὐτὸ τὸ γεροντάκι ἔγινε κατοικητήριο τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, δηλαδὴ τοῦ Θεοῦ. Τὸ γεροντάκι αὐτὸ εἶναι ὁ ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ. Ὑπολογίζεται ὅτι ἀπὸ τὸ κελλάκι του πέρασαν 500.000 ἄνθρωποι.

Ὁ κ. Harari λέει ὅτι τὸ ἠθικό δίδαγμα τῆς παραβολῆς τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη εἶναι ὅτι ἡ ἀξία τῶν ἀνθρώπων κρίνεται ἀπὸ τὴν συμπεριφορά τους καὶ ὄχι ἀπὸ τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις.

Ὄχι κ. Harari ἡ παραβολὴ θέλει νὰ μᾶς πεῖ ὅτι ἡ θερμὴ καὶ ὁλοκληρωτικὴ ἀγάπη μας πρὸς τὸν Θεὸ πρέπει νὰ συνδυάζεται μὲ τὴν θυσιαστικὴ ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο.

Λέει καὶ γράφει κάπου ἀλλοῦ ὁ κ. Harari, ὅτι τὴν Κυριακὴ τὸ πρωΐ, οἱ χριστιανικὲς χορωδίες φέρνουν Ἐλπίδα στὴν ζωὴ ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, βοηθώντας στὴ δημιουργία δεσμῶν κοινότητας, ἐμπιστοσύνης καὶ στοργῆς.

Κύριε Harari τὴν Κυριακὴ τὸ πρωΐ οἱ Χριστιανοὶ μεταλαμβάνουν τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον.

Ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι οἱ θρησκεῖες, ὅπως ὁ Χριστιανισμός, τὸ Ἰσλάμ, ὁ ἰουδαϊσμὸς καὶ ὁ βουδισμὸς ἦταν φυλετικὲς πίστες.

Ὁ Χριστιανισμὸς κ. Harari δὲν εἶναι θρησκεία, ἀλλὰ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους, ἀντίθετα μὲ τὶς ἄλλες θρησκεῖες, ποὺ εἶναι ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο.

Σὲ ἄλλο σημεῖο γράφει ὅτι στὸ Θεὸ (προσέξτε) δὲν τοῦ ἀρέσει οἱ ἄνθρωποι νὰ πίνουν ἀλκοόλ, ἐνῶ ἀπαιτεῖ νὰ πίνουν κρασὶ Κυριακὴ πρωΐ. Ὑποβαθμίζει δηλαδὴ τὴν θεία Κοινωνία σὲ κρασί. Φυσικὰ ξέρει ὅτι εἶναι τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ τὸ ἀποκρύπτει.

Ἀναφέρει κάπου ἀλλοῦ ὅτι ὁ χριστιανισμὸς καὶ τὸ Ἰσλὰμ σκότωσαν πολλοὺς ἀνθρώπους. Συνεχίζει λέγοντας ὅτι τὴν ἐποχὴ ποὺ οἱ Ἱσπανοὶ κονκισταδόρες σταματοῦσαν ὅλες τὶς ἀνθρωποθυσίες στοὺς θεοὺς τῶν Ἀτζέκων καὶ τῶν Ἴνκας στὴν Ἱσπανία, ἡ Ἱερὰ Ἐξέταση ἔκαιγε αἱρετικοὺς σωρηδόν.

Κύριε Harari, κάνεις, πὼς δὲν ξέρεις ὅτι ἄλλο εἶναι ὁ Χριστιανισμὸς τῆς Δύσης καὶ ἄλλο εἶναι ἠ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ξέρεις, ἀλλὰ τὸ ἀποσιωπεῖς, γιατὶ ἐσεῖς οἱ νεοταξίτες φοβᾶστε τὴν Ὀρθοδοξία, γιατὶ εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ μόνη ποὺ διαφύλαξε τὴν πίστη στὸν Χριστὸ ἀνόθευτη 2.000 χρόνια.

Δηλώνει ὁ Harari, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Fake news.

Φοβᾶσαι ἔ! ἐλέγχει ὁ Χριστὸς γι’ αὐτό. Ἐπίσης μοῦ θυμίζεις τοὺς Ναζὶ ποὺ ἔλεγαν: «λέτε ψέματα, λέτε ψέματα κάτι θὰ μείνει».

Ἐντάξει κ. Harari δηλώνεις ὅτι εἶσαι ἀθεϊστὴς καὶ πισωγλέντης, ὅμως μὴ τὰ κάνεις καὶ σημαία, γιατὶ τὸ μόνο ποὺ κάνεις εἶναι νὰ σὲ λυποῦνται.

Φώτιος Γανόπουλος

Πηγή Oρθόδοξος Τύπος

*Harari ,Ηarakiri στην στοιχειώδη λογική όταν μισανθρωπος ξερολισμός προβάλλεται ως ιερό δισκοπότηρο για την πιο ασφαλή υποταγή του ανθρώπινου προσώπου στην δικτατορία των ειδικών .
Οταν σου λέει να σταματήσεις να σκέφτεσαι γιατί αυτός γνωρίζει ενώ εσύ όχι, τότε αρχινάει να σκέφτεται εκείνος για εσένα.Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχεις ελευθέρα βούληση αλλά εάν το δεχθείς τότε μόλις την έχασες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου