Breaking

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

IQ Δοκιμασία και Πειρασμός Σκοταδιστών και Σκοταδιαζόμενων και αντίπερα οι ανά τους αιώνες Υπερμεγαλοευφυϊες…. Σκοτεινόν και Αγιοφωτεινόν IQEQ έκτοτε…

Share

IQ Δοκιμασία και Πειρασμός Σκοταδιστών και Σκοταδιαζόμενων και αντίπερα οι ανά τους αιώνες Υπερμεγαλοευφυϊες…. Σκοτεινόν και Αγιοφωτεινόν IQEQ έκτοτε…

Όλες οι ιδέες είναι ίδιες. Όταν ο εφαρμοστής οί ή εφαρμοστές είναι ίδιοι τότε όλες οι ιδέες είναι ίδιες. Το τι λέγει μία ιδέα είναι νεκρή υπόθεση και νεκρή προϋπόθεση, μυθοπλασία και ανεφάρμοστα λόγια, το ζωντανόν είναι η εφαρμογή από ζωντανόν, συνεπώς το τι λέγει το χαρτί της ιδέας είναι έναν το τι κάνει αυτός όπου εφαρμόζει είναι άλλος.

Πήγα σε μία διάσημη ταβέρνα, παρατήρησα ότι πολλές συνταγές είναι ανάμεικτες από κινέζικα υλικά μαγειρικής, όταν το ανάφερα εις τον ιδιοκτήτη, ότι εδώ γεύομαι μία ανάμειξη/fusion Ελληνοκυπριακής και Κινέζικης Μαγειρικής, κυνικώς μου είπε ότι πρέπει να εξελισσόμαστε. Όπισθεν αυτής της απάντησης είδα την πονηρή εξυπνάδα του. Επειδή οι πελάτες είναι τακτικοί και απαιτητικοί και συνήθως αυτοί όπου περιφέροντε εις τις ταβέρνες συγκρίνουν και συνζητούν, αυτός πρωτορεί εξελισσόμενος με ιδέες, συνταγές, απόψεις και σφετερισμούς υλικών, απόψεων, ψησίματων, ποσοστήτων από άλλα εστιατόρια. Μόλις τελειώσαμε την συνζήτηση μου είπε ότι θα δειπνήσει με φίλον του σε κινέζικον εστιατόριον, ενώ συνάμα μου είπε ότι αλλάζει απόψεις με ταβερνιάρη εις τα βουνά του Τροόδους.

Τι έκανε; Κάθε τόσον παρουσιάζει καινούργια συνταγή εις τον μεζέ η ανεξάρτητα και προσφέρει μικρές ποσότητες εις τους πελάτες, θαρρώ περισσότερον τις νύχτες όπου η πελατεία είναι ολιγότερη, τις καθημερινές ημέρες, αυτόν ενθουσιάζει τους πελάτες, το φημίζοντε και διαλαλούν σε φίλους και οι φίλοι αποκτούν το συναίσθημα να προσφύγουν εις δοκιμήν της καινούργιας συντάγης. Με αυτήν την μέθοδον και να εξεπεράσει άλλη ανταγωνιστική ταβέρνα τις νοστιμιές του, αυτός πάντοτε έχει κάποια νέα έκπληξη, ώστε πάντοτε να ευρίσκεται εις τις προτιμήσεις και άμεσες μέλλουσες επισκέψεις των πελατών…. Πρόκειται περί υψηλού IQ εκπελατοποιήσεως….

Με την ίδια λογική η πολιτική και οι ιδεολογίες τους εξελίσσοντε και γίνοντε ανάμεικτες και ουσιαστικώς ήσαν εξ’ αρχής ανάμεικτες και το γνώριζαν μόνον οι μυημένοι και οι της Υψηλής Νοημοσύνης ερευνητές και παρατηρητές….

Η βρώμικη υψηλή Νοημοσύνη τους πάντοτε καταφέρνει με ανάμεικτες/fusion εξελίξεις και ψευδοεξελίξεις να ανανεώνει τους σκλάβους πελάτες των κομμάτων και ιδεολογιών, νομιζόμενοι ότι συνέβηκε κάτι καινούργιον αλλά πάντοτε αλλάζει ο Μανωλιός εκατομμύρια στολές, μαγιώ, ενδύματα, φορεσιές, παραδοσιακές φορεσιές από όλα τα μηκοπλάτη της Γης…. Ό,,τι στολή και εάν φοράει ο Μανωλιός και ό,τι χρώμα και διάθεση, ιδεολογία και ρητορεία υποκρισίας και εάν εκφράζει και εκδηλώνει, πάντοτε είναι ο υποκριτής Σκοταδιστής Λύκος ενδεδυμένος πολυαμνός και πολυαρνίος Μανωλιός και κάθε φορά με διαφορετική εμφάνηση και πρωτογεύση η συνταγή είναι η ίδια: εγώ στραβώνω και πουλώ ιδέα και εσύ έβλεπε και αγόραζε μην γίνεις εθισμένος σκλάβος!….

Είναι το δούναι και λαβείν του Σκοταδιστή και Σκοταδιαζομένου, κάποιοι σκοταδιαζομένοι εκπαιδεύοντε και γίνοντε σκοταδιστές είτε συνειδητοποιούν και συναισθάνοντε τι κάνουν είτε όχι. Όλοι Σκοταδιστές είναι και Σκοταδιζόμενοι από ανώτερους Σκοταδιστές έως τον Αρχισκοταδοδιάβολον! Άλλοι παραμένουν πάντοτε σκοταδιζόμενοι χαζολυκοαμνοί και το ανάμεικτον αυτών, μία Τετραπιθανότητα, η Ιστορία της Πολιτικής ΥπερIQ Υπερβρωμιάς έκτοτε….

Ο παλαιός και νέος Σκοταδιασμός είναι η εξέλιξη των φορεσιών και των λόγων του Υποκριτή Υπερσκοταδιστή Υπερβρωμονοήμονα Μανωλιού ος προσβάλει το όνομα όπου φέρει, καθότι Εμμανουήλ είναι Ο Χριστός, ήτοι εν μαν/και μάνα του Ήλ = Πατρός Θεού, εξάλλου Ηλ = Θεός, λευκόν και φως….

Όταν αποκαλύψεις τους Σκοταδιστές και Σκοταδιζόμενους αρχίζουν να αναφέροντε σε σκοτάδια και Μεσαίωνες και να ρετσινώνουν ό,τι θέλουν και όποιον φως θέλουν να μην αφυπνίσει τους ανθρώπους σε Υπερμεγαλοευφυϊες αντίληψης, μόνον και μόνον από περιέργεια πρέπει να το ερευνήσετε. Έχει λεχθεί ότι η περιέργεια σκοτώνει, αλλά έχει κρυβεί πώς ό,τι έχει αποκαλυφθεί και ανακαλυφθεί προέρχεται από την Περιέρεια, χαχαχα, συνεπώς όπως αντιλαμβάνεστε οι Σκοταδιστές και Σκοταδιζόμενοι σου λένε μην είσαι περίεργος = μην ερευνάς = πίστευε και μη ερεύνα [ενώ λένε ότι δεν το υποστηρίζουν χαχαχα, είδατε πώς πλανούντε οι ανθρώποι πριν μυηθούν εις την Υπερμεγαλοευφυϊα και Μεγαλοϋπερπολυευφυϊα; Χαχαχαχα] αντί του πίστευε και μη, ερεύνα του Αγίου και το Ιω. 5,39 ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ· και Ιω. 8,32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. Οι Σκοταδισταί και Σκοταδιζόμενοι δεν θέλουν να ερευνούντε αι Γραφαί, ούτως ώστε να μην διανοίγοντε οι οφθαλμοί των ανθρώπων και γίνοντε Υπερμεγαλοευφυΐες, τους θέλουν σκλάβα άβουλα νεκρόψυχα κτήνη = κτήματα τους και όμοιους τους και υποταγμένους εις τον σατανά. Ο Σωκράτης έλεγε πάντοτε την Αρχαία Αλήθεια, την Μεσαιωνική και «Σκοταδιστική» κατά τους Σκοταδισταί και Σκοταδιζόμενους Συκοφαντοπονηροκατήγορους του: [πάλαι τα ίδια λές Σωκράτη; Πές και κάτι άλλον!/ Σώκρατες: εγώ λέγω τα ίδια διότι η Αλήθεια δεν αλλάζει, εσείς που λέτε το ψεύδος κάθε φορά λέτε άλλα και διαφορετικά με καινούργιες εμφανίσεις γοητευτικές και εξαπατικές ότι είναι οι ίδιες].

Ο Σκοταδιστής αφού φέρει το σκότος και κάνει την ζημία, μετά εκπαρουσιάζεται με άλλον πρόσωπον, άλλον όνομα, άλλος άνθρωπος σε ίδιον ή άλλον αιώνα και εποχή ή αμέσως μετά και φέρνει την λύση η οποία είναι η συνέχεια, εξέλιξη και γέφυρα της Λεωφόρου του ΥπερIQ Σκοταδισμού και οι αφυείς λένε ά αυτόν είναι καλόν ας ενστερνιστούμε και δοκιμάσουμε αυτόν και ούτω καθεξής. Εις τα πρωτόκολλα της σατανοσιών γράφει: οδηγούμε τα έθνη/κράτη από πλάνη σε πλάνη, ήτοι παν άνθρωπον, μόλις ασπούμε σε καταχρεώσουν με δάνεια, μετά σου φέρνουν λύση αναδιάρθρωσης και σε αφήνουν δεκαετίες καταχρεωμένον ώσπου να χωνεύσεις ότι δήθεν πταίεις οπωσδήποτε εσύ διά τα δάνεια σου και να τους παραχωρήσεις τα υποθηκευμένα ακίνητα αφού σε τσάκκισαν από την πολύχρονη σαρακοταλαιπωρία, ενώ ουδέποτε σου έδωσαν χρήματα από την Τράπεζα αλλά από την υποθήκη του ιδικού σου ακίνητου, μπορείς να γίνεις Υπερμεγαλοευφυΐα ΥπερEQIQ να το αντιληφθείς και να το πιστεύσεις ως δεύτερη θρησκεία ή πεποίθηση άνευ υποαμφισβήτησης; Ήτοι να εδραιώσεις την Υπερμεγαλοευφυΐα σου;;;;….

Οι Σκοταδισταί όταν αναφερόμαστε σε Χριστόν αναφέροντε σε σκοταδισμόν αλλά ουδέποτε κανέναν σύνστημα τους, ιδεολογία τους, πολιτειακόν είδος τους δεν αξίωσε και δεν δικαίωσε την Αγάπη, την Δικαιοσύνη, την Πίστη, τον Αλληλοσεβασμόν σε όλες τις πτυχές των ανθρώπων προς τους ανθρώπους, συνεπώς, όλες οι ιδέες τους είναι Απατενωνιστομανοιήστικα κόλπα και γοητείες και ουδέποτε αγάπησαν τον άνθρωπον και τον συνάνθρωπον και αυτόν όπου τους ενοχλεί εις Τον Χριστόν είναι διότι έκτοτε και πριν Ο Ίδιος έρθη, διά των Προφυτών Του είναι ο Άκτιστος Αιώνιος ΥπερIQEQπολυδαυλός Άκτιστου Φωτός, Άκτιστης Αλήθειας, Άκτιστης Αγάπης, Άκτιστης Φιλανθρωπίας και κούκου ιδεολογίες Φιλοπτωχείας! Ποίος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι Άνθρωπος με Α κεφαλαίον ήτοι Ευάνθρωπος, ήτοι Αγιάνθρωπος, Ουρανάνθρωπος, Ανωτεράνθρωπος όταν δεν αγαπάει τους πτωχούς εν πράξει; Χαχαχα! Μπορεί εσύ ο υψηλού IQ άνθρωπος να κατακτήσεις όλον το Σύμπαν [δήθεν χαχαχα] αλλά εάν δεν κατακτήσεις την EQIQ Υπερευφυοϊκανότητα να αγαπάεις και εξιψώνεις τον πτωχόν τίποτε δεν είσαι και βεβαίως τούτον είναι «σκοταδιστικόν» διά τους Σκοταδισταί και Σκοταδιζόμενους, αλλά τώρα όπου η πτώχεια άρχισε να δείχνει τους οδόντες της και σύντομα θα θερίζει τότε πολλοί Σκοταδισταί και Σκοταδιζόμενοι θα καταλάβουν τι είναι ο Άνθρωπος, τι είναι το Φώς, τι είναι Αγάπη, Εξέλιξη, Υψηλή Υπερνοημοσύνη ήτοι η Υπερφιλοπτωχεία, και τούτον το ανάδειξε ο μισούμενος εκ Σκοταδιστών, ήτοι Ο Ιησούς Χριστός!

Ματθ. 24,9 τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. Αναγνώσετε το κεφάλαιον 24, αναγνώσετε τα τρία κεφάλαια πριν και 3 κεφάλαια μετά και αντιληφθείτε Υπερμεγαλοευφυΐες Ευλογημέναι, Υπερμεγαλοευφυΐα σημαίνει Προευλογημένος….

Κύριος ειμοί ΒοηΘείος και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσει μοι σκοταδοσατανάνθρωπος και σκοτοδαίμων και ου φοβηθήσομαι κακά, αλλά δόκιμος υιός Ιησού Χριστός είμαι και Κύριος αξιώσει μοι υιόν Του….

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου