Breaking

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022

Χρησιμοποίησε τις διαπιστωμένες άγνοιες διά να μετρήσεις τις γνώσεις σου…

Share

Χρησιμοποίησε τις διαπιστωμένες άγνοιες διά να μετρήσεις τις γνώσεις σου…

Ο Αρχιμήδης επιχείρησε να μετρήσει πόσοι κόκκοι άμμου χρειάζονται διά να γεμίσει το διάστημα…. Ομολογουμένως η περισσότερον τρελλή, μαθηματική, οιηματική, διακινδυνευτική σκέψη και άλμα εις ύψος συγκεκριμενοποίησης…. Όλα αυτά εις το έργον του ψαμμίτης….

Οι νευροψυχολόγοι ισχυρίζονται ότι ανά δευτερόλεπτον συλλαμβάνουμε 240,000,000 πληροφορίες από τους οφθαλμούς και επιλέγουμε να επεξεργαζόμαστε κάποιες, ενώ άλλες ούτε καν το αντιλαμβανόμαστε ότι τις εισπράξαμε, παραμένουν αποθηκευμένες και ύστερα αφαιρεμένες ή ανακυκλώσιμες σκουπιδοπληροφορίες εις τα υποσυναίσθητον και υποσυνείδητον…. 

Εάν αυτόν ισχύει, τότε μπορούμε να υποψιαστούμε πως ίδιου αριθμού πληροφορίες λαμβάνουμε ανά δευτερόλεπτον ή κάποιον μεγαλύτερον ολίγον χρόνον σε ακοή, αφή, και κατ’ επέκτασιν αφής σε γεύση και όσφρυνση…. Τότε έχουμε 720,000,000 πληροφορίες διά τις πρώτες τρεις συνομοταξίες και διά τις υποκατηγορίες γεύσης και όσφρυνσης ακόμη 480,000,000 πληροφορίες ήτοι επί συνόλει 108,000,000.

Αυτοί οι αριθμοί μπορεί να φαντάζουν εξωφρενικοί, αλλά εάν αυτές τις ποσότητες τις αναλογιστούμε σε κυματίδια και υποκυματίδια τότε οι αριθμοί αυτοί είναι πενιχροί σε σύγκριση με την πραγματικότητα της των υετών/βροχών από κάθε λογής και ταχύτητος κύματα !

Κάνει βεβαίως εντύπωση το 24 ήτοι 24,000,000 όπου είναι ο αριθμός του κύβου και επαληθεύει πολλά εξ’ όσων είπαμε σε άλλα άρθρα…. Ο Αρχιμήδης μάλλον θα γνώριζε ότι διά να μετρήσει πόσους κόκκους άμμου εγχωράει έναν απροσδιόριστον από τον ίδιον διάστημα χώρου του ουρανού, ότι αυτόν πρέπει να μετρηθεί με αριθμόν κυβισμού ο οποίος μετατρέπεται σε εξάγωνες αναρτήσεις ισογώνιων ισόπλευρων εξάγωνων ή πεντάγωνων. Δεν είναι τυχαίον ότι το έξη και το πέντε κάνουν το μυστήριον 11 που είναι αριθμός που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν μυστικοί διεθνείς ζάμπλουτοι μάγοι της προκακοποίησης και κακοποίησης….  Εις την Αγγλία λέγεται ότι ψηφίζεται ο εσκεμμένος ή μη εσκεμμένος αριθμός προκυβισμού νόμων της τάξεως των 240,000….

Όσον περισσότερα μαθαίνουμε λησμονούμε πόσα υπερπερισσότερα δεν γνωρίζουμε και πόσα υπερπερισσότερα λησμονούμε αναπόφευκτα διά να μάθουμε αυτά τα περισσότερα τα οποία συνεχώς μαθαίνουμε…. Αυτόν πιθανώς να σας φαντάζει εξωφρενικόν αλλά είναι ένας προασάλευτος Νόμος και Προνόμος!

Ας πάρουμε το παράδειγμα του πολιτικού. Όσον περισσότερον και βαθύτερος πολιτικός γίνεσαι τόσον περισσότερον ολιγότερον ηθικός συνάμα γίνεσαι. Και όσον περισσότερον απολιτικός γίνεσαι τόσον περισσότερον ηθικός, αθώος, αγαθός και αφελής ένεκα παιδικής και αψευδής πραότητας γίνεσαι και απορείς, καλά αυτός δεν αντιλαμβάνεται ότι πωλεί, σπαταλάει, σκουπιδοσαρίζει την ψυχή του διά να αγοράσει, αποκτήσει, κατανοήσει σκουπίδια και προσκουπίδια τα οποία σε Κρίση Άπειρης Δικαιοσύνης καμμία αξία άλλη δεν έχουν παρά μόνον να τον ενοχοποιήσουν; Από την άλλη πλευρά ο βαθύς εξεσχισμένος ηθικών αναστολών πολιτικός, επιχειρηματίας, δράστης, λέγει: μα τι αχάπαρο αδαή βλακούντιο αρνίον είναι αυτός διά να ύσταται με την ωραία οσμή συμφέροντος διά τους λύκους έμπροσθεν των λεωντόλυκων; Ό,τι γνωρίζει ο μεν δε το γνωρίζει ο δε και ό,τι γνωρίζει ο δε δεν το γνωρίζει ο μεν, αμφότεροι ή εις εξ’ αυτών γνωρίζει την αντίπερα γνώση πολλά ή ολίγον αλλά προτιμάει, έλκυται, γοητεύεται, καρδιομαγνητίζεται από την γνώμη και γνώση όπου τ’ αρέσει, αγαπάει, εθίστηκε! Είναι μία Τετραπιθανότητα με 16 συνδυασμούς….

Δεν μπορείς να έχεις και τον σκύλλον χορτάτον και το ψωμί γερόν. Δεν μπορείς να τρέχεις και συνάμα να τρώγεις, κοιμάσαι, εξεκουράζεσαι, κάθεσαι. Δεν μπορείς να τρέχεις και να βάζεις βάρος, αναπόφευκτα απωλαίνεις βάρος. Δεν μπορεί ένας ιππέας να καβαλικεύσει συνταυτοχρόνως δύο ή περισσότερους ίππους εκτός εάν είναι γίγαντας αλλά ουδέποτε περισσότερους ίππους εξ’ όσων όσων εγχωρούν υπό των σχελών/σκελών των ποδιών του. Δεν μπορεί δύο ηνιοχόοι να καθοδηγούν τον ίδιον ίππον σε περισσότερες της μίας κατευθύνσεις ούτε καν εις την ίδια κατεύθυνση, πόσον δε μάλλον σε περισσότερες των δύο, ή ένας ίππος να στρίβει συνταυτοχρόνως σε περισσότερες της μίας στροφές. Βεβαίως αυτά ισχύουν διά τις μάζες [μάζα], διά την ενέργεια μπορούν να ισχύουν αυτά και τα όλως διόλου αντίστροφα τα οποία επισημαίνουμε ότι δεν ισχύουν διά τις μάζες….

Εντούτοις, κατά πάσαν πιθανότητα καμμία ενέργεια δεν επιταχύνει και συνάμα συσσωρεύει λίπος ή βάρος αντί να χάνει, εκτός και εάν η συσσώρευση και αφομοίωση μετατρέπεται άμεσα σε μεγαλύτερη ιπποδύναμη και ροπή! Τι σου λέγω τώρα; Ότι μπορούν να γίνουν τα πάντα υπό τις κατάλληλες συνθήκες, αλλά κάποια δεν γίνοντε ποτέ διότι προευρίσκονται σε άλλες Συνθήκες/Συμφωνίες Άκτιστες Συναρμολογίσεις Προσυμβάσεων. Μπορείς να είσαι ταυτόχρονα καλός και κακός διά το ίδιον θέμα, μπορείς να είσαι καλός και κακός διά το ίδιον θέμα εν δικαίω ή εν αδίκω, ήτοι η κακία σου και η καλοσύνη σου να είναι δίκαιη ή άδικη, αλλά δεν μπορείς να είσαι πλήρης δίκαιος σε κάποιον θέμα εάν είσαι κάποιου ποσοστού άδικος διά το ίδιον θέμα και το αντίστροφον…. Τι είναι όμως τα κριτήρια δικαίου και αδίκου και είναι τόσον ανάρμοστα ασυνυφασμένα σε συμφωνία ήτοι ασυμφωνία; Η ίδια η Ηθική, η οποία είναι ασυμβίβαστη με την ανηθικότητα. Το έλεος, η άφεση αμαρτιών, η συγχώρεση, είναι ιδιότητες της αγάπης δηλαδή του προϋπερδικαίου. Ο συγχωρημένος δεν σημαίνει ότι δεν αμάρτησε, ο εγκληματίας δεν σημαίνει ότι δεν αδίκησε, η άφεση αμαρτιών δι’ ελέους είναι το Δίκαιον της Μετάνοιας, διότι είσαι κάθε φορά αυτόν όπου είσαι σε κάθε απειροελάχιστον χρόνον ή άχρονον Λόγον, ήτοι όταν μετανοείς είσαι το αντίστροφον από εκείνον όπου ήσουν όταν έκανες εκείνον που τώρα μετανοείς…. Και δη δι’ ό,τι μετανοείς: καλόν, κακόν, ουδέτερον, ανάμεικτον της Τετραπιθανότητος….

Λοιπόν, απ’ εκεί όπου ευρίσκεσαι, υπάρχεις, κάθεσαι, ίστασαι, ή έξω οπουδήποτε ή μέσα οπουδήποτε μπορείς να αρχίσεις να μετράεις πόσα δεν γνωρίζεις και να αγνοήσεις πόσα γνωρίζεις, συνεχίζοντας το διά πολλές ημέρες και καταμετρώντας τις άγνοιες ενώ συνάμα μαθαίνεις να παρατηρείς τα ποία και πόσα και πώς και με ποίες λεπτομέρειες, υπολεπτομέρειες και προεκτάσεις, τότε θα πλησιάσεις περισσότερον την αλήθεια βλέπωντας και μετρώντας πόσα δεν γνωρίζεις και πόσα ποτέ δεν θα μάθεις…. Εντούτοις, μπορείς να μάθεις έναν και να είναι αρκετόν, έναν επάγγελμα, έναν νόστιμον φαγητόν να σε κάνει διάσημον και πλούσιον, μία αλήθεια και να σε ζήσει ψυχή αιωνίως, ήτοι σου προσφέρεται η ευκαιρία με έναν ή ολίγα να πάρεις τα μέγιστα εις τον τομέα όπου ενδιαφέρεσαι, διότι θα ήταν άδικον να χρειάζεσαι ως θνητός, ατελές και περιορισμένος να γνωρίζεις τα πάντα διά να πάρεις τα πάντα ή αρκετά εις τον τομέα όπου σ’ ενδιαφέρει. Όμως αυτόν είναι μία χάρις, μία Προχάρις/Προχάρισμα και ως τέτοιον μόνον Ο Θεός δυνόταν να έχει τέτοια δύναμη και ευαισθησία να σου το δώσει, με την ίδια προστοργή σού λέγει: αρκεί να έρθεις σ’ εμένα και ας μην γνωρίζεις τίποτε άλλον διά να πάρεις τα μέγιστα από εμένα και τα ιδιαίτερα ειδικά δώρα εκείνα τα οποία είναι απευθείας από εμένα!

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου