Breaking

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022

World Cup 2022 to feature semi-automated offside technology with ball sensors and cameras. GO ALL, βίντεο κόλαφος για το άμεσον μέλλον της ατζιέντα Πεντάλφας….& 666χξςsensoryou…..

Share

World Cup 2022 to feature semi-automated offside technology with ball sensors and cameras. GO ALL, βίντεο κόλαφος για το άμεσον μέλλον της ατζιέντα Πεντάλφας….& 666χξςsensoryou….. 

Εξώφυλλον: Απονομή του παγκοσμίου ειδώλου ποδοσφαίρου με στολή των μάγων αλά Σβάαμπ μάγον ο Μέσσι…. Το προσ+κύνημα διαφόρων ειδωλολατρειών, ως την συνήθεια του “ωραίου” θηρ+ιού, εις την φωτογραφία εξωφύλλου τρία διαφορετικά θηρ ία χαχαχαχα….]   

Το ποδόσφαιρον είναι ένας δρόμος τους, είναι δρόμος τους, με το χρυσόν είδωλον ή κύπελλον σε άλλες περιπτώσεις όπου όλοι προσκυνούν, ως προάγγελος προσκυνήσεως του θηρίου [περί τούτου θα αναφερθούμε περισσότερον σε επόμενον άρθρον]

Οι ομάδες εις το παγκόσμιον πρωτάθλημαν ποδοσφαίρου άρχισαν από 12 [ή 13] νομίζω, έγιναν 24, έγιναν 32 εις το Καταρ’ αμένον και το επόμενον θα είναι με συμμετοχή 48 ομάδων/χωρών ήτοι 2 Κύβους και ο πρώτος βαθμός των ειδών της δύναμης [καταμετρημένοι 48!]…. Αναπλάσεις του 4 και 16 όπως εις τα τσάκρα και 48, 96 έως 960 και 1104….

Διατί συμβαίνει τούτον; Διότι όλοι θα θέλουν να συμμετάσχουν και λόγω κούρασης και απρόβλεπτων υπάρχει η δυνατότητα να νικήσει ομάδα η οποία δεν προβλέπεται ως ικανή.

Με αυτόν γοητεύοντε τα πλήθη εις όλες τις χώρες, φυλές, έθνη, λαούς, γλώσσες και θέλουν να προσέλθουν εις τους ναούς της ειδωλολατρείας διεξαγωγής του πρωταθλήματος [όπως σημείωσε ο πάτερ Κλεομένης πριν τον φυλακίσουν διά τους ναούς θεών Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και τα αειθή βλάσφημα και υβριστικά ειδωλοσυνθήματα όπως θρύλε θεέ μου Ολυμπιακέ μου, με Λογιστικά χαρτιά, εταιρεία, παίχτες που αλλάζουν, κερκίδες και άλλα τέτοια, αυτά είναι θεός; Χαχαχα, ή μήπως είναι θεός η ιδέα αυταπάτης;]…

το πόσα και τι σημαίνει από+νομή ελληνιστί λογαριάστε το! από της νομής, από της νομής, από του νόμου…. του ναυτικού ψευδοδικαίου εξαπάπτησης, τα είπαμε]

Και αφού τα έθνη γοητεύοντε από το ολοένα συναρπαστικότερον ποδόσφαιρον και αφού θέλουν να παρευρεθούν ή να έχουν πρόσβαση εις την παρακολούθηση του εξ’ αποστάσεως, θα ενδώσουν εις τον θεόν θηρίον ο οποίος θα αρχίσει να ζητάει περισσότερα, διά ψευδο+α+σφάλεια, πρόσβαση, έλεγχον, δικαιώματα ανομίας, όπως QR, BAR CODE, Χαράγματα, Μικροψήγματα, Μικροκυκλώματα, Σαρώσεις/Skanner/Σκαναρίσματα σε μέτωπα, χείρες, ενδύματα, βασίτσες, διά τα πράγματα ήδη γίνεται, ότι τρώμε εξ’ υπεργοράς πριν το λάβουμε σαρώνεται με το χάραγμα ότι δυο δίδεται εκ θηριώδους θηρίου θεοσατανά… Και επάνω εις το παραλύρημα θα λες, βρε προκειμένου να ιδώ την Ελλάδα να σηκώνει το τρόπαιον του παγκοσμίου ποδοσφαίρου [πιθανότητα διεξαγωγής κάποιων αγώνων το 2030 μ.Χ. ε ρε τι θα γίνει και τι χάλια θα είμαστε αλλά υπερήφανοι διά την διεξαγωγή εν μέρει της Μέκκας της ειδωλολατρείας!] συνηγορών και πωλών ψυχήν τε και σώματι εις διάβολον [βεβαίως οι πλείστοι θα το λένε ως υπερβολή και μεταφορά αστείου, αλλά η τραγική ειρωνεία είναι θα γίνεται και γίνεται κυριολεκτικώς και ύστερα φέρνει ο φούρνος την πυράν της κολλάσεως και την συνειδητοποίηση του μωραίνεται λαός ή άνθρωπος θέλει Θεός απωλαίσει αυτόν ή δοκιμάζει αυτόν διά πυρός και σιδήρου πειρασμών, θλίψεων και κακουχιών!]

Και έτσι σιγά σιγά θα συνηθειστεί και αγαπηθεί το θηρίον και από 48 οι χώρες μετά θα γίνουν 96 σε διεξαγωγή και ύστερα μία ιορτή με συμμετοχή όλων των χωρών σε δύο μήνες ασπούμε και τότε όλοι ή πολλοί θα δεχθούν το χάραγμα και την προσκύνηση της εικόνος του θηρίου ηλεκτρονική και ανηλεκτρονική διά να πάρουν το πράσινον φως της πράσινης σατανικής ειρήνης διά να παρευρεθούν εις την μεγάλη θηριώδη φιέστα απώλειας ψυχής και ανταγωνισμού των εθνών σε πρότυπα διονυσιακά πριν τα μεταδιονυσιακά Κολοσσιαίου και η ψυχή εις απώλειαν υπάγει….

Ιδού το Κολοσσιαίον!

13-4καπροσεκνησαντδρκοντιτδεδωκτιτνξουσαντθηρίῳ, καπροσεκνησαντθηρίῳλγοντες·τςμοιοςτθηρίῳ; τςδναταιπολεμσαιμετ ̓ατο

13-7καὶἐδόθηαὐτῷπόλεμονποιῆσαιμετὰτῶνἁγίωνκαὶνικῆσαιαὐτούς, καὶἐδόθηαὐτῷἐξουσίαἐπὶπᾶσανφυλὴνκαὶλαὸνκαὶγλῶσσανκαὶἔθνος.  13-8καπροσκυνσουσινατνπντεςοκατοικοντεςπτςγς, νογγραπταιτὸὄνομαντβιβλίῳτςζωςτοῦἀρνουτοῦἐσφαγμνουπκαταβολςκσμου.

13-12 κατνξουσαντοπρτουθηρουπσανποιεῖἐνπιονατο. καποιετνγνκατοςνατκατοικονταςναπροσκυνσωσιτθηροντπρτον, οὗἐθεραπεθηπληγτοθαντουατο. 13-13 καποιεσημεαμεγλα, καπρνακτοορανοκαταβανεςτνγννπιοντννθρπων.  13-14 καπλαντοςκατοικονταςπτςγςδιτσημεαἃἐδθηατποισαινπιοντοθηρου, λγωντοςκατοικοσινπτςγςποισαιεκνατθηρίῳςεχετνπληγντςμαχαραςκαὶἔζησε. 13-15 καὶἐδθηατπνεμαδοναιτεκνιτοθηρου, νακαλαλσῃἡεκντοθηρουκαποισσοιἐὰνμπροσκυνσωσιτεκνιτοθηρου, ναποκτανθσι.

13-16 καὶποιεῖπάντας, τοὺςμικροὺςκαὶτοὺςμεγάλους, καὶτοὺςπλουσίουςκαὶτοὺςπτωχούς, καὶτοὺςἐλευθέρουςκαὶτοὺςδούλους, ἵναδώσωσιναὐτοῖςχάραγμαἐπὶτῆςχειρὸςαὐτῶντῆςδεξιᾶςἢἐπὶτῶνμετώπωναὐτῶν,  13-17καὶἵναμήτιςδύνηταιἀγοράσαιἢπωλῆσαιεἰμὴὁἔχωντὸχραγμα, τὸὄνοματοῦθηρίουἢτὸνἀριθμὸντοῦὀνόματοςαὐτοῦ.  13-18 ῟Ωδεἡσοφίαἐστίν·ὁἔχωννοῦνψηφισάτωτὸνἀριθμὸντοῦθηρίου·ἀριθμὸςγὰρἀνθρώπουἐστί·καὶὁἀριθμὸςαὐτοῦχξς‘.

4 Προσκυνήματα όπως λέμε Τετραπιθανότητα, σε τρία θηρία και το ανάμεικτον αυτών και ύστερα [;] βάσει ροής του κεφαλαίου, το χάραγμα και ένας αριθμός Κορανίου Αλλάχ αραβιστί χξς και ελληνιστί 666 και εβραϊώς ιερός και εις ισογώνιον ισόπλευρον γεωμετρίας τρίγωνον ιερόν διότι εξεφράζει Την Αγίαν Τριάδαν και σφετερίζεται εκ διαβόλου και θα λένε πώς είναι η τριάδα διαβόλου, τα τρία ακάθαρτα βατράχων πνεύματα της Αποκάλυψης ο θεός, ναι ο θεός ψευδοθεός σατανάς ος πλανάει τους ανθρώπους οίτινες δεν εξασκούνται εις το πνεύμα της Προειδοποίησης και τα σήματα της εις την Αποκάλυψη, διότι ουκ εδώθηκε η Αποκάλυψη εν ματαίω….

Ιδού η δήλωση παιχταρά Καντονά και τα σχόλια μετά:

Επιστολή μέσω της οποίας τονίζει πως δεν πρόκειται να παρακολουθήσει ούτε ένα παιχνίδι του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, δημοσιοποίησε ο Ερίκ Καντονά.

Ο θρυλικός Γάλλος επιθετικός έχει επιλέξει να… μποϊκοτάρει το Μουντιάλ του Κατάρ, εκφράζοντας ανοιχτά την άποψη πως μοναδικός του στόχος είναι το κέρδος, ενώ για την διασκέδαση δύο μηνών, χάσανε τη ζωή τους άνθρωποι και καταστρέφεται το περιβάλλον.

«Δεν θα δω ούτε ένα παιχνίδι αυτού του Μουντιάλ. Το Κατάρ δεν είναι ποδοσφαιρική χώρα! Χωρίς θέρμη, χωρίς γεύση», αναφέρει αρχικά η επιστολή του Καντονά και συνεχίζει:

«Είναι μια οικολογική καταστροφή, με όλα αυτά τα κλιματιζόμενα γήπεδα… τι τρέλα, τι βλακεία. Αλλά πάνω απ’ όλα, πάνω απ’ όλα, μια ανθρώπινη φρίκη… πόσες χιλιάδες θάνατοι, για να χτιστούν αυτά τα γήπεδα και να διασκεδάσει το πλήθος για δύο μήνες… και κανείς δεν νοιάζεται… Μια καρικατούρα του τι μπορεί να φέρει μέσα του ο άνθρωπος ως ακραία βρωμιά!».

«Το μόνο νόημα αυτής της εκδήλωσης, το ξέρουμε όλοι, είναι το κέρδος. Ξέρω ότι δεν τους νοιάζει και ότι εγώ δεν θα αλλάξω το πρόσωπο του κόσμου. Το να λέμε ότι δεν παίζουμε, να λέμε ότι δεν θα το μεταδώσουμε τηλεοπτικά, ότι δεν το διαφημίζουμε κλπ… Είναι αρκετά εφικτό. Μερικές φορές στη ζωή, πρέπει να πάρεις αποφάσεις, ακόμα κι αν μας κοστίσει. Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ένα γεγονός που λάτρεψα από μικρός, που περίμενα και παρακολουθήσω με πάθος».

«Είτε η Γαλλία κερδίσει, είτε χάσει, τίποτα δεν έχει σημασία! Στη ζωή, υπάρχουν πράγματα πολύ πιο σημαντικά από το ποδόσφαιρο! Αντίθετα, θα ξαναδώ όλα τα επεισόδια του Colombo, έχω πολύ καιρό που τα έχω δει».

«Και βγάλτε λεφτά για όσους κλείνουν τα μάτια τους και κρύβονται πίσω από το μικρό τους δάχτυλο λέγοντας ‘δεν είναι δική μας ευθύνη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα…’ κράτη, ομοσπονδίες, ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, διαφημιστές κ.λπ. Αν μπορείτε να το κάνετε, απλώς πάρε μια απλή απόφαση». https://www.sport-fm.gr/article/podosfairo/mundial/kadona-den-tha-dw-oute-ena-paixnidi-apo-to-moudial/4324577 ]

Βεβαίως φίλε Ερρίκο Καντονά, το χρήμα δεν έχει τα όρια όπου ίσως πιστεύεις, και μην πίπτεις βεβαίως εις την παγίδα του ψευδοενδιαφέροντος διά το περιβάλλον και την παραπλανητική πράσινη ειρήνη των «άλλων» που είναι οι «ίδιοι» με άλλη στολή του ψευδοΜανωλιό που αλλάσσει συνεχώς τα ρούχα του και τα φοράει σε εκατομμύρια μαζζωνικά μοτίβα διαφορετικά!

Το κέρδος όπου αποσκοπεί ο θεός της ειδωλολατρείας, του πρώτου αποστασιωμένου κτίσματος Σκοτοφόρου, είναι η ψυχή, απ’ αρχής ανθρωποκτόνος ην, μας προειδοποίησε Ο Χριστός και εν Παραδείσω και σε ανθρώπους εκτός Παραδείσου, είτε υπήρχαν από πριν όπως αναφέρει η Γένεσις είτε όχι διά κάποιους….

Εις το Κολοσσιαίον του Καταρ’ μένου Σκοτοφόρου του πόδος Πανά η σφαίρα, θυσιάστηκαν ζώες [εσκεμμένα; Παρεσκεμμένα;] διά να γελοκοπούν αναίσθητα και μωροβλασφημοεκστασιασμένα τα αθρόα πλήθη και εκεί να κλαίνε και ακολουθούν παγκόσμιοι αγώνες σφαγής Χριστιανών, όπως προβλέπει η Αποκάλυψη εις τους ανωτέρω στίχους ήτοι:

13-7καὶἐδθηατπλεμονποισαιμεττνγωνκανικσαιατος, καὶἐδθηατῷἐξουσαππσανφυλνκαλανκαγλσσανκαὶἔθνος. Γκωλ ρε Γκωλ και Γκου Γκωλ που σημαίνει Στόχος και Τέρμα = Goal = Goall = Go All to the H+ELL = HELE, σε ποία γλώσσα χιλλές ή χιλές ή χιλέ σημαίνει ζημιά; Εις τα τούρκικα και τα αρχαία ελληνικά;

Αισθητήρας/sensor [& sen sorce = εσού πηγή!!!!] και ημιαισθητήρας/s+emi sensor [the devil play you football and foodball you are his footballa foodball!!!!] = χάραγμα = μικροψήγμα = μικροκύκλωμα = ραβδωτός κώδικας ή άλλη μορφή ηλεκτρονικής σήμανσης, ελέγχου, δεσμών, αφού θα έχει η ποδόσφαιρα με τα ισομετρικά εξάγωνα και πεντάγωνα δεν θα έχεις εσύ; Και σ’ εσένα τα κύτταρα και σε όλον τον κόσμον με αυτά τα δύο συμμετρικά σχήματα κτισμένος = 6+5=11 = εντεκάδα πλευρών…. [όσον διά τους 11 της Αποκάλυψη εάν θυμηθώ άλλη φορά]…

υπάρχει έναν βίντεο στο τικ τοκ με την ομάδα της Βαρκελώνης να περνάει αεροπορικά σύνορα με χρήση μικροψήγματος/αισθητήρος εις τα χέρια, όποιος το εύρει εις τα σχόλια, εάν θέλει.

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου