Breaking

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023

Όλη η παραφροσύνη που βλέπετε από τρία βιβλία: Ταλμούδ [6], Τόρα (όπως διάστρεψαν την Πεντάτευχον) [6] & Κοράνι [6]!….. Tal+moud, Tal+mad, Tal+mud+tricks…..Όλη η παραφροσύνη που βλέπετε από τρία βιβλία: Ταλμούδ [6], Τόρα (όπως διάστρεψαν την Πεντάτευχον) [6] & Κοράνι [6]!….. Tal+moud, Tal+mad, Tal+mud+tricks…..

Ανάγνωσε ως το τέλος διά ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ!

Όλη η παραφροσύνη που βλέπετε από τρία βιβλία: Ταλμούδ [6], Τόρα [6] & Κοράνι [6]!…..

Οι σατανιστές ψευτοεβραίοι άλλωστε εκτός από το 666 έχουν εμμονή με το 66 [& 11 αφού το σύμβολον 1 = 6 εβραϊστί] συν επίσης το δημιουργημένον άλλον βιβλίον από τους ίδιας και της ψευτοθρησκείας του Κορανίου. Εξού και οι Ροντλύκοι έχουν μιναρέ στο σπίτι τους, από πού ως πού ψευτοβραίοι κορυφής να έχουν μιναρέ στο σπίτι τους;

Το Κοράνι έχει 6666 στίχους και όπως σας είπα βάσει Αποκάλυψης, που προαναγγέλλει τρεις έως τέσσερεις παγκοσμίους πολέμους, εάν αυτά που αναφέρει είναι σε διαφορετικές περιόδους, αφού αναγγέλλει πόλεμον που θα χαθεί το 1/3 των ανθρώπων, άλλον από Αντίχριστον και άλλον από Σχιστομμάτηδες οπού θα κατέβουν να σφάξουν Άραβες και «Εβραίους» στο «Ισραήλ» ήτοι ο Αρμαγεδδών, συνεπώς μεγάλη η πιθανότητα από 5 έως 6….. Εάν είναι 4 τότε συνάδει με το 6666 του Κορανίου με έσχατον αυτόν του Αρμαγεδδών…..

Ας ερευνήσουμε μερικά ενδεικτικά για τα τρία αυτά βιβλία. Αρχίζουμε από τα 2 Ταλμούδ.

ο Ταλμούδ (εβρ. תַּלְמוּד ‘talmūd) είναι το βασικό κείμενο του ραββινικού Ιουδαϊσμού και αποτελεί την κύρια πηγή τού σύγχρονου εβραϊκού θρησκευτικού νόμου, της χαλακά (halakha), καθώς και της εβραϊκής θεολογίας[1]. Το Ταλμούδ σημαίνει στα εβραϊκά «διδασκαλία» ή «μελέτη».[2] Ώς τη σύγχρονη εποχή, σε όλες σχεδόν τις εβραϊκές κοινότητες το Ταλμούδ υπήρξε κέντρο τής εβραϊκής ζωής και θεμελιώδες στοιχείο τής εβραϊκής σκέψης· συνήθως εθεωρείτο οδηγός για την καθημερινή ζωή των απανταχού Εβραίων.

Ο όρος Ταλμούδ αναφέρεται κυρίως στην εξωβιβλική συλλογή κειμένων που προσδιορίζονται ειδικότερα ως «Βαβυλωνιακό Ταλμούδ» (Talmud Bavli), αν και υπάρχει επίσης μια συλλογή κειμένων που συγκροτήθηκε νωρίτερα και είναι γνωστή ως «Ταλμούδ τής Ιερουσαλήμ» (Talmud Yerushalmi). Ενίοτε αποκαλείται επίσης Σας (shas, εβρ. ש״ס), συντομευμένη μορφή τής φράσης shisha sedarim «έξι εντολές» τού Μισνά.

Το Ταλμούδ αποτελείται από δύο συστατικά τμήματα. 1) Το Μισνά (εβρ. משנה, περ. 200 μ.Χ.), γραπτό υπόμνημα του ραββινικού Ιουδαϊσμού στον Προφορικό Νόμο, και 2) τη Γκεμαρά (περ. 500 μ.Χ.), ερμηνευτικό κείμενο του Μισνά συνοδευόμενο από γραπτές παρατηρήσεις στην εβραϊκή Βίβλο. Ο όρος Ταλμούδ μπορεί να αναφέρεται είτε στο Μισνά είτε στη Γκεμαρά είτε σε αμφότερα.

Η πλήρης μορφή τού Ταλμούδ περιλαμβάνει 63 πραγματείες, που χωρίζεται σε έξι μέρη (sedarim). Είναι γραμμένο στη μισναϊκή Εβραϊκή (με επί μέρους τμήματα στην Αραμαϊκή, περιέχει δε τις γνώμες και τις διδαχές χιλιάδων ραββίνων (από την προχριστιανική εποχή ώς τον 5ο αι.) σε ποικιλία θεμάτων, περιλαμβανομένης της χαλακά, της εβραϊκής ηθικής, φιλοσοφίας, των ηθών και εθίμων τού εβραϊσμού κ.ά. Το Ταλμούδ συνιστά τη βάση κάθε κωδικοποίησης του εβραϊκού νόμου και παρατίθεται ευρέως στη ραββινική γραμματεία. Μετά τον Μωσαϊκό Νόμο είναι το έργο που επέδρασε όσο κανένα άλλο στη ζωή και τη σκέψη τού Ιουδαϊσμού.

Μετά την καταστροφή του Ναού το 70 μ.Χ., οι ραββίνοι της Παλαιστίνης συγκέντρωσαν κάποιες προφορικές διδασκαλίες σε ένα πρώτο κείμενο. Καθώς όμως αύξανε ο διωγμός των Ιουδαίων της Παλαιστίνης, που συνοδευόταν από άνοδο του χριστιανισμού σε πολιτική δύναμη, το κέντρο της Ταλμουδικής ανάπτυξης μετακινήθηκε στη Βαβυλώνα, που βρισκόταν σε ασφάλεια έξω από τα όρια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Έτσι πραγματοποιήθηκε η παραγωγή δύο Ταλμούδ, σε δύο αυτοτελείς μορφές-παραλλαγές:

  • Το Ταλμούδ της Βαβυλώνας, που είναι το μεγαλύτερο σε έκταση από τα δύο (περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερο) και πολύ πλουσιότερο σε περιεχόμενο. Γράφτηκε στις εβραϊκές σχολές της Βαβυλώνας στην αραμαϊκή γλώσσα και ολοκληρώθηκε περίπου το 400 μ.Χ.
  • Το Ταλμούδ της Ιερουσαλήμ ή Παλαιστινιακό, είναι μικρότερο σε έκταση από το Ταλμούδ της Βαβυλώνος και θεωρείται υποδεέστερο του. Είναι γραμμένο στα αραμαϊκά και δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τη ζωή των Εβραίων της Παλαιστίνης τους πρώτους πέντε μετά Χριστόν αιώνες. Ολοκληρώθηκε περίπου το 500 μ.Χ.

Το Μισνά είναι συλλογή προφορικών κατά βάση νόμων, η οποία αποδίδεται σε περίπου 120 νομοδιδασκάλους, που συμπληρώνουν και υπομνηματίζουν τους γραπτούς νόμους. Η κωδικοποίησή του ολοκληρώθηκε γύρω στις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ. Κάθε διδασκαλία που δεν περιλαμβάνεται στη Μισνά ονομάστηκε Μπεραϊθά («εκτός») και δηλώνει τους προφορικούς νόμους που έμειναν εκτός Μισνά. Και τα δύο Ταλμούδ περιέχουν ύλη που επιχειρεί να συμπληρώσει και να διασαφήσει διατάξεις και πραγματείες τού Μισνά. Βασίζονται στην πεποίθηση ότι στο όρος Σινά δόθηκε, μαζί με την Τορά, και ο προφορικός νόμος, καθώς και οδηγίες για τη σύνταξή του[3].

Η Γκεμαρά είναι ένα είδος υπομνήματος στη Μισνά. Καθώς στην πορεία του χρόνου έγινε κατανοητό πως η Μισνά δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τις μεταβαλλόμενες καταστάσεις, που απαιτούσαν περαιτέρω επεξεργασία και ερμηνεία, αυτό έγινε στο δεύτερο τμήμα του Ταλμούδ, που λέγεται Γκεμαρά.

Στον Ματθαίο και στον Λουκά συναντάμε συχνά την έκφραση “Γραμματείς και Φαρισαίοι”, ενώ είναι γνωστό πως οι περισσότεροι από τους γραμματείς ανήκαν στην ομάδα των Φαρισαίων. Βεβαίως, η διάκριση στην έκφραση αυτή αφορά τους καθ’ ύλην αρμόδιους εξηγητές του Νόμου, τους οποίους διαχωρίζει από τους υπολοίπους.

Υπήρχαν “σχολές” γραμματέων με διαφορετικές τάσεις. Άλλοι διδάσκαλοι ήταν πιο συντηρητικοί και πιο κοντά στο γράμμα του ιερού κειμένου, και άλλοι περισσότερο φιλελεύθεροι.

Οι διδάσκαλοι Γραμματείς οδηγούσαν τους μαθητές τους στη διδασκαλία της σωστής ερμηνείας του Νόμου με στόχο την απομνημόνευση του υλικού αυτού, επάνω στο οποίο γίνονταν συζητήσεις μέσα στη Σχολή αλλά και εκτός αυτής, ενώπιον των οπαδών της. Στους πιο προχωρημένους μαθητές, ο διδάσκαλος παρέθετε και ανέλυε τις γνώμες των προηγουμένων σε κάθε θέμα και στο τέλος, έδινε τη δική του γνώμη, που προοριζόταν για απομνημόνευση. Με τη μέθοδο αυτή, συγκεντρώθηκε σταδιακά ένας τεράστιος όγκος ερμηνευτικού υλικού, που θεωρούνταν ισόκυρο με τη Βίβλο.

Όταν το ιουδαϊκό επαναστατικό πνεύμα έσβησε μετά την εξέγερση του Βαρ-Κοχβά (132135 μ.Χ.) σταμάτησε ο ραββινικός ακαδημισμός και είχε έλθει η ώρα για την καταγραφή αυτής της παραδόσεως. Οι γραμματείς συγκέντρωσαν όλο το υλικό που είχαν παραλάβει από την εξήγηση του Νόμου (Ματθ. 15:2Μαρκ. 7:3.5), που στις αρχές του 3ου αιώνα πήρε γραπτή μορφή. Αυτή είναι η Μισνά.

Η ερμηνεία του Νόμου όμως δεν σταμάτησε στις αρχές του 3ου αιώνα που έγινε η καταγραφή της Μισνά. Στην Παλαιστίνη και στη Βαβυλώνα, συγκεντρώθηκε από την προφορική παράδοση, νέο, κάθε είδους ερμηνευτικό υλικό. Έτσι δημιουργήθηκαν οι Γκεμαρά, ένας τύπος εγκυκλοπαίδειας, που περιέχει αναφορές σε κάθε είδους θέμα.

Η Παλαιστινιακή Γκεμαρά μαζί με τη Μισνά αποτέλεσαν το Ταλμούδ της Ιερουσαλήμ ή Παλαιστινιακό, ενώ η Βαβυλωνιακή Γκεμαρά μαζί με τη Μισνά αποτέλεσαν το Ταλμούδ της Βαβυλώνας.

Η ενασχόληση με τους ταλμουδικούς σχολιασμούς επηρέασε καθοριστικά τη σκέψη στοχαστών της πρώιμης νεότερης περιόδου της Ευρωπαϊκής ιστορίας. Τον 16ο και τον 17ο αιώνα η μελέτη του θεόδοτου πολιτεύματος της εβραϊκής πολιτείας οδήγησε στην ανακάλυψη και υιοθέτηση τριών χαρακτηριστικών ιδεών που γνώρισαν μεγάλη διάδοση στη νεωτερικότητα: της υπεροχής της αβασίλευτης διακυβέρνησης, του δικαιώματος του κράτους να αναδιανέμει τον πλούτο και της θρησκευτικής ανεκτικότητας. [4] https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%B4

ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

Το Ταλμούδ σημαίνει στα εβραϊκά «διδασκαλία». Πριν καν το ιδώ, έκτοτε, γνώριζα τι σημαίνει επειδή εμπεριέχει την Ελληνική Ρίζα Ταλ/Τελ [άλλωστε ο Ιουδαίος κορυφαίος Γλωσσολόγος Joseph Yahunda στο βιβλίον του Hebrew is Greek, τεκμηριώνει άμα το αναγνώσετε κάθε λέξη τους ως Ελληνική και λέγει πως το ίδιον ισχύει και για τα Αραβικά αλλά δεν τον άφησαν να εκδόσει το Arabic is Greek οι σατανψευδοεβραίοι για ευνόητους λόγους που γράφουμε & αυτό το άρθρο], από τελαλώ & τελάλης = τε+λαλώ & τε+λάλης και αγγλιστί telltold κ.α. & σε άλλες γλώσσες.

Ερωτώντας τον Νόμον των Αυτόματων Νοημάτων της Γλωσσολογίας [υπόψιν ο Αντισθένης: αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψις, & Μένανδρος: γλώσσα λανθάνουσα τ’ αληθή λέγει, αυτός είναι πολύ αδικημένος άγνωστος και θα κάνω μνεία, όσα είπε τυχαία τα είπε και ο Λάο Τσού!] για το Talmoud έχουμε τα εξής αποτελέσματα: α] tal+moud = λόγος της μούχλας ήτοι των ξεπερασμένων αποτυχημένων γραμματέων και φαρισσαίων ραββίνων που αποκάλυψε Ο Ίδιος Ο Ενσαρκωμένος Τριαδικός Θεός β]  tal+mud = λόγος λάσπης & λόγος χωμάτινος ήτοι μαμωνά = ύλης & χρήματος όχι Πνεύματος Αγίου γ] tal mad = λόγος τρέλλας, παράνοιας & παραφροσύνης που είναι ομόηχον με το matrix & mad+tricks = madtricks. Εξού και τώρα με ολογράμματα κινηματογραφικής εικόνας επί ουρανού παρουσιάζουν διαστημόπλοια [που έχουν ΗΠΑ & Ρωσσία και άλλοι] εξωγήινων, αγγέλους & παράξενα συμβάντα για να κάνουν τους αφελείς εντελώς χαζούς και αιρετικούς, ώστε να καταφέρουν να τους αρπάξουν τες ψυχές τους οι δαιμονάνθρωποι & οι δαίμονες με θάνατον και ψυχοθάνατον.

Το Ταλμούδ (εβρ. תַּלְמוּד ‘talmūd’) είναι το βασικό κείμενο του ραββινικού Ιουδαϊσμού και αποτελεί την κύρια πηγή τού σύγχρονου εβραϊκού θρησκευτικού νόμου, της χαλακά (halakha), καθώς και της εβραϊκής θεολογίας[1]. Χαλακά = χαλάκα = χαλάω, χάλια & χαλί να γίνουμε να μας πατήσουν θέλουν…. Συνάμα Χ+αλάκα = Αλάκα από το Αλ = Θεός, Λευκόν & Φως ελληνιστί εξού και Άλας, Άλπεις, Αλπίνος, Αλπινισμός [ενώ Αλπινιστής ο αθλητής και δρομών σε αλπικόν περιβάλλον ήτοι κατάλευκων ορέων].

Ο όρος Ταλμούδ αναφέρεται κυρίως στην εξωβιβλική συλλογή κειμένων που προσδιορίζονται ειδικότερα ως «Βαβυλωνιακό Ταλμούδ» (Talmud Bavli), αν και υπάρχει επίσης μια συλλογή κειμένων που συγκροτήθηκε νωρίτερα και είναι γνωστή ως «Ταλμούδ τής Ιερουσαλήμ» (Talmud Yerushalmi). Ενίοτε αποκαλείται επίσης Σας (shas, εβρ. ש״ס), συντομευμένη μορφή τής φράσης shisha sedarim «έξι εντολές» τού Μισνά.

Είναι διδασκαλία εκτός εξωβιβλικής συλλογής άρα τε ασπούμε «πατερική» «τους» και είναι αιρετική, τα είπε Ό Ίδιος Ο Ενσαρκωμένος Τριαδικός Θεός Ιησούς Χριστός!  Έχει σχέση & ανάμειξη με την Βαβυλώνα, να διατί τώρα ζούμε αιρίσεις, ανωμαλίες, ζομπυσμούς & βλασφημίες Βαβυλώνος όπου εις την ίδιαν γλώσσαν καλείται Παμυπυλών = παν+πυλών δαιμόνων και η λέξη βαβ = 6 εβραϊστί ήτοι 2 σημασίες σε μία, γνωστή Αρχή στην Γλωσσολογία! Όταν λέμε Βαβλί λέμε συνάμα Εξλί ή Εξλύ ή Exli+ve = exlive = εκτός ζωής ενώ αντίστροφα κανόνισε ο σάταν [τα εξηγήσαμε παλαιότερα] να βάλει αντίστροφα το evil & στο παγκόσμιο κρυπτοσατανικόν αμέρικαν & αγγλίας κίνημα Live Life Claim αναγραμματιστί = Evil File Clima, τα υποσυνείδητον & υποσυναίσθητον [ανακάλυψη και διαπίστωση που πρώτος έκανα, για δοκιμάστε την διαφορά μόνοι σας μέσα σας!] αναγνώθουν όλους τους αναγραμματισμούς!!!!

Αυτοί στο Evil File Clima ή Live Life Claim σου λένε να ενταχθείς σε μία ομάδα που θα κάνει έναν παγκόσμιον κβαντομηχανικόν υπερταχυστικόν σύνστημα χρήματος και θα είσαι και χρήμα και τράπεζα & τραπεζίτης, για να καταλάβεις πλήρωσα 150 ευρώ για να μάθω μυστικά, όταν μου έστειλαν τα έγγραφα υπογραφής, ενός από τα επίσημα κινήματα με αυτόν το όνομα εξαπάτησης!….. Εξλύ & Εξέλ [πρόγραμμα λογιστικής & δι’ αυτούς πωλειτικής λογιστικής εξού & κατακτούν τα πάντα με μαμωνική λογική καταστροφής & πτωχοποίηση των πάντων εκτός της ψευτόρατσας τους]  δεν είναι μακρυά άλλωστε εξ έλ σημαίνει έξω από Θεόν, Λευκόν & Φως….

Όλες αυτές οι διδασκαλίες τους είναι πρόσθετες ήτοι ΠΙΝΤΩΜΑΤΑ, όπως έκαναν σε Βουδισμόν, Ινδουισμόν, Χριστιανισμόν, Μωαμεθανισμόν και πάσα άλλη θρησκεία, φιλοσοφία, φιλόσοφον, ιδεολογία και πολιτεύματα, αφού την δημοκρατία την έκαναν ολιγαρχία & δικτατορία, χαχαχαχα.

Επειδή ήσαν σε διωγμόν ή και έμμεσον και άμεσον αυτοδιωγμόν ώστε να κατακτήσουν όλα τα εδάφη ανοίγωντας τράπεζες & μαφίες σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης από το «ιερατείον» ώστε να παρασύρουν & τους απλούς Ιουδαίους, όπως έκανε ο Σαμαέλ παρασύρωντας όλους τους αγγέλους του 10ου Τάγματος & πολλούς από άλλα ώσπου ο Αρχάγγελος Μιχαήλ να τους ειπεί ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ και να παύσει η πτώτη αγγέλων. Εδώ φαίνεται ότι κατά την πτώση τους βλασφημούσαν & ύβριζαν με οργήν, όπως ακριβώς οι ανθρώποι όταν εγκαταλείπουν έναν συγκρότημα που φεύγουν, γνωστή άλλωστε η φράση που έχει σχέση με την Θρησκεία: «η καλογρηά φεύγει από το Μοναστήρι της πυροβολώντας», έτσι έκαναν και οι έκπτωτοι, ώσπου συνετείσθηκαν κάποιοι με την συνέφερση που τους έκαμε βλοσυρά και αγαθά συνάμα ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Φανταστείτε ότι ο Σαμαέλ πλάνευσε αγγέλους πόσον δεν αφελείς, χαζούς και συμφεροντολόγους υλοφρονούντες. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη της Πωλειτικής που ενένταξαν αιρετικά εις την θρησκεία τους. Άλλωστε, ήταν από πριν αιρετική και Ο Χριστός τους το έδειξε.

Η λέξη Μίσνα από τα μηνύματα των λέξεων και νοημάτων εξού & meanmeanings κ.α. Η Γκεμάρα ή Γεμάρα είναι τα εδάφια γνώσης τους και συγκρότησης, ήτοι τα πεδία γη μάρας ήτοι τρόποι γης/πεδίων ροής.

Ενίοτε αποκαλείται επίσης Σας (shas, εβρ. ש״ס), συντομευμένη μορφή τής φράσης shisha sedarim «έξι εντολές» τού Μισνά. Δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι ο όρος shisha = σιήσια είναι εκσυντόμευση και αποκοπή από τον ελληνικόν όρον χασιήσια = χασίσα = χα+σίσα ή χα+σιήσια, που αναφέρεται στον ναρκιλέ από το νάρκη/νακρωτικά, όπως σωστά λέγεται εις την Ελληνοκυπριακή Διάλεκτον και όχι ναργιλές που είναι νεοτερισμόν. Πρέπει να τονίσω ότι διάφορες λέξεις είναι σωστές όπως είναι εξ’ αρχής η ετυμολογία ή αρχαία Ελληνική Γλώσσα σε διάφορες διαλέκτους και όχι πάντοτε εις τα καθιερωμένα σύγχρονα Ελληνικά διαφόρων περιόδων και ονομάτων. Το sedarim από την ελληνική σειρά & πάντοτε αναφέρεται ο αριθμός 6….. εξής = εξιής εσιής;;;;;

 

Η Τόρα:

The Torah (/ˈtɔːrə, ˈtoʊrə/Biblical Hebrew: תּוֹרָה‎ Tōrā, “Instruction”, “Teaching” or “Law”) is the compilation of the first five books of the Hebrew Bible, namely the books of GenesisExodusLeviticusNumbers and Deuteronomy.[1] It is known as the Pentateuch (/ˈpɛntətjuːk/) or the Five Books of Moses by Christians. It is also known as the Written Torah (תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב, Tōrā šebbīḵṯāv) in Jewish tradition. If meant for liturgic purposes, it takes the form of a Torah scroll (Sefer Torah). If in bound book form, it is called Chumash, and is usually printed with the rabbinic commentaries (perushim).

At times, however, the word Torah can also be used as a synonym for the whole of the Hebrew Bible or Tanakh, in which sense it includes not only the first five, but all 24 books of the Hebrew Bible. Finally, Torah can even mean the totality of Jewish teaching, culture, and practice, whether derived from biblical texts or later rabbinic writings. The latter is often known as the Oral Torah.[2] Representing the core of the Jewish spiritual and religious tradition, the Torah is a term and a set of teachings that are explicitly self-positioned as encompassing as many as 70 or potentially infinite faces and interpretations, making an unequivocal definition of Torah impossible.[3]

Common to all these meanings, the Torah consists of the origin of Jewish peoplehood: their call into being by their God, their trials and tribulations, and their covenant with their God, which involves following a way of life embodied in a set of moral and religious obligations and civil laws (halakha).[1]

In rabbinic literature, the word Torah denotes both the five books (תורה שבכתב “Torah that is written”) and the Oral Torah (תורה שבעל פה, “Torah that is spoken”). The Oral Torah consists of interpretations and amplifications which according to rabbinic tradition have been handed down from generation to generation and are now embodied in the Talmud and Midrash.[4] Rabbinic tradition’s understanding is that all of the teachings found in the Torah (both written and oral) were given by their God through the prophet Moses, some at Mount Sinai and others at the Tabernacle, and all the teachings were written down by Moses, which resulted in the Torah that exists today. According to the Midrash, the Torah was created prior to the creation of the world, and was used as the blueprint for Creation.[5] The majority of Biblical scholars believe that the written books were a product of the Babylonian captivity (c. 6th century BCE), based on earlier written sources and oral traditions, and that it was completed with final revisions during the post-Exilic period (c. 5th century BCE).[6][7][8]

Traditionally, the words of the Torah are written on a scroll by a scribe (sofer) in Hebrew. A Torah portion is read publicly at least once every three days in the presence of a congregation.[9] Reading the Torah publicly is one of the bases of Jewish communal life.

Η Τόρα είναι από την ελληνική λέξή Τήρηση = Τήρη, Τηρών εξού και ο αναγραμματισμός Ταρώ ή Ταρό για τήρηση άσκησης εκμαίευσης ενημέρωση διά την τύχην, το πεπρωμένον, το μέλλον, τες σκέψεις άλλου, τους φυσικούς νόμους και τες ιδιοτροπίες των καιρών.

Μία από τα ίδια, πέραν της Πεντάτευχου, πρόσθεσαν επιπορθσθέτως = ΠΙΝΤΩΣΑΝ ό,τι τους συμφέρει & έκαμαν τον Νόμον Πωλειτική & Εκπωλειτισμόν της πανουργίας τους, ώστε η κατάληξη αυτή ο ψευτοσιωνισμός να γράφει εις τα πρωτόκολλα των σοφών της σιών με καύχημα και εμπαιγμόν ότι οι Χριστιανοί δεν γνωρίζουν τα μυστικά της θρησκείας τους. Όχι όλοι μας!!!!!

Οι νεοτερισμοί έγιναν ως επί τω πλείστον μ.Χ. ή και οι αιρέσεις τους αυξήθηκαν μ.Χ. και σε πολλά στοιχεία ομοιάζουν με τες αιρέσεις που έσπειραν μέσω Γνωστικισμού που όταν απέτυχε, τον επανέφεραν όχι πλέον με αιρετικούς που πιστεύουν εις Τον Χριστόν αλλά με τον Μωάμεθ ως νέον προφύτην που καλεί τον προηγούμενον προφύτην ήτοι Τον Ιησού Χριστόν ως ψεύτη όπως οι ίδιοι οι ψευτοσιωνιστές λένε εξ’ αρχής και ότι συνάμα αναλήφθηκε, άρα συμπέρασμα βλασφημούν Τον Θεόν που Τον έστειλεν ως ψεύτη που είπε σε προφύτη Του να λέγει ψεύδη και Του Ίδιου Θεού λέγει ότι είναι προφύτης ο Μωάμεθ, άρα τε λέγει ότι είναι & ο ίδιος ψεύτης, άρα τε διατί να τον πιστεύσουμε αφού από μόνος του λέγει ότι ψεύδεται; Χαχαχαχαχα!

Οι αποστολές Γνωστικισμού από εβραίους πράκτορες ήταν διαφορετικής ψευτοδιδασκαλίας μεταξύ τους ανάμεικτες με αλήθειες διά να μην φαίνεται ευθαρσώς η αλήθεια τους και επειδή τότες οι Χριστιανοί δεν είχαν μία κοινή συνεννόηση, κατέληξαν να λένε αντιφατικά μεταξύ τους, ώσπου οι Πατέρες με ζήλον και μετά από Θαύματα ήλεξγαν και νίκησαν τους «Γνωστικιστές» εξαπατημένους και εξαπατητές διά μέσω του δόλου των σατανοσιωνιστών!

Η λέξη Tanakh θυμίζει & το ρήμα τανώ ή τανάω που σημαίνει αρωγώ εις την Ελληνοκυπριακή Διάλεκτον. Αλλά και τε+άναξ = Τέναξ = Τάναξ = Τάναχ = η βίβλος του βασιλέως = μεσσία τους που είναι αυτός που θα τους αρωγήσει να εξαφανίσουν παν άλλον άνθρωπον επί γης….. !

Υπόψιν ότι η Τόρα ως λέξη μας θυμίζει & την Τιάρα του Πάπα = τριάδα βατράχων δαιμονίων Αποκάλυψης.

Κοράνι:

Περιττόν να ειπούμε πολλά αν και έχουν σημασία. Εκτός των όσων είπαμε λέγει τα εξής νηφάλια λοβοτομής ζομπυκά παραισθησιακά ψεδαισθησιακά:

Η Παναγία γεννήθηκε το 1593 π.Χ. περίπου αφού λέγει είναι αδελφή του Άαρων αδελφού του Μωυσέως που γεννήθηκε αυτήν την ημερομηνία!

Ο Μεγαλέξανδρος ήταν Μουσουλμάνος, γεννήθηκε δηλαδή τον 7ον αιώνα μ.Χ. ήτοι 1100 έτη μετά την γέννηση του!

Σταυρώθηκε ο Ιούδας και όχι Ο Χριστός!

Το όνομα Αλλάχ που είναι μία νέα λέξη από το ελληνικόν Αλ = Θεός, Λευκόν & Φως. Συνάμα προφέρεται Αλλά = Ελλά.

Λέγει ότι όλα τα όπλα θα σκουριάσουν αλλά όχι η Ελλάς & ότι η θάλασσα ανήκει στους Ρωμειούς [εννοεί Έλληνες ή Ρωμαίους ως αυτοκρατορία ήτοι τότε Ελληνοβυζαντινή;]. Μην εξεγελιέστε από τες κολακείες, αυτά τα έλεγε σε Έλληνες Χριστιανούς διά να τους εξεγελάσει να τον ακολουθήσουν!

Και τα τρία αυτά βιβλία λένε ότι οι άλλοι άνθρωποι [ή μάλλον οι άνθρωποι;] είναι ζώα κυριολεκτικά και πρέπει να τους σκοτώσουμε ή σκλαβώσουμε και μετά να σκοτώσουμε τουλάχιστον τους πλείστους.

Λένε ότι ελέω θεού τους ανήκουν τα πάντα.

Τα Ταλμούδ & Τόρα είναι αιρετικά και ουσιαστικά αναιρούν τον Μοναδικόν Νόμον που τους εδόθηκε και Νόμον παγκόσμιον ήτοι τες 10 Εντολές, που μεταξύ άλλων λέγει να είσαι σε όλα Ηθικός, να μην κλέβεις και δη να μην φονεύεις τους άλλους!  Δεν τηρούν τες 10 Εντολές και για να το δικαιολογήσουν με ψεύδη δημιούργησαν με παναίσχυντη Πωλετική που ένταξαν εις την Θρησκεία και αντικατέστησαν την Θρησκεία, αυτόν είναι το μυστικόν της θρησκείας της συναγωγής του σατανά που ο ίδιος τους ενέπνευσε άμεσα & έμμεσα επηρέασε και τους ανίδεους εξ’ αυτών καταστροφικώς.

Όταν σας ειπεί ένας Εβραίος ότι η θρησκεία του λέγει να μας σκοτώσουν επειδή είμαστε ειδωλολάτρες ή αλλόθρησκοι ή μη Εβραίοι, θυμίστε του το ου φονεύσεις. Θα σας ειπεί μα αυτόν ισχύει μόνον δι’ ημάς ίσως. Τότε διατί σκοτώνετε Μωαμεθανούς που έχουν τες ίδιες απόψεις και λέτε αμφότεροι ότι κατάγεστε από τον Αβραάμ; Τότε διατί και μεταξύ σας εις το παρελθόν κάνατε πολέμους, δεν είναι Πωλετική;  Αυτά βεβαίως τα κάνουν & οι Μωαμεθανοί ανά μεταξύ τους και περισσότερον εμείς οι Έλληνες από π.Χ.

Όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το Όρος Σινά & είδε τα έκτρπωπα της ανωμαλείας, ειδωλολατρείας, βλασφημίας και πορνείας, έψαξε τους υπαίτιους και έσφαξε 10.000. Αλλά την εξουσία αυτήν την πήρε εκ Του Θεούς ως Άγιος Του Άκτιστου Αγίου και αφού άγιασε 70 έτη εις την έρημον μη έχοντας ιδέα τι θα τον έβαζε Ο Θεός να αναλάβει.

Δηλαδή διά να εφαρμόσεις φόνον μόνον εν δικαίω και όταν δεν έχεις άλλη επιλογή & αφού διατάξει Ο Θεός Άγιον Του!

Πήρε όμως ο κάθε άσωτος, υποκριτής, άδικος και συμφεροντολόγος την καθέδρα Μωυσέως, όπως είπε Ο Χριστός και Αυτός μας είπε αγαπάτε αλλήλους και τηράτε τον Νόμον Ευλάβειας και Αγιότητας Θεού. Η τήρηση του Νόμου είναι αγάπη! Το να αγαπάς έναν που σε αγαπά ή σ’ αρέσει δεν είναι αγάπη Θεού. Αγάπη Θεού είναι ν’ αγαπάς όλους και πρωτίστως και συνάμα Τον Θεόν…..

Μπορούμε να εύρουμε πολλά άλλα αιρετικά και αισχρά στα τρία αυτά βιβλία, αλλά πρέπει να βυθιστούμε με γυμνή ψυχή μέσα εις τα σκ@τα διά να τα ανασύρουμε. Γενικώς όλες οι θρησκείες έχουν τα χάλια τους πέρα από τα οποιαδήποτε εξ’ αρχής χάλια που μπορεί να είχαν!

Παναγιώτης Δίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου