Breaking

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024

Τὴν συμφωνία μεταξὺ Πακιστὰν Περσίας τὴν προσέξατε; Ταραξίες προσδεθεῖτε νὰ σᾶς τὴν ἀπογειώσω μὲ προσγείωση σὲ ὑπεραπογείωση….

 

Τὴν συμφωνία μεταξὺ Πακιστὰν Περσίας τὴν προσέξατε; Ταραξίες προσδεθεῖτε νὰ σᾶς τὴν ἀπογειώσω μὲ προσγείωση σὲ ὑπεραπογείωση….

Ὑπάρχει ἕνας τρόπος. Εἶναι σχεδὸν μαφιόζικος, σχεδόν, διότι εἶναι κάτι περισσότερον…. Ἀφήνεις τὸν ἐχθρὸν νὰ πιστεύει στὴν ἀδράνεια σοῦ & παρατηρεῖς τὰ κέρματα & κατακέρματα τοῦ προκατακερματισμοῦ μέσα σὲ ὑποπαρακερματισμὸν & τὴν δεύτερη δράση του μετὰ τὴν ἀδράνεια σου, ὅλα τοῦτα μὲ ἀκεραιότητα πραότητας, μέσα σὲ σωφροσύνη ἀντοχῆς τῆς σύνεσης διὰ παραλεπτομέρεια σοφίας….

Γνωρίζουμε ὅλοι τὴν Ἀντινόηση, θὰ σοῦ συντύχω πιὸ ἀνοιχτά, ὑπάρχει & Προαντινόηση σὲ Παρανόηση μέσα σὲ Προϋποαυτοπαρανόηση δημιουργημένη ἀπὸ Ὑποπροαντιπαρανόηση…..

Παρακολουθοῦμε διάφορους πολέμους σὲ ἐξέλιξη ποὺ δὲν εἴμαστε βέβαιοι ἐὰν εἶναι τῆς ἐξέλιξης ἢ τῆς ἀποεξέλιξης ἢ ἀμφότερα μέσα σὲ ἕναν συνδυασμὸν σχεδιασμένου ἀδρανὲς τῆς δράσης ἀνεπαίσθητου εἰς τὰ σημαντικότερα τοῦ Χάους ! Ὅλ’ αὐτὰ ἐμφανίστηκαν ἐντονότερα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἐμφανίστηκε εἰς τὸ προσκήνιον ἡ ἀντιπαραμουσικὴ Χάους ! Τοὺς λόγους τους ἔχω ἐξηγήσει τοπικὰ εἰς τὸ παρελθόν, ὅταν λέγω τοπικὰ ἀναφέρομαι εἰς τὰ συγκεκριμένα ἀκρωτηριάσματα ποὺ αἰφνιδίασε ἡ παραϋποψευδομούζικα Χάους ! Χάους πρὸς τοὺς Χάους ! Ἔκτοτε , ἦταν οἱ ταινεῖες τοῦ Γάλλου διὰ υἱοθεσία παιδιῶν χωρὶς τὴν ἔγκριση τούς , ἀπὸ τερατοποιημένους pushtaeράδες γαργαλοραοργιορμονοραγιάδες τῆς δαιμονίζουσης ψυχῆς ζώσας παραζώσας !

Παρακολουθήσαμε ξανὰ τὸ πάρεργον παρέργον ὑποαντιπαραέργον τοῦ βομβαρδισμοῦ τῆς Περσίας εἰς τὸ ἔδαφος τοῦ Πακιστὰν & τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Πακιστὰν δι’ ἀντίποινα, τὰ ὁποῖα ἔπραξε δεόντως, μὲ ἀεροσκαφικὸν ἐπίσης βομβαρδισμὸν ἐντὸς τῶν ἐδαφῶν τῆς Περσίας !

Βεβαίως, ἐσεῖς ἀντιληφθήκατε μία ἔχθρα, τὴν Ἰνδία νὰ τρίβει τὰς χεῖρας , καὶ τὴν κοινὴ γνώμη τῶν Πακιστανῶν νὰ στρέφονται πρὸς τὴν Περσία, ἀντὶ πρὸς τὴν κατάκτηση μὲ δούρειους ἵππους πακιστανικὴς ράτσας λαθροεισαγώμενους ποὺ τώρα ἔχουν & πανεπιστημιακὴ ἕδρα εἰς τὰς κερκίδας, γραφείας & σήματα τοῦ Παναθηναϊκοῦ ὡς μελλόδοξος Μωαμεθανὸς & ἕναν ἀπὸ τὰ σήματα τοῦ εἶναι ὁ Τσολιάς [ποὺ σκότωνε τούρκους & μωχαμέτια διὰ τὴν Ἐλευθερία] δίπλα ἀπὸ τὸν Παρθενῶνα , σὲ πράσινα χρώματα , ποὺ εἶναι τὰ φίλια χρώματα Πακιστανῶν & Μωαμεθανῶν ἐξοῦ & ἐπέλεξαν Παναθηναϊκόν, Ἀθήνα τρυφήλην ποὺ ὁμοιάζει μὲ Αἰγυπτιακὸν παραντιμασονοποιημένον σταυρόν !

Προσέξετε ὅμως ἀμφότερων τὰς δηλώσεις. Ἡ Περσία βομβάρδισε Ταραξίες Πακιστανοὺς Μωαμεθανοὺς ἐντὸς τοῦ Πακιστὰν & τὸ Πακιστὰν βομβάρισε Ταραξίες Πέρσες Μωαμεθανοὺς ἐντὸς τῆς Περσίας ! Αὐτὴ ἡ ἀπάτη & αἰσχρὴ διάπραξη τηρεῖται κατὰ κόρον ἀπὸ τὰ διαφόρων μεταμφιέσεων, θρησκειῶν ἢ ψευδοθρησκειῶν ἢ παραθρησκειὼν ἢ ἀντιθρησκειῶν ὑποκριτικὰ πωλειτικὰ θέλγητρα θέρετρα Θέατρα !!!!

Δηλαδὴ ἡ κάθε μία ἀπὸ τὰς χώρας τούτας δύο, βομβάρδισε τοὺς Ταραξίες & Ἐνοχλητικοὺς τῆς ἄλλης, διὰ νὰ μὴν κοινηθεῖ ἡ κοινὴ γνώμη τῆς κάθε χώρας & φωνασκίσει ἢ χείριστον Ἀφυπνιστεῖ: «Μὰ τί κάνετε; Σκοτώνετε τοὺς πωλεῖτες μας μὲ ἀεροπορικοὺς βομβραρδισμούς; Ποῦ τὸ πᾶτε; Τί ρόλον διαδραματίζετε;;;;»…..

Ἂς τὸ ἐξηγήσωμεν σὲ μομφὴν & μορφὴν Ἀλ Καπόνε , Ντὲ Νίρο , Σκορτζέζε , Πατσίνο , Διεθνὴς Μασονία συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ ψευδοσιών.

Δύο μαφιόζικες οἰκογένειες ἔχουν τὰ ἀντίμαχα συμφέροντα τοὺς ἀλλὰ & τὲς κοινὲς κοινοκτήμονες & κοινοσυμφέροντες συνεννοήσεις τους. Κάθε μία ἔχει & ἀπὸ ἕναν Ταραξία. Δὲν γνωρίζουμε τί θέλει ὁ κάθε Ταραξίας & παρ’ ὅτι εἶναι ἐντὸς φαμίλιας ἐγκλήματος ἢ Μωαμεθανὸς οὐσιαστικῶς δὲν γνωρίζουμε πολλὰ ἢ καὶ καθόλου, διότι δὲν ἐμπιστευόμαστε τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπάτησης ἀπὸ τὲς οἰκογένειες τοὺς & τὲς λοιπὲς φαμίλες τῆς ἕβδομης δύναμις ἐξαπατήσεως , τὸν προφορικὸν & ἔντυπον ἢ ἠλεκτρέντυπον τύπον, κάθε τύπος φέρει & χαίρει τὸν τύπον του !!!!

Κάθονται εἰς τὰ θρανία συνεδριάσεως μὲ κωδικοὺς γρίφων αἱ δύο φαμίλιαι & λένε: «ἐσὺ θὰ σκοτώσεις τὸν ἰδικόν μου ταραξία & ἐγὼ τὸν ἰδικόν σου ταραξία, προπάτσι !»….

Ὁ Καβάφης ἔλεγε τί θὰ κάνουμε χωρὶς βαρβάρους , ἀλλὰ εἶναι κάπως ξεπερασμένον, οἱ βάρβαροι ἔχουν γίνει μορφωμένοι βάρβαροι & οἱ Ἕλληνες ἀμόρφωτοι βάβραροι !!!!

Τὸ σωστὸν λεγχθὲν εἶναι τί θὰ κάνωμεν ἐὰν ἐλλείψουν οἱ Ταραξίες ! Ἐν ὅσῳ ὑπάρχουν Τὸ Σύνστημαν Δὲν Ὁλοκληρώνεται ! Φέρει & ἔχει Προσκόμματα ! Τὸ Σύνστημαν εἶναι Ὁ Οὐροβόρος Ὄφις τῶν πρωτόκολλων τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ ψευδοσιών !!!!

Οἱ μάγκες δὲν ὑπάρχουν πιὰ τοὺς πάτησε τὸ τραῖνο. Ἀλλὰ πιὸ τραῖνο; Τοῦ Οὐροβόρου ! Μὲ φόρους, μὲ καρτοδάνεια, μὲ διακοποδάνεια, μὲ δάνεια, μὲ Χάους μούζικα ποὺ ἄνοιξε τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Κώλου & τώρα δὲν συμμαζεύονται & θέλουν & υἱοθεσία τρομάρα τους, μὲ φόρους ὑπερμεταϋπεροθωμανικοὺς & πολυπαραδιεθνοθωμανικοσοδομισμοῦ, μὲ κομπογιαννίτικους νόμους κάθε ἑβδομάδα, μὲ ἀπειλές, φοβέρες, ἐπιδημίες ἐξαπάτησης, πανδημίες ἐμφολιαστικὴς ἀποβλάκωσης & παράλυσης & τὰ λοιπὰ ἀτέλειωτα τοῦ Route 66 & Route 666 ὅπως ὀνομάστηκε ἕναν παρακλάδι ἢ κέρατο νέο ποὺ θὰ προσπεράσει τὸ παλαιόν , τὴν δυτικὴ ὄχθη της Ἀμέρικα Ἀμέρικα τοῦ Καζάν [κάτσε & δές το] !

Ἔρχεται ὁ Διονυσίου Στράτος & ἀντιλέγει ὅσο ὑπάρχει τράμπουλα θὰ βγαίνουμε ρηγάδες & ὅσο ὑπάρχουν δάσκαλοι θὰ βγαίνουν μαθητάδες. Ἰσοπαλία ἀνεπαίσθητα προβλέπεται ! Ἀλλὰ τὸ θέμα εἶναι τὸ ρηγάδες, τί τράμπουλα & τί μαθητάδες; Σὲ κάθε περίπτωση τῶν τριῶν, ὑπὲρ ἢ ἐναντίον τοῦ Ἔθνους; Ὑπὲρ ἢ ἐναντίον τῆς Ψυχῆς; Ἐδῶ σὲ θέλω μάγκα μου !!!!

Οἱ Ἀγωνιστὲς τοῦ 1821 μ.Χ. τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων [ἀδικημένοι, δὲν τοὺς γνωρίζουμε ἐπαρκῶς, μορφὲς Ἰσάξιες τοῦ 1821 μ.Χ.] ἔκαναν τράμπουλες ὑπὲρ Ἔθνους, ἐναντίον Ἔθνους, οὐδέτερες & ἐμπορικές, ἀνάμεικτες, μία Τετραπιθανότητα 1!1

Εἴπαμε εἶχα ἀδράνεια , νὰ ἰδῶ τί περισυμβαίνει !

Οἱ Χούθυ εἶναι τῶν Ἀμερικανῶν της ἴδιαν ὥραν ποὺ εἶναι τῶν Περσῶν & οἱ Πέρσες & Ἀμερικανοὶ δουλεύουν διὰ τὸν Οὐροβόρον ὅσον κι’ ἂν τὸ ξέρουν & ὅσον κι’ ἂν τὸ ξέρουν & ὅσον κι’ ἂν τὸ ξέρουν & ὅσον κι’ ἂν δὲν τὸ ξέρουν. Ὁμοίως Ρῶσσοι & Οὐκρανοί. Γιὰ τοὺς «Ἕλληνες» οὐδὲν σχόλιον !!!!

Τὸ Στενό των Χούθυ στὴν Θάλασσα, σκεφθεῖτε τὸ ὁμοιάζει ἀντίστοιχα μὲ τὸ Στενὸ τῆς Κλεισούρας , ποὺ ἔγινε τὸ ἔλα νὰ ἰδεῖς & μετὰ ἀσκήτευσε ἡ Ἑλληνοπόντια Ἁγία Σοφία ἡ Ἀσκήτρια !….

Στὴν κάρτα τῶν Ἰλλουμινάντων ἔγραφε ὅτι ὁ Γ΄ΠΠ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Περσία & εἶχε μία κινηματογραφικὴ ταινεία νὰ ξετυλίγεται πώς; Ὡς Οὐροβόρος Δράκος !!!!

Ἡ Κλεισούρα Ὑεμένης Περσίας λογαριάστηκε ἔκ τοτὲ ὅτι θὰ ταράξει ἐμπορικὰ τὰς Ἐβρόπας & θ’ ἀνεβεῖ ἡ τιμὴ τοῦ σκατοῦ πρὶν γίνει σκατὸ & τοῦ καυσαερίου πρὶν γίνει καυσαέριο , ἐλπίζω νὰ ἄλλαξες ταχύτητα στὴν λαμπορκίνι , μὴν τὴν καύσεις ἡμέρα μεσημέρι !….

Ἡ Κίνα μπορεῖ νὰ πάει πρὸς τὴν Ἀμέρικα ἀπὸ τὴν Νότια Ἀφρική , οὕτως ἢ ἄλλως ἀπ’ ἐκεῖ πάει , ἀλλὰ πρὸς τὸν Ἐβρόπη πρέπει νὰ περάσει ἀπὸ τὰ Στενὰ τῆς Ὑεμένης πρὸς τὰ Στενὰ τῆς Αἰγύπτου & τὰ Στενὰ τοῦ Ἑλληνοβυζαντινοῦ Σεπτοῦ στὴν Ἱσπανία ποὺ κολιαντηρίζουν οἱ Ἐγγλέζοι κι’ ἀπὸ τὴ μεριὰ τῆς Ἱσπανίας κι’ ἀπὸ τὴ μεριὰ τοῦ Μαρόκου ποὺ τρώγει κι’ αὐτὸ εἶναι δευτεροκλασάτο καρρόττο !….

Ὁ Ταραξίας εἶναι αὐτὸς ποὺ συντηρεῖ τὸ ἀντισύνστημα Ἐλευθερίας, μπορεῖ νὰ θέλει νὰ σὲ σκοτώσει , ἀλλὰ & ὁ Οὐροβόρος θέλει νὰ σὲ σκοτώσει , καὶ ἀφοῦ ὁ Ἰσχυρότερος εἶναι ὁ Οὐροβόρος πρέπει νὰ παρακαλεῖς νὰ ἔχει μία μερίδα αὐτονομίας & ὁ μικρότερος ἐχθρός , ὁ ἀντιουροβόρος ἢ ἔστω φαινομενικὰ ἀντιουροβόρος ποὺ στὲς τάξεις του ἔχει ἐγκληματικὰ στοιχεῖα τῷ ὄντι ἀντιουροβορικὰ ὄχι ἀπαραίτητα ἐπειδὴ μισεῖ τοὺς δράκους ἀλλὰ ἐπειδὴ θέλει νὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ μεγαλύτερος δράκος Οὐροβόρος !!!!

Ἄρα τε , ὅσον ὑπάρχουν Ταραξίες , θὰ ὑπάρχει & μαγκιά !

Συνάμα ἐξαρτᾶται ἀπὸ τί Ταραξίας εἶναι ὁ καθένας. Ἐγὼ & σὺ ὡς συνωμοσιολόγοι καὶ Ἀντινεοσατανοταξίτες εἴμαστε ἐπίσης Ταραξίες, ἂς εἰπωθέσουμε & ὑποθέσουμε ὅτι εἴμαστε ἀπὸ τοὺς καλούς, ὑπάρχουν & κακοί, οὐδέτεροι & ἀνάμεικτοι, ὅπως & νὰ τὸ πάρουμε πάντοτε καταλήγουμε εἰς τὴν ἀντίστοιχη Φωτοδεσμομηχανικὴ τῆς Ὑπερτετραπιθανότητας !!!!

Λοιπόν,,,,, Θέλετε νὰ ὑπάρχουν Ταραξίες πάσας φυλῆς τῆς Ὑπερτετραπιθανότητας ἢ ἕνας Ἀτάρακτος Συνστημικὸς Οὐροβόρος Ὄφις 666 ἢ ὅπως διάολο ἄλλως πὼς τὸν εἰπεῖτε μὲ Οἰκονομία ποὺ τὰ ἄνθρωπα δὲν θὰ εἶναι ἄνθρωπα ἀλλὰ μεταλλαγμένα παραμετακλωνοποιημένα ρομπότια μὲ τιμὴ & ἀριθμὸν στὴν συνομοταξία τῆς συνομωσίας 666;;;;

Ὁ Ταραξίας εἶναι ἡ ἀπόδειξη ὅτι ὁ Οὐροβόρος ἀκόμη δὲν ὁλοκληρώθηκε, δὲν ἔφαγε τὴν οὐρά του κι’ ἂς ἐλπίσουμε νὰ φάει τὸ κεφάλι του !!!!

Τώρα, ἐπειδὴ ὁ Οὐροβόρος εἶναι μεγάλος & τρανός, ἂν μετὰ τὸ καθάρισμα τῶν Ταραξίων τῶν δύο φατριῶν , μὲ δολοφόνους τὴν μὲν φατρία στοὺς Ταραξίες τῆς ἄλλης & μὲ φατριὲς νὰ σκοτώνουν Ταραξίες σὲ ὅλες τὲς χῶρες , εἶδε ψευδοσιώνα , μετὰ τὴ φαγωμάρα τῶν Ταραξίων , μὴν ἐκπλαγεῖτε ἐὰν τὸ Πακιστὰν & ἡ Περσία πολεμήσουν ὁλοκληρωτικῶς, διότι ἀγαπητέ μου, σὺ ἀπ’ ἐδῶ δὲν ξέρεις ἀλλὰ οἱ Ταραξίες μπορεῖ νὰ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ μὲ κάποιον τρόπον θέλοντας ἢ μή , ἐμπόδιζαν τὴν σύρραξη μεταξὺ Περσιὰς & Πακιστὰν ἢ κάθε Περσίας & κάθε Πακιστὰν καὶ ἂς ἰδοῦμε τὴν συνέχεια τοῦ σεναρίου τοῦ μαφιόζικου συγγράμματος μοῦ ποὺ θὰ ἔκανε πάταγον ἐπιτυχίας στὴν Χολλυγουντιάνα.

Οἱ Ταραξιὲς τῶν φαμίλιων ἦταν αὐτοὶ ποὺ ἤθελαν τὴν συντήρηση, ἐπιβίωση καὶ φύλαξη τῶν φαμίλιων & οἱ ἀρχηγοί της ἢ προέδροι λοιποὶ πωλειτικοί της, ἦταν οἱ βαλτοὶ βάλτοι της ψευδοσιὼν μασωναρίας γιὰ νὰ σκοτώσουν τοὺς Ταραξίες γιὰ νὰ μείνουν ἀπροστάτευτες οἱ φαμίλιες, ἔτσι τοὺς κήρυξαν μὲ τὴν κακὴ ἔννοια Ταραξίες στοὺς ἠλίθιους τῆς κάθε οἰκογένειας !!!!

Ὥστε νὰ ποῦν στοὺς ἠλίθιους: «Κοιτάξετε νὰ ἰδεῖτε, συνεννοηθήκαμε μὲ τοὺς ἀπέναντι νὰ φᾶνε τοὺς ἰδικούς μας & ἐμεῖς τοὺς ἰδικούς μας Ταραξίες», ἐνῷ στὴν Οὐσία ἔτρωγαν τοὺς Ἐθνικόφρονες Πατριῶτες τῆς κάθε Φαμίλιας ποὺ τοὺς κήρυξαν Φασίστες ἢ Κομμουνιστὲς ἀντίστοιχα ἢ ἀμφότερα, ἐνῷ οἱ Ταραξίες ἦταν τὸ ἀντίστροφον παντὸς εἴδους Φασισμοῦ & Κομμουνισμοῦ !

Βρέ , τὸ ἔργον σὲ πῆρα ἀπὸ τὴν Περσία & τὸ Πακιστάν , ἀλλὰ ἀναγνωρίζετε εἰς τὴν Ἑλλάδα [& Κύπρον] , δὲν τὸ βλέπεις , μὰ ποῦ κάθεσαι & ποῖον πανὶ κινηματογράφου παρακολουθεῖς ;;;;; Τοῦ Οὐροβόρου ;

Δὲς καὶ αὐτὸν φαντάστου ὅτι ὀνειρεύεσαι ἀλλὰ δὲν ὀνειρεύεσαι, εἶσαι σὲ μία ἀχανῆ αἴθουσα ἀλλὰ ταυτόχρονα πλησίον ἀπέναντι πάσας ὀθόνης & βλέπεις τὰ θέρετρα θεότρελλα Θέατρα τοῦ Ὀροβόρου ὡσὰν Πανόπτης Μαλάκας Ὀφθαλμός !!/ Κάϋκες στὸ τέλος πρὶν ἔρθει τὸ τέλος, ἀπὸ τὴν ἀρχή , γι’ αὐτό σου λένε γιὰ Ὀφθαλμὸν & πανόπτη, σὲ περιπαίζουν , ἀπὸ τὸν Ὀφθαλμὸν καίγεσαι , ἀπὸ τὸν Ὀφθαλμόν , τὸ Ὦτον, τὸ Ἄγγιγμα, τὸ Μύρισμα, τὸ Γεύσημα , σὲ Τρώγει ὁ Ἀντιπανοπτής, Ἀντιπανακροατής, Ἀντιπαναφιστής, Ἀντιπανοσμιστής, Ἀντιπανγευσιστὴς Ἀντιουροβόρος !

Πῆρες χαππάρι χαπάρι , ἤ , εἶσαι στὸ ἀκόμη μὰ τί γράφεις ἐσύ;

Παναγιώτης Δίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου