Ζημιές ή μηδενικά κέρδη δήλωσαν έξι στις δέκα επιχειρήσεις στην εφορία το 2023. Με κέρδη εμφανίστηκε το 37% των επιχειρήσεων με ένα μικρό αριθμό που δεν ξεπερνάει το 1% του συνόλου να πληρώνει σχεδόν το 66% του φόρου εισοδήματος που εισέπραξε το Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, σε σύνολο 333.588 νομικών προσώπων 130.756 δήλωσαν ζημιές συνολικού ύψους 37 δις. ευρώ, 78.822 είχαν μηδενικά αποτελέσματα, ενώ κέρδη παρουσίασα 124.010 επιχειρήσεις. Τα ακαθάριστα έσοδα που δήλωσαν οι επιχειρήσεις όλης της χώρας (νομικά πρόσωπα) ανήλθαν σε 424,86 δις. ευρώ ενώ ο φόρος που καταβλήθηκε έφθασε τα 5,5 δις. ευρώ.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων του 2023 αποκαλύπτουν τα εξής:

  • 333.588 νομικά πρόσωπα δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα συνολικού ύψους 424,86 δισ. ευρώ. Το συνολικό ύψος των φόρων που εκλήθησαν να πληρώσουν ανήλθε σε 5,5 δις. ευρώ αυξημένα κατά 17% σε σύγκριση με το φόρο που κατέβαλαν το 2022. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που υπέβαλαν πέρυσι φορολογική δήλωση (για τη χρήση του έτους 2022) ανήλθαν σε 124.304. Οι εταιρείες αυτές δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα συνολικού ύψους 367 δισ. ευρώ. Από τις 124.304 οι 62.707 δήλωσαν ζημίες, ενώ 14.055 είχαν μηδενικά αποτελέσματα . Οι υπόλοιπες εμφάνισαν φορολογητέα καθαρά κέρδη ύψους 19,79 δισ. ευρώ.
  • Από τις ανώνυμες εταιρείες που υπέβαλαν πέρυσι φορολογική δήλωση:

α) 19.673 ήταν βιομηχανικές, μεταποιητικές και παραγωγικές με συνολικό τζίρο 245 δισ. ευρώ. Από αυτές, οι 10.365 εμφάνισαν ζημίες, οι 921 δήλωσαν μηδενικά ποσά φορολογητέου εισοδήματος και οι υπόλοιπες δήλωσαν φορολογητέα εισοδήματα (κέρδη)συνολικού ύψους 12,23 δισ. ευρώ.

β) 1.640 ήταν τραπεζικές και χρηματιστηριακές, οι οποίες εμφάνισαν συνολικό ετήσιο τζίρο ύψους 63,3 δισ. ευρώ. Από αυτές, οι 1.118εμφάνισαν ζημίες συνολικού ύψους 11,3 δισ. ευρώ, οι 87 δήλωσαν μηδενικά ποσά φορολογητέου εισοδήματος και οι υπόλοιπες δήλωσαν φορολογητέα εισοδήματα συνολικού ύψους 2,6 δις. ευρώ.

γ) 1.841 ήταν ασφαλιστικές με συνολικό ετήσιο τζίρο 63,03 δισ. το προηγούμενο έτος. Από αυτές, οι 908 εμφάνισαν ζημίες συνολικού ύψους 6,3 δισ. ευρώ, οι 75 δήλωσαν μηδενικά ποσά και οι υπόλοιπες φορολογητέα εισοδήματα (κέρδη) συνολικού ύψους 2,07 δισ. ευρώ.

δ) 33.705 ήταν εμπορικές και παροχής υπηρεσιών με συνολικό ετήσιο τζίρο 269,4 δισ. το προηγούμενο έτος. Από αυτές, οι 17.497 εμφάνισαν ζημίες συνολικού ύψους 22,3 δισ. ευρώ, οι 1.580 δήλωσαν μηδενικά ποσά και οι υπόλοιπες φορολογητέα εισοδήματα (κέρδη) συνολικού ύψους 15,6 δισ. ευρώ.

  • Οι προσωπικές εταιρείες που υπέβαλαν πέρυσι φορολογική δήλωση (για τη χρήση του έτους 2022) ανήλθαν σε 119.954. Οι εταιρείες αυτές δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα συνολικού ύψους 39,74, δισ. ευρώ. Ζημιογόνες ήταν 52.435, ενώ 8.258 δήλωσαν μηδενικά κέρδη. Οι υπόλοιπες δήλωσαν φορολογητέο εισόδημα 3,6 δις. ευρώ.