Μεικτή εικόνα εμφανίζουν οι τιμές του ρεύματος στα πράσινα τιμολόγια για τον Ιούλιο, καθώς οι πάροχοι ακολούθησαν διαφορετική τιμολογιακή πολιτική. Άλλοι ανακοίνωσαν «ψαλιδισμένες αυξήσεις», ορισμένοι λίγοι μικρές μειώσεις και μια διαφορετική κατηγορία παρόχων σημαντικές ανατιμήσεις.

Το εύρος των αυξήσεων σε σχέση με τον Ιούνιο ήταν από 12,03% έως 38,77%, ενώ υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα σε σχέση με το Μάιο το εύρος των αυξήσεων κυμάνθηκε από 28% έως και 70%!

Είναι προφανές ότι για ορισμένους παρόχους οι τιμές διπλασιάστηκαν τους δύο τελευταίους μήνες.

Η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας του προηγούμενου μήνα έκλεισε υψηλότερα 22% σε σχέση με τον Μάιο, ωστόσο οι παίκτες με τα μεγαλύτερα μερίδια στην προμήθεια επιδίωξαν να ανακόψουν το νέο μεγάλο κύμα των αυξήσεων.

Τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Από τα μεσάνυχτα μέχρι και σήμερα 2 Ιουλίου το πρωί οι πάροχοι ανακοίνωσαν σταδιακά τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον μήνα Ιούλιο.

Οι εταιρείες ενέργειας με μετόχους το ελληνικό δημόσιο, όπως η ΔΕΗ και η «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας» προχώρησαν σε μικρότερες αυξήσεις έναντι εκείνων που θα έπρεπε να κάνουν με βάση την χονδρεμπορική τιμή του περασμένου μήνα. Αν και με αυξήσεις διατήρησαν τις χαμηλότερες χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος.

Οι μεγαλύτεροι ιδιώτες πάροχοι ρεύματος, όπως οι εταιρείες ΗΡΩΝ, Protergia και Elpedisonέκαναν μειώσεις, ενώ ο έτερος ιδιώτης με υψηλό μερίδιο στην αγορά η NRG προχώρησε σε ψαλιδισμένες αυξήσεις.
Κοντά σε αυτούς και η Ελιν οι οποία επίσης έκανε μικρότερη αύξηση σε σχέση με τα κοστολογικά δεδομένα.

Οι υπόλοιποι πάροχοι ανακοίνωσαν ακριβότερα τιμολόγια κι αυτό φαίνεται ότι θα αλλάξει το εταιρικό μείγμα της αγοράς.

Οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος ανά πάροχο

Αναλυτικά οι πάροχοι ρεύματος διαμόρφωσαν για τον μήνα Ιούλιο τις χρεώσεις στα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ως εξής:

 • ΔΕΗ. Το Γ1/Γ1Ν για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες κατανάλωσης έχει χρέωση στα 0,13557 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η νυχτερινή χρέωση είναι στα 0,11418 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η τιμή του παγίου είναι στα 5 ευρώ.
 • ΗΡΩΝ. Το Basic Home έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,15879 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας. Η τιμή του παγίου είναι στα 5 ευρώ.
 • Protergia. Το οικιακό Value Special έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,1599 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας. Η τιμή του παγίου είναι στα 4 ευρώ.
 • Elpedison. Το ειδικό οικιακό τιμολόγιο για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,14874 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η τιμή του παγίου είναι στα 4 ευρώ. Από την 101ηκιλοβατώρα και πάνω η ανταγωνιστική χρέωση είναι στα 0,18874 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
 • NRG. Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,17131 ευρώ ανά κιλοβατώρα με ebill και πάγια εντολή και έκπτωση συνέπειας. Το πάγιο είναι στα 3,5 ευρώ.
 • Volton. Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,1588 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας και δώρο το ρεύμα του πρώτου μήνα. Το πάγιο είναι στα 4,90 ευρώ.
 • Φυσικό Αέριο Ελλάδος. Το ειδικό ενιαίο τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,13990 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.
 • ΖΕΝΙΘ. Το Power Home Smart έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,20525 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.
 • Ελιν. Το Power On! Home Green έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,16637 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.
 • Volterra. Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,1713 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 4,50 ευρώ.
 • Solar Energy. Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,17472 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.