Breaking

Σάββατο 4 Μαΐου 2024

Διαγωνισμός του έργου «Ανακατασκευή Παλαιού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ξυλοκάστρου»

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), άρθρου 27 Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» (αριθμός μελέτης 35/2019 επικαιροποιημένη), προϋπολογισμού 685.483,87€ χωρίς ΦΠΑ και 850.000,00€ με ΦΠΑ 24%.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (600.000,00 €), ΣΑΤΑ – ΠΟΕ 2024 (95.000,00€) & ΣΑΤΑ – ΠΟΕ 2025 (155.000,00€). Συγκεκριμένα, 600.000,00€ χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 και 250.000,00€ από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων.Οι εργασίες που προβλέπονται στα πλαίσια της μελέτης είναι:

Ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου και επίστρωσή του με συνθετικό χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, με δίκτυο αποστράγγισης των ομβρίων υδάτων, με σύστημα διαβροχής του χλοοτάπητα και τον εξοπλισμό (τέρματα, πάγκους κλπ)

Η κατασκευή νέας εσωτερικής και εξωτερικής περίφραξης

Η κατασκευή νέων προκατασκευασμένων αποδυτηρίων και χώρων εξυπηρέτησης κοινού, συνολικής επιφάνειας 140 τ.μ. περίπου

Υποδομές εγκαταστάσεων του γηπέδου (αποχέτευσης, ύδρευσης, ηλεκτρικά)

Υποδομή της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού του γηπέδουΕγκατάσταση συστήματος άρδευσης με αντλιοστάσιο και εκτοξευτήρες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Mέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 24-5-2024 και ώρα 15:00 (Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 207516) .Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση των τευχών του διαγωνισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου