Σοβαρές αστοχίες εντοπίστηκαν στα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας ΣΤ’ Δημοτικού στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, που έλαβαν χώρα το περασμένο Σάββατο, 18/5.

Μάλιστα η  αρμόδια Διοικούσα Επιτροπή του υπουργείου Παιδείας, έπειτα από πλήθος καταγγελιών γονέων εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναγνώρισε τις αστοχίες ενημερώνοντας παράλληλα ότι «είτε λόγω αστοχιών στη διατύπωση είτε εξ αιτίας περισσοτέρων από μια σωστών επιλογών, όλες οι απαντήσεις θα βαθμολογηθούν ως ορθές».

Συγκεκριμένα, υπήρχαν αστοχίες σε τρία ερωτήματα στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας:

Στην ερώτηση 9, Ποια από τις παρακάτω λέξεις δεν ανήκει στην ίδια οικογένεια με τη λέξη «εισαχθεί»; Α. Αγωγή Β. Εισακτέος Γ. Αγωνία Δ. Αγέλη,

Και οι τέσσερις επιλογές ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τη λέξη «εισαχθεί», οπότε δεν υπάρχει σωστή απάντηση.
Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργείου, σωστή θεωρήθηκε η λέξη «αγωνία» ως μη ανήκουσα στην ίδια οικογένεια με τη λέξη «εισαχθεί». Ωστόσο, επειδή όλες οι λέξεις ετυμολογικά προκύπτουν από το ρήμα «άγω» (Αγωνία>αγών>άγω), η επιτροπή αποφάνθηκε ότι θα γίνουν δεκτές όλες οι απαντήσεις.

Στην ερώτηση 15, η διατύπωση ήταν η εξής:

«Σύμφωνα με το κείμενο δεν ισχύει ότι:
Α. Οι μουσικοί αναγνώρισαν τον Σολωμό και τον υποδέχθηκαν με εύθυμες χειρονομίες.
Β. Ο ενθουσιασμός του Σολωμού την εποχή της συγγραφής του Ύμνου εις την Ελευθερία αντικαταστάθηκε
αργότερα από απογοήτευση.
Γ. Ο Μάντζαρος συμμεριζόταν τον ενθουσιασμό του Διονύσιου Σολωμού για την επανάσταση.
Δ. Ο Σολωμός είχε πάει στην αίθουσα της Φιλαρμονικής για να ακούσει τη νέα μουσική σύνθεση του Μάντζαρου»

Σωστές είναι δύο απαντήσεις- η Α και η Δ – αφού αμφότερες έχουν αναληθές περιεχόμενο. Η επιτροπή παραδέχθηκε ότι υπήρχαν δύο σωστές απαντήσεις μεταξύ των τεσσάρων, επομένως θα γίνουν δεκτές και οι δύο (η Α και η Δ) ενώ αρχικά, όταν δόθηκαν οι σωστές απαντήσεις, είχε προκριθεί η επιλογή Δ.

Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου δεν αναφέρεται πως ήταν μουσικοί όλοι όσοι χαιρετούσαν τον Διονύσιο Σολωμό αλλά νέοι χωρίς να δηλώνεται η επαγγελματική τους ταυτότητα.

Στην ερώτηση 23 η διατύπωση ήταν η εξής

«Ο συλλαβισμός της λέξης «εκτροχίαζε» έχει ως εξής:
Α. Εκ-τρο-χί-α-ζε Β. Εκ-τρο-χία-ζε Γ. Εκτ-ρο-χία-ζε Δ. Εκτ-ρο-χί-α-ζε»

Καμία από τις 4 επιλογές δεν έχει το σωστό συλλαβισμό της λέξης «ε-κτρο-χί-α-ζε». Σύμφωνα με τους γραμματικούς κανόνες, «τρία ή περισσότερα σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζονται με το ακόλουθο φωνήεν μόνο όταν αρχίζει ελληνική λέξη με τουλάχιστον τα δύο πρώτα από αυτά». Στην προκειμένη περίπτωση, ο σωστός συλλαβισμός είναι «ε – κτρο – χί – α – ζε».

Ανεξάρτητα από τις απαντήσεις, αποφασίστηκε να δοθούν οι μονάδες της ερώτησης σε όλους τους υποψηφίους.

Εντύπωση προκαλεί επίσης, το γεγονός ότι ζητήθηκε από τους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, δηλαδή παιδιά 11 και 12 ετών, να γνωρίζουν τι σημαίνουν οι λέξεις «επηρμένος» και «ευόδωση».

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από τους γονείς

Ωστόσο, η ανακοίνωση αυτή του υπουργείου Παιδείας εξόργισε ακόμη περισσότερο τους γονείς οι οποίοι επιμένουν πως θα ακολουθήσουν τη νομική οδό με μια από αυτές τις οικογένειες να καταθέτει μάλιστα ένσταση – αίτηση ακύρωσης της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Σχολείων.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

Σε συνέχεια της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Σχολείων, με την οποία, κατά τρόπο παράνομο, παράτυπο και εν τέλει άδικο για τους εξεταζόμενους μαθητές, η ως άνω  επιτροπή «αποφάσισε» ότι το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν στις ερωτήσεις 9, 15 και 23 για τα θέματα της Γλώσσας θα βαθμολογηθούν πλασματικά ως ορθές, σας ενημερώνουμε ότι έχει κατατεθεί Ένσταση -αίτηση ακύρωσης της ως άνω απόφασης για τους εξής λόγους:

1. Η αιτιολογία βάσει της οποίας η Επιτροπή κατέληξε στην παραπάνω απόφαση (ότι δηλαδή οι συγκεκριμένες ερωτήσεις πάσχουν: είτε από αστοχίες στη διατύπωση, είτε εξαιτίας περισσοτέρων από μια σωστών επιλογών), ελέγχεται ως πολλαπλώς προβληματική, καθώς δεν διευκρινίζεται ποιες από αυτές τις ερωτήσεις ήταν διατυπωτικά άστοχες,  ποιες από αυτές είχαν παραπάνω μία σωστή επιλογή και ποιες ήταν αυτές οι σωστές επιλογές. Συνεπώς η απόφαση πρέπει να ακυρωθεί ως αντιβαίνουσα στην αρχή της διαφάνειας, εφόσον καθιστά  αδύνατο στους εξεταζόμενους να αντιληφθούν σε ποια ακριβώς δικαιολογητική βάση εδράζεται η «λύση» της Επιτροπής που έφερε «τα πάνω κάτω» στο επίμαχο διαγωνισμό και ανατρέπει τα δεδομένα των βάσεων εισαγωγής.

2. Σε περίπτωση που ένας εξεταζόμενος μαθητής παρά τη «διατυπωτική αστοχία» , απάντησε ορθά δεν μπορεί (και δεν πρέπει) να εξομοιώνεται με εξεταζόμενο που απάντησε εσφαλμένα. Ομοίως, σε περίπτωση που σε μία ερώτηση υπήρχαν – καθομολογία της  Επιτροπής – περισσότερες από μία ορθές απαντήσεις (πχ η Α και η Β) δεν νοείται ο εξεταζόμενος που έδωσε  την ορθή απάντηση (πχ είτε την Α, είτε την Β) να εξομοιώνεται με εξεταζόμενο, ο οποίος ενώ είχε την δυνατότητα να δώσει ακόμη και 2 ορθές απαντήσεις , τελικά έδωσε μία από τις 2 εσφαλμένες  (πχ την Γ, είτε την Δ). Η επίδοση δηλαδή των συγκεκριμένων εξεταζόμενων ήταν σαφώς χειρότερη από το εάν υπήρχε μόνο μία ορθή απάντηση. Ωστόσο, κατά παράβαση κάθε λογικής και έννοιας ισότητας η Επιτροπή έκρινε ότι οι συγκεκριμένοι εξεταζόμενοι θα πρέπει να επιβραβευθούν βαθμολογικά, χαρίζοντάς τους βαθμούς, σε βάρος φυσικά των λοιπών εξεταζόμενων που απάντησαν ορθά.

3. Εν ολίγοις, η «λύση» που επιχειρείται από την πλευρά της Επιτροπής στο πρόβλημα που ανέκυψε με τις συγκεκριμένες ερωτήσεις/απαντήσεις, τυγχάνει ισοπεδωτική, παραβιάζει ευθέως τις συνταγματικές αρχές της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της χρηστής διοίκησης, αλλά και εν τέλει της ισότητας των εξεταζόμενων μαθητών, εφόσον με την προσβαλλόμενη απόφαση επιβραβεύονται βαθμολογικά οι εξεταζόμενοι, οι οποίοι έδωσαν εσφαλμένες απαντήσεις, έναντι αυτών των εξεταζόμενων που έδωσαν τις ορθές (είτε επειδή μπόρεσαν και διαχειρίστηκαν καλύτερα στις ομολογημένες αστοχίες στην διατύπωση της ερώτησης είτε επειδή έδωσαν μία εκ των 2 ή περισσότερων απαντήσεων σωστές- αναλώνοντας όμως δυσανάλογο με τις υπόλοιπες ερωτήσεις χρόνο).

Ενημερώνουμε την ιστοσελίδα ESOS,  ότι σε συνέχεια της Ένστασης που υποβλήθηκε, επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας ,εφόσον δεν ανακληθεί άμεσα η εν λόγω απόφαση.

Μια πιθανή λογική λύση θα ήταν να μοριοδοτηθούν με πρόσθετη βαθμολόγηση (για παράδειγμα με μια πρόσθετη μονάδα) όσοι απάντησαν σωστά στις εν λόγω 3 ερωτήσεις, σύμφωνα με τις απαντήσεις που ανακοίνωσε η Επιτροπή το Σάββατο 18 Μαΐου.

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για τον τρόπο εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία – Δεν προβλέπεται επανεξέταση

Μια ακόμη παράλειψη που προδίδει ολιγωρία του υπουργείου Παιδείας και της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Σχολείων καταγγέλλει πατέρας μαθήτριας στη «Ζούγκλα».

Όπως αναφέρει ο ίδιος, η διαδικασία εισαγωγής, δεν προβλέπει επανεξέταση ακόμα και αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας: «Η κόρη μου έδινε το Σάββατο εξετάσεις εισαγωγής στο Πρότυπο Γυμνάσιο. Λίγο πριν μπει στην αίθουσα ένιωσε αδιαθεσία και ξεκίνησε να κάνει εμετούς. Ωστόσο, λίγο αργότερα ένιωσε καλύτερα και μπήκε κανονικά στην αίθουσα για να δώσει. Παρ’ ότι τα θέματα ήταν να δοθούν στους μαθητές στις 10:00, δόθηκαν στις 10:45 με καθυστέρηση 45 λεπτών», σχολιάζει αρχικά ο πατέρας της μαθήτριας και συνεχίζει λέγοντας:

«Στο δια ταύτα της υπόθεσης η κόρη μου ξεκίνησε να γράφει και στο ενδιάμεσο δεν αισθάνθηκε καλά, έκανε 2 – 3 φορές εμετό και λιποθύμησε». Ως αποτέλεσμα ο διευθυντής ενημέρωσε τους γονείς τηλεφωνικά ότι πρέπει να πάρουν το παιδί όπως και έγινε. Αυτό όμως σήμαινε και τον αυτόματο αποκλεισμό της μαθήτριας από τη διαδικασία…

«Με την έξοδό της αυτόματα αποκλείστηκε από τη δυνατότητα να γίνει επανεξέτασή της σε άλλη ημέρα και ώρα με αποτέλεσμα οι κόποι του παιδιού εδώ και έναν χρόνο αλλά και τα έξοδά μας για τα φροντιστήρια να χαθούν».

Επισημαίνεται ότι στις Πανελλαδικές υπάρχει αυτή η πρόβλεψη και είναι απορίας άξιο πως παρέλειψαν κάτι τόσο σημαντικό από τη διαδικασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία.